Beschermingsmaatregelen tegen aansprakelijkheid farmaceutische industrie kunnen in gevaar komen als fraude wordt vastgesteld, zegt voormalig Blackrock Investment Executive

Als Pfizer en de FDA de gegevens van hun klinische proeven niet vrijgeven, zegt voormalig Blackrock & Hedge Fund goeroe Edward Dowd dat hij uitgaat van fraude, en fraude haalt alle contracten onderuit, dat is de jurisprudentie.

Dowd zegt dat big pharma verondersteld wordt één van de meest gereguleerde industrieën te zijn, in het bijzonder met de Food and Drug Administration (FDA), maar na te hebben verkondigd dat de spuiten veilig en ook effectief zijn, is hun algemene immuniteit voor aansprakelijkheid misschien niet langer van toepassing als blijkt dat er fraude is gepleegd.

Dit kan het einde betekenen voor bedrijven zoals Moderna en andere mRNA-fabrikanten, aangezien de grote verzekeringsmaatschappijen zich klaarmaken om “de confrontatie aan te gaan” met grote farmaceutische bedrijven over uitbetalingen van levensverzekeringen in verband met de COVID gentherapie, volgens Edward Dowd, de Equity Investment Executive.

Pfizer kreeg algemene immuniteit van aansprakelijkheid via de EUA, maar volgens Dowd ziet het er naar uit dat dit product dodelijk is, maar zijn het anderen die financieel worden belast.

https://twitter.com/i/status/1487954939708121091Verzekeringsmaatschappijen zien 40% stijging in sterfgevallen

Verzekeringsmaatschappijen zien 40% stijging in sterfgevallen

We zien veel gevallen van overlijden en invaliditeit als gevolg van deze vaccins in de databases met ongewenste voorvallen zoals VAER’s, maar volgens Dowd “zien nu ook de actuariële verzekeringsmaatschappijen in hun resultaten”.

Aegon verzekeringen zag in hun derdekwartaalresultaten in hun Amerikaanse eenheid een toename van doodsclaims van 31 miljoen in 2020 tot 111 miljoen in 2021, dat is een toename van ongeveer 268 procent en volgens Dowd, “Het is niet alleen een medische zwendel het is een financiële en kapitaalmarkt zwendel.”

Op 23 augustus 2021 keurde de Food and Drug Administration (“FDA”) het PfizerBioNTech COVID-19 Vaccin goed, voor personen van 16 jaar en ouder. Vier dagen later werd een Freedom of Information Act Request ingediend.

De FDA beweerde dat het Pfizer product “voldoet aan de hoge normen voor veiligheid, effectiviteit en productiekwaliteit”, hoewel talrijke volksgezondheidsambtenaren, media, journalisten, wetenschappers, politici en publieke figuren publiekelijk vragen hebben gesteld over de toereikendheid van de gegevens en informatie, de adequaatheid van de beoordeling, en de geschiktheid van de analyses waarop de FDA zich baseerde om het Pfizer vaccin een vergunning te verlenen (bron).

Niettemin blijkt dat de FDA, ondanks hun inzet voor “transparantie“, terughoudend is geweest in het delen van de noodzakelijke gegevens en zelfs heeft geprobeerd de FOIA voor de rechter aan te vechten, met een verzoek om 500 pagina’s per maand vrij te geven, waardoor alle bestanden rond 2076 kunnen worden ingezien.

Men zou kunnen aanvoeren dat dit een beetje verdacht is, aangezien de FDA zelf de gentherapie jab na slechts 108 dagen door de gegevens van Pfizer te hebben gesnuffeld, een vergunning voor noodgebruik waardig achtte.

FOIA Naleving werd bevolen

Desalniettemin konden we zelfs in de eerste vrijgegeven partij zien dat zowel Pfizer als de FDA wisten dat de prik allesbehalve “veilig en effectief” was.

Dit was te zien in hun vrijgegeven document – Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Records Reports, waaruit blijkt dat binnen de eerste 90 dagen van de uitrol van het vaccin onder de EUA van de FDA – van 1 december. 2020 – 28 februari 2021 – er tienduizenden bijwerkingen zijn gemeld, waaronder meer dan 1200 sterfgevallen.

Het rapport omvatte alleen bijwerkingen van het vaccin die onderzoekers als “ernstige gevallen” beschouwden, er waren nog duizenden meldingen die buiten deze gegevens werden gelaten.

In het rapport staat dat er in totaal 42.086 meldingen waren van personen die wereldwijd een bijwerking hadden van het vaccin van Pfizer, waarbij het grootste aantal (13.739) afkomstig was uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (13.404).

Zoals voorgeschreven door het Congres, mag de FDA alleen vergunningen afgeven voor vaccins waarvan is aangetoond dat ze “veilig en effectief” zijn (Bron). Dit alleen al zou toch reden genoeg moeten zijn geweest om de toediening van het product te stoppen en reden om verontrust te zijn dat het Congres en de FDA het “veilig” hebben geacht voor goedkeuring door de EUA.

Wat proberen ze te verbergen?

Ja, dit is al eerder gemeld, maar het moet hier voor het perspectief nog eens herhaald worden. Als dit de informatie was van slechts een fractie van de gegevens, wat op zichzelf al schokkend is, wat verbergt Pfizer dan nog meer in de gegevens?

De FDA en Pfizer zijn terughoudend met het doorsturen van meer gegevens, en stellen dat “verwacht kan worden dat dergelijke dossiers zowel vertrouwelijke zakelijke informatie en informatie over handelsgeheimen van Pfizer of BioNTech bevatten als persoonlijke privacy-informatie van patiënten die hebben deelgenomen aan klinische proeven.” (bron)

Zij zouden echter dringend moeten worden gedwongen om de resultaten van de klinische proeven in hun geheel te produceren voor de veiligheid van het publiek, waarvan velen kinderen zijn.

Aangezien zij onwillig zijn om dit te doen, zoals Edward Dowd zegt, mogen wij veronderstellen dat er fraude is gepleegd en met de reeds bekende nadelige gebeurtenissen en sterfgevallen als gevolg van hun gentherapie-kab, hoe kunnen wij dat niet?

Bron: Patricia Harrity


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord