De intolerante houding van de islam jegens hen die zich uitspreken voor Christelijke normen en waarden, en niet wensen te buigen voor geloofsfanaticie die de wereld denken te moeten overheersen..

Meer islamitische doodsbedreigingen in Europa: Nederlands parlementslid meerdere keren het doelwit van islamitische bedreigingen.

 • Geert Wilders heeft zijn leven gewijd aan het steunen van vrijheid van meningsuiting en tegen de religieuze islamitische intolerantie.
 • Wat hem deze doodsbedreigingen lijkt te hebben opgeleverd, is zijn niet aflatende passie voor vrijheid. Voor anderen, zo lijkt het, is deze toewijding, geen pluspunt. De radicale geestelijke Muhammad Abdullah Ahsan, bijvoorbeeld, verkondigde onlangs: “Dat ongelovigen zoals Geert Wilders niet kunnen worden gestopt door alleen maar te veroordelen. Hij moet worden overgeleverd aan de moslims voor een publieke executie om de wereldvrede te waarborgen.”
 • “Het heeft geen zin om mij te bedreigen, moslims in Pakistan, Nederland of waar dan ook. Fatwa’s zullen mij niet tegenhouden…. Vrijheid is mijn ideologie. En niemand zal mij tegenhouden.” – Geert Wilders, Twitter, 15 april 2022.
 • “Een imam die een politicus dood wil hebben, mag dat zeggen, hoe verwerpelijk dat ook is.” – Geert Wilders, NOS Nieuwsbulletin. 15 maart 2005.
 • “De islam is het Paard van Troje in Europa”. – Geert Wilders, toespraak in de Tweede Kamer, 6 september 2007.
 • “Er bestaat niet zoiets als een ‘gematigde islam’. Zoals de Turkse premier Erdogan onlangs zei, en ik citeer: ‘Er is geen gematigde of ongematigde islam. De islam is de islam en dat is het.” – Geert Wilders, toespraak in de Tweede Kamer, 6 september 2007.
 • “We mogen nooit de vrije hand geven aan hen die ons willen onderwerpen.” – Geert Wilders, Midden-Oosten Online, 31 mei 2011.
 • “Ik heb het gevoel dat hoe meer islam we in onze samenlevingen krijgen, hoe minder vrijheid we krijgen.” Hij opende de persconferentie met een citaat uit George Orwells voorwoord van Animal Farm: “Als vrijheid ook maar iets betekent, dan is het wel het recht om mensen te vertellen wat ze niet willen horen”. – Margaret Davis, citaat van Geert Wilders, in The Independent, 16 oktober 2009.
 • De Amerikaanse versie van George Orwell’s Ministerie van Waarheid, het onlangs door het congres bekrachtigde dystopiaanse Amerikaanse Disinformation Governance Board zal worden geleid door een veronderstelde “expert” op het gebied van desinformatie, Nina Jankowicz, die al een staat van dienst heeft van het ondeskundig afdoen van Hunter Biden’s gemakkelijk te verifiëren laptop als een “Trump Campaign product;” het steunen van het beruchte valse “Steele Dossier;” zeggen op National Public Radio: “Ik huiver als ik eraan denk dat absolutisten van de vrije meningsuiting meer platforms zouden overnemen,” en, terwijl ze het had over “online misbruik” tegen vrouwen, raadde ze zelfs aan om de politie in te zetten…
 • “Vrijheid is zinloos waar het recht om je gedachten en meningen te uiten heeft opgehouden te bestaan. Dat, van alle rechten, is de vrees van tirannen. Het is het recht dat zij als eerste neerhalen. Zij kennen de macht ervan. Even duidelijk is het recht om te horen. Het onderdrukken van vrije meningsuiting is een dubbele fout. Het schendt zowel de rechten van de toehoorder als die van de spreker.” – Frederick Douglass, bevrijde slaaf, 9 december, 1860.
 • Vrijheid van meningsuiting in vrije naties moet voorrang krijgen boven het opleggen van nog meer beperkingen aan de vrijheid.
 • Nu de machthebbers de vrije meningsuiting, die wij allen zouden moeten koesteren, blijven beknotten, moeten wij de waarde en de kracht erkennen die mensen als Wilders, en zelfs zij die vlaggen verbranden, inbrengen op het publieke plein. We kunnen het al dan niet eens zijn met hun standpunten, maar we moeten erkennen dat zij door hun vrijheid van meningsuiting het debat en de discussie verrijken. Zij maken ons sterker, niet zwakker.
Geert Wilders, een Nederlands parlementslid, heeft zijn leven gewijd aan het steunen van de vrijheid van meningsuiting en religieuze tolerantie… Wat hem deze doodsbedreigingen lijkt te hebben opgeleverd, is zijn niet aflatende passie voor vrijheid. Op de foto: Wilders spreekt de media toe buiten de Tweede Kamer op 22 maart 2021. (Foto: Phil Nijhuis/ANP/AFP via Getty Images)

Vorige maand ontving Geert Wilders – de leider van de Partij voor de Vrijheid, de grootste oppositiepartij in het Nederlandse parlement – twee fatwa’s. Fatwa’s zijn officieel islamitische religieuze adviezen; zij bevatten echter soms oproepen om iedereen te doden die als onvoldoende aanhanger van de islam of zijn profeet Mohammed wordt beschouwd.

Wilders heeft zijn leven gewijd aan het steunen van de vrijheid van meningsuiting en religieuze tolerantie, en het wijzen op de problemen in radicaal, gewelddadig islamistisch extremisme. Daarom is hij het doelwit geweest van veelvuldige doodsbedreigingen door islamitische leiders. Er zijn velen die de voorkeur lijken te geven aan religieuze conformiteit, beperkte meningsuiting en vaak de doodstraf voor wat zij als godslastering beschouwen.

Wat deze in Nederland geboren auteur betreft, was het gedurende vele jaren, toen hij lid was van het Amerikaanse Congres, altijd een bijzonder genoegen om politieke bezoekers uit Nederland in de VS te ontmoeten. Een bijzondere, met wie ik vaak vergaderd heb, is Wilders.

themanews.com op FB

Wat hem deze doodsbedreigingen lijkt te hebben opgeleverd, is zijn niet aflatende passie voor vrijheid. Voor anderen, zo lijkt het, is deze toewijding geen pluspunt. De radicale geestelijke Muhammad Abdullah Ahsan, bijvoorbeeld, verkondigde onlangs: “Dat ongelovigen zoals Geert Wilders niet kunnen worden gestopt door alleen maar te veroordelen. Hij moet worden overgeleverd aan de moslims voor een publieke executie om de wereldvrede te waarborgen.”

Een andere radicale islamistische leider, Saad Hussain Rizvi Sahib, heeft volgens een online post “een fatwa uitgevaardigd tegen de Arrogante [sic] Geert [sic] Wilders, om hem te doden [sic] en hij beval Ummat-a-Muslima om deze boodschap te verspreiden onder de moslims in Holland en hem zo snel mogelijk te doden.”

In reactie op deze laatste bedreigingen, tweette Wilders: “Het heeft geen zin om mij te bedreigen, moslims in Pakistan, Nederland of waar dan ook. Fatwa’s zullen mij niet tegenhouden…. Vrijheid is mijn ideologie. En niemand zal mij tegenhouden.”

Na jaren van talloze bedreigingen is Wilders sinds 2004 gedwongen te leven met 24-uurs beveiliging, genereus ter beschikking gesteld door de Nederlandse regering. “Het is een situatie die ik mijn ergste vijand niet zou toewensen. Ik zit in de gevangenis, zij lopen hier vrij rond.” zei hij in een privégesprek.

[dezelfde Nederlandse overheid maar dan met andere actoren die Drs. J.G.H. (Hans) Janmaat en later Dr. W.S.P. (Pim) Fortuijn hebben gedemoniseerd en afgeschilderd als extreem rechtse populisten. Alhoewel volgens de Telegraaf in die dagen Hans Janmaat een extreem linkse opportunist was. https://tempeliers.wordpress.com/2012/12/06/126/]

“Een imam, die een politicus dood wil hebben, mag dat zeggen, hoe verwerpelijk dat ook is.” merkte Wilders op

Wilders’ eerste vermeende “overtreding”, in 2004, was dat hij deel uitmaakte van een team dat een tien minuten durende film maakte, Submission, geproduceerd en geregisseerd door Theo van Gogh, om het misbruik van moslimvrouwen te dramatiseren dat soms plaatsvindt op basis van drie Koranische suras: 4:34, 2:222 en 24:2.

Sura 4:34

De mannen hebben de heerschappij over de vrouwen, door hetgeen Allah de een boven de ander heeft gegeven en door hetgeen zij van hun bezittingen besteden. En deugdzame vrouwen zijn gehoorzaam en zij waken in afwezigheid van hun echtgenoot over hetgeen Allah wil dat zij waken. Maar zij, van wie gij hoogmoed vreest – raadt haar eerst aan, verlaat haar dan in bed en slaat haar tenslotte. Maar indien zij u gehoorzamen, zoekt dan geen middel tegen haar. Voorwaar, Allah is Verheven en Groot.

Sura 2:222

En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: “Het is schadelijk, dus blijf uit de buurt van vrouwen tijdens de menstruatie. En nadert haar niet voordat zij rein zijn. En wanneer zij zich gezuiverd hebben, komt dan tot haar vanwaar Allah jou heeft verordend. Voorwaar, Allah houdt van degenen die voortdurend berouw tonen en houdt van degenen die zich zuiveren.

Sura 24:2

De ongehuwde vrouw of de ongehuwde man die schuldig wordt bevonden aan geslachtsgemeenschap – geselt ieder van hen met honderd zweepslagen en weest niet begerig met hen in de godsdienst van Allah, indien gij in Allah en de laatste Dag gelooft. En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

Filmcriticus Phill Hall schreef:

“Submission’ was moedig in het openlijk ter discussie stellen van vrouwenhaat en een cultuur van geweld tegen vrouwen vanwege koraninterpretaties. De vragen die de film oproept verdienen het om gesteld te worden: is het goddelijke wil om vrouwen aan te vallen of te doden? Is het heilig om vrouwen op een ondergeschikt niveau te houden en hun het recht op vrije wil en onafhankelijk denken te ontzeggen? En uiteindelijk, hoe kan zo’n denkraam bestaan in de 21e eeuw?”

Nadat Submission (het Engels voor het woord “islam”) was uitgebracht, vermoordde een 26-jarige Marokkaanse moslim, Mohammad Bouyeri, van Gogh door hem neer te schieten en zijn keel door te snijden. Bouyeri zei later tegen een Nederlandse rechtbank: “Als ik ooit vrij kom, zou ik het weer doen.” Papieren over een mes dat in Van Goghs lichaam was gestoken, waarschuwden dat onder anderen Wilders de volgende zou zijn. Sindsdien heeft Wilders 18 jaar lang constant van het ene safe house naar het andere moeten verhuizen, niet in staat om in zijn eigen huis te wonen of met de vrijheid om alleen naar buiten te gaan in het openbaar. Zijn leven, is elke minuut in groot gevaar.

Toch ziet Wilders het persoonlijke offer als de prijs die betaald moet worden om te pleiten voor een vrije samenleving en een vrije meningsuiting:

“Het punt is, als je je echt uitspreekt voor vrijheid, laat staan als je de vrijheid van meningsuiting gebruikt. … en waarom de islam (ik heb het niet over de mensen, maar over de ideologie van de islam) waarom zijn zij niet vrij. … je krijgt ofwel fatwa’s zoals ik kreeg; je wordt voor de rechter gedaagd door mensen die je haten. Je wordt het zwijgen opgelegd in het parlement….”

Vrijheid van meningsuiting, merkt hij op, is “absoluut voor de mensen die praten volgens de wensen van de elite die het voor het zeggen heeft. Maar als je daarvan afwijkt, is het zeer relatief, het is onbestaand.”

Wilders is inderdaad zeer uitgesproken. Tegen het Nederlandse parlement zei hij: “De islam is het Paard van Troje in Europa, en ‘een gematigde islam’ bestaat niet.” Zoals de Turkse premier Erdogan onlangs zei, en ik citeer:

“Er is geen gematigde of ongematigde islam. De islam is de islam en dat is het.”

In New York, na de aanslagen van 11 september, zei hij: “We mogen nooit de vrije hand geven aan hen die ons willen onderwerpen.”

In Londen zei hij: “Ik heb het gevoel dat hoe meer islam we in onze samenlevingen krijgen, hoe minder vrijheid we krijgen” [en hij citeerde George Orwell]: “Als vrijheid ook maar iets betekent, dan is het wel het recht om mensen te vertellen wat ze niet willen horen”.

Toch blijft hij, ondanks jaren van doodsbedreigingen en een levensstijl die niemand zou willen, een hartstochtelijk pleitbezorger van het vrije woord. Deze overtuiging – die aansluit bij het Eerste Amendement van Amerika en teruggaat tot onze grondleggers – staat haaks op de huidige trends in het Westen, waar de “cancel-cultuur” hoogtij viert en mensen proberen degenen met wie zij het niet eens zijn het zwijgen op te leggen.

Hier in de VS mocht u niet vrijuit spreken over de zeer reële mogelijkheid dat het Covid-virus, dat wereldwijd aan meer dan zes miljoen mensen het leven heeft gekost, zou zijn ontsnapt uit een Chinees laboratorium; en u werd belet verklaringen af te leggen over behandelingen voor Covid die niet waren goedgekeurd door de Centers for Disease Control and Prevention. Je mocht ook niet, midden in een nationale campagne voor het presidentschap, praten over de laptop van Hunter Biden, die gevuld was met mogelijk schadelijk bewijsmateriaal dat kiezers nuttig zouden kunnen vinden bij het beoordelen op welke kandidaat ze zouden stemmen.

De meest recente aanval op de vrijheid van meningsuiting in de VS komt nu van het Department of Homeland Security, dat bewapend is: de Disinformation Governance Board. Volgens haar website beschermt zij zogenaamd “het vrije woord”. Het grote Amerikaanse publiek, dat kennelijk iets verkeerds aanvoelde, doopte het onmiddellijk om tot “Het Ministerie van Waarheid”, naar het propagandacentrum van de regering in George Orwell’s roman 1984.

De Amerikaanse versie zal worden geleid door een vermeende “deskundige” op het gebied van desinformatie, Nina Jankowicz, die al een staat van dienst heeft met het ondeskundig afdoen van de gemakkelijk te verifiëren laptop van Hunter Biden als een “Trump Campaign product”; het steunen van het beruchte valse “Steele Dossier“; en het uitspreken op National Public Radio: “Ik huiver als ik eraan denk dat absolutisten van de vrije meningsuiting meer platforms zouden overnemen,” en toen ze het had over “online misbruik” tegen vrouwen, raadde ze zelfs aan om de politie in te zetten:

“We moeten op zijn minst politieagenten en lokale rechtshandhavers bijscholen om met dit soort dingen om te gaan en misschien wat gaan samenwerken… Online bestaat dat gewoon nog niet. Dus ik hoop dat die architectuur in het spel komt.”

De historicus Robert Spencer merkte op:

“Desinformatie’ en ‘haat’ zijn volledig subjectieve categorieën, gebaseerd op het standpunt van degene die de evaluatie uitvoert…. en wie mag bepalen wat ‘haatzaaien’ is? Nina Jankowicz, blijkbaar.”

Zoals de bevrijde slaaf Frederick Douglass zei in 1860:

“Vrijheid is zinloos als het recht om je gedachten en meningen te uiten heeft opgehouden te bestaan. Dat, van alle rechten, is de vrees van tirannen. Het is het recht dat zij als eerste neerhalen. Zij kennen de macht ervan. Even duidelijk is het recht om te horen. Het onderdrukken van vrije meningsuiting is een dubbele fout. Het schendt zowel de rechten van de toehoorder als die van de spreker. Het is net zo misdadig om iemand te beroven van zijn recht om te spreken en te horen als het zou zijn om hem van zijn geld te beroven.”

Wie gelooft er nu echt dat de retoriek van Wilders — of die van ons allemaal, wat dat betreft — ooit de toetsing zou doorstaan van de nieuwe Orwelliaans klinkende federale Disinformation Governance Board? Zeker niet degenen die het vrije woord omarmen. In mijn jaren in het Congres werd er regelmatig gestemd over vlagontheiliging, goedbedoelde pogingen van collega’s om het ontheiligen van de Amerikaanse vlag te verbieden. Ik hou zoveel van onze vlag als maar mogelijk is, maar stemde elke keer tegen het strafbaar stellen van vlagontheiliging. Vrijheid van meningsuiting in vrije naties moet voorrang krijgen boven het opleggen van nog meer beperkingen aan de vrijheid.

Nu Wilders nog steeds nieuwe fatwa’s ontvangt, zouden we er goed aan doen de prijs te erkennen die hij en anderen hebben betaald voor het uiten van hun standpunten. Terwijl de machthebbers de vrije meningsuiting, die wij allen zouden moeten koesteren, blijven beknotten, moeten wij de waarde en de kracht erkennen die mensen als Wilders, en zelfs zij die vlaggen verbranden, inbrengen op het publieke plein. We kunnen het al dan niet eens zijn met hun standpunten, maar we moeten erkennen dat zij door hun vrijheid van meningsuiting het debat en de discussie verrijken. Zij maken ons sterker, niet zwakker.

Bron: Peter Hoekstra

Peter Hoekstra was ambassadeur van de VS in Nederland tijdens de Trump-regering. Hij was 18 jaar lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en vertegenwoordigde het tweede district van Michigan en was voorzitter en rangschikkend lid van de House Intelligence Committee. Momenteel is hij voorzitter van de raad van adviseurs van het Center for Security Policy.


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord