Zonder verstand is er ook geen zinnigheid..

Geen verstand, geen zinnigheid

Het is een algemeen erkende waarheid dat een universitaire afdeling bezeten door wokerij een slachtoffer moet zoeken.

De universiteit van Stirling heeft er een gevonden. Hun afdeling Engelse literatuur heeft de werken van Jane Austen uit haar syllabus geschrapt, met de woorden: “Dit zal bijdragen tot de dekolonisatie van het leerplan en tot een grotere diversiteit”.

Er zal geen gat vallen waar Miss Austen vroeger zat, want zo wordt ons verzekerd: “Het nieuwe materiaal zal thema’s bevatten die verschillen van dan die in de romans van Austen, met inbegrip van raciale verschillen en kritische rassentheorie, gender en seksualiteit. Dat is nog niet alles: andere hoogtepunten zijn “Black Postmodernism and Gothic, discussies over kolonialisme, koloniaal geweld tegen mannen en vrouwen, slavernij, geweld, racisme, seksisme en kwesties rond voorstellingen van gender, klasse, ras en geestelijke gezondheid”.

De directeur van Stirling University, professor Gerry McCormac, is vol rechtschapen ijver: “We moeten een antiracistische agenda in het hoger onderwijs ondersteunen.

Heel goed! Maar zeg eens, professor, als uw Engelse literatuurafdeling klaar is met al deze sociologen en activisten, blijft er dan nog wel tijd over voor Engelse literatuur?

Jane Austen wordt beschouwd als de beste Engelse romanschrijfster, dus waarom zouden we haar dumpen? De universiteit van Stirling zegt dat titels als Emma, Pride and Prejudice en Sense and Sensibility niet langer deel mogen uitmaken van de syllabus omdat de schrijfster “haar plaats had in het kolonialisme van het Regency-tijdperk en haar vader, dominee George Austen, beheerder was van een Antiguaanse suikerplantage”.

Laat hij die zonder zonde is de eerste steen werpen. We zouden gemakkelijk kunnen aantonen dat iedereen die in de 18e eeuw in Engeland – en zelfs in Schotland – woonde, op de een of andere manier te maken had met de slavenhandel, omdat die de grondstoffen leverde voor al onze industrieproducten.

Wat dat allemaal te maken heeft met Mr Darcy en Elinor Dashwood – om nog maar te zwijgen van de voortreffelijke huiselijke komedie en dramatische ironie – ontgaat me. Was het Jane’s schuld dat haar vader banden had met de slavernij? Moet iedere schrijver van alle tijden worden voorgeleid aan een rechtbank die alleen door zijn eigen zelfingenomenheid wordt aangewezen en moet het gedrag van zijn verwanten worden onderzocht om te zien of het niet indruist tegen onze huidige politieke obsessies en maatschappelijke grillen? Dit leidt alleen maar tot vooroordelen, en niet tot gezond verstand en inlevingsvermogen, gezien de tijdsgeest van dat moment.

Wel, wie ben ik om kritiek te leveren? Heb ik ook maar iets van hun ‘kritische rassenleer’ gelezen? Ik beken, ik heb het niet. Maar, toen ik bezig was met mijn eigen undergraduate studies, denk ik dat ik er ooit een paar heb gelezen.

Wat staat er voor Engelse literatuur op Stirling? Laten we eens kijken in hun prospectus en zien. Ik citeer:

Teksten zijn overal om ons heen – van boeken en tijdschriften tot TV, e-mail en het internet. Het vermogen om ze te analyseren en hun vaak subtiele betekenissen is een vaardigheid die deze graad biedt.

Weer erg goed, denk ik. Maar wat heeft dat met Engelse literatuur te maken?

Ik begon met de belofte dat het schrappen van Jane Austen geen groot gat in het leerplan zal slaan. De moeilijke taak moet zijn geweest een vervanger van Austens kaliber te vinden. Ik feliciteer professor Gerry McCormac en zijn bende van Derrida doordrenkte, politiek-correcte deconstructionisten met het feit dat zij er een hebben gevonden in de persoon van een dode zwarte vrouw, de vermeende romanschrijfster Toni Morrison. Hier is een enkel voorbeeld van de kwaliteit van haar proza en een samenvatting van haar preoccupaties. Zij heeft geschreven:

Vanuit mijn perspectief zijn er alleen zwarte mensen. Als ik zeg “mensen”, dan bedoel ik dat.

Dat is racistisch, of niet, Gerry? En het is zeker geen voorbeeld voor de tere geesten van je Stirling sneeuwvlokjes.

Ik stel voor dat je Jane terugbrengt.

Bron: https://www.conservativewoman.co.uk/no-sense-no-sensibility/


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord