Wie Ik ben…..

Vincent W Schoers, 18 april 1953 geboren ene soevereine mensch van vleesch en bloet. Tot de dag dat Ik werd bijgeschreven in het slavenregister van de Staat der Nederlanden. Agnosticus & Republikein

Wat waren voor mij de geschiedkundige mijlpalen:

  1. Johannes_Gutenberg (1400-1468) uitvinder van de boekdrukkunst
  2. Hugo de Groot (1583-1645) Rechtsgeleerde en schrijver
  3. Gebroeders de Witt (1625-1672) beiden raadspensionaris
  4. Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) de schrijver van de Grondwet in 1848
  5. Abraham Kuyper (1837-1920) theoloog, predikant, staatsman en journalist
  6. Willem Drees (1886-1988) politicus
  7. Hans Janmaat (1934-2002) politicus
  8. Pim Fortuyn (1948-2002) socioloog, auteur, columnist, aankomend politicus.
  9. Theo van Gogh (1957-2004) regisseur, acteur, scenarioschrijver, columnist.