Betrokkenheid Britse inlichtingendienst bij Oekraïnecrisis wijst op aanslagen onder valse vlag

Betrokkenheid Britse inlichtingendienst bij Oekraïnecrisis wijst op aanslagen onder valse vlag

KIT KLARENBERG – 24 MAART, 2022

De schimmige Britse inlichtingenfiguur Hamish de Bretton-Gordon stond aan de wieg van het bedrog met chemische wapens in Syrië. Nu in Oekraïne, is hij weer bezig met zijn oude trucs.

Nu Washington en zijn NAVO-bondgenoten vanaf de zijlijn moeten toekijken hoe het Russische leger oprukt in Oost-Oekraïne en Kiev omsingelt, hebben Amerikaanse en Britse functionarissen hun toevlucht genomen tot een verontrustende tactiek die tot een massale escalatie zou kunnen leiden. Na soortgelijke beweringen van zijn minister van Buitenlandse Zaken en ambassadeur bij de Verenigde Naties, heeft de Amerikaanse president Joseph Biden verklaard dat Rusland een “zware prijs” zal betalen als het chemische wapens gebruikt in Oekraïne.

De waarschuwingen van de regering-Biden hebben een huiveringwekkende weerklank in zich met die van de regering van president Barack Obama tijdens de door de VS geleide vuile oorlog tegen Syrië.

Vrijwel meteen nadat Obama zijn noodlottige “rode lijn”-beleid ten uitvoer had gelegd, waarbij hij een Amerikaanse militaire reactie beloofde als het Syrische leger de door het Westen gesteunde oppositie met chemische wapens zou aanvallen, kwamen Al Qaeda-aanhangers van de oppositie met beweringen over bombardementen met sarin en chloor op burgers, waarbij een groot aantal slachtoffers zou zijn gevallen. Het resultaat was een reeks Amerikaans-Britse raketaanvallen op Damascus en een aanslepende crisis die bijna het soort rampzalige regimewisseloorlog ontketende die Irak en Libië had gedestabiliseerd.

Bij elke belangrijke gebeurtenis met chemische wapens waren er tekenen van enscenering en misleiding door de gewapende Syrische oppositie. Zoals een voormalig VS ambassadeur in het Midden-Oosten tegen journalist Charles Glass zei: “De ‘rode lijn’ was een open uitnodiging voor een valse-vlag operatie.”

Elementen van misleiding waren vooral duidelijk in het incident van 7 april 2018 in de stad Douma, toen een anti-regeringsmilitie op de rand van de nederlaag beweerde dat burgers waren afgeslacht bij een chlooraanval door het Syrische leger.

Veteraaninspecteurs van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) vonden echter geen bewijs dat het Syrische leger een dergelijke aanval had uitgevoerd, en suggereerden dat het hele incident in scène was gezet om Westerse interventie uit te lokken. Hun rapport werd vervolgens gecensureerd door de leiding van de organisatie, en de inspecteurs werden onderworpen aan een campagne van laster en intimidatie.

Gedurende het Syrische conflict was een zelfbenoemde “chemische strijder” genaamd Hamish de Bretton-Gordon nauw betrokken bij talloze misleidingen met chemische wapens die de oorlog in stand hielden en de druk opvoerden om het Westen tot militair ingrijpen te bewegen.

Op 24 februari, enkele ogenblikken nadat het Russische leger Oekraïne was binnengevallen, dook de Bretton-Gordon opnieuw op in de Britse media om te beweren dat Rusland een chemische aanval op Oekraïense burgers aan het voorbereiden was. Sindsdien heeft hij geëist dat de Oekraïeners een door hem geschreven gids krijgen met de titel: “Hoe overleef ik een chemische aanval”.

Dus wie is de Bretton-Gordon, en is zijn plotselinge terugkeer als deskundige stem over de oorlog Rusland-Oekraïne een teken van een terugkeer naar het gevaarlijke VS-VK rode lijn beleid?

Uren na het uitbreken van de oorlog eist een “chemische strijder” westerse escalatie

Na maanden van koortsachtige speculaties over een op handen zijnde Russische invasie in Oekraïne, werden de meesten volkomen verrast toen het op de vroege ochtend van 24 februari eindelijk zover was. De media en deskundigen probeerden hun verhalen op elkaar af te stemmen, terwijl de westerse leiders zich haastten om een samenhangende “reactie” te formuleren.

Hamish de Bretton-Gordon, een veteraan uit het Britse leger die door de Britse media werd geïdentificeerd als een “voormalige spion“, was daarentegen niet zo in de war. Binnen slechts drie uur had hij een vurig opiniestuk voorbereid voor The Guardian, waarin hij eiste dat de VS en Europa “hun kracht zouden tonen tegenover de agressie van Poetin”. De Bretton-Gordon waarschuwde dat Vladimir Poetin “veel meer dan voorheen bereid was om de confrontatie met de NAVO aan te gaan”, en beschuldigde het Westen ervan dat “het in Syrië achterover heeft geleund en heeft toegekeken”, en “dat het in Oekraïne niet hetzelfde moet doen”.

“Syrië laat zien wat er gebeurt als je een oogje dichtknijpt en je te veel laat beïnvloeden door de vredesjunkies,” fulmineerde de Bretton-Gordon. “Degenen van ons die de afgelopen 30 jaar betrokken waren bij interventies in Irak en Afghanistan… kijken naar Syrië en weten dat we het beter hadden moeten doen. Die kennis moet onze reactie op Poetins agressie nu bepalen.”

In werkelijkheid hebben Washington en zijn bondgenoten in Syrië niet passief toegekeken; ze hebben een tien jaar durende proxy-oorlog gevoerd met jihadistische paramilitairen en luchtaanvallen op Damascus, hebben vervolgens delen van het land bezet waar olie wordt geproduceerd en hebben de burgers van dat land onderworpen aan verlammende sancties, waardoor ze tot op de dag van vandaag verstoken zijn van voedsel, elektriciteit en essentiële medische voorzieningen.

Van alle mensen verkeert de Bretton-Gordon – wiens Twitter-profiel hem ooit identificeerde als lid van de 77e Brigade, de officiële afdeling voor psychologische oorlogsvoering van het Britse leger – in een unieke positie om van deze verschrikkingen op de hoogte te zijn. Hij speelde immers een centrale rol in het bevorderen en uitbreiden van de vuile oorlog door het beheer van informatie rond incidenten met chemische wapens.

Manipulatie, absurditeiten en overduidelijke fraude

Zoals The Grayzone heeft onthuld, gaat de betrokkenheid van de Bretton-Gordon bij het Syrische conflict terug tot ten minste 2013, toen hij naar eigen zeggen betrokken was bij een heimelijke poging om bodemmonsters uit door de oppositie bezette gebieden te smokkelen. Dit werk zou hem onvermijdelijk in zeer nauwe kringen hebben gebracht met jihadistische elementen die Westerse financiering binnenharken en profiteren van NAVO-training en wapens.

Volgens berichten in de media was de MI6 van het Verenigd Koninkrijk bezig met het verzamelen van monsters in het land op het moment dat de Bretton-Gordon in Syrië was, wat er sterk op wijst dat hij banden had met de buitenlandse inlichtingendienst. Uit een artikel blijkt overduidelijk dat het doel van de monsterneming was de VS ertoe te bewegen in te grijpen door te bewijzen dat de regering verantwoordelijk was voor de vermeende aanvallen met chemische wapens.

Ook andere vormen van bewijs werden door de Bretton-Gordon ter plaatse verzameld en geleverd aan een aantal officiële onderzoeken naar chemische aanvallen. In ten minste één geval – een OPCW/VN-onderzoek in het kader van het Joint Investigative Mechanism (JIM) naar een vermeende chemische aanval in Talmenes in april 2014 – bleken video’s die waren ingediend door CBRN Taskforce, een louche organisatie die hij in Aleppo had opgericht, duidelijke tekenen van vervalsing te vertonen.

De Bretton-Gordon wierp zijn deskundigheid op het gebied van chemische wapens verder in twijfel toen hij de Britse media vertelde dat elke gewone koelkast in een chemisch wapen kan worden omgetoverd, door ten onrechte te beweren dat R22-koelmiddelcilinders materiaal bevatten voor geïmproviseerde chloorbommen. “Iemand zou naar een vuilnisbelt kunnen gaan waar mensen koelkasten weggooien [in het Verenigd Koninkrijk] en een heleboel van die dingen halen en ze opblazen,” beweerde de vermeende wapenspecialist.

De Bretton Gordon is zelfs zo ver gegaan dat hij tegenover een Brits tabloid heeft beweerd dat Rusland raketten en handgranaten met het zeer dodelijke chemische middel Novichok uit het Sovjet-tijdperk zou kunnen inzetten “in elke toekomstige oorlog met het Westen”.

Dergelijke absurde commentaren en uitvluchten hebben de geloofwaardigheid van de Bretton-Gordon echter niet aangetast. Zijn profiel is in de loop der tijd alleen maar gegroeid, waarbij de media hem steevast presenteren als een moedige mensenrechtenverdediger die zijn leven riskeert om plaatselijke artsen en reddingswerkers op te leiden.

Bij meer dan een gelegenheid heeft de Bretton-Gordon echter westerse journalisten rechtstreeks betrokken bij MI6’s inspanningen om grond te verzamelen. Tijdens een podcastinterview in 2014 met Wilton Park, een ngo die wordt gefinancierd door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, schepte de Bretton-Gordon bijvoorbeeld op over zijn verantwoordelijkheid voor een verhaal in de Times of London waarin een Syrische chemische aanval in de stad Sheikh al-Maqsood werd beweerd.

“In maart vorig jaar was er sprake van een sarin-aanval in Sheikh al-Maqsood en ik hielp de Times – Anthony Lloyd, die twee weken geleden helaas werd neergeschoten – om dit verhaal te verslaan en probeerde monsters naar het Verenigd Koninkrijk te krijgen voor analyse … Ik zal niet ingaan op de details daarvan,” herinnerde hij zich.

Toenmalig premier David Cameron beriep zich op het Sheikh al-Maqsood incident om de druk op Damascus op te voeren, waarbij hij “het beeld zoals mij beschreven door het Joint Intelligence Committee” aanhaalde als basis voor zijn bewering dat het Syrische leger een chemische aanval op de stad had uitgevoerd.

Tijdens de vuile oorlog tegen Syrië dook de Bretton-Gordon routinematig op in de media om gasaanvallen en oorlogsmisdaden toe te schrijven aan Syrische en Russische strijdkrachten, en angst aan te jagen voor de implicaties ervan voor toekomstige conflicten met het Westen.

Die laatste rol heeft de Bretton-Gordon tijdens de oorlog in Oekraïne met enthousiasme overgenomen, waarbij hij de dreiging voor westerse landen agressief heeft gehypet. Zijn berichtgeving sloot naadloos aan bij die van de Amerikaanse regering, die al maanden voor de militaire operatie van Rusland een programma startte om de Oekraïense veiligheidssector voor te bereiden op een dreigende aanval met massavernietigingswapens.

Maanden voor oorlog traint VS Oekraïners in dreiging van “gerichte massavernietigingswapenaanvallen”

In mei 2021 kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat Washington een “virtuele trainingsoefening” had gehouden met “partners” in Kiev, waaronder binnenlandse veiligheidsdiensten, wetshandhavers en eerste-hulpverleners, om “moorden met massavernietigingswapens te identificeren, erop te reageren en ze te onderzoeken,” vanwege “recente gebeurtenissen in Europa” die “de reële dreiging van door de regering gesanctioneerde, gerichte aanvallen met massavernietigingswapens” aan het licht brachten.

Onderweg werden de Oekraïners onderwezen in “[het identificeren van] de medische symptomen die wijzen op het gebruik van MVW-materiaal, de aanvalscyclus die betrokken is bij MVW-moordpogingen, en de specifieke maatregelen die een veilige en zekere opsporing en reactie op MVW-incidenten mogelijk maken”.

Waarom deze instructie juist op dit moment werd gegeven is onduidelijk, evenals de “recente gebeurtenissen in Europa” waarnaar in het persbericht werd verwezen. Misschien zinspeelde het ministerie van Buitenlandse Zaken op de vermeende novichok-vergiftiging van de Russische oppositielid Alexei Navalny in augustus 2020. Op welke gronden die mislukte moord een grote trainingsoefening van meerdere agentschappen in het omgaan met “gerichte MVW-aanvallen” nodig maakte, laat zich raden.

Wat het doel van het Amerikaanse trainingsprogramma ook was, het Oekraïense veiligheidspersoneel kan nu beweren dat het de opleiding heeft om de precieze “medische symptomen die wijzen op MVW-materiaal” te identificeren.

Dit is veelzeggend, omdat Kiev sinds het begin van het conflict een eindeloos enthousiasme voor liegen aan de dag heeft gelegd, en bij talloze gelegenheden gebeurtenissen en feiten heeft verdraaid of zelfs helemaal verzonnen om zijn doelstellingen te bevorderen.

De gevaarlijkste beweringen van de Oekraïense propagandisten zijn kracht bijgezet door de vermeende autoriteit van de Bretton-Gordon, die heeft betoogd dat Russische chemische aanvallen absoluut onvermijdelijk waren, en zijn voorspelling heeft gebaseerd op zijn mening dat Moskou “geen moraal of scrupules kent”.

De zelfbenoemde deskundige op het gebied van chemische wapens heeft zelfs gewaarschuwd dat Poetin kernwapens zou kunnen inzetten of met een ebola-wapen een pandemie zou kunnen veroorzaken die “dodelijker is dan Covid”. Hij heeft verder gespeculeerd dat de Russische strijdkrachten een dodelijk virus zouden kunnen ontketenen dat in beslag is genomen uit een van de vele door het Pentagon gefinancierde biolaboratoria in Oekraïne, en vervolgens de VS de schuld zouden kunnen geven.

Uit een 5 september 2020 Times of London profiel van Hamish de Bretton-Gordon

Van Syrië tot Oekraïne, het gebeurt weer

In een typisch mediaoptreden vertelde de Bretton Gordon op 10 maart aan het Londense radioprogramma LBC dat “in dit stadium niets van de tafel is.” Een van de gruwelen die hij voorspelde was het gebruik van witte fosfor “om steden in brand te steken”.

De Bretton-Gordon rechtvaardigde zijn zekerheid met de stellige bewering dat “de enige manier om uiteindelijk een grote stad in te nemen het gebruik van chemische wapens is”. Hij wees op Syrië om zijn punt te bewijzen – maar zonder te verwijzen naar zijn eigen centrale rol in het escaleren van dat conflict door het manipuleren van bewijsmateriaal en wetenschappelijk achterhaalde angstzaaierij in de media.

Nu is de Bretton-Gordon weer opgedoken in het centrum van de agressieve drang tot escalatie met een nucleair bewapend Rusland. Als zijn rol in Syrië een leidraad is, zou er wel eens een reeks cynische misleidingen op til kunnen zijn.

Bron: https://thegrayzone.com/2022/03/24/british-intelligence-ukraine-false-flag/


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord