Britse regering spant samen met het WEF over kunstmatige intelligentie voor The Great Reset

Beheerder: Zo de regenten aan de overkant van het kanaal deze keuze hebben gemaakt staat ons een zelfde cenario te wachten. Gezien het percentage democratie haters en het feit dat vooral D666 zich nogal sterk maakt om onze soevereiniteit aan Brussels te schenken. We hebben een stille staatsgreep mogen aanschouwen, er is niets grondwettelijks aan deze overname.

Britse regering spant samen met het WEF over kunstmatige intelligentie voor The Great Reset
DOOR RHODA WILSON OP 29 DECEMBER, 2021 – ( 2 REACTIES )

De Britse regering bevestigt dat het een leidende rol speelt op het gebied van wereldwijde AI-ethiek en regelgeving en dat het richtlijnen heeft gepubliceerd over AI-aanbestedingen in samenwerking met het World Economic Forum Centre for the Fourth Industrial Revolution.

Volgens Ernst Wolff, Duits auteur en journalist, zitten we midden in de Vierde Industriële Revolutie en verwachten we in de periode die voor ons ligt het verlies van miljoenen en miljoenen banen door de invoering van kunstmatige intelligentie (“AI”). Wat er sinds maart 2020 is gebeurd, verloopt volgens een plan dat te lezen is in boeken over de Vierde Industriële Revolutie en de Grote Reset van Klaus Schwab, wiens World Economic Forum (“WEF”) een sleutelrol speelt in deze hele agenda.

—————————————————

15 juni 2021
Kunstmatige intelligentie (AI) heeft het potentieel om ons leven te veranderen, hooggekwalificeerde banen vrij te maken en de productiviteit te verhogen.

Het VK heeft een geschiedenis van innovatievriendelijke benaderingen van regelgeving, op gebieden zoals FinTech, HealthTeck en online schade, en is vastbesloten om ervoor te zorgen dat de nodige regelgeving bestaat om zekerheid en vertrouwen te bieden rond de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe opkomende technologieën.

Het VK speelt een leidende rol in internationale discussies over de ethiek van AI en mogelijke regelgeving, onder meer in het kader van de Raad van Europa, UNESCO, de OESO en het Global Partnership on AI, en wij zullen blijven samenwerken met internationale partners, waaronder de Europese Unie en de VS, om de ontwikkeling van de regels rond het gebruik van AI ten behoeve van onze economieën en samenlevingen te ondersteunen.

Voorts heeft het VK onlangs, in samenwerking met het Centrum voor de Vierde Industriële Revolutie van het World Economic Forum, richtsnoeren voor AI-aanbestedingen gepubliceerd. Deze richtsnoeren zullen inkopers in de publieke sector in alle landen informeren en in staat stellen om leveranciers te evalueren en vervolgens vol vertrouwen en op verantwoorde wijze AI-technologieën aan te schaffen die voldoen aan hoge ethische normen, ten behoeve van hun burgers

————————————————–

Parlementaire schriftelijke vragen: Kunstmatige intelligentie, Normen

“Het VK heeft een geschiedenis van innovatievriendelijke benaderingen van regelgeving, op gebieden als FinTech, HealthTech en online schade,” antwoordde Matt Warman MP op 15 juni 2021 op een parlementaire schriftelijke vraag.

Twee leden van de Healthtech Advisory Board van het Verenigd Koninkrijk zijn Daniel Korski en Nicole Junkermann. Alles over Korski wijst op de militaire inlichtingendienst en Junkermann is een aan de Mossad gelieerde medewerker van Jeffrey Epstein, schreef onderzoeksjournalist Johnny Vedmore. Wat Fintech betreft, staat het digitaal-financiële complex te allen tijde klaar om elk regeringskabinet ter wereld op de knieën te dwingen, aldus Wolff (1).

Warman’s reactie vervolgde: “het Verenigd Koninkrijk speelt een leidende rol in internationale discussies over AI-ethiek en mogelijke regelgeving, waaronder het werk in de Raad van Europa, UNESCO, de OESO en het Global Partnership on AI.”

De Raad van Europa is niet hetzelfde als de Europese Raad. De Raad van Europa telt 47 lidstaten, waaronder alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk, dat kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht, was een van de oprichtende leden.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (“OESO”) is een intergouvernementele economische organisatie met 35 lidstaten, die in 1961 is opgericht en “een pijler is van de mondiale architectuur voor economisch bestuur, met inbegrip van de G7, de G20 en de APEC”. De organisatie heeft tot doel de economische vooruitgang en de wereldhandel te stimuleren en leidt de inspanningen om het internationale belastingstelsel te hervormen. De voormalige secretaris-generaal van de OESO, Angel Gurría, staat op de lijst van “Mensen die de Mensheid doden”(2) die is samengesteld door Dr. David Martin. Er zijn een paar relevante punten met betrekking tot Gurría opgesomd in een Telegram post HIER (3).

Het Global Partnership on AI (“GPAI”) is in juni 2020 van start gegaan en is het resultaat van een idee dat binnen de G7 is ontwikkeld. Volgens Innovation, Science and Economic Development Canada (“ISED”) is GPAI begonnen als gezamenlijk project van Canada en Frankrijk.

Schriftelijke vragen stellen parlementsleden en leden van het Hogerhuis in staat informatie te vragen over de werkzaamheden, het beleid en de activiteiten van regeringsdepartementen, aanverwante organen en de administratie van het Parlement. Zij worden door parlementsleden gebruikt om meer gedetailleerde informatie van de regering te krijgen dan praktisch zou zijn in een mondeling antwoord. U kunt HIER zoeken in de databank van schriftelijke vragen, antwoorden en verklaringen van het Britse parlement.

Na ontvangst van een antwoord van Warman op zijn eerste, Tanmanjeet Singh Desi, MP voor Sough, stelde de minister van Digitale, Cultuur, Media en Sport een follow-up vraag: welke beoordeling zij hadden gemaakt van de potentiële (a) bedreigingen en (b) kansen van kunstmatige intelligentie met betrekking tot de verantwoordelijkheden van hun ministerie.

Het laatste antwoord van Warman bevatte het volgende:

“Begeleidend bij de AI-gids zijn de Guidelines on AI Procurement, mede gepubliceerd in samenwerking met het World Economic Forum Centre for the Fourth Industrial Revolution. Deze richtsnoeren zullen inkopers in de publieke sector informeren en in staat stellen om leveranciers te evalueren en vervolgens met vertrouwen en op verantwoorde wijze AI-technologieën aan te schaffen ten behoeve van de burgers.

“Verder heeft het AI-bureau samen met het Central Digital & Data Office het Ethics, Transparency and Accountability Framework for Automated Decision-Making gepubliceerd.

“Terwijl we kijken naar ‘Build Back Better’ van de pandemie is de regering toegewijd aan het verbeteren van vitale openbare diensten en het stimuleren van efficiëntie in de hele publieke sector door middel van de ethische, veilige en betrouwbare inzet van verantwoorde AI. Later dit jaar zullen we een nieuwe nationale AI-strategie publiceren om ons te helpen die ambitie waar te maken.”

Door een korte blik te werpen op AI en de voorbeelden van de “innovatievriendelijke benaderingen van regelgeving” van het VK – Healthtech en Fintech – beginnen we te zien dat geen van deze in het voordeel van de burgers zijn en dat het “beter terugbouwen van de pandemie”-verhaal is verzonnen om een regeling uit te voeren die al lang in de planning zit.

UK’s Healthtech en Daniel Korski

De Healthtech Advisory Board werd in 2018 opgericht om de toenmalige Britse minister van Gezondheid en Sociale Zorg, Matt Hancock, te “adviseren”. Een artikel gepubliceerd door Unlimited Hangout (4) detailleert een aantal interessante feiten over een aantal van degenen in de Healthtech Advisory Board, die we kort samenvatten.

Een van de panelleden in Matt Hancock’s team van tech pioniers, die proberen “technologie in de NHS [National Health Service] te transformeren,” was Nicole Junkermann. Junkermann heeft banden met Ehud Barak (voormalig premier van Israël), Peter Thiel (medeoprichter van PayPal en Palantir Technologies), en Jeffrey Epstein via haar investering in het aan de Israëlische inlichtingendienst gelinkte (5) surveillancebedrijf Carbyne911.

Hoewel de Healthtech Advisory Board wordt gezien als het geesteskind van Matt Hancock, werd hij in feite naar het project geleid door de man die het echte brein achter de oprichting van de raad was en is – Daniel Korski. Hij is iemand van wie u waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord, hoewel zijn invloed op het overheidsbeleid niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar wereldwijd voelbaar is.

Korski, die wordt omschreven als een “Foreign Policy Writer” en een “Post Conflict Expert”, was senior adviseur van het Amerikaanse ministerie van Defensie, was stichtend lid van de European Council on Foreign Relations, adviseur van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, speciaal adviseur van de Britse premier David Cameron en plaatsvervangend beleidschef bij 10 Downing Street. Dit zijn slechts enkele van de openbare ambten die hij heeft bekleed. Korski verliet zijn post als speciaal adviseur van Cameron na de Brexit-stemming en richtte een durfkapitaalbedrijf op, Public.io, dat specifiek tech-startups financiert die zijn ontworpen voor overheidstoepassingen. Public.io is gevestigd in het hart van het Britse ministerie van Defensie en ligt op een steenworp afstand van het Britse parlement.

In 2018 werd Korski voorzitter en mede-oprichter van de Govtech Summit, die elk jaar in Parijs zou worden gehouden als een wereldwijd podium om next-generation technologieën te pitchen aan overheden van over de hele wereld. Zijn werk aan de Govtech Summit werd van harte gesteund door de Franse president Emmanuel Macron, de voormalige Britse premier Tony Blair en Matt Hancock.

Het was ook in 2018 dat de Healthtech Advisory Board werd gevormd en mensen als Junkermann en Korski begon samen te brengen om te helpen bij het creëren van de toekomstige blauwdruk voor de hi-tech “transformatie” van de Britse volksgezondheidssector.

In 2017 en 2018 begonnen Junkermann en Korski met grote intensiteit te investeren en zich te richten op massabewakingstechnologie en toekomstige gezondheidszorggerelateerde tech. Terwijl Junkermann samen met Epstein en Thiel persoonlijk investeerde in Barak’s Carbyne911, ondersteunde Korski soortgelijke projecten in het VK. Op 26 maart 2018 werd Korski directeur van het in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde bedrijf Panopticon Technologies Limited. Een Panopticon (6) was oorspronkelijk het ontwerp van een gevangenisgebouw door een Engelse filosoof genaamd Jeremy Bentham.

—————————————————

Het oprichtende team van Panopticon Technologies bestond uit:

  • Sir Mark Rowley QPM, die wordt omschreven als “een van de meest gerespecteerde en gedecoreerde politie leiders in het Verenigd Koninkrijk”. Rowley leidde de nationale inspanningen van de politie tegen terrorisme als assistent-commissaris van de politie in het Verenigd Koninkrijk.
  • Alastair Aitken CBE, die heeft geholpen bij de herstructurering van het leger in het VK op basis van zijn drie decennia lange ervaring in het Britse leger. Hij heeft ook de militaire strategie van de VS helpen herontwerpen en was de laatste drie decennia betrokken bij elk ingewikkeld oorlogsgebied.
  • Mark Austin, voormalig wereldwijd bestuurslid van PricewaterhouseCoopers en senior executive bij IBM. Een expert in financiën, technologie en ondernemingsbestuur.
  • Dale Murray, partner bij het adviesbureau voor digitale strategie Founders Technology. Zij was medeoprichter van Omega Logic en adviseur van David Cameron bij de “Business Taskforce”.
  • Max Chambers, die ook deel uitmaakt van Korski’s Public.io en een voormalig senior adviseur van David Cameron was. Hij was hoofdadviseur voor alle aspecten van het beleid inzake binnenlandse zaken, waaronder veiligheid, immigratie, bestrijding van extremisme, politie en strafrechtspleging.

Op 16 december werd een aanvraag ingediend om het bedrijf uit het register te schrappen. Maar deze datahongerige lobbyisten voor massasurveillance door de overheid werken vaak in de schaduw, schreef Unlimited Hangout in 2020 toen de link naar de website van Panopticon Technologies niet meer werkte. Junkermann’s Carbyne911 en Korski’s Panopticon Technologies zijn de monsters die op de loer liggen in de schaduwen van de grote tech-wereld.

Bron: Daniel Korski: Het inlichtingen-gelinkte meesterbrein achter de Britse Orwelliaanse Healthtech Adviesraad

——————————————————-

Op 16 december werd een aanvraag ingediend om het bedrijf uit het register te schrappen. Maar deze datahongerige lobbyisten voor massasurveillance door de overheid werken vaak in de schaduw, schreef Unlimited Hangout in 2020 toen de link naar de website van Panopticon Technologies niet meer werkte. Junkermann’s Carbyne911 en Korski’s Panopticon Technologies zijn de monsters die op de loer liggen in de schaduwen van de grote tech-wereld.

Panopticon Technologies omschreef zichzelf als “een nieuw, ethisch, op technologie gebaseerd beveiligingsbedrijf in het Verenigd Koninkrijk” en verklaarde dat “we gepassioneerd zijn door nieuwe technologie en het leveren van hoogwaardige hardware en software aan immigratie-, politie-, inlichtingen- en reclasseringsambtenaren om hun dagelijkse werk te verbeteren bij het monitoren van overtreders en het beschermen van het publiek”. Maar hun methode, beschreven als het gebruik van “nieuwe gedrags- en nalevingsmodellen aangedreven door geavanceerde analyse,” was misschien te veel voor supporters om te dragen na het Cambridge Analytica-schandaal.

Er is echter maar één regering nodig die ermee instemt dat particuliere bedrijven verantwoordelijk zijn voor de massasurveillance van hun bevolking om deze trend een vaste plaats in onze samenlevingen te laten innemen. Nu, met Covid-19, zijn er veel excuses om panopticonische technologieën te implementeren om de observatiemacht van de weinigen over de velen te bevorderen.

Lees meer: Daniel Korski: Het Intelligence-gelinkte meesterbrein achter de Orwelliaanse Healthtech Adviesraad van het Verenigd Koninkrijk

Fintech en het Digitaal-Financieel Complex

Fintech is een combinatie van de woorden ‘financieel’ en ’technologie’ en is een door technologie ondersteunde financiële innovatie die de manier verandert waarop financiële instellingen financiële diensten aanbieden – en consumenten en bedrijven deze gebruiken. Het tempo en de impact van de veranderingen hebben “ons ertoe aangezet het initiatief Future of Finance te ontwikkelen”, aldus de Bank of England op haar website.

Bank of England: The Future of Finance – our response

Het digitaal-financiële complex staat ver boven alle overheden en staat te allen tijde klaar om elk overheidskabinet ter wereld op de knieën te dwingen, zei Wolff in augustus 2021.

Wolff legde verder uit dat de grootste profiteur van de huidige crisis, en de belangrijkste touwtrekker achter de schermen, het digitaal-financiële complex is. Een soort special interest community, met aan het hoofd de grootste IT-bedrijven en de grootste vermogensbeheerders van onze tijd.

IT-bedrijven “hebben niet alleen zelf een enorme macht, zij controleren ook honderdduizenden andere bedrijven, omdat zij de digitale systemen van die andere bedrijven organiseren, en op die manier een constant overzicht hebben over hun datastromen. De IT-industrie is niets anders dan een gezwel dat in de loop van de voorbije jaren is uitgezaaid naar alle andere takken van de economie om ze afhankelijk te maken en intussen volledig te overheersen. En het is niet anders met de vermogensbeheerders. Zij zijn betrokken bij elk groot bedrijf in de wereld en kunnen invloed uitoefenen op elk populair merk in de wereld,” zei hij. Hij voegde eraan toe dat in het eerste kwartaal van 2021 “deze bedrijven de grootste winsten in hun hele geschiedenis hebben gemaakt.”

Wolff legde uit dat we getuige zijn van een gigantische wanhoopsdaad, omdat het systeem waaraan het digitaal-financiële systeem zijn bestaan dankt, niet langer in leven kan worden gehouden met het vorige bedrijfsmodel:

“De situatie waarin het digitaal-financiële complex zich bevindt, bevindt zich tussen de alternatieven van, aan de ene kant de definitieve ineenstorting, en hyperinflatie aan de andere kant. Dus, het totale verlies van de waarde van geld. Dat betekent, historisch gezien, dat we op een punt zijn aangekomen waarop het digitaal-financiële complex, in het kader van het bestaande systeem, nog slechts de keuze heeft tussen twee verschillende vormen van ineenstorting.

“Het is overduidelijk dat zij in deze situatie hebben gekozen voor een nieuw systeem en een dubbele strategie. Aan de ene kant, op de achtergrond en buiten het zicht van het publiek, bereiden zij een nieuw systeem voor. En aan de andere kant gebruiken zij de eindfase van het huidige stervende systeem om het te plunderen met alle trucs waarover zij beschikken. Dit is precies wat we hebben gezien sinds maart 2020. De weloverwogen en met voorbedachten rade vernietiging van de wereldeconomie voor de exclusieve expansie van het digitaal-financiële complex, met gelijktijdige voorbereiding via de centrale banken van een nieuw systeem, en in samenwerking met de IT-corporaties. En we weten al hoe dit systeem eruit zal zien. Het gaat om de volledige opheffing van contant geld en banken in hun vorige vorm, en de invoering van digitaal geld van centrale banken.”

Het einddoel, zo lijkt het, is dat wij allen slechts één enkele rekening zullen hebben waarlangs alle transacties lopen. En deze rekening zal niet bij een zakenbank of high street bank worden aangehouden, maar bij de centrale bank.

Digitaal geld van centrale banken is programmeerbaar. Het zal overheden in staat stellen alle transacties te controleren, ons verschillende belastingtarieven op te leggen en ons individuele boetes op te leggen. Overheden kunnen ook een vervallimiet op een deel van ons geld zetten, en eisen dat we bepaalde bedragen binnen bepaalde termijnen uitgeven. Maar zij kan ook eisen dat het geld voor specifieke doeleinden wordt gebruikt, en eisen dat specifieke bedragen alleen voor bepaalde produkten worden betaald, of dat deze alleen uit bepaalde streken afkomstig zijn. Bovenal zal de overheid in staat zijn om ons vermogen om alle transacties met een enkele muisklik uit te voeren, op te heffen, en ons zo financieel buiten spel te zetten.

Lees meer: Het masterplan achter de Covid-crisis

Digitale ID-oplossing, menselijke augmentatie en AI
Vanaf 6 april 2022 zal digitale technologie voor de validatie van identiteitsdocumenten (“IDVT”) worden ingevoerd om werkgevers en verhuurders te ondersteunen bij DBS-controles (right to work, right to rent en pre-employment) die het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken samen met het ministerie van Digital, Culture, Media & Sport op 27 december 2021 heeft gepubliceerd. (7)

“Het [UK Digital Identity and Attributes Trust Framework] werd aanvankelijk in februari 2021 gelanceerd als een vroeg prototype (alpha) … Naar aanleiding van de positieve feedback die werd ontvangen over de mogelijkheid om tijdens de COVID-19-pandemie op afstand controles van het recht op werk en het recht op huur uit te voeren, is het ministerie van Binnenlandse Zaken begonnen met een onderzoek naar de beschikbaarheid van gespecialiseerde technologie om in de toekomst een systeem van digitale controles te ondersteunen.”

Source: The Global Landscape on Vaccine ID Passports Part 3: The Key Implementers of Your Digital Identity onto The Blockchain (8)

ID2020 werd in 2016 gelanceerd door niemand minder dan Bill Gates’ Gavi, Microsoft, The Rockefeller Foundation, Accenture, en Ideo.org. In januari 2019 lanceerde de ID2020 Alliance het ID2020 Certification Mark (9) tijdens het WEF in Davos.

“Hoe profetisch van hen om het jaar ‘2020’ vast te spijkeren als een behoefte aan een “digitale ID-oplossing,” en hun “certificeringsmerk” goedkeuring voor belanghebbenden te lanceren om al in januari 2019 aan de slag te gaan met technologische apps… vooruitlopend op schema. Dit alles maakt deel uit van hun algemene “Great Reset” agenda, met hun volledige intentie om digitale ID’s te implementeren die veel verder gaan dan het Covid-19 element, en zal aanvullende gegevens over elk individu bevatten, terwijl ze ook hun sociale score, klimaat score, en financiën zullen koppelen,” schreef Corey’s Digs. (10)

De strijd om digitale identiteiten is in volle gang, en vaccin ID paspoorten is slechts één ingang die wordt gebruikt om iedereen naar de Blockchain te verplaatsen. Dit gaat niet over een virus of een vaccinpaspoort, het is een middel om ieders digitale identiteit te creëren. Dit is een zeer complexe operatie omdat er zoveel verschillende spelers, landen, en microagenda’s bij betrokken zijn die de hoofdagenda voeden.

Decennialang hebben de Verenigde Staten en de G7-landen het equivalent van een financiële staatsgreep meegemaakt. Door digitale systemen en globalisering heeft het centrale banksysteem steeds meer politieke en economische controle kunnen uitoefenen, schreef Corey’s Digs. (11)

Goedgekeurd (12) door de centrale bankiers van de G7 op 22 augustus 2019, zijn de centrale bankiers en hun particuliere eigenaren begonnen met het uitvoeren van een fundamentele herstructurering van het wereldwijde financiële systeem dat een einde zal maken aan valuta zoals we die kennen, en een digitale controlestructuur in werking zal stellen die een niveau van centrale controle mogelijk zal maken dat de meeste mensen niet kunnen doorgronden.

In juni 2019 ondertekenden het WEF en de VN een strategisch (13) partnerschapskader om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te bespoedigen. De digitale samenwerking omvat het voldoen aan “de behoeften van de Vierde Industriële Revolutie, terwijl wordt gestreefd naar het bevorderen van wereldwijde analyse, dialoog en normen voor digitale governance en digitale inclusiviteit.”

Het WEF, de VN, regeringen, centrale banken en geldbeheerders, organisaties, stichtingen en NGO’s promoten allemaal “klimaatverandering” en Covid als een middel om hun agenda’s uit te voeren en iedereen mee te nemen naar de Vierde Industriële Revolutie van volledige digitale controle en toezicht over de wereld en alle mensen. Ze hebben elk hun expertisegebied als het gaat om het opbouwen van de digitale identiteiten, die de sleutel vormen om dit alles mogelijk te maken.

De markt voor identiteitscontrole na Covid-19 zal naar verwachting groeien van 7,6 miljard dollar in 2020 tot 15,8 miljard dollar in 2025 en AI zal naar verwachting tegen 2022 bijna 4 biljoen dollar aan “toegevoegde waarde” genereren voor de wereldwijde markten. “Zoals met al hun gefabriceerde crisis industrieën, staan de fabrikanten om triljoenen te verdienen, en hun nieuwe industrie is menselijke slavernij,” schreef Corey’s Digs.

In deel 4 van de serie wijdt Corey’s Digs een sectie aan augmented humans en AI: “there is a lot to unpack in this section, as this is their ultimate goal – the “augmented human” who interacts with robots and trains artificial intelligence.” Voor degenen die geïnteresseerd zijn zou het de moeite waard zijn om dit deel van het artikel van Corey’s Digs zelf te lezen, hieronder lichten we twee van de rapporten uit die Corey’s Digs opneemt.

In mei 2021 bracht het Britse ministerie van Defensie een 110 pagina’s tellend strategisch implicatieproject uit over ‘Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm,’(14) dat “leest als de droom van een dystopische eugenetist. Ze behandelen onderwerpen als menselijke augmentatietechnologie, ethische en juridische overwegingen, en implicaties voor de samenleving en defensie, compleet met een illustratie van de evolutie van de mens vanaf de aap tot aan de herseninterfaces. Van gen-edits tot slimme wearables, nanotechnologie en herseninterfaces, ze rollen al hun fantasieën uit in dit boek,” schreef Corey’s Digs.

In juni 2021 bracht de OESO haar 93 pagina’s tellende rapport uit over de “State of Implementation of The OECD AI Principles”, die door meer dan 46 landen zijn aangenomen, en ook de G20 AI Principles. Het rapport wil informatie verschaffen over de implementatie van de OESO AI Principles en geeft een overzicht van wat er gebeurt met AI, robotica, arbeidskrachten, gegevensverzameling, biometrie en digitale controlemechanismen over de hele wereld, waarbij in detail wordt ingegaan op specifieke landen.

Box7, Page 45, State of Implementation of The OECD AI Principles

Op blz. 32 van het rapport staat: “In januari 2021 publiceerde de AI Council, een onafhankelijke commissie van deskundigen en het bedrijfsleven die de Britse regering adviseert over AI, een routekaart met aanbevelingen voor de invoering van een nationale AI-strategie in het Verenigd Koninkrijk … De routekaart benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk het voortouw moet nemen bij de ontwikkeling van passende normen voor gegevensbeheer.”

Op pagina 44 staat: “in 2020 introduceerde het VK de richtsnoeren voor overheidsopdrachten.” Dit zijn de “Guidelines on AI Procurement” voor de Vierde Industriële Revolutie waar Warman naar verwees in zijn reactie aan het begin van dit artikel. En, zoals de Britse regering stelt, wordt de Vierde Industriële Revolutie gekenmerkt door een samensmelting van technologieën – zoals kunstmatige intelligentie, genbewerking en geavanceerde robotica – die de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische werelden doet vervagen. AI krijgt binnen deze eenvoudige beschrijving van de Vierde Industriële Revolutie een sinistere betekenis wanneer deze wordt gelezen in samenhang met de aard van healthtech, fintech en menselijke augmentatie.

Gezien al het bovenstaande en gezien de realiteit van de huidige situatie, zijn wij zo vrij geweest het antwoord van parlementslid Matt Warman te corrigeren:

“Deze richtlijnen zullen inkopers in de publieke sector instrueren waar zij AI-technologieën kunnen inkopen ten behoeve van het WEF.

“Bovendien heeft het Office for AI, samen met het Central Digital & Data Office, het Framework for Automated Decision-Making gepubliceerd, dat geen transparantie of verantwoording mogelijk zal maken.

“In het kader van het streven naar een beter toezicht op en een betere beheersing van de bevolking als gevolg van de pandemie is de regering vastbesloten om door de inzet van AI in de hele publieke sector, of in welke sector dan ook, efficiëntieverbeteringen te bewerkstelligen, zoals een vermindering van het aantal arbeidskrachten. Later dit jaar zullen we een nieuwe nationale AI-strategie publiceren om ons te helpen die ambitie te verwezenlijken.”

Meer bronnen:

AI Procurement in a Box: Richtlijnen AI-overheidsaanbestedingen, juni 2020 (15)
Britse overheid: Een gids voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in de publieke sector (16)
Britse overheid: Beleidsnota Industriële Strategie, bouwen aan een Groot-Brittannië dat klaar is voor de toekomst (17)
Britse regering: Industriële strategie: bouwen aan een Groot-Brittannië dat klaar is voor de toekomst (B5 PDF)
afbeelding (18)

Bron: RHODA WILSON

dailyexpose.uk/2021/12/29/uk-government-colludes-with-wef-on-artificial-intelligence/

————————————————————————

Beheerder: de nummers 1-18 zullen de komende periode vertaald worden geplaatst

Geef een antwoord