Miljardairs stelen miljoenen hectares land met ‘klimaatverandering’ als rechtvaardiging

De publicatie van het meest recente rapport[1] van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties werd met groot internationaal alarm ontvangen. De BBC schreef[2] dat dit “code rood voor de mensheid” was en de New York Times[3] waarschuwde: “Een hetere toekomst is zeker”. De Guardian[4] kopte dat grote veranderingen van het klimaat “onvermijdelijk” en “onomkeerbaar” waren, terwijl zowel de BBC[5] als de Guardian[6] een enquête bejubelden waaruit bleek dat 4 op de 10 jongeren nu een bijna oncontroleerbare angst voor het klimaat hebben.

Volgens de enquête aarzelt bijna de helft van de 16- tot 25-jarigen over de hele wereld om kinderen te krijgen als gevolg van wat volgens hen een klimaatcrisis is en vinden zij dat de regeringen te weinig doen om die te voorkomen. ((agenda 2030) Planned Parenthood & Eugenetics agenda)

Met de hulp van de VN en de wereldregeringen komen de bankiers om eindelijk de dag te redden. De eerste stap is: Een manier vinden om het land te verwerven, te bezitten en te gelde te maken dat wat moet worden behouden.

In oktober berichtte journalist Whitney Webb[7] over een van de plannen van een nieuwe groep, de ‘Intrinsic Exchange Group’ (IEG)[8], die belooft ons eens en voor altijd van deze catastrofe te redden. Volgens de IEG zullen de VN en de IEG, met de hulp van multinationals, miljardairs en andere investeerders, de planeet redden van een zekere uitroeiing.

Per slot van rekening heeft de VN ooit toegegeven[9] dat “de zaken van de wereld nu de zaken van de VN zijn”.

Uit het verslag[10]:

In september kondigde[11] de New York Stock Exchange (NYSE) aan dat het een nieuwe activaklasse[12] en noteringsvehikel had ontwikkeld, gericht op “het behoud en herstel van de natuurlijke rijkdommen die uiteindelijk ten grondslag liggen aan het vermogen om leven op aarde te laten bestaan.” Het instrument, dat bekend staat als “natural asset company” of NAC, zal de oprichting van gespecialiseerde bedrijven mogelijk maken “die de rechten bezitten op de ecosysteemdiensten die op een bepaald stuk land worden geproduceerd, zoals koolstofvastlegging of schoon water”. De natuurlijke rijkdommen die deze NAC’s verhandelen, worden vervolgens door hen onderhouden, beheerd en verbouwd.

In de VS is Summit Carbon Solutions onlangs begonnen met het verwerven[13] van land in Noord-Iowa voor de door haar voorgestelde Midwest Carbon Express pijpleiding.

Summit Carbon Solutions, een dochteronderneming van Summit Agriculture Group, zit achter het $4,5 miljard kostende Midwest Carbon Express project. Het zou het grootste koolstofafvangproject ter wereld zijn met als doel jaarlijks 12 miljoen ton CO2 naar het westen van Noord-Dakota te sturen, waar het ondergronds kan worden opgeslagen.

Landeigenaren uitten hun bezorgdheid over het gebruik van het onteigeningsrecht door Summit Carbon, dat het bedrijf in staat stelt de pijpleiding op land aan te leggen zonder toestemming van de landeigenaar.

Onteigening is wanneer een overheidsorgaan privé-eigendom kan verwerven voor openbaar gebruik, met compensatie voor de getroffen landeigenaren.

Hoewel dergelijke schimmige deals in de VS al decennia lang plaatsvinden, zullen deze nieuwe bedrijven – die binnenkort op de beurs casino zullen worden verhandeld – zich niet in hoofdzaak richten op land dat in de VS wordt geplunderd.

Naar verluidt zullen de NAC’s de fondsen van deze nieuw verkregen en te gelde gemaakte natuurlijke rijkdommen gebruiken om de klimaatverandering te helpen bestrijden door de regenwouden, bergen en meren vooral in het buitenland te “beschermen”. Zij beloven ook de “conventionele landbouwproductiepraktijken” van landbouwbedrijven te veranderen om deze efficiënter en duurzamer te maken.

Maar de bedenkers van NAC’s geven toe dat het uiteindelijke doel is om triljoenen winsten te halen uit natuurlijke processen zoals fotosynthese, intrinsieke waarden toe te passen op natuurlijke processen, en deze vervolgens te gelde te maken.

“Onze hoop is dat het bezitten van een natural asset company een manier zal zijn waarop een steeds bredere groep investeerders de mogelijkheid krijgt om te investeren in iets dat intrinsiek waardevol is, maar tot op heden echt werd uitgesloten van de financiële markten,” zei NYSE COO Michael Blaugrund bij de lancering van het NAC idee.

Op hun website stelt de Intrinsic Exchange Group dat zij “Intrinsieke waarde gebruiken als paraplu voor waarden die nog niet geïdentificeerd of gekwantificeerd zijn, evenals waarden zoals culturele, sociale, esthetische, spirituele, etc.”

intrinsic exchange group

Vastgelegde Waarden Natuurlijke Activa Compagny

 • Natural Asset Compagnies zijn ontworpen om de volledige waarde van natuurlijke activa, maar niet beperkt tot, de gemeenschap vast te leggen:
 • Intrinsieke Waarde: De waarde van de natuur voor wat het is (die inherente kwaliteit die uniek is voor zichzelf), in plaats van de utilitaire waarde voor mensen. Het model van de natuur als een productieve werkplaats past bij de productie van ecosysteemdiensten mist de volledige waarde van de natuur. Ten eerste kennen we niet alle diensten, noch hun waarde, zodat natuurlijke rijkdommen waardevoller zijn dan alleen de bekende diensten die ze produceren. Ten tweede heeft de natuur meer waarde dan een voordeel voor de mens – waarde op zich. Wij gebruiken Intrinsieke Waarde als de paraplu voor waarden die nog niet geïdentificeerd of gekwantificeerd zijn, alsook waarden zoals culturele, sociale, esthetische, spirituele, enz.
 • Natuurlijke productie: De waarde van door natuurlijke rijkdommen geproduceerde goederen en diensten (ecosysteemdiensten). Hoewel sommige diensten, zoals zoetwaterproductie, rechtstreeks in geld kunnen worden uitgedrukt, is dat momenteel voor de meeste ecosysteemdiensten niet het geval.
 • Waardeopslag: Een natuurlijk vermogen is een opslag van waarde, net als andere waardepapieren of te gelde gemaakte activa. De voorraden water, hout, biodiversiteit, bodem, koolstof, vis of andere natuurlijke rijkdommen maken het leven op aarde mogelijk en vormen daarom de ultieme waardeopslag voor investeerders.
 • Traditionele productie: Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, gebouwde activa, financieel kapitaal en arbeid om goederen en diensten te produceren die kunnen worden gewaardeerd en opgenomen in de rechten die aan de Natural Asset Compagny zijn toegekend of die door investeringen kunnen worden verkregen.
 • Risicovermindering: door de erkenning van positieve en negatieve externaliteiten en van alle ecosysteemdiensten die in het kader van de co-produktie worden verleend, is het risico transparanter, kan het worden verminderd, beter worden gemitigeerd en in sommige gevallen worden omgezet in een activa/inkomstenstroom waarbij IEG Natural Equities het risico voor andere entiteiten verminderen.
 • Anticyclische activa: IEG Natural Equitie kan zich indekken tegen systemische economische neergangen zoals de financiële crisis van 2007. De waarde van en de vraag naar drinkbaar water daalden bijvoorbeeld niet tijdens de crisis. Zelfs in een pandemie is de natuur 24/7 aan het werk en behoudt ze haar waarde.
 • Realisatie van financiële activa: Het eigen vermogen van een Natural Asset Compagny vangt alle bovengenoemde elementen van waarde, waardoor financiële realisatie via een effect ontstaat, waarbij de volledige waarde van natuurlijke activa wordt geprijsd in een markttransactie.

==============================

Na de lancering merkte Fortune Magazine op dat NAC’s een “nieuwe vorm van duurzaam beleggen” mogelijk maken, die de oren heeft gespitst van BlackRock[14] CEO Larry Fink[15], samen met talloze andere beruchte investeerders.

… “In ruil daarvoor krijgen beleggers toegang tot een nieuwe vorm van duurzaam beleggen – een ruimte die in de smaak is gevallen bij mensen als BlackRock CEO Larry Fink…” schreef Fortune Magazine.

In 2019 sloeg de IEG de handen ineen met de NYSE – die zelf een minderheidsaandeel heeft – om het idee van NAC’s te lanceren. De top drie investeerders in de IEG zijn de Rockefeller Foundation, Aberdare Ventures, een venture capital firma opgericht door Paul Klingenstein die zich voornamelijk richt op digitale gezondheidszorg, en de Inter-American Development Bank, die de grootste bron van ontwikkelingsfinanciering is voor Latijns-Amerika.

Volgens Webb zijn de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Rockefeller Foundation beide betrokken[16] bij het aandringen op Centrale Bank Digitale Valuta’s (CBDC’s)[17] en biometrische Digitale ID’s[18].

Klimaatalarmisme: Een landjepik gefabriceerd en gefinancierd door de bankiers, voor de bankiers IEG werkt momenteel samen met de Costa Ricaanse regering om een ‘pilot programma’ van de inspanningen in Costa Rica te begeleiden. Andrea Meza Murillo, Costa Ricaans minister van Milieu en Energie, stelde dat het proefproject met IEG “de economische analyse van de economische waarde van de natuur verdiept en de geldstroom voor natuuronderhoud verder mobiliseert”.

Volgens de IEG is het plan om te pionieren met “een nieuwe activaklasse gebaseerd op natuurlijke activa, en het mechanisme om deze om te zetten in financieel kapitaal.” De nieuwe ‘activa’ zijn volgens de groep alles wat “het leven op aarde mogelijk en aangenaam maakt, en omvatten biologische systemen die zorgen voor schone lucht, water, voedsel en medicijnen.”

Simpel gezegd: hele ecosystemen en de voordelen die mensen daarvan hebben, worden financiële activa. Activa zijn onder meer voedselproductie, toerisme, schoon water, biodiversiteit, bestuiving en zelfs koolstofvastlegging[19]. De activa zullen dan eigendom worden van bedrijven, en aandelen van deze activa zullen op Wallstreet worden verkocht.

Zoals IEG opmerkt, is de NAC slechts de organisator van de natuurlijke activa, terwijl de activa die de NAC vertegenwoordigt kunnen worden gekocht door investeerders zoals BlackRock. Tot die investeerders behoren institutionele beleggers, particuliere beleggers, particulieren en instellingen, ondernemingen, staatsinvesteringsfondsen en multilaterale ontwikkelingsbanken.

Dit alles is alleen mogelijk als het eigendom van de grond in handen van de banken wordt gelegd.

Van de IEG website:

ieg website the opportunity

Webb meldde[20] onlangs dat begin november een “door de industrie geleide en door de VN bijeengeroepen”[21] alliantie van particuliere banken en financiële instellingen op de COP26-conferentie haar plannen[22] bekendmaakte. De groep heet de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) en heeft als doel de rol van mondiale en regionale financiële instellingen, waaronder de Wereldbank en het IMF, te reorganiseren als onderdeel van een breder plan om het mondiale financiële systeem te “transformeren”.

Volgens het voortgangsrapport van de groep zelf is het de bedoeling deze instellingen te laten samensmelten met de particuliere bankbelangen die de alliantie vormen en een nieuw systeem van “mondiaal financieel bestuur” te creëren.

Om het land te verkrijgen dat nodig is voor de NAC, zouden de ontwikkelingslanden gedwongen worden een ondernemingsklimaat te scheppen dat gunstig is voor de leden van de alliantie en land open te stellen. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt, waaronder schuld-voor-natuur ruil. Dit proces houdt in dat een crediteurland een deel van de bilaterale overheidsschuld van een debiteurland kwijtscheldt in ruil voor milieuverplichtingen van dat land.

De mate waarin groepen als deze zich bezighouden met schuld-voor-natuurruil is in Argentinië, met name in Patagonië, al tientallen jaren goed gedocumenteerd[23]. Wat in Argentinië en Chili is gebeurd, zou echter in het niet vallen bij de omvang van de ruil die dit plan met zich mee zou brengen.

Op de top van klimaatleiders[24] in april 2021, die was bijeengeroepen door de VS en werd bijgewoond door beleidsmakers uit de hele wereld, zinspeelde Argentinië op nog zo’n ruil. De Argentijnse president Alberto Fernández drong aan op een overeenkomst met zijn crediteurlanden om een deel van de buitenlandse schuld te verminderen in ruil voor meer “milieu- en klimaatverplichtingen”.

Met andere woorden, wanneer een Latijns-Amerikaans land geld schuldig is, stellen ze hun land open om de schuld of de rente van de schuld te betalen. Dit proces wordt doorgaans schuld-val-diplomatie genoemd of, simpel gezegd, schuld-entrapment.

Multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB’s), zoals de Wereldbank, maken gebruik van de schuld van ontwikkelingslanden om hen te dwingen openbare activa te privatiseren. In het GFANZ-rapport staat dat de alliantie nu dezelfde controversiële tactiek probeert toe te passen door meer deregulering in ontwikkelingslanden af te dwingen, zodat de leden van de alliantie kunnen investeren.

In de jaren negentig kochten Doug Tompkins, de oprichter van Northface-kleding, en zijn tweede vrouw, Kris Tompkins, die een leidinggevende functie had bij het kledingmerk Patagonia, meer dan 2 miljoen hectare wildernis in Chili onder het mom van ‘natuurbehoudsinspanningen’. Na Tomkins’ dood schonk hun NGO Tompkins Conservation[25] formeel een miljoen hectare[26] land terug aan de Chileense regering.

De andere manier waarop deze landroof tot stand kan worden gebracht is door gebruik te maken van machtige internationale groepen zoals de VN om ontwikkelingslanden onder druk te zetten om hun land te dereguleren en open te stellen voor privatisering vanwege de “dringende levensbedreigende” dreiging van klimaatverandering.

De GFANZ-alliantie werd in april gelanceerd door John Kerry, Janet Yellen[27] en de voormalige voorzitter van de Bank of England, Mark Carney. Carney is tevens medevoorzitter van de alliantie met Michael Bloomberg.

michael bloomberg

Terwijl de wereld zich concentreert op Rusland dat naar verluidt[28] een militair offensief plant tegen Oekraïne, en China dat kennelijk een aanval op Taiwan voorbereidt[29], valt de supranationale bankelite stilletjes de VS en landen overal ter wereld binnen om hun hulpbronnen te plunderen.

John Kerry merkte onlangs op dat “de grootste financiële spelers in de wereld erkennen dat de energietransitie een enorme commerciële kans biedt”. Boris Johnson beschreef GFANZ als verantwoordelijk voor het effenen van de weg naar “het verenigen van ’s werelds banken en financiële instellingen achter de wereldwijde overgang naar net-nul.”

Tot de opdrachtgevers op de GFANZ-website behoren[30] de CEO’s van BlackRock, Bank of America, Citi Bank, Banco Santander, en HSBC. Ook de CEO van de London Stock Exchange Group en Nili Gilbert[31], voorzitster van het David Rockefeller Fund staan op de lijst.

Half november organiseerde Michael Bloomberg zijn “New Economy”-forum. Volgens de website[32] van het evenement richt de groep zich vooral op klimaatverandering en COVID-19-vaccins.

“Covid-19 hield een spiegel voor van de grootste problemen van de samenleving, van klimaatverandering tot ongelijkheid, en dwong de mensheid om te worstelen met de gevolgen ervan. Maar er is hoop. Zelfs nu de pandemie nog steeds woedt, tonen het succes van baanbrekende mRNA-vaccins, de versnelling van de digitale economie tijdens lockdowns, en de focus op overheidsuitgaven om levens te redden en bestaansmiddelen te verbeteren, aan dat de mensheid in staat is om grote uitdagingen aan te gaan – en te overwinnen. Doorbraken zijn mogelijk. In wetenschap en technologie zijn we een nieuw tijdperk van ontdekkingen binnengetreden.”

Het “New Economy”-forum van Bloomberg wordt geleid[33] door Bill Gates, Henry Kissinger en Penny Pritzker, alsmede een dozijn andere bestuursleden met banden met multinationale banken zoals Goldman Sachs. Voormalig gouverneur van de People’s Bank of China Zhou Xiaochuan en de oprichter van Binance maken ook deel uit van de raad.

Van Whitney Webb:[34]

“Als onderdeel van COP26 publiceert GFANZ, een belangrijke groep op die conferentie, een plan gericht op het vergroten van de particuliere kapitaalstromen naar opkomende en ontwikkelende economieën. Volgens het persbericht[35] van de alliantie richt dit plan zich op “de ontwikkeling van landenplatforms[36] om het nu enorme particuliere kapitaal dat zich inzet voor netto nul te verbinden met landenprojecten, het opschalen van gemengde financiering via MDB’s [multilaterale ontwikkelingsbanken] en het ontwikkelen van zeer integere, geloofwaardige wereldwijde koolstofmarkten.” Het persbericht merkt op dat dit “enorme particuliere kapitaal” geld is dat de leden van de alliantie willen investeren in opkomende en ontwikkelingslanden, geschat op meer dan 130 triljoen dollar, en dat – om deze triljoenen aan investeringen te kunnen inzetten – “het mondiale financiële systeem wordt omgevormd” door deze alliantie in coördinatie met de groep die hen bijeen heeft geroepen, de Verenigde Naties”.

Een “landenplatform” wordt door GFANZ gedefinieerd[37] als een mechanisme voor een “publiek-private samenwerking rond een specifieke kwestie of geografie”. Met andere woorden, een land met lucratief land dat ze in eigendom kunnen verwerven, te gelde maken, verzelfstandigen en op de beurs van New York verkopen.

Zoals gedocumenteerd in een recent Bloomberg artikel[38], zegt de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry dat investeringsbanken zoals Goldman en Morgan Stanley bereid zijn om 4,16 triljoen dollar te investeren in de energietransitie in het komende decennium. “We moeten een manier vinden om dat geld in te zetten,” zegt hij.

“We moeten beginnen waar de meeste uitstoot is als we de strijd willen winnen”, zei Kerry tegen het Bloomberg New Economy Forum[39]. “We moeten met z’n allen in staat zijn om de afspraken te maken om hun kolen snel uit te faseren.

Volgens een ander rapport[40] van Bloomberg heeft Jeff Bezos tot nu toe meer dan 1 miljard dollar gegeven[41]. Vorig jaar gaf Bezos 791 miljoen dollar aan 16 organisaties als onderdeel van zijn inzet voor zijn ‘Earth Fund to fight climate change.’ Bezos heeft beloofd het volledige bedrag tegen 2030 te verdelen.

Het GFANZ-rapport stelt onomwonden dat de MDB moet worden gebruikt om ontwikkelingslanden aan te moedigen “een passende en transversale faciliterende omgeving op hoog niveau te creëren” voor investeringen van de leden van het bondgenootschap in deze landen.

Een ander mechanisme dat een rol speelt is het Global Public-Private Partnership (GPPP)[42]. Het GPPP is een wereldwijd collectief van miljardairs – waaronder centrale banken, filantropische stichtingen, denktanks en regeringen – die als een netwerk samenwerken om beleid ten uitvoer te leggen dat gunstig is voor de banken.

Zoals journalist Iain Davis schrijft[43]: “In ons huidige model van Westfaalse nationale soevereiniteit[44] kan de regering van een natie geen wetgeving of wet maken in een andere natie. Door middel van global governance[45] creëert de GPPP echter beleidsinitiatieven op mondiaal niveau, die vervolgens worden doorgegeven aan de mensen in elk land. Dit gebeurt meestal via een bemiddelende beleidsverspreider, zoals het IMF of de IPCC, en de nationale regeringen voeren dan het aanbevolen beleid uit”.

Op basis van het voorgestelde internationale “probleem” dwingt het GPPP de internationale consensus voor de “oplossing” af. Vervolgens wordt het beleidskader vastgesteld. De supranationale partners werken vervolgens samen om ervoor te zorgen dat het gewenste beleid wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Het GPPP kan naties over de hele wereld controleren zonder de noodzaak van traditionele individuele wetgeving.

the global public private partnership

Tegelijkertijd is Bloomberg een samenwerkingsverband aangegaan met de holding Equitable[46], de Franchise-verzekeraar AXA en banken als Goldman Sachs en HSBC om het Climate Finance Leadership Initiative (CFLI) te vormen. De groep werd opgericht op verzoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres.

Via het CFLI doen netwerken van banken en bedrijven aanbevelingen voor beleid om te komen tot “net-nul-uitstoot”. Een van de oplossingen is het verkrijgen van grote stukken land in Noord-Amerika voor de bouw van zonne- en windmolenparken.

Michael Bloomberg en Bill Gates onderhouden nauwe banden in dit brede netwerk van zelfbenoemde filantropen.

Uit een analyse[47] van The Land Report bleek in januari dat Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, 242.000 acres landbouwgrond in de VS bezit, waarmee hij de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in het land is.

De landbouwgrondportefeuille van Gates strekt zich uit over 18 staten, aldus het rapport. Zijn grootste bezittingen bevinden zich in Louisiana (69.071 acres), Arkansas (47.927 acres), en Nebraska (20.588 acres).

Volgens een ander rapport[48] heeft een van Gates’ investeringsbedrijven ook ongeveer 25.000 acres in de buurt van Phoenix gekocht, waarvan een deel zal worden omgevormd tot een buitenwijk met ruimte voor 80.000 woningen. Gates is niet alleen, recente virale nieuwsberichten[49] geven aan dat bedrijven zoals BlackRock duizenden huizen en hele buurten opkopen, waardoor Amerikanen verder uit de markt worden geprijsd.

In 2017 heeft de Bill en Melinda Gates Foundation ook 300 miljoen dollar[50] toegezegd om “boeren met lage inkomens in Azië en Afrika te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering.

bill gates and michael bloomberg

Volgens een rapport van Insider[51] maakte het Oakland Institute in 2011 een van zijn onderzoeksrapporten openbaar over miljardairs die land opkopen in Afrika. Het OI verklaarde dat de hoeveelheid land die in het continent werd opgekocht hen zorgen baarde en dat hedgefondsen en andere buitenlandse bedrijven grote stukken Afrikaans land hadden verworven, vaak zonder de juiste contracten. In datzelfde jaar publiceerde de BBC een artikel[52] met de titel “Hedge Funds Grabbing Land in Africa”.

In het OI-rapport werd geconcludeerd dat miljoenen kleine boeren door de aankopen ontheemd waren geraakt en dat het “onzekerheid creëert in het wereldwijde voedselsysteem dat een veel grotere bedreiging zou kunnen vormen dan terrorisme”, aldus het rapport.

De belangstelling van deze miljardairs voor dit land in het buitenland heeft niet alleen betrekking op het oneindig lucratieve potentieel van NAC’s, maar ook op edele metalen en mineralen.

Volgens de New York Post[53] heeft mineralenexploratiebedrijf KoBold Metals – gesteund door miljardairs als Jeff Bezos en Bill Gates – onlangs een overeenkomst gesloten om te zoeken naar kritieke materialen die worden gebruikt in elektrische voertuigen en deze te delven.

Volgens een van hun recente rapporten[54], roept KoBold Metals netwerken van miljardairs en multinationale bedrijven op om zich achter “de concurrentie met China” te scharen in de race om elektrische voertuigen te ontwikkelen, om de Westerse wereld te helpen om als eerste een netto-nul-uitstoot te bereiken.

In hun rapport[55] stelt KoBold dat meer dan de helft van ’s werelds kobaltreserves zich in de Democratische Republiek Congo (DRC) bevindt, en dat tweederde van ’s werelds productie van geraffineerd kobalt, een eerste vereiste voor grote EV-batterijen, in China plaatsvindt.

Het bedrijf impliceert dat de westerse wereld een manier moet vinden om de invloed van China op natuurlijke hulpbronnen, waaronder lithium, kobalt en andere edele metalen, tegen te gaan.

world’s cobalt reserves

Het lijkt erop dat dit brede netwerk van filantropen die streven naar een netto-nul-uitstoot, vergeten is dat kobaltwinning een van de vuilste processen voor het milieu is. Het mag dan ook geen verrassing heten dat een recent rapport van Mining.com voorspelt dat de CO2-uitstoot bij de productie van kobalt in 2021 naar verwachting sterk zal stijgen.

Lockheed Martin doet blijkbaar[56] ook mee aan de actie.

UK Zeebodem Resources, een dochteronderneming van Lockheed Martin, is momenteel, in samenwerking met het Britse ministerie van Handel, Energie en Industrie, in het bezit van licenties en contracten[57] om eindeloze hoeveelheden van de Stille Oceaan-zeebodem te exploreren voor de winning van mineraalrijke polymetaalknollen.

Tanzania – een van de landen in Afrika die op het hakblok liggen voor multinationale ondernemingen – is onlangs een doelwit geworden voor de productie van nikkel. Volgens Reuters bevindt zich in het noordwesten van het land de grootste nikkelsulfide-afzetting ter wereld die klaar is voor ontwikkeling. Samenzweringstheorieën[58] rond de recente dood van de Tanzaniaanse president John Magufuli zijn meestal gecentreerd rond zijn COVID-19 vaccin reactie, maar zijn regelgeving tegen beleggingsmaatschappijen is een veel plausibeler samenzwering.

Volgens een rapport[59] van Reuters verloren Barrick Gold en Glencore in 2018 een enorm nikkelproject toen de regering van de Tanzaniaanse president John Magufuli hun retentielicentie introk, samen met de licenties van 10 andere investeerders als onderdeel van nieuwe mijnbouwwetten en -regelgeving.

Slechts enkele maanden na de dood van Magufi, ondertekende het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde mijnbouwbedrijf Kabanga Nickel Limited een overeenkomst[60] met Tanzania om het Kabanga-nikkelproject te ontwikkelen dat voorheen werd gezocht door Barrick Gold en Glencore. Het bedrijf zegt[61] dat de recente overeenkomst zou kunnen helpen om de “onverzadigbare vraag naar nikkel” van fabrikanten van elektrische voertuigen te verlichten.

In 2017 nationaliseerde[62] Tanzania voor 29,5 miljoen dollar aan diamanten die het in beslag nam uit de Williamson-mijn van Petra Diamonds Ltd., nadat de Tanzaniaanse autoriteiten het bedrijf ervan beschuldigden te weinig aangifte te hebben gedaan van de export van mineralen. In mei van 2021 meldde[63] de Guardian dat het aan de Londense beurs genoteerde bedrijf een schikking van 4,3 miljoen pond aan compensatie heeft betaald aan tientallen Tanzanianen die het slachtoffer zouden zijn geweest van ernstige schendingen van de mensenrechten in de mijnen.

Een door de VS gesteunde staatsgreep in 2019 in Bolivia – die volgens vele nieuwszenders tot bloedbaden[64] leidde – kwam minder dan een week nadat voormalig president Juan Morales een stokje had gestoken voor de Lithiumdeal van een multinational in het land. Morales trad af als president op 10 november 2019, en hij noemde zijn afzetting “gedwongen” en een “coup”, maar zei ook dat hij het bloedvergieten wilde stoppen.

Morales bedankte de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador, die hij crediteerde met het redden van zijn leven, nadat een Mexicaans regeringsvliegtuig Morales uit Cochabamba had gevlogen en in Paraguay had bijgetankt voordat hij in Mexico aankwam.

Morales was echter geen heilige. De voormalige president leidde een tijd waarin Bolivia een van de grootste producenten van illegale drugs was, nauwe banden onderhield met drugskartels, en te maken kreeg met meerdere beschuldigingen van verkrachting. In 2020 kwamen verschillende foto’s van hem met een minderjarige aan het licht die op sociale netwerken werden verspreid. Volgens de Boliviaanse autoriteiten had Morales al sinds zijn veertiende een relatie met de minderjarige.

De Westerse wereld heeft een goed gedocumenteerde geschiedenis van bankiers, oorlog en regimewisselingen. Velen beweren dat de door de VS gesteunde militaire interventie in Libië door NAVO-troepen in 2011, en de daaropvolgende dood van de Libische leider Muammar Kadhafi, een opzettelijke daad was van de VS-regering die de bankiers ten goede wilde komen.

In een door WikiLeaks gepubliceerde e-mail[65] van Sidney Blumenthal aan toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton klaagde Blumenthal erover dat de regering van Kadhafi 143 ton goud en eenzelfde hoeveelheid zilver in bezit had, dat hij wilde gebruiken om een pan-Afrikaanse munt in te voeren buiten het bereik van de centrale banken.

Amper zes maanden na de e-mail werd Muammar Kadhafi, de afgezette leider van Libië, gevangen genomen en gedood na de Slag om Sirte.

https://tv.gab.com/media/61b26dd38625c9172c7db2ad?viewKey=16cd38ed-2bf4-4ea7-881c-959ac69d048a&r=1080p

Bron: Daily veracity.com

bronnen&verificaties:

 1. https://www.ipcc.ch/srccl/
 2. https://www.bbc.com/news/science-environment-58130705
 3. https://www.nytimes.com/2021/08/09/climate/climate-change-report-ipcc-un.html
 4. https://www.theguardian.com/science/2021/aug/09/humans-have-caused-unprecedented-and-irreversible-change-to-climate-scientists-warn
 5. https://www.bbc.com/news/world-58549373
 6. https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/14/four-in-10-young-people-fear-having-children-due-to-climate-crisis
 7. https://unlimitedhangout.com/2021/10/investigative-reports/wall-streets-takeover-of-nature-advances-with-launch-of-new-asset-class/
 8. https://www.intrinsicexchange.com/
 9. https://off-guardian.org/2021/10/20/what-is-the-global-public-private-partnership/
 10. https://unlimitedhangout.com/2021/10/investigative-reports/wall-streets-takeover-of-nature-advances-with-launch-of-new-asset-class/
 11. https://www.esgtoday.com/nyse-to-list-new-asset-class-for-natural-asset-companies-targeting-massive-opportunity-in-ecosystem-services/
 12. https://fortune.com/2021/09/14/nyse-natural-asset-company-ieg-esg-investment-vehicle/
 13. https://www.agweek.com/business/7297533-Worlds-largest-carbon-capture-pipeline-aims-to-connect-31-ethanol-plants-cut-across-Upper-Midwest1
 14. https://fortune.com/company/blackrock
 15. https://fortune.com/2021/01/26/blackrock-larry-fink-serious-net-zero-target/
 16. https://id2020.org/alliance
 17. https://www.ledgerinsights.com/chile-central-bank-establishes-cbdc-working-group/
 18. https://www.unlock-bc.com/news/2021-04-08/citibank-and-interamerican-development-bank-conclude-successful-cross-border-payment
 19. https://www.agweek.com/business/7297533-Worlds-largest-carbon-capture-pipeline-aims-to-connect-31-ethanol-plants-cut-across-Upper-Midwest1
 20. https://unlimitedhangout.com/2021/11/investigative-reports/un-backed-banker-alliance-announces-green-plan-to-transform-the-global-financial-system/
 21. https://unfccc.int/news/new-financial-alliance-for-net-zero-emissions-launches
 22. https://www.gfanzero.com/press/amount-of-finance-committed-to-achieving-1-5c-now-at-scale-needed-to-deliver-the-transition/
 23. https://dialogochino.net/en/climate-energy/argentina-debt-for-nature-swap/
 24. https://dialogochino.net/es/clima-y-energia-es/42504-que-significo-la-cumbre-climatica-de-biden-para-america-latina/
 25. http://www.tompkinsconservation.org/
 26. https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/south-america/chile/articles/kristine-tompkins-donates-land-in-patagonia-to-chile-government/
 27. https://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Yellen
 28. https://archive.md/0VR9F
 29. https://archive.md/gDJhL
 30. https://www.gfanzero.com/about/
 31. https://www.synergos.org/network/bio/nili-g
 32. https://www.bloombergneweconomy.com/nef2021/
 33. https://www.bloombergneweconomy.com/nef2021/leadership/
 34. https://unlimitedhangout.com/2021/11/investigative-reports/un-backed-banker-alliance-announces-green-plan-to-transform-the-global-financial-system/
 35. https://www.gfanzero.com/press/amount-of-finance-committed-to-achieving-1-5c-now-at-scale-needed-to-deliver-the-transition/
 36. https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2021/11/GFANZ-Progress-Report.pdf
 37. https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2021/11/GFANZ-Progress-Report.pdf
 38. https://archive.md/cN8nr
 39. https://archive.md/o/cN8nr/https://www.bloombergneweconomy.com/nef2021/agenda/
 40. https://archive.md/mePej
 41. https://archive.md/mePej
 42. https://off-guardian.org/2021/10/20/what-is-the-global-public-private-partnership/
 43. https://off-guardian.org/2021/10/20/what-is-the-global-public-private-partnership/
 44. https://en.wikipedia.org/wiki/Westphalian_sovereignty
 45. https://en.wikipedia.org/wiki/Global_governance
 46. https://equitable.com/
 47. https://www.businessinsider.com/bill-gates-land-portfolio-biggest-private-farmland-owner-in-america-2021-1
 48. https://eu.azcentral.com/story/money/real-estate/catherine-reagor/2017/11/08/bill-gates-cascade-invests-belmont-real-estate-development-near-phoenix/842280001/
 49. https://www.dailyveracity.com/2021/06/11/corporations-are-buying-up-thousands-of-houses-and-pricing-americans-out-of-the-market/
 50. https://markets.businessinsider.com/news/stocks/bill-melinda-gates-foundation-commits-300m-255m-to-help-farmers-in-africa-and-asia-cope-with-climate-change-1011093734
 51. https://www.businessinsider.com/meet-the-millionaires-and-billionaires-buying-land-in-africa-2011-6
 52. https://www.bbc.com/news/world-africa-13688683
 53. https://nypost.com/2021/08/09/billionaire-backed-mining-firm-to-seek-electric-vehicle-metals-in-greenland/
 54. https://www.koboldmetals.com/wp-content/uploads/2020/10/The-Cobalt-Empire-The-Wire-China.pdf
 55. https://www.koboldmetals.com/wp-content/uploads/2020/10/The-Cobalt-Empire-The-Wire-China.pdf
 56. https://www.imeche.org/news/news-article/rc-vehicles-target-valuable-sea-floor-materials-in-lockheed-martin-mining-project
 57. https://www.lockheedmartin.com/en-gb/products/uk-seabed-resources.html
 58. https://www.dailyveracity.com/2021/07/14/men-who-killed-haiti-president-revealed-as-fbi-informants-as-three-presidents-die-after-blocking-vaccines/
 59. https://www.reuters.com/article/us-tanzania-mining-nickel/tanzania-and-kabanga-nickel-strike-deal-to-develop-nickel-project-idUSKBN29O1PD
 60. https://www.reuters.com/article/us-tanzania-mining-nickel/tanzania-and-kabanga-nickel-strike-deal-to-develop-nickel-project-idUSKBN29O1PD
 61. https://archive.md/FYqIC#selection-3351.99-3351.193
 62. https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/iqHDtG07IeFZdJrYXEHp3g2
 63. https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/18/petra-diamonds-pays-43m-to-tanzanians-abused-by-its-contractors
 64. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/20/bolivia-el-alto-violence-death-protest
 65. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/20/bolivia-el-alto-violence-death-protest
 66. https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/12659
 67. https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Blumenthal

Geef een antwoord