Het sleutelmoment tussen vrijheid van leven en de digitale oligarchische onderdrukking

We weten allemaal dat we in uitdagende en moeilijke tijden leven.

We zitten middenin een pandemie. Steden en hele landen zijn in lockdown gedrukt, soms maandenlang. Mensen verliezen hun leven, hun banen en hun bedrijven.

Psychische problemen en zelfmoord nemen toe en de schulden die nu wordt opgebouwd zullen nog generaties lang afbetaald moeten worden.

Censuur en polarisatie lijken de nieuwe norm te zijn, daar waar genuanceerd debat en wederzijds respect plaatsmaken voor een pro vs cons, met ons of tegen ons mentaliteit die een verkillend en diep verdelend effect heeft op onze eerder open en tolerante samenlevingen. Maar nog veel verontrustender dan al deze zorgwekkende situaties is dat we op het punt staan van een maatschappelijke verandering die zo verreikend is in haar gevolgen en zo fundamenteel in haar implicaties dat maar weinigen het aanstaande gevaar kunnen waarnemen of de omvang van de naderende verandering overzien en de dystopische wereld die ons verwacht aan de andere zijde.

Hoe wordt deze fundamentele verandering naar binnen gebracht vraag je?

Door vingervlugheid, door misleiding en door de introductie van het schijnbaar goedaardige Vaccinatiepaspoort. Zulk een bewering lijkt buitensporig en je hebt gelijk om sceptisch te zijn maar sta me alsjeblieft toe om het toe te lichten.

De meesten van ons in democratische maatschappijen vandaag zijn in vrijheid geboren. We hebben simpelweg nooit iets anders gekend. Liberale democratische maatschappijen zijn verre van perfect maar we zijn in wezen vrij om het leven te leiden dat wij kiezen te gaan waar wij willen en ons te gedragen zoals wij wensen behalve waar onze daden expliciet worden verboden bij wet zoals stelen, het plegen van geweld of een ander van het leven beroven.

Maar we hebben de vrijheden niet verdient die wij hebben genoten. Zij zijn ons overgeleverd door opeenvolgende generaties die ze ontworsteld hebben uit de handen van monarchen en tirannen die zij bestreden hebben, bevochten hebben en gestorven zijn zo dat wij kunnen genieten van de vrijheden die we nu bezitten om het leven te leiden dat wij kiezen.

Echter vandaag staan we op het punt dat deze onbetaalbare, hard bevochten vrijheden van ons afgepakt worden terwijl wij wegkijken. Ze opgeven zonder weerstand of zonder debat omdat ons wordt verteld dat we geen keuze hebben behalve het accepteren van een Vaccinatiepaspoort als we nog enige gelijkenis van ons oude leven terug willen.

Op het eerste gezicht lijkt acceptatie van Vaccinatiepaspoorten in ons dagelijks leven misschien een onbeduidende verandering. Tenslotte zijn velen van ons al gewend geraakt aan het scannen van QR-codes als voorwaarde voor toegang tot restaurants en winkels. Maar laat je niets wijsmaken.

De universele toepassing van Vaccinatiepaspoorten is geen onbeduidende verandering. Het is niets minder dan een fundamentele omkering van wat er met vrijheid wordt bedoeld in democratische samenlevingen. En het faciliteert een radicale herstructurering van onze beschaving. Niet langer is jouw persoonlijke vrijheid expansief, enkel aan de randen beperkt door lang vaststaande en met wederzijds goedvinden overeengekomen wetten. In plaats daarvan zal hetgeen er overblijft van jouw vrijheid beperkt blijven tot datgene waar jij expliciete toestemming voor krijgt van een ongeziene, algoritmische kracht doorgegeven via het scherm van jouw smartphone een groen vinkje per keer.

Laat me dit nog een keer zeggen want het is van kritisch belang om het te begrijpen.

Vandaag zijn we in wezen vrij om te doen wat wij kiezen behalve waar onze daden bij wet verboden zijn. Echter, na de introductie van Vaccinatiepaspoorten zal dat concept van vrijheid tot de geschiedenis behoren vervangen door een compleet nieuw systeem waarin je alleen nog maar datgene mag doen waarvoor je expliciete toestemming hebt gekregen.

Dit is wat ik bedoel met een fundamentele omkering van vrijheid. Praktisch overnacht worden onze geheiligde en beschermde vrijheden tot louter privilege, tijdelijk aan ons verleend voor volgzaamheid en goed gedrag.

Kan ik naar dit restaurant, dit concert, dit sportevenement? Kan ik met deze bus, dit vliegtuig of deze taxi? Kan ik naar binnen bij deze winkel, de artsenpraktijk of zelfs naar binnen bij de plaats waar ik werk.

Deelname aan zulke triviale dagelijkse activiteiten zal afhangen van permissies toegekend via onze smartphones. Permissies die in zichzelf onderhevig zullen zijn aan verandering van de ene dag naar de volgende. En denk niet voor een seconde dat dit, omdat jij nu dubbel gevaccineerd bent en booster 1 tot en met … hebt laten injecteren dit voor jou niet van toepassing zal zijn.

Australië, een land van net onder de 26 miljoen mensen heeft onlangs contracten getekend voor het kopen van een aanvullende 195 miljoen vaccindoses bovenop de miljoenen doses die al waren aangeschaft. Dat komt neer op een boosterprik elke zes maanden voor de aankomende vier jaar.

Dus als je over een paar jaar vanaf nu twee dagen te laat bent met jouw boostershot voor de laatste Covid variant kun je het wel vergeten dat etentje met vrienden bij je favoriete restaurant. Zulke privileges zouden automatisch ingetrokken zijn. En daar houdt het niet op.

Vaccinatiepaspoorten zijn enkel een afleidingsmanoeuvre, een Trojaans Paard. Achter deze schijnbaar goedaardige, functionele façade ligt een digitale ID gebouwd op een software platform dat ontworpen is om op termijn te worden uitgebreid. Vandaag krijg je een eenvoudige binaire groene vink of rood kruis die de voor jou vastgestelde in- of uitsluiting binnen de samenleving aangeeft. Maar morgen zul je bepaald worden op ieder aspect van jouw leven. Punten worden toegevoegd voor gedrag dat wordt geacht behulpzaam te zijn aan de regering en grote bedrijven, sommigen zullen zelfs denken dat zij er een beter mens van worden. Punten worden afgetrokken voor alles wat als afwijkend wordt gezien en niet conform de voorgeschreven standaard is.

Hoe veel keer heb jij onbedoeld de 1,5 meter afstandsregel overtreden vandaag? Of de mild kritische uitlating op social media over het gevoerde beleid? Hoe zit het met die video die je met een vriend hebt gedeeld met legitieme vragen over de goedgekeurde huidige verhaallijn.

Zie hoe jouw sociale krediet score keldert en onderwijl jouw toegang tot de diensten essentieel voor het dagelijks leven ingetrokken. Een privilege per keer. Dit klinkt extreem. Maar het sociaal kredietsysteem is al realiteit in China Waar mensen zelfs niet op de trein kunnen stappen als hun score onder een bepaalde drempelwaarde daalt. Denk niet “het zal mijn tijd wel duren”. Dit komt eraan, het staat als het ware om de hoek al trappelend te wachten. Weldra. Over de gehele wereld. En het komt verstopt in het Vaccinatiepaspoort Trojaanse Paard.

Terwijl zulk een wereld ons onwaarschijnlijk lijkt als we maar een moment stilstaan en reflecteren wordt het duidelijk dat Covid-19 ons al een voorproefje heeft gegeven van een wereld waar gedicteerd staat wat er geoorloofd is en daarmee de grenzen van onze vrijheid verandert op dagelijkse basis. De desensibilisatie is al begonnen. Hoewel deze visie van onze imminente toekomst schokkend genoeg is komt de ware, dystopische macht van zulk een opzet enkel in beeld als we het Vaccinatiepaspoort digitale ID-platform situeren in de context van de hoogtechnologische, sterk bewaakte wereld waar we al in leven.

Het is voor niemand een geheim dat de globale Tech Giganten al onze onlinebewegingen monitoren en vastleggen. Met elke ‘like’, elk gedeeld artikel, geklikte reclame en bekeken video worden gedetailleerde profielen van ons gebouwd. Deze Big Data gegenereerde psychografische profielen worden niet alleen gebruikt om vast te stellen welke producten wij zouden willen kopen Maar ook, verontrustender, onze politieke voorkeuren, onze meningen, houdingen en overtuigingen en zelfs onze diepste drijfveren en angsten.

Er kan werkelijk gesteld worden dat: gewapend met Big Data, AI-algoritmes en hun oneindige rekenkracht Google, Facebook en Amazon ons echt beter kennen dan wij onszelf kennen. Daarenboven, na Edward Snowden’s openbaringen over NSA’s illegale en alomtegenwoordige surveillance programma’s in de VS en de innige samenwerking met hun 5-ogen-partners het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De meeste redelijk geïnformeerde mensen weten dat overheden enorme hoeveelheden data over hun burgers verzamelen en opslaan. Inclusief vrijwel alle telefoongesprekken, tekstberichten en e-mails.

Ieder aspect van ons dagelijks leven vandaag wordt gemonitord staat onder toezicht en wordt geprofileerd als onderdeel van de nationale veiligheidsdienst van de staat of het winst genererende apparatus van Big Business.

Tot op heden lijkt het een Faustiaans koopje dat wij met Big Tech hebben afgesloten weinig meer om het lijf heeft dan een zacht duwtje hier en daar van een onlineadvertentie of een griezelig nauwkeurige Amazon aanbeveling om iets te kopen waarvan we niet eens wisten dat we het wilden.

Echter. Dit zal allemaal veranderen, voor eens en altijd als we toestaan dat de Vaccinatiepaspoorten worden uitgerold.

Waarom?

Omdat het Vaccinatiepaspoort en het sociaal kredietsysteem waar het weldra in over zal gaan het laatste missende stukje is in een geautomatiseerde architectuur van Totale Bewaking en sociale controle. George Orwell heeft ons bekend gemaakt met het “volg en bewaak” aspect van surveillance.

We weten allemaal intuïtief dat de praktijk van te worden bewaakt ons onder druk zette om te voldoen aan bepaalde regels en normen. Denk aan flitsers langs de weg en CCTV-camera’s in winkels en stadscentra. Maar er is een verdergaand aspect van surveillance dat, een enkele snelheidsbekeuring daargelaten, nog maar weinigen van ons hebben ondervonden en dat is het disciplinaire aspect van surveillance; de straf voor niet-naleving die ontvangen wordt aan het scherpe uiteinde van de surveillance architectuur.

Tot nu toe heeft dat stukje van de puzzel ontbroken. Maar met de komst van Vaccinatiepaspoorten wordt het mechanisme om diegenen automatisch te straffen die zich niet onderwerpen aan de voorgeschreven norm en verplichte regels welke zich in ieders zak bevinden, je iPhone de digitale waakhond, op elk moment van elke dag. Een begrip dat gebruikt wordt in academische discussies rondom bewaking genaamd “dopsleutel totalitarisme ” Dit is het idee hoe de bewakingsinfrastructuur voor een totalitair systeem om ons heen is gebouwd maar het is nog niet ingeschakeld; de machine staat klaar maar de sleutel is nog niet omgedraaid. Vaccinatiepaspoorten zijn het laatste deel van deze infrastructuur, het laatste tandwiel in de machine. Zij zijn het disciplinaire scherpe uiteinde van het totalitaire systeem van bewaking en de verstikkende controle. Zodra wij toestaan dat dit laatste, beslissende onderdeel van de infrastructuur in positie wordt gebracht. Zodra we het accepteren als gewoon en een normaal onderdeel van ons dagelijks leven dan wordt de sleutel omgedraaid en de Rubicon zal zijn overgestoken er dan geen weg terug.

Er zal geen ruimte zijn voor tegenspraak geen gelegenheid tot debat en geen plaats voor afwijkingen van de voorgeschreven normen of verplichte gedragingen. En terwijl de cruciaal belangrijke ruimte voor debat, verschil en non-conformisme verdwijnt zal dat ook gebeuren met de mogelijkheid van gewone mensen om gezamenlijk richting te geven aan de door ons gewenste maatschappijen.

De machine zal dan in werking zijn, eeuwig en automatisch gadeslaand, profilerend en scorend. Onze gedragingen sturend en, waar nodig, bestraffen. We zullen voor altijd in de macht van onze meesters zijn, zij die de sleutel tot de machine bezitten, zij die de score bijhouden en zij die de regels bepalen, zij die beslissen of we een groen vinkje verdienen of een rood kruis, zij die beslissen of wij mogen meedoen aan de maatschappij of naar de precaire marges van het bestaan worden geduwd.

Als we dit toestaan zal het zijn, zoals Aldous Huxley het beschreef, de laatste revolutie. Er zal geen weg terug meer zijn. Vrijheid, zoals we ons hele leven hebben gekend en generaties voor ons, zal uitgestorven zijn, voorgoed, voor ieder behalve de bevoorrechte enkelen in de piek van de Pyramide. In de tijd, misschien over een generatie of twee, zullen we zo geconditioneerd zijn door de onophoudelijke blik van bewaking en de beloningen en straffen die het automatisch uitdeelt, dat we simpelweg onszelf zullen bewaken, zelf controlerend, zelf censurerend en onderworpen.

De vrijheid die we vandaag genieten, zelfs ons huidige concept ervan zal ondenkbaar worden voor de komende generaties na onze kleinkinderen.

Men zegt dat Totalitarisme op de eerste plaats de extreme concentratie is van bewaking gericht op het behalen van politieke doelen. Onder dekking van COVID-19, zonder debat, discussie of geïnformeerde toestemming staan we op het punt om een nieuwe, totalitaire wereld van totale surveillance, controle en volgzaamheid te worden ingeleid verwelkomd door velen in naam van ‘hun verantwoordelijkheid nemen’ in de strijd tegen het virus.

Het is verleidelijk om te denken dat wij die leven vandaag in onze hightech, media-verzadigde wereld veel te geïnformeerd en veel te slim zijn om ons zulk een loer te laten leggen. Ja, mensen zijn misschien in de ban geraakt van fascisme en totalitarisme in het verleden maar wij zijn gewoon veel te beschaafd om in zulk een val te trappen.

  • Maar is dat wel zo?
  • Weet je het zeker?
  • Kijk om je heen.
  • Kijk naar de censuur.
  • Kijk hoe weinig afwijking er zijn binnen de goedgekeurde verhaallijn van de gevestigde media.
  • Kijk hoe angst wordt gebruikt om de kudde bijeen te drijven en te beheersen.
  • Kijk hoe we verdeeld raken over de ideeën van maskers, vaccinaties en lockdown.
  • Kijk naar de ingroep-uitgroep mentaliteit die begint te ontstaan.
  • Kijk hoever we gekomen zijn in minder dan twee korte jaren.

Als de schellen van jouw ogen worden gepeld wordt de propaganda and controle maar al te helder, de eindbestemming onthuld voor hen die bereid zijn te zien. Gegeven de ernst van hetgeen ik impliceer vraag ik je nu om een moment te pauzeren en dit te overdenken.

Voor eeuwen, misschien millennia is de toorts der vrijheid doorgegeven van generatie op generatie. Vaak met bloed bekostigd de vlammen van die toorts aangewakkerd door de handen die hem doorgaven. Wij die nu leven, die het geluk hebben om in een democratische maatschappij te leven, houden nu deze toorts.

Stel jezelf nu voor dat je in de ogen kijkt van jouw ouders, jouw grootouders en alle generaties voor hen, terugkijkend in de tijd. Kijk naar al hen die hun leven gaven opdat wij vrij mochten leven, wie vocht, wie streed, wie protesteerde en despoten versloeg zodat individuele vrijheid gewaarborgd kon worden voor hen en voor hun nakomelingen.

Ben je bereid hen in de ogen te kijken en te vertellen dat je de toorts uit hebt laten gaan, voorgoed, vanwege een virus?

Dat je de vlam hebt laten sterven omdat je te bang was, te apathisch, te vertrouwend of te gemakkelijk te manipuleren om sterk te staan, recht te staan en de vlam in leven te houden?

Stel je nu voor dat je vooruitkijkt in de tijd en breng in jouw geestesoog al jouw nakomelingen, jouw kinderen en jouw kleinkinderen, bij leven of nog te komen, en al die generaties die nog na ons zullen komen. Kijk ze in de ogen en vertel ze dat het geschenk van vrijheid ons overgeleverd werd maar we hebben toegestaan dat het van ons werd afgenomen en dus van hen omdat we de vingervlugge truc niet zagen die er werd gespeeld of, als we het wel zagen, we niets deden om het tegen te houden.

Voel je het gewicht van de verantwoordelijkheid die nu op jouw schouders rust?

Zul je met de schaamte kunnen leven wetende dat jij een van hen was die toekeek en niets deed?

Locked down, ineengekrompen in je huis terwijl het meest waardevolle geschenk van vrijheid, door vingervlugheid, manipulatie en misleiding gestolen werd van jou en van alle toekomstige generaties? Het zou niet uit moeten maken waar we ons bevinden op het politieke spectrum wat onze opvattingen zijn omtrent maskers, vaccinaties of lockdowns, of we rijk of arm zijn, of zelfs of we bij politie of leger zitten. We mogen van mening verschillen op vele punten maar we kunnen het toch zeker wel eens zijn Dat de vrijheid die we vandaag genieten het meest kostbare geschenk is dat het aan ons is doorgegeven en dat het gekoesterd, gevoed en verdedigd moet worden tegen elke prijs voor de generaties die nog komen.

Het zou duidelijk mogen zijn dat het “Corona Toegangsbewijs” Covid Pass, Green Pass, of welke aanduiding zij ook kiezen helemaal NIETS te maken heeft met jouw gezondheid.

En ondanks de manier waarop het aan ons verkocht wordt, zijn globale uitrol is niet de manier waarop we ons oude leven terugkrijgen. In feite is het tegenovergestelde waar. Vaccinatiepaspoorten zijn de perfect ontworpen poort voor het creëren van een compleet nieuw type van gecontroleerde en bewaakte samenleving zoals we het nog nooit eerder hebben gezien.

Daarom, onder geen enkele omstandigheid, het maakt niet uit wát voor druk er op ons wordt uitgeoefend, we mogen niet toestaan dat Vaccinatiepaspoorten worden ingevoerd. Maak geen fout. We staan op een doorslaggevend moment in de geschiedenis.

Zoals de Spartanen in de slag van Thermopylae of de jongens en jonge mannen op de stranden van Normandië. De werkelijke schaal van wat er op het spel staat kan niet worden overdreven.

Maar dit is geen boodschap van angst en verdeeldheid. Dit is een boodschap van hoop en het is een boodschap van eenheid.

Ik deel dit als mijn manier om de noodklok te luiden, om aandacht te vestigen op het gevaar wat wij onder ogen hebben. We zijn geboren als vrije, soevereine wezens op deze mooie aarde. We zijn allen broeders en zusters. We zijn een menselijke familie onafhankelijk van kleur, gezindte of nationaliteit.

Geen wapens hoeven gesmeed, geen vesting bestormd, geen gebouwen verwoest. We moeten simpelweg opstaan verenigd staan en zeggen “genoeg is genoeg”. We doorzien de leugens we zien het plan helder en we zullen niet toestaan dat onze vrijheid ons wordt afgenomen.

De toorts van vrijheid zal niet doven, niet nu, niet ooit, en zeker niet tijdens onze wacht. Ons moment is gekomen om het te verdedigen voor alle komende generaties om zijn vlammen aan te wakkeren en om het doorgeven, intact en versterkt aan de generaties die ons volgen.

Tegen onze afstammelingen moeten wij zeggen in eenheid: we zullen jullie niet teleurstellen. Als deze boodschap met jou resoneert vraag ik je om haar te delen met jouw familie en jouw vrienden. Want de tijd om te handelen is nu.

Bron:This Pivotal Moment


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord