Artsen die hun eed verbraken, Vaccinfabrikanten en Regenten die 0 verantwoordelijkheid aanvaarden. Je kunt de waarheid niet blijven verstoppen. Deel 1

T H E V A C C I N E D E A T H R E P O R T

HET VERSLAG OVER STERFTE DOOR VACCINATIE

Bewijs van miljoenen sterfgevallen en ernstige ongewenste voorvallen als gevolg van de experimentele COVID-19 injecties

DOOR DAVID JOHN SORENSEN & DR . VLADIMIR ZELENKO MD
VERSIE 1.0 SEPTEMBER 2021

Dr. Vladimir Zelenko MD. https://youtu.be/MhLD1P5nH30

P U R P O S E

Het doel van dit rapport is te documenteren hoe over de hele wereld miljoenen mensen zijn gestorven, en honderden miljoenen ernstige bijwerkingen zijn opgetreden, na injecties met de experimentele mRNA gentherapie. We onthullen ook het reële risico van een ongekende genocide.

F A C T S

Wij streven ernaar om alleen wetenschappelijke feiten te presenteren en weg te blijven van ongefundeerde beweringen. De gegevens zijn duidelijk en verifieerbaar. Meer dan honderd referenties kunnen worden gevonden voor alle gepresenteerde informatie, die wordt verstrekt als uitgangspunt voor verder onderzoek.

C O M P L I C I T E I T

De gegevens suggereren dat we momenteel wellicht getuige zijn van de grootste georganiseerde massamoord in de geschiedenis van onze wereld. De ernst van deze situatie dwingt ons de volgende cruciale vraag te stellen: zullen wij de verdediging van miljarden onschuldige mensen op ons nemen? Of zullen we persoonlijk gewin laten prevaleren boven gerechtigheid, en medeplichtig zijn? Netwerken van advocaten over de hele wereld bereiden collectieve actie-rechtszaken voor om iedereen te vervolgen die deze criminele agenda dient. Tegen allen die tot nu toe medeplichtig zijn geweest, zeggen wij: Er is nog tijd om je om te draaien en de kant van de waarheid te kiezen. Maak alstublieft de juiste keuze.

WERELDWIJD

Hoewel dit rapport zich richt op de situatie in de Verenigde Staten, is het ook van toepassing op de rest van de wereld, aangezien hetzelfde soort experimentele injecties met vergelijkbare sterftecijfers – en vergelijkbare systemen van corruptie om deze cijfers te verbergen – wereldwijd worden gebruikt. Daarom moedigen wij iedereen over de hele wereld aan om dit rapport te delen. Moge het een wake-up call zijn voor de hele mensheid.

MINSTENS 5 KEER MEER DODEN
CDC KLOKKENLUIDER TEKENT BEËDIGDE VERKLARING

Uit VAERS-gegevens van het Amerikaanse CDC blijkt dat per 17 september 2021 al 726.963 mensen te maken kregen met bijwerkingen, waaronder beroertes, hartfalen, bloedstolsels, hersenaandoeningen, Stuiptrekkingen, toevallen, ontstekingen van hersenen & ruggenmerg, levensbedreigende allergische reacties, auto-immuun ziekten, artritis, miskraam, onvruchtbaarheid, snel optredende spierzwakte, doofheid, blindheid, narcolepsie, en kataplexie. Naast het astronomische aantal ernstige bijwerkingen, rapporteert de CDC dat 15.386 mensen zijn overleden als gevolg van het ontvangen van de experimentele injecties. Echter, een CDC fraude expert in de gezondheidszorg genaamd Jane Doe onderzocht dit en kwam tot de schokkende ontdekte dat het aantal sterfgevallen minstens vijf keer hoger ligt dan wat de CDC toegeeft. In in feite, in haar eerste communicatie met professor in de geneeskunde Dr. Peter McCullough, zei deze klokkenluider dat het aantal sterfgevallen tien keer hoger ligt. De CDC gezondheidsfraude opsporingsdeskundige tekende een beëdigde verklaring, waarin ze haar bevindingen verklaarde. Ze koos zorgvuldig de bewoordingen ‘…onder gerapporteerd met een conservatieve factor van ten minste vijf”, maar zoals zij aanvankelijk onthulde, zou de factor ook tien kunnen zijn. Hier volgt een uittreksel van de beëdigde verklaring: [1]

In de afgelopen 25 jaar heb ik meer dan 100 verschillende algoritmen ontwikkeld om fraude in de gezondheidszorg op te sporen. algoritmen ontwikkeld. … Toen het COVID-19 vaccin duidelijk in verband werd gebracht met de dood en schade van patiënten, was ik geneigd om de zaak te onderzoeken. Het is mijn professionele schatting dat de VAERS-database (het Vaccine Adverse Event Reporting System), hoewel uiterst nuttig, wordt ondergerapporteerd met een conservatieve factor van ten minste 5. … en heb beoordeeld dat de sterfgevallen die zich binnen 3 dagen na vaccinatie voordoen, hoger zijn dan die welke in VAERS worden gerapporteerd met een factor van ten minste 5.

Volgens deze CDC-deskundige in het opsporen van gezondheidsfraude is het aantal vaccindoden in de V.S. niet 15.386 maar ergens tussen de 80.000 en 160.000.

De CDC geeft ook een enorme onderrapportage van andere ongewenste voorvallen, zoals ernstige allergische reacties (anafylaxie). Het Informed Consent Action Network (ICAN) rapporteerde dat een studie heeft aangetoond dat het werkelijke aantal anafylaxies 50 tot 120 keer hoger ligt dan door de CDC wordt beweerd.[2, 3] Daar komt nog bij dat een particulier onderzoeker de VAERS-databank onder de loep heeft genomen, en heeft geprobeerd specifieke case-ID’s op te zoeken. Hij vond talloze voorbeelden waarbij de oorspronkelijke overlijdensregistraties werden gewist, en in sommige gevallen werden de nummers verwisseld voor mildere reacties. Zegt hij:

Wat de analyse van alle zaaknummers ons nu vertelt is dat er ongeveer 150.000 gevallen ontbreken, die er waren, die er niet meer zijn. De vraag is, zijn zijn het allemaal sterfgevallen? [4]

Hoe crimineel de CDC is, bleek ook een paar jaar geleden, toen onderzoekers het verband onderzochten tussen vaccins en autisme. Zij ontdekten dat er inderdaad een direct verband is. Dus wat heeft het CDC gedaan? Alle onderzoekers kwamen bij elkaar en er werd een grote vuilnisbak in het midden van de kamer gezet. Daarin gooiden zij alle documenten die het verband aantoonden tussen autisme en vaccinaties. Dus, het bewijsmateriaal vernietigd. Vervolgens werd een zogenaamd “wetenschappelijk” artikel gepubliceerd in Pediatric, waarin werd gesteld dat vaccinaties geen autisme veroorzaken. Echter, een vooraanstaand wetenschapper binnen het CDC, William Thompson, ontmaskerde deze misdaad. Hij gaf publiekelijk toe:

Ik was betrokken bij het misleiden van miljoenen mensen over de mogelijke negatieve bijwerkingen van vaccins. We logen over de wetenschappelijke bevindingen. [5]

Het ergste voorbeeld van de criminele methode die wordt gebruikt om sterfgevallen door vaccins te verbergen, is het feit dat de CDC iemand pas als gevaccineerd beschouwt twee weken na zijn tweede injectie. Dit betekent dat iedereen die sterft in de weken voor of de twee weken na de tweede injectie, wordt beschouwd als niet-gevaccineerde sterfgevallen, en dus niet wordt meegeteld als vaccindoden. Door dit te doen, kunnen zij de overgrote meerderheid van sterfgevallen na de injectie negeren. Dit is de nummer 1 methode die in landen over de hele wereld wordt gebruikt om het ontelbare aantal sterfgevallen door vaccins te verbergen. [6,7]

300.000 ONGEWENSTE VOORVALLEN
MODERNA VERBERGT HONDERDDUIZENDEN MELDINGEN

Een klokkenluider van Moderna maakte een screenshot van een interne bedrijfsmededeling met het opschrift “Vertrouwelijk – Alleen voor interne verspreiding”, waaruit bleek dat er in slechts drie maanden 300.000 ongewenste voorvallen waren gemeld:

“Dit stelde het team in staat om ongeveer 300.000 meldingen van ongewenste voorvallen en 30.000 medische informatieverzoeken effectief te beheren in een tijdspanne van drie maanden ter ondersteuning van de wereldwijde lancering van hun COVID-19-vaccin. [8]

50.000 MEDICARE GEVACCINEERDEN OVERLEDEN
STERFTECIJFER IN DE V.S. WAARSCHIJNLIJK BIJNA 250.000

Advocaat Thomas Renz ontving informatie van een klokkenluider binnen de Centers for Medicare & Medicaid Service (CMS), die onthult hoe 48.465 mensen stierven kort nadat ze hun injecties hadden gekregen. Hij benadrukte dat deze sterftecijfers afkomstig zijn van slechts 18% van de bevolking van de V.S.. [9] Als we dit toepassen op de gehele bevolking van de V.S., zou dat een sterftecijfer van ± 250.000 betekenen. Natuurlijk spelen ook andere factoren een rol, zoals de leeftijd van de Medicare-patiënten en de jongere leden van het Amerikaanse volk, zodat we dit niet zonder meer kunnen extrapoleren naar de gehele Amerikaanse bevolking. Maar we zien wel dat er iets zeer ernstigs aan de hand is.

MINDER DAN 1% WORDT GERAPPORTEERD
HET WERKELIJKE AANTAL LIGT 100 KEER HOGER.

Al deze informatie laat ons al zien dat het aantal ongewenste voorvallen en sterfgevallen een veelvoud is van wat aan het publiek wordt verteld. De situatie is echter nog veel erger dan de meesten van ons zich zelfs kunnen kunnen voorstellen. Het beroemde Lazarus-rapport van Harvard Pilgrim Health Care inc. uit 2009 onthulde dat in over het algemeen slechts 1% van de bijwerkingen van vaccins wordt gemeld: [10]

Bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins komen vaak voor, maar worden te weinig gerapporteerd. Hoewel 25% van ambulante patiënten een ongewenst voorval ondergaat, wordt minder dan 0,3% van alle ongewenste voorvallen voorvallen en 1-13% van de ernstige voorvallen gemeld aan de Food and Drug Administration (FDA). Evenzo wordt minder dan 1% van de ongewenste voorvallen bij vaccins gemeld.

Volgens deze studie moeten de aantallen ongewenste voorvallen en sterfgevallen met een factor 100 worden vermenigvuldigd om inzicht te krijgen in de werkelijke prevalentie van ernstige verwondingen door vaccins.

REDENEN VOOR ONDERRAPPORTAGE
DE BEVOLKING IS SLECHT GEÏNFORMEERD

De reden dat minder dan 1% van de ongewenste voorvallen wordt gemeld, is in de eerste plaats dat de meerderheid van de bevolking niet op de hoogte is van het bestaan van meldsystemen voor vaccin-letsels. Ten tweede heeft de farmaceutische industrie de afgelopen decennia een niet aflatende mediaoorlog gevoerd tegen alle medische deskundigen, die probeerden het publiek te informeren over de gevaren van vaccins. Één van de ingezette strategiën is het noemen van namen, en het negatieve etiket “anti-vaxxer” werd gekozen om alle wetenschappers, artsen en verpleegkundigen die zich uitspreken over de verwoestingen die worden aangericht door vaccinaties.

Door deze misdadige campagne van agressieve onderdrukking van gegevens over bijwerkingen, is de meerderheid van de bevolking onwetend dat vaccins ook maar enige schade kunnen veroorzaken.

De wijdverspreide propaganda door de vaccinbedrijven, die overheidsinstanties gebruiken als hun belangrijkste carrousel, heeft de mensheid decennia lang voorgehouden dat ongewenste voorvallen een zeer zeldzaam verschijnsel zijn. Wanneer gevaccineerde mensen dus lijden aan ernstige bijwerkingen, komt het niet eens bij hen op dat dit van eerdere injecties zou kunnen komen, en melden het natuurlijk niet als zodanig.

Tijdens de huidige wereldcrisis zijn de aanvallen op medische deskundigen die waarschuwen voor vaccins naar een nog hoger niveau gegaan. Medische experts worden nu volledig gedeporteerd van alle sociale platformen en hun websites worden gederanked door Google, hele YouTube kanalen worden verwijderd, velen zijn hun baan kwijt, en in sommige landen zijn medische experts gearresteerd in een poging om de waarheid over de experimentele covid injecties te onderdrukken.

Verschillende landen bestempelen nu wetenschappers die zich uitspreken tegen vaccins als ‘binnenlandse terroristen’. Het is duidelijk dat alle middelen moeten worden ingezet door het criminele vaccin-kartel om te onderdrukken wat er aan de hand is met deze injecties.

Als gevolg daarvan zijn talloze medische beroepsbeoefenaren bang om bijwerkingen te melden, wat verder bijdraagt tot de onderrapportage van deze bijwerkingen. Bovendien is de hoeveelheid wetenschappelijke informatie die waarschuwt voor deze gevaarlijke biologische agentia, en het aantal medische deskundigen dat de mensheid waarschuwt, zo overweldigend en bijna alomtegenwoordig – ondanks de agressieve pogingen om hen het zwijgen op te leggen – dat het vrijwel onmogelijk is voor een medische beroepsbeoefenaar om zich niet op zijn minst enigszins bewust te zijn van het risico dat hij neemt, door een niet geteste DNA veranderende injectie toe te dienen, zonder zelfs maar zijn patiënten te informeren over wat er in hun lichaam wordt geïnjecteerd. Als zij vervolgens hun patiënten zien sterven of voor het leven gehandicapt zien worden, zijn zij natuurlijk bang om ter verantwoording te worden geroepen, en hebben zij dus nog een andere reden om de ongewenste voorvallen niet te melden.

Ten slotte: veel medische beroepsbeoefenaren krijgen financiële prikkels om de vaccins te promoten. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld krijgen verpleegkundigen ₤10 per naald die zij in een kind steken. Ook dat is een reden voor hen om bijwerkingen niet te melden.

250.000 OPMERKINGEN OVER VACCINS
FACEBOOK ONTHULT TSUNAMI VAN ONGEWENSTE VOORVALLEN.

Een plaatselijk ABC News Station plaatste een verzoek op Facebook aan mensen om hun verhalen te delen over niet-gevaccineerde dierbaren die zijn overleden. Ze wilden hier een nieuwsverhaal over maken. Wat er gebeurde was totaal onverwacht. In vijf dagen tijd plaatsten meer dan 250.000 mensen een reactie, maar niet over niet-gevaccineerde dierbaren. Alle reacties gaan over gevaccineerde dierbaren die kort na de injectie zijn overleden, of die voor het leven gehandicapt zijn. De 250.000 commentaren onthullen een schokkende sterftegolf onder de bevolking, en het hartverscheurende lijden dat deze injecties veroorzaken. Het bericht werd al 200.000 keer gedeeld, en het aantal stijgt… [11]

Merk in de laatste opmerking op hoe de dame zegt dat iedereen in het ziekenhuis bang is om dit te melden als een vaccinreactie, en een ander zegt “de dokters kunnen het niet melden”.

Dat is het bewijs van wat ik eerder heb uitgelegd: De meeste medische professionals zijn of te doodsbang om bijwerkingen te melden, of ze zijn gewoon corrupt. Dit zorgt ervoor dat de werkelijke prevalentie van verwondingen door vaccins verborgen blijft voor de wereld, wat krachtig real life bewijs is voor wat het Lazarus-rapport onthulde: slechts 1% van de verwondingen door vaccins wordt gerapporteerd aan de autoriteiten. De meer dan 250.000 reacties laten zien dat zodra mensen een plek vinden om leed veroorzaakt door de injecties te melden, we een tsunami zien…

SAMENVATTING STERFGEVALLEN DOOR VACCINS
HET IS VEEL ERGER DAN WE DENKEN

 1. VAERS publiceerde 726.963 bijwerkingen, waaronder 15.386 sterfgevallen vanaf 17 september 2021
 2. CDC-fraude-expert zegt dat het aantal sterfgevallen minstens vijf keer, en mogelijk tien keer hoger ligt
 3. Een klokkenluider van de Centers for Medicare & Medicaid Service (CMS) onthulde hoe bijna 50.000 mensen stierven aan de injecties. Zij vertegenwoordigen slechts 20% van de bevolking van de VS, wat betekent dat als deze gegevens worden toegepast op de gehele bevolking er 250.000 zijn overleden
 4. 150.000 meldingen zijn afgewezen of geschrapt door het VAERS systeem.
 5. Het werkelijke aantal gevallen van anafylaxie ligt 50 tot 120 maal hoger dan door de CDC wordt beweerd
 6. Iedereen die sterft voor twee weken na de tweede injectie, wordt niet beschouwd als een vaccin waardoor de meeste vroegtijdige sterfgevallen door vaccins worden genegeerd.
 7. Moderna ontving meer dan 300.000 meldingen van ongewenste voorvallen in slechts drie maanden tijd
 8. Uit het Lazarus Report blijkt dat slechts 1% van de bijwerkingen door het publiek wordt gemeld.
 9. De meerderheid van de bevolking is niet op de hoogte van het bestaan van systemen waar zij melding kunnen maken van bijwerkingen van vaccins kunnen melden
 10. Agressieve censuur en propaganda hebben het publiek wijsgemaakt dat ongewenste voorvallen zeldzaam zijn, waardoor mensen niet begrijpen hoe hun gezondheidsproblemen het gevolg zijn van eerdere injecties
 11. Het aan de schandpaal nagelen van medische professionals die zich tegen de vaccins uitspreken velen in de medische gemeenschap om het melden van ongewenste voorvallen te vermijden.
 12. De angst om verantwoordelijk te worden gehouden na het toedienen van een injectie die patiënten doodde of invalide maakte
 13. patiënten, weerhoudt medisch personeel er verder van om dit te melden.
 14. Het accepteren van financiële prikkels om de covalente vaccins te promoten en toe te dienen, weerhoudt medisch personeel er ook van om ongewenste voorvallen te melden
 15. Op winst beluste vaccinproducenten hebben alle reden om de vernietiging die hun
 16. niet geteste experimentele producten veroorzaken.
 17. 250.000+ Facebook gebruikers geven commentaar over vaccin sterfgevallen en ernstige verwondingen

MILJOENEN STERFGEVALLEN WERELDWIJD

Volgens wetenschappelijke gegevens wordt minder dan 1% van de verwondingen door vaccins gemeld. En van die 1% wordt het merendeel van de meldingen zelfs door de autoriteiten verborgen gehouden. Zij hebben systemen opgezet om het merendeel van de sterfgevallen door vaccins te negeren. Als we deze feiten combineren met de gegevens die door klokkenluiders over de overheid naar buiten zijn gebracht, zien we dat in de Verenigde Staten honderdduizenden mensen aan de injecties zijn overleden. Aangezien de rest van de wereld dezelfde injecties gebruikt, weten we dat op wereldschaal het aantal sterfgevallen door vaccins zonder twijfel miljoenen bedraagt.

Dit is slechts de tsunami van ongewenste voorvallen op korte termijn. Bill Gates, ’s werelds grootste vaccinhandelaar en een drijvende kracht achter de wereldwijde vaccinpush, zei in een interview met de BBC dat de meeste ongewenste voorvallen zich pas na twee jaar openbaren, wat de reden is waarom de ontwikkeling van vaccins gewoonlijk vele jaren in beslag neemt. Dit betekent dat de golven van sterfgevallen en handicaps de komende jaren exponentieel groter zullen zijn. Vooral omdat steeds meer booster shots aan de bevolking worden opgedrongen, en vaccinpaspoorten worden ingevoerd.

WERELD DESKUNDIGEN WAARSCHUWEN DE MENSHEID
VOORAANSTAANDE WETENSCHAPPERS GEVEN ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN AF

Deze alarmerende gegevens brengen werelddeskundigen, zoals de Nobelprijswinnaar voor geneeskunde, Dr. Luc Montagnier, dat we momenteel geconfronteerd worden met het grootste risico van wereldwijde genocide, in de in de geschiedenis van de mensheid. [12] Zelfs de uitvinder van de mRNA technologie, Dr. Robert Malone, waarschuwt tegen deze injecties die gebruik maken van zijn technologie. [13,14] De situatie is zo ernstig dat voormalig Pfizer vice president en hoofd wetenschapper Dr. Mike Yeadon naar voren kwam om de mensheid te waarschuwen voor deze uiterst gevaarlijke injecties. Een van zijn bekendste video’s is getiteld ‘A Final Warning’. [15] Een andere wetenschapper van wereldfaam, Geert Vanden Bossche, voormalig hoofd van het bureau voor de ontwikkeling van vaccins in Duitsland, en Chief Scientific Officer bij Univac, zet ook zijn naam en carrière op het spel, door zich dapper uit te spreken tegen het toedienen van de covidinjecties. De vaccinontwikkelaar waarschuwt dat de injecties de immuniteit van de gevaccineerden kunnen aantasten, waardoor ze kwetsbaar worden voor elke nieuwe variant. [16,17] Holocaustoverlevenden van de Tweede Wereldoorlog hebben in een brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau geëist dat de injecties, die zij als een nieuwe holocaust beschouwen, worden stopgezet. [18]

vervolg zie Deel 2

Bron: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf

——————————————————————-

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord