Artsen die hun eed verbraken, vaccinfabrikanten en regenten die 0 verantwoordelijkheid aanvaarden. Je kunt de waarheid niet blijven verstoppen. Deel 2

T H E V A C C I N E D E A T H R E P O R T

STERFGEVALLEN DOOR VACCINS WERELDWIJD
HETZELFDE GELDT VOOR LANDEN OVER DE HELE WERELD

De situatie die wij in de Verenigde Staten hebben beschreven, illustreert de verwoesting die door deze injecties wordt aangericht. Wij zullen kort ingaan op enkele andere landen, om aan te tonen dat de situatie in Amerika niet uniek is.

EUROPESE UNIE

In de Europese Unie (die slechts uit 27 van de 50 Europese landen bestaat) zijn de officiële rapporten van EudraVigilance vanaf 18 augustus 2021 officieel toe dat ca. 22.000 mensen zijn overleden en 2 miljoen hebben bijwerkingen opgelopen, waarvan 50% ernstig. [19, 20] Wat zijn ernstige letsels?

Een letsel wordt als “ernstig” geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, opname in een ziekenhuis vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname tot gevolg heeft, blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is”.

In Nederland, een van de kleinste landen van de Europese Unie, heeft het Buitenparlementaire Onderzoekscommisie 2020 een platform opgericht waar burgers bijwerkingen van vaccins kunnen melden. Dit is geen initiatief van de overheid en heeft geen aandacht gekregen in de media. De meerderheid van de Nederlandse bevolking is dus niet op de hoogte van het bestaan ervan. Toch zijn er bij dit particuliere initiatief, ondanks de beperkte invloed, al meldingen binnengekomen van 1.600 sterfgevallen en 1.200 gezondheidsschades, waarbij de mensen vaak blijvend invalide zijn. [21]

VERENIGD KONINKRIJK

Kort voordat de nationale vaccinatiecampagne van start ging, publiceerde de MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) het volgende verzoek:

“De MHRA is dringend op zoek naar een softwaretool met kunstmatige intelligentie (AI) om het verwachte hoge volume van COVID-19-vaccin Adverse Drug Reaction (ADR’s) te verwerken en ervoor te zorgen dat er geen details uit de reactietekst van de ADR’s worden gemist. [22]

De Britse regering publiceerde een verslag van de eerste reeks bijwerkingen, waaronder blindheid, beroertes, miskramen, hartfalen, verlamming, auto-immuunziekte, en meer. Kort na de eerste immunisatiegolf werden meer dan 100.000 ongewenste voorvallen gemeld, waaronder 1260 gevallen van verlies van gezichtsverlies (waaronder totale blindheid). In het eerste deel van het verslag worden de vaccins geprezen als de beste manier om mensen te beschermen tegen COVID-19, en gaat dan verder met het tonen van de ongelooflijke vernietiging die deze die deze vaccins veroorzaken. De hypocrisie is verbijsterend. [23, 24]

Ook in het Verenigd Koninkrijk stegen miskramen met 366% in slechts zes weken, voor gevaccineerde moeders. [25] Verder onthulde het Britse Office for National Statistics onbedoeld dat 30.305 mensen zijn overleden binnen 21 dagen na het krijgen van de injectie, gedurende de eerste 6 maanden van 2021. [26] En een Britse wetenschapper met 35 jaar ervaring deed een diepgaande analyse van het Britse Yellow Card rapportagesysteem en kwam tot de conclusie dat het onbetrouwbaar is.

Verder onthulde het Britse Office for National Statistics onbedoeld dat 30.305 mensen zijn overleden binnen 21 dagen na het krijgen van de injectie, gedurende de eerste 6 maanden van 2021.26 En een Britse wetenschapper met 35 jaar ervaring deed een diepgaande analyse van het Britse Yellow Card rapportagesysteem en kwam tot de conclusie dat het onbetrouwbaar is. [27]

We kunnen concluderen dat het Yellow Card rapportagesysteem beperkte informatie kan verschaffen die nuttig kan zijn om het Britse publiek te waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen van de COVID-19 vaccins. De aanvankelijke opzet van de regeling als een louter beschrijvende en niet als een experimentele onderneming betekent echter dat zij niet de echte kwesties kan aanpakken die van cruciaal belang zijn voor het Britse publiek. Deze vragen zijn of er causale verbanden zijn tussen vaccinatie met de PF- en AZ-vaccins en ernstige bijwerkingen zoals overlijden, en zo ja, wat de omvang van deze effecten is.

ISRAEL

Het Israeli Peoples Committee is een team van artsen, advocaten, criminologen, epidemiologen en academische onderzoekers, vastbesloten om een onderzoek in te stellen en bloot te leggen ten behoeve van het publiek. Hoewel zij een relatief onbekende groep zijn, ontvingen zij toch 3754 meldingen, waaronder 480+ sterfgevallen, vanaf 5 augustus 2021. [28] De IPC stelt dat deze aantallen slechts 2-3% vertegenwoordigen van de werkelijke prevalentie in de bevolking, wat betekent dat het aantal sterfgevallen in Israël rond de 48.000 ligt en het aantal ongewenste voorvallen rond de 375.400.

Ook in Israël laten statistieken van Worldometers.info een enorme piek in sterfgevallen zien toen de vaccinaties begonnen. Voordat de inentingen begonnen, waren er dagelijks nauwelijks sterfgevallen onder covisten in Israël. Toen de vaccinaties eenmaal begonnen, steeg het dagelijkse sterftecijfer van 1-3 tot 75-100 doden per dag!

Een andere Israëlische website die melding maakt van verwondingen door vaccins is Seethetruth.club/covid-19-vaccine-victims waar men een snel groeiend aantal getuigenissen kan zien van mensen die zwaar hebben geleden onder de prik. In de VS toont een soortgelijke website, 1000covidstories.com, een steeds toenemend aantal video’s van mensen die zijn overleden of ernstige reacties hebben gehad op de covid-prikken. Ook de website TheCovidWorld.com toont de persoonlijke verhalen van een groot aantal mensen die aan de injecties zijn overleden. We moeten begrijpen dat zoiets nog nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen, waarbij duizenden mensen naar voren komen om hun leed na een inenting te delen. De reden waarom mensen dit nu doen, is omdat hun bijwerkingen helemaal niet zijn, zoals de criminele “gezondheids”-instanties zeggen “hoofdpijn, duizeligheid en griepachtige verschijnselen. De reacties zijn extreem ernstig, vaak mensen levenslang invalide makend. De verwondingen zijn in feite zo ernstig, dat mensen over de hele wereld naar voren treden om de mensheid te waarschuwen.

BRAZILIË

In Brazilië staat het officiële aantal sterfgevallen door vaccins op 32.000 gedurende een periode van 5 maanden. Het rapport werd gepubliceerd op uol.com.br, dat naar verluidt ongeveer evenveel pageviews heeft als CNN.com, volgens gegevens van SimilarWeb. Ondanks deze hoge aantallen sterfgevallen na vaccinatie, stelt het rapport: “Vaccinatie is nog steeds de beste manier om de ziekte onder controle te krijgen. [29]

WETENSCHAP BEWIJST SCHADE DOOR VACCINATIE
BEROERTES, HARTAANVALLEN, KANKER,….

Een studie van de Universiteit van San Francisco, het Salk Instituut, toont aan dat de vaccins het menselijk lichaam veranderen in een spike-eiwit fabriek, die triljoenen spikes maakt die bloedklonters veroorzaken, die op hun beurt beroertes en hartaanvallen veroorzaken. [30] Een andere studie bevestigt hoe de vaccins dodelijke bloedklonters kunnen veroorzaken, die op hun beurt hartaanvallen en beroertes veroorzaken.[31,32] Het New England Journal of Medicine toont aan hoe de vaccins hartontstekingen veroorzaken, [33] en hetzelfde tijdschrift publiceerde een studie over de dramatische toename van miskramen. [34] Verscheidene studies bewijzen de realiteit van antilichaam-afhankelijke verhoging. [35,36,37] Ook het optreden van onvruchtbaarheid en verminderd aantal zaadcellen wordt bevestigd. [38,39] Tenslotte toonde een studie aan dat de injecties kanker veroorzaken. [40] En dit zijn nog maar een paar voorbeelden…

VRIJGESTELD VAN AANSPRAKELIJKHEID
GEEN ENKELE VACCINFABRIKANT NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID

In de afgelopen decennia zijn in landen over de hele wereld verschillende officiële regeringsovereenkomsten ondertekend die elke vaccinfabrikant 100% bescherming bieden tegen alle aansprakelijkheid. Het maakt niet uit hoeveel schade hun producten aanrichten, niemand kan verhaal halen. Daar komt nog bij dat geen enkele ziektekostenverzekering ooit de kosten zal dekken die het gevolg zijn van schade door vaccins. Ze vergoeden de gevaccineerden gewoon niet, wanneer ze in de problemen komen. En toch… dezelfde regeringen die weigeren u te beschermen tegen de mogelijke vernietiging van uw gezondheid, leven en geliefden, verplichten deze dodelijke injecties en eisen ze voor winkelen, reizen, bijeenkomsten en zelfs bankdiensten.

WERKEN DE INJECTIES EIGENLIJK WEL?
GEZONDHEIDSFUNCTIONARISSEN ZEGGEN DAT ZE NIET EFFECTIEF ZIJN

De wereldberoemde vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche MVD, PhD waarschuwt dat deze injecties het immuunsysteem van het lichaam vernietigen, waardoor de gevaccineerden kwetsbaar worden voor elke nieuwe variant van de ziekte. [41] Hij zegt ook:

Massavaccinatiecampagnes tijdens een pandemie van zeer besmettelijke varianten falen bij de bestrijding van virale overdracht. In plaats van bij te dragen aan het opbouwen van kudde-immuniteit, vertragen ze dramatisch de natuurlijke vorming van kudde-immuniteit. Dit is de reden waarom de voortdurende universele vaccinatie campagnes absoluut schadelijk zijn voor de volksgezondheid en de wereldgezondheid. [42]

De Nobelprijswinnaar voor geneeskunde Dr. Luc Montagnier luidt de alarmbel dat deze vaccins gevaarlijke nieuwe varianten creëren. [43] En in Israël tonen de statistieken duidelijk een dramatische toename van sterfgevallen zodra de inentingen begonnen (zie eerder in dit rapport). De Israëlische premier Naftali Bennet zegt zelfs dat de mensen die nu het meeste risico lopen, degenen zijn die twee doses van het vaccin hebben gekregen… [44]

In de eilandnatie Seychellen waren er nauwelijks sterfgevallen door covid, maar toen ze eenmaal begonnen met het vaccineren van de bevolking, steeg het aantal sterfgevallen met het honderdvoudige.

In Australië werd een jong koppel acht dagen lang de toegang tot hun pasgeboren baby geweigerd, ook als ze volledig gevaccineerd waren. De hoofd gezondheidsofficier van Australië, Dr. Jeannette Young, gaf de de volgende onthullende verklaring voor deze onmenselijke situatie: [45]

Het feit dat je gevaccineerd bent, betekent niet dat je niet besmet zult raken. Dat is waarom we die familie niet konden toestaan hun baby te bezoeken.

Ook Anthony Fauci liet er geen misverstand over bestaan: “het CDC overweegt maskers verplicht te stellen voor gevaccineerden”, [46] “gevaccineerden testen steeds vaker positief op covid, daarom zullen zij maskers moeten blijven dragen”, [47] “gevaccineerden moeten nog steeds restaurants vermijden”, [48] en “gevaccineerden dragen de Delta-variant evenveel bij zich als niet-gevaccineerden”. [49] Dus volgens Fauci doen de vaccins niets. Toch dringt hij aan op deze nutteloze injecties verplicht te stellen voor reizen. [50] Hetzelfde werd publiekelijk verklaard door de Britse premier Premier Boris Johnson, die zei: [51]

‘Kan ik mijn vrienden en familieleden nu binnenshuis ontmoeten als ze gevaccineerd zijn? Ik vrees dat het antwoord nee is, omdat we nog niet in die fase zijn, we zitten nog helemaal in de wereld waar je vrienden en familie buiten kunt ontmoeten, onder de regel van zes, of twee huishoudens. En zelfs als je vrienden en familieleden gevaccineerd zijn, geven de vaccins geen 100% bescherming en dat is waarom we voorzichtig moeten zijn.

Een onderzoeksartikel gepubliceerd in ‘Trends in Internal Medicine’ door Dr. J. Bar Classen MD, is getiteld: [52]

VS COVID-19 Vaccins blijken meer kwaad dan goed te doen op basis van cruciale klinische studiegegevens geanalyseerd met het juiste wetenschappelijke eindpunt, “Alle veroorzaken ernstige morbiditeit”

Zelfs de CDC gaf toe dat de injecties geen bescherming bieden tegen de Delta varianten, en komende varianten, en alle covid-maatregelen dus moeten blijven. [53] Toch blijven ze volhouden dat iedereen gevaccineerd moet worden. De hoofd gezondheidsofficier van New South Wales, Australië zei dat we ons moeten voorbereiden op een constante cyclus van voortdurende herhalingsinjecties voor coviden in de nabije toekomst. [54] Het hoofd van de medische dienst van Moderna, Dr. Tal Zaks, zei dat de vaccins het leven niet terugbrengen naar normaal. [55] Dit werd bevestigd door de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom, die zei: [56]

“Een vaccin alleen zal de pandemie niet beëindigen. Surveillance zal moeten doorgaan, mensen zullen nog steeds moeten worden getest, geïsoleerd en verzorgd. Contacten moeten nog steeds worden opgespoord en quarantaine, gemeenschappen moeten nog steeds betrokken worden”.

Uit een studie van The Lancet bleek dat de Delta-variant vrij wordt overgedragen onder gevaccineerden. [57] Dit werd bevestigd door een studie die aantoonde hoe in juli 2021, na meerdere grote publieke evenementen in een stadje in Barnstable County, Massachusetts, 469 COVID-19-gevallen werden vastgesteld bij inwoners van Massachusetts die in de periode 3-17 juli naar het stadje waren gereisd; 346 (74%) deden zich voor bij volledig gevaccineerde personen. [58]

SCHEPSEL MET TENTAKELS
LEVENDE ORGANISMEN IN DE VACCINS

Dr. Carrie Madej onderzocht vaccinflacons van Moderna en Johnson & Johnson onder een microscoop met een vergroting van 400x. Wat ze zag, schokte haar …

In beide flesjes zat een levend organisme met tentakels. Dit schepsel beweegt rond en tilt zichzelf op. [68A]

De aanblik hiervan en de gedachte dat deze onbekende, octopusachtige wezens worden geïnjecteerd in miljoenen kinderen wereldwijd, deed Dr. Madej wenen.

ZELF-ASSEMBLERENDE NANOBOTS
WAT WORDT ER IN HET GEHEIM IN JE LICHAAM GEBOUWD?

Dr. Madej zag ook stukjes grafeen in de flesjes, evenals zelfassemblerende nanodeeltjes. De deeltjes bewogen naar elkaar toe en vormden complexere structuren. Hetzelfde werd onthuld door Dr. Zandre Botha uit Zuid-Afrika. Zij bestudeerde verschillende vaccinflesjes met verschillende methoden, en wat ze vond is gewoon te bizar voor woorden. Net als Dr. Carrie Madej zag zij complexe zelfassemblerende nanobots. [69C] Kijk naar de volgende microfoto’s…

Wat voor duivelse agenda wordt er in het geheim uitgevoerd, door dit soort zelf-assemblerende nanobots in de lichamen van miljoenen mensen te injecteren? En waarom maken zoveel nieuwsagentschappen en zogenaamde fact-checkers overuren om deze ogenschijnlijke, onweerlegbare bevindingen te ontkennen? Wat is het werkelijke doel van deze injecties, die de hele mensheid zo met geweld worden opgedrongen? En waarom werken alle regeringen wereldwijd mee aan dit plan? Er zit duidelijk een snode agenda achter het heimelijk injecteren van dit soort nanotechnologie in de mensheid. Wat is het? Wie durft deze vragen te stellen, en de antwoorden te vinden?

GEVAARLIJKE GIFSTOFFEN
GRAFEEN VERANDERT HET ELEKTROMAGNETISCHE VELD

De wereldberoemde biofysicus Andreas Kalcker heeft ontdekt dat de vaccins grote hoeveelheden grafeenoxide bevatten (tot 95%).

Hij waarschuwt dat het grafeenoxide dat bij mensen wordt ingespoten, hun elektromagnetisch veld verandert, waardoor de normale werking van hun organen wordt verstoord. [65]

Waar we ons zorgen over maken zijn de bijwerkingen die het heeft. Dit wordt niet beschreven in de geneeskunde, maar wel in mijn vakgebied, de biofysica. Wat gebeurt er? Het lichaam heeft zijn elektro-moleculaire mogelijkheden nodig om te werken. Het hart klopt omdat er een magnetisch veld is dat vervolgens de elektriciteit opwekt voor het pompen en al het andere. Grafeen verandert ons elektromagnetische veld volledig, iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Wat we zien is iets ‘in vivo’ met enkele dramatische effecten. We hebben veel video’s gezien van mensen die sterven nadat ze zijn ingeënt. Je ziet mensen verkrampen. Deze spasmen hebben, bijvoorbeeld, zeer specifieke frequenties, en ze zijn hetzelfde in alle soorten spasmen.

Deze spasmen wijzen op een verstoring van de menselijke elektromagnetische velden.

De aanwezigheid van grafeenoxide, naast andere giftige stoffen zoals aluminium, LNP capsiden, PEG en parasieten in de vaccins werd verder bevestigd door Dr. Robert Young. [66,67] De Scientist’s Club bracht ook een rapport uitgebracht met microfotografisch bewijs van nanodeeltjes in de vaccins.

‘Belangrijke onthullingen over wat er in de CoV-2-19 vaccins zit, met gebruik van elektronen-, pHase-, donkerveld, helderveld en andere soorten microscopie van het oorspronkelijke onderzoek van Dr. Robert Young en zijn wetenschappelijk team, die bevestigen wat de La Quinta Columna onderzoekers vonden – giftige nanometalen gehalte met magnetotoxische, cytotoxische en genotoxische effecten, alsmede geïdentificeerde levensbedreigende parasieten. Bovendien vonden Hongjie Dai en collega’s van de Stanford University in 2008 grafeenoxide. [68]

DRAMATISCHE VERANDERINGEN IN HET BLOED
ONDERZOEK ONTHULT KETENS IN BLOED

Dr. Robert Young ontdekte ook hoe het bloed van gevaccineerde mensen dramatisch verandert, na de injectie met mRNA. De volgende afbeelding toont de normale gezonde toestand van de rode bloedcellen die gelijkmatig van kleur, gelijkmatig van vorm en gelijkmatig van grootte zijn. [69A]

De tweede microfoto, genomen onder fasecontrastmicroscopie, toont het levende bloed 24 uur na het mRNA-vaccin nu gekristalliseerde rode bloedcellen, Heinz-lichaampjes genaamd, biologische transformatie van rode en witte bloedcellen, grote symplasten van grafeenoxidekristallen in het midden en orootzuurkristallen in de rechterbovenhoek van de microfoto.

Duitse onderzoekers ontdekten dat de inhoud van vaccinflacons kristallen vormden. onder een lamp die ze verwarmt tot ongeveer 30º Celcius (85º F). De foto hieronder laat dit duidelijk zien. [69B] De afbeelding links toont de oorspronkelijke inhoud van de flacons, en de afbeelding rechts is wat er gebeurt na een paar minuten… complexe kristallen worden gevormd. Wat voor gevolgen heeft dit voor het menselijk lichaam?

vervolg zie Deel 3

Bron: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf

————————————————————-

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Eén reactie

Nel Meyer 25 januari 2022 Reageer

Ik heb hier maar een woord voor , MOORD MET VOORBEDACHTE RADE.

Geef een antwoord