Tucker Carlson: Iemand moet uitleggen waarom er gevaarlijke biologische wapens in Oekraïne zijn
Het Pentagon liegt hierover – waarom?

Als u ons vier dagen geleden had verteld dat de regering Biden geheime biolaboratoria in Oekraïne financierde, hadden we u niet geloofd. Ja, ik denk niet dat we dat op TV gaan brengen. Nee, dank je.

Als u ons had verteld dat de regering niet alleen geheime biolaboratoria in Oekraïne financierde, maar ook dat ze de dodelijke inhoud van die laboratoria niet veiligstelden voor de Russische invasie – een invasie waarvan ze wisten dat die zou komen, een invasie die ze hebben aangemoedigd – als u ons dat vier dagen geleden had verteld, hadden we u afgedaan als een gek. Het was gewoon te ongerijmd. Met zo’n verhaal willen we niets te maken hebben. Het kon niet waar zijn. Het was te ver gezocht. In ieder geval wisten we al zeker dat dat verhaal vals was. Hoe wisten we dat? Omdat we USA Today lazen, Amerika’s krant.

Binnen enkele uren na de Russische invasie publiceerde USA Today een weerwoord tegen al die gekken die maar doorzeurden over geheime Oekraïense biolaboratoria. Hier was de kop: “Feitencheck: Valse bewering over VS biolaboratoria in Oekraïne verbonden met Russische desinformatiecampagne.”

Als je het verhaal zorgvuldig bekijkt – en dat deden we omdat we geïnteresseerd waren – dan zie je dat deze feitencheck afkomstig was van niet bij naam genoemde Oekraïense regeringsfunctionarissen en vervolgens van Biden’s ambtenaren van Buitenlandse Zaken. Dit waren niet bepaald objectieve bronnen over dit onderwerp, maar toch leek het verhaal definitief. Het was volledig nadrukkelijk. “Rusland heeft samengewerkt met China om de valse claim van Amerikaanse laboratoria in Oekraïne verder te versterken.”

OK. USA Today zegt dat het Russische desinformatie is. Misschien is dat zo. Op naar het volgende verhaal, maar de feitencontrole hield niet op. Dat was vreemd. We zagen steeds dezelfde controle opnieuw en opnieuw. Het was bijna alsof ondanks eindeloze officiële opheldering, sommige mensen weigerden de Biden administratie te geloven. Zij verkozen Russische propaganda en wij nemen aan dat zij QAnon leden moeten zijn. Wij nemen dat aan omdat Foreign Policy Magazine ons dat vertelde. Volgens Foreign Policy was QAnon, wat dat ook moge zijn, verwoed bezig met het verspreiden van “valse beweringen over Amerikaanse bio-oorlogslaboratoria in Oekraïne.”

Die labs bestonden duidelijk niet. Het was gewoon weer een leugen van de Russen die liegen voor hun levensonderhoud. Toen kwam de Europese Unie… met haar geloofwaardigheid achter dezelfde bewering. Dit zijn samenzweringstheorieën, vertelde de EU ons, het zijn leugens verspreid door Poetin. Een woordvoerder van de EU herinnerde ons eraan dat “de geloofwaardigheid van de informatie die door het Kremlin wordt verstrekt over het algemeen zeer twijfelachtig en laag is”. Dat was goed om te weten.

“Russische desinformatie heeft een track record van het bevorderen van manipulatieve verhalen over biologische wapens en vermeende geheime laboratoria.”

Ja. We gaan geen segment doen over geheime laboratoria in Oekraïne. Het laatste wat we in deze show willen doen is Russische desinformatie verspreiden door QAnon, dus dat verhaal hebben we maar niet gedaan. En zo stond het ervoor tot gisteren, toen we toevallig afstemden op een hoorzitting van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen.

Biden Admin Oekraïense expert bevestigt bezorgdheid over biologische wapenlabs

Toria Nuland getuigde, dus we waren geïnteresseerd. Nuland was een van de mensen die ons de oorlog in Irak had bezorgd, zij heeft zich daar nooit voor verontschuldigd en bleef promotie maken omdat het in DC nu eenmaal zo werkt. Toria Nuland is nu de onderminister van Buitenlandse Zaken van Joe Biden, belast met Oekraïne, en zij weet veel over Oekraïne.

In 2014 pleegde Toria Nuland een staatsgreep in Oekraïne, uiteraard in naam van de democratie. Ze is dus een zeer goed geïnformeerde bron over Oekraïne. Dus, ze had dit gesprek met senator Marco Rubio van Florida tijdens haar getuigenis, en op een gegeven moment, Rubio nam een aanpak die we helemaal niet verwachtten. Hij vroeg Nuland of Oekraïne biologische wapens had.

We hadden nooit gedacht dat Oekraïne biologische wapens zou hebben. Waarom zou Oekraïne biowapens hebben? Het leek een vreemde vraag, maar het was niet half zo schokkend als het antwoord dat hij kreeg. Hier is wat Toria Nuland zei.

Marco Rubio. Heeft Oekraïne chemische of biologische wapens?

Nuland: Oekraïne heeft een biologische onderzoeksfaciliteit, waar Russische troepen de controle over proberen te krijgen. We werken dus samen met de Oekraïners aan een oplossing om te voorkomen dat dit onderzoeksmateriaal in handen valt van Russische troepen, mochten die naderen.

Heeft Oekraïne biologische wapens? Ugh, Oekraïne heeft biologische onderzoeksfaciliteiten. Wat? Je bedoelt geheime bio labs zoals de geheime bio labs die Oekraïne zeker niet heeft? Heeft Oekraïne die? Ja, die heeft het. En niet alleen heeft Oekraïne geheime bio-laboratoria,

Toria Nuland zei, wat ze ook doen in die laboratoria is zo gevaarlijk en beangstigend dat ze “heel bezorgd” is dat het zogenaamde onderzoeksmateriaal in die bio-laboratoria in de handen van de Russische strijdkrachten zou kunnen vallen.

Ik probeerde niet te vloeken in de uitzending om onze reactie te beschrijven. Onze kaken vielen open, laten we het daarbij laten. Onder ede in een open commissie hoorzitting, bevestigde Toria Nuland net dat de Russische desinformatie die ze ons al dagen vertellen een leugen is en een samenzweringstheorie, te krankzinnig en immoreel om te geloven, in feite, totaal en volledig waar is.

Wow, zulke dingen hoor je niet elke dag in Washington. Als je het over een showstopper hebt, komen er meteen een dozijn vragen in je op. Wat doen ze precies in die geheime Oekraïense biolaboratoria? Oekraïne is het armste land van Europa. Het is nauwelijks een broeinest van biomedisch onderzoek. We nemen aan dat dit geen farmaceutische labs waren, die waarschijnlijk geen nieuwe medicijnen voor leukemie ontwikkelen. Uit uw antwoord, Toria Nuland, zouden we kunnen aannemen, omdat u het bijna zei, dat er een militaire toepassing is voor dit onderzoek, dat ze werkten aan biowapens. Nogmaals, uw antwoord suggereert dat.

Waarom zouden wij zoiets financieren in Oekraïne, en waarom heeft u de inhoud van die biolaboratoria niet veilig gesteld voordat de Russen kwamen, zoals u wist dat ze dat zouden doen? En waarom deed u uw uiterste best om hierover te liegen tegen het Amerikaanse publiek? Als het “onderzoeksmateriaal” in deze laboratoria op de een of andere manier zou ontsnappen, en daar lijkt u erg bezorgd over te zijn, wat zou dan het effect zijn op Oekraïne en vervolgens op de rest van de wereld? Hoe kunnen we ons voorbereiden op de gevolgen, van datgene waar u zich zorgen over maakt? Moeten we ons niet voorbereiden? Want zoals blijkt, hebben we net de laatste twee jaar geleefd met de ziekteverwekker die begon in een ander buitenlands biolab dat in het geheim gefinancierd werd door de Amerikaanse regering.

Marco Rubio

Dus, met deze vraag zitten we in onze maag. Het lijkt eerlijk. Nu dat is een deel van wat we zouden hebben gevraagd als we Amerikaanse senatoren waren, welke wij niet zijn. Ja, er is een tijdslimiet. Tijdslimiet is vloeken in de kerk, want dit is toch wel belangrijk, maar Rubio heeft die vragen niet gesteld. In plaats daarvan veranderde hij van onderwerp en vertelde ons opnieuw dat Vladimir Poetin slecht is.

Marco Rubio: Als er een biologisch of chemisch wapenincident of… aanval plaatsvindt in Oekraïne, is er dan enige twijfel in uw gedachten dat 100%, de Russen erachter zouden zitten?

Victoria Nuland: Ik twijfel er niet aan, senator, en het is een klassieke Russische techniek om de ander de schuld te geven van wat ze zelf van plan zijn.

OK, pak gewoon een pen. Het is een klassieke Russische techniek om de ander de schuld te geven, van wat ze zelf van plan zijn te doen. Dat is wat Toria Nuland zei. We lachten bijna hardop. Dus, wat je zegt, Toria Nuland, als je bijvoorbeeld geheime biolaboratoria in Oekraïne financierde, maar dat feit wilde verbergen voor de mensen die ervoor betalen, in wiens naam je het deed, dan zou je erover kunnen liegen door te beweren dat de Russen erover logen. Met andere woorden, u zou een desinformatiecampagne kunnen opzetten door te beweren dat de ander een desinformatiecampagne opzette. Is dat wat je zegt, Toria Nuland? Het is best grappig.

Wat niet grappig is, is dat dit allemaal volkomen echt is. We nodigden Marco Rubio uit in de show vanavond om ons te vertellen wat hij weet over deze bio-laboratoria. Hij weigerde te komen. Die uitnodiging staat nog open. In de tussentijd, laten we eens kijken naar het weinige dat we hierover weten. We beginnen met een woordvoerder van het Russische Ministerie van Defensie op zondag. Dit zouden we nooit doen. We hebben nog nooit zoiets gespeeld in de show, omdat we natuurlijk Amerikanen zijn en als we willen weten wat er aan de hand is, vragen we het onze eigen ambtenaren, de mensen die we kiezen en van wie we de salarissen betalen, omdat het ons land is.

We gaan niet naar buitenlandse bronnen omdat we vooral eerst onze eigen bronnen vertrouwen. Maar als blijkt dat de mensen die ons vertegenwoordigen en onze regering leiden tegen ons liegen en zich daar nooit voor verontschuldigen en afschuwelijke dingen doen in onze naam, dan moet je je geest een beetje openstellen en op zijn minst beoordelen wat andere mensen zeggen. Dus, hier was de Russische claim.

Igor Konachenkov: In de loop van de speciale militaire operatie werden feiten blootgelegd van het sleutelregime, het opruimen van sporen van een militair biologisch programma in ontwikkeling in Oekraïne, gefinancierd door het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

OK. Dus, dat blijkbaar – we hadden dat niet gezien tot we deze namiddag begonnen rond te neuzen – dat kan de wortel geweest zijn van de samenzweringstheorieën waarvan de feitenchecks ons vertelden dat het Russische desinformatie was. Laten we het citeren: “Militaire biologische programma’s zijn in ontwikkeling in Oekraïne, gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Defensie.” Dat is de Russische bewering.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de Oekraïners werken aan dodelijke ziekteverwekkers, waaronder pest en antrax. Is dat waar? Het is duidelijk dat we Rusland nooit op zijn woord zouden geloven, maar we hoeven Rusland niet op zijn woord te geloven. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een website met daarop dit media fragment over de opening van een biologische onderzoeksfaciliteit in Oekraïne in 2010.

“De Amerikaanse senator Dick Lugar juichte deze week de opening toe van het Interim Centraal Referentielaboratorium in Odessa, Oekraïne, en kondigde aan dat het van groot belang zal zijn bij het onderzoek naar gevaarlijke ziekteverwekkers die door bioterroristen worden gebruikt. Het bioveiligheidslaboratorium van niveau 3 zal worden gebruikt om miltvuur, tularemie en Q-koorts te bestuderen, evenals andere gevaarlijke ziekteverwekkers.”

Oh, OK. Toen groef de National Pulse een 2011 rapport op van de U.S. National Academy of Sciences dat ook verklaarde dat het Odessa gebaseerde laboratorium “verantwoordelijk is voor de identificatie van bijzonder gevaarlijke biologische pathogenen.” Dus, wat we doen – dit is niet de eerste keer dat je dit verhaal hoort – we financieren de creatie van dodelijke ziekteverwekkers, zodat we ze kunnen bestuderen en voorkomen dat mensen ermee besmet raken. Misschien? Er zijn veel voorbeelden van. De Amerikaanse ambassade in Oekraïne heeft een handige webpagina waarop wordt uitgelegd dat Amerikaanse en Oekraïense wetenschappers aan een heleboel van dit soort experimenten hebben gewerkt.

Sommige van de projecten omvatten werk aan het Afrikaanse varkenspestvirus, het hemorragische-koortsvirus, en verschillende respiratoire virussen. Het interessante, het veelzeggende, is dat de website van de Amerikaanse ambassade ook links bevat naar informatiebladen over Amerika’s steun aan biologisch onderzoek in Oekraïne, maar dat al die links nu dood zijn. Dat is vreemd. Het is onze regering. Wij betalen ervoor. Nogmaals, ze staan er in onze naam, in naam van Amerikaanse burgers, maar we kunnen hun webpagina niet meer lezen. Hoe werkt dat precies? Ze hebben het recht niet om tegen ons te liegen.

De webpagina is gearchiveerd, gelukkig, en de fact sheets tonen financiering van het ministerie van Defensie aan laboratoria in Oekraïne. Dus dat lijkt op bewijs. Het is geen Russische desinformatie. Het is helemaal echt. Sorry USA Today, Amerika’s krant, het is echt. Je kunt het opzoeken op het internet als je wilt. In het aangezicht van dat bewijs, liegt het Pentagon nog steeds en in feite herhalen ze dezelfde ongelooflijk domme en nu grondig in diskrediet gebrachte leugens die de factcheckers nu al wekenlang vertellen. Hier is de woordvoerder van het Pentagon, John Kirby, vandaag.

De Russische beschuldigingen zijn absurd. Ze zijn lachwekkend en, weet je, in de woorden van mijn Ierse katholieke grootvader, een hoop onzin. Er is niets aan. Het is klassieke Russische propaganda en ik zou, als ik u was,… ik zou er geen druppel inkt aan geven die het waard is… er aandacht aan te schenken.

Ja, maar kunt u ons uitleggen wat… is er een relatie tussen de… ?

Wij ontwikkelen geen biologische of chemische wapens in Oekraïne. Dat gebeurt niet.

Als ik u was, zou ik er geen druppel inkt aan wijden. Ten eerste, u heeft die beslissing niet mogen nemen, meneer de bureaucraat. We hebben een vrije pers in dit land. U mag dat niet beslissen, maar u zult merken dat Kirby aan het eind weigert de vraag te beantwoorden. Is er een relatie geweest tussen het Amerikaanse Pentagon en een biowapenfabriek in Oekraïne en zo ja, wat is die relatie? Dat is Russische desinformatie! Wat is het antwoord? We ontwikkelen geen massavernietigingswapens in Oekraïne op dit moment! Oké, ik snap het, maar waarom financieren we dit en wat financieren we precies?

We hebben apart contact opgenomen met Buitenlandse Zaken en zij gaven ons deze zeer zorgvuldig geformuleerde verklaring: “Het Amerikaanse ministerie van Defensie bezit of runt geen biologische laboratoria in Oekraïne.” Niet dat iemand heeft gezegd dat ze dat deden. En dan het citaat: “Staatssecretaris Nuland verwees tijdens haar getuigenis naar Oekraïense laboratoria voor diagnostiek en biologische bescherming, die geen faciliteiten voor biologische wapens zijn.” Wat is precies het verschil? Vervolgend op het citaat, “Deze instellingen bestrijden biologische dreigingen in het hele land.”

Dus dat betekent niets. Je zou onze nucleaire voorraad correct kunnen omschrijven als defensief. Onze nucleaire wapens zijn niet ontworpen om preventief iemand te doden. Ze zijn ontworpen om te voorkomen dat anderen ons doden, maar het zijn nog steeds kernwapens. Dus, als je stopt met liegen en ons vertelt wat hier aan de hand is en waarom vertel je ons niet specifieker waarom je deze materialen niet hebt beveiligd? Dus, ja, we financieren geheime bio-laboratoria in Oekraïne, maar het zijn diagnostische en biodefense laboratoria die biologische dreigingen tegengaan.

OK, als dit puur defensieve labs zijn, waarom was Toria Nuland dan zo bezorgd dat de Russen de materialen van deze faciliteiten in handen zouden krijgen? Andere wereldmachten zijn tot de voor de hand liggende conclusie gekomen. Nogmaals, we doen dit niet graag, maar onder deze omstandigheden, vroegen we het onze eigen woordvoerders, ze logen. We gaan naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken van China, een land dat we verachten. Dit is wat ze vandaag zeiden. Ze roepen wapeninspecteurs op om deze faciliteiten in Oekraïne meteen te bekijken.

De afgelopen twee decennia hebben de Verenigde Staten de oprichting van een verificatieregeling voor het Verdrag inzake Biologische Wapens geblokkeerd en geweigerd de inspectie van biologische faciliteiten binnen en buiten hun grenzen te accepteren. Deze stap heeft de bezorgdheid van de internationale gemeenschap nog doen toenemen. Wij dringen er nogmaals bij de VS op aan volledige opheldering te verschaffen over hun activiteiten op het gebied van biologische militarisering binnen en buiten hun grenzen en multilaterale verificatie te aanvaarden.

Oh, ze zetten Russische en Chinese propaganda op het scherm! Ja, dat hebben we gedaan. We hebben ook propaganda van de Amerikaanse regering op het scherm gebracht en het verschil is dat we verwachten dat buitenlandse regeringen tegen ons liegen. We zijn geen globalisten. Wij geloven in één land. Dat is dit land, de Verenigde Staten. We verwachten niet dat onze regering tegen ons liegt en we zullen het niet accepteren. Maar laten we naar de inhoud gaan van wat de Chinese regering zojuist zei. We zijn het nooit eens met de Chinese regering, maar in dit geval hebben ze een goed punt. We weten nu dat gevaarlijke biologische agentia, of je ze nu wapens noemt of niet, totaal irrelevant zijn omdat ze als wapens kunnen worden gebruikt. Is een pistool een wapen? Niet als je op kwarteljacht bent. Als je in een vuurgevecht zit, wel. Het is een belachelijke semantische discussie.

Gevaarlijke biologische stoffen blijven, dankzij de regering Biden, onbeveiligd in een chaotisch oorlogsgebied. Op een gegeven moment moeten we weten hoe dat is gebeurd, wie die beslissingen heeft genomen. We hebben het recht om dat te weten en laten we hopen dat iemand in het Congres, waarschijnlijk niet Marco Rubio, maar iemand anders, dit tot op de bodem zal uitzoeken, maar in de tussentijd bidden we dat er ergens, in de regering van de Verenigde Staten, een volwassene is die er genoeg om geeft om deze situatie onmiddellijk onder controle te krijgen.

Bron: https://www.globalresearch.ca/tucker-carlson-someone-needs-explain-why-there-dangerous-biological-weapons-ukraine/5773752


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord