Er is veel over gesproken, het China in het Westen wordt een feit. De Digitale ID/Portomonnee is een feit. Ben je braaf krijg je “GoodBoy” punten!!

George Orwell’s “1984”, Aldous Huxley’s “Brave New World” waren dystopiaans, zoiets zo nooit kunnen in onze samenleving. Nee het was volslagen onzin!!

In Italië komt als eerste het “Europese sociale kredietsysteem”

Het is zover: vanaf de herfst zal het eerste sociale-kredietstelsel op Europese bodem worden ingevoerd. In Italië, in Bologna, zal het een “proefproject” zijn. Deugdzaam gedrag levert punten op die kunnen worden ingewisseld voor beloningen.

Het sociale kredietstelsel wordt serieus. De EU omarmt wat oorspronkelijk een innovatie was uit China, maar heeft zich nu het sociale controlesysteem van het “sociaal krediet” toegeëigend. Het eerste model komt in de herfst naar Europa. De “Slimme Burger Portemonnee”. De inwoners van Bologna zijn de klos

Sociaal kredietsysteem komt naar Europa

In eerste instantie is de app vrijwillig, hoe vrijwillig is vrijwillig kun je je afvragen, en werkt hij als een sociaal kredietsysteem uit het schoolboek. Deugdzame burgers die afval scheiden, het openbaar vervoer gebruiken en geen administratieve boetes hebben uitstaan, zullen “punten” verzamelen. Welke beloningen vervolgens voor de punten kunnen worden ingeruild, wordt “momenteel nog bepaald”, aldus Massimo Bugano, die aan het project werkt, zo verklaarde hij tegen de krant “Corriere di Bologna”. Het stadsbestuur van Bologna heeft nog wat tijd over, het project zal na de zomer van start moeten gaan.

Voor het eerst in Europa zullen de burgers sorteerbaar zijn. Ze zullen worden verdeeld in de goede, deugdzame burger en de slechte, schuldige burger. De vragen die hieruit voortvloeien liggen voor de hand: “Zullen degenen die niet voldoen aan de criteria van de dominante ideologie of aan wat door sommige politici als deugdzaam wordt beschouwd, eerst worden gestraft door hen van hun uitkeringen te beroven alvorens te worden gemarginaliseerd? Wat zal er gebeuren met degenen die weigeren zich te schikken, die erop staan hun onvervreemdbaar recht op vrije wil uit te oefenen?” vraagt de Franse journalist Yannick Chatelain.

De voorstanders stellen ons gerust. “Natuurlijk” is deelname aan het project vrijwillig. Maar zij zijn ervan overtuigd dat veel burgers zullen deelnemen, er zijn immers veel voordelen te behalen.

Chatelain: “Je hoeft geen groot visionair te zijn om je voor te stellen wat er gaat gebeuren: Naar mijn mening zullen er eerst diegenen zijn die meedoen. Participatie zal door de initiatiefnemers – op uiterst reductieve wijze (cf. economische crisis, koopkracht, onzekere toekomst) – worden voorgesteld als een eerste bewijs van de burgerwil van sommigen. Wat de weigeraars betreft, zij kunnen worden uitgewied.”

Digitale identiteit

Hoe vrijwillig zal het systeem over een paar jaar kunnen zijn? Voor de interactie met de overheid kan in de toekomst een “slimme burgerportemonnee” nodig zijn. Niet in de herfst, maar de ontwikkeling is onmiskenbaar. Ook in Oostenrijk: de “ID Austria” vervangt de “burgerkaart” en de “mobiele telefoonhandtekening” en is een beslissende stap in de richting van de Oostenrijkse “slimme burger”.

En op de achtergrond loopt op grote schaal het grote project: de “European Digital Identity Wallet” – een project van de EU-Commissie en Ursula von der Leyen. Achter alle projecten gaat nog geen open sociaal kredietsysteem schuil zoals nu in Bologna, maar het is een duidelijke stap in de richting. Nog één kleine “feature” meer op de app en het sorteren van burgers op autoriteit kan beginnen. Tegelijkertijd ontwikkelt zich een heimelijke smartphonedwang: eerst kan het rijbewijs worden gedigitaliseerd, maar de analoge identiteitskaart zal nog worden aanvaard. Maar op een gegeven moment zal dat niet meer zo zijn. Dan betekent het: smartphone ID of geen rijbewijs.

De EU-Commissie is hier zeer ambitieus te werk gegaan in de schaduw van de zogenaamde “Corona-pandemie”. Volgens de “Thales Group”, die werkt aan de ontwikkeling van de “Europese ID-portemonnee”, wil de Commissie dat elke EU-burger tegen het najaar van 2023 een dergelijke app krijgt aangeboden.

Hier is een promotievideo uit de herfst van 2020. U moet vooral goed luisteren.

De EU zegt ook, zoals in Bologna: de app is een vrijwillig aanbod – voor wie er gebruik van wil maken. Denk aan de “Corona-steunpakketten” voor eenmanszaken: Deze konden alleen worden aangevraagd met de “mobiele telefoonhandtekening”. Wat wordt de eerste dienst van de staat die alleen met de digitale identiteitsapp kan worden verkregen?

Wat ook “praktisch” is aan het Bologna-project, net als de Commissie, is dat de “app” “portemonnee” wordt genoemd. Het is dus ook een digitale portemonnee. De portefeuille is waar het geld in zit. Digitaal geld van de centrale bank – volgens sommigen de natte droom van de Europese technocratie – kan dan meteen worden opgeborgen in de “Smart Citizen Wallet”. En als je goed bent, krijg je meteen rente op je eigen portemonnee.

Bron: Thomas Oysmüller


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord