Nieuw Pfizer document toont Immunosuppressie aan in de eerste 7 dagen en Natuurlijke Immuniteit bestaat

De volgende lichting van Pfizer’s gegevens worden binnenkort vrijgegeven. Het gaat om documenten waarvan de FDA had gevraagd om ze pas over 75 jaar vrij te geven, maar een federale rechter heeft bevolen om dat tegen het einde van dit jaar te doen. Om de een of andere reden werd echter op 24 maart een eenzaam document vrijgegeven. Dit document was een verzoek van Pfizer om een priority review, d.w.z. dat zij wilden dat het vaccin in mei 2021 zou worden toegelaten.

Uit dit document kwamen een aantal interessante dingen naar voren. Ten eerste staat op bladzijde 8, bij de gegevens over de veiligheid van fase 1, dat:

“Reactogeniciteit en AEs [bijwerkingen] waren over het algemeen milder en minder frequent bij deelnemers in de oudere groep vergeleken met de jongere groep en neigden over het algemeen toe te nemen met toenemende BNT162b2 dosis.”

Met een vaccin dat vaker en ernstiger reacties en bijwerkingen veroorzaakt bij jongere personen, had het vaccin toch zeker beperkt moeten worden tot degenen die daadwerkelijk risico liepen op ernstige COVID-19.

Net na die zin, staat er:

“Klinische laboratoriumevaluaties toonden een voorbijgaande afname in lymfocyten aan die werd waargenomen in alle leeftijds- en dosisgroepen na dosis 1, die binnen ongeveer 1 week oploste, niet in verband werd gebracht met andere klinische gevolgen, en niet als klinisch relevant werd beschouwd.

Van ribonucleïnezuur (RNA) vaccins is bekend dat ze interferon type I induceren,10 en interferon type I reguleert de recirculatie van lymfocyten en wordt in verband gebracht met tijdelijke migratie en/of herverdeling van lymfocyten.11 Deze snelle opleving van lymfocyten bevestigt dat de lymfocyten niet uitgeput zijn, maar tijdelijk uit het perifere bloed zijn gemigreerd en vervolgens weer in de bloedbaan terecht zijn gekomen tegen de tijd van de volgende beoordeling.

De afname van lymfocyten gedurende een week, die uit de bloedstroom zijn gemigreerd, wijst erop dat er sprake is van een zekere immuundysregulatie. Dit zou het risico op infecties kunnen verhogen, waaronder het risico op het oplopen van SARS-CoV-2.

In veel landen is een grote toename van infecties in de eerste weken na vaccinatie geconstateerd. Dit is afgedaan als toeval, maar is lymfopenie er de oorzaak van? Uit eigen proeven van Pfizer is gebleken dat er meer verdachte COVID-19-gevallen waren binnen de eerste 7 dagen na vaccinatie.

“Vermoedelijke COVID-19 gevallen die zich voordeden binnen 7 dagen na een vaccinatie waren 409 in de vaccingroep vs. 287 in de placebogroep. Het is mogelijk dat de onevenwichtigheid in vermoedelijke COVID-19-gevallen die zich voordeden in de 7 dagen na vaccinatie een reactogeniciteit van het vaccin vertegenwoordigt met symptomen die overlappen met die van COVID-19.”

Je kunt het beste vaccin ter wereld hebben, maar als je daardoor meer kans hebt om de ziekte te krijgen voordat je ertegen beschermd bent, is het dan echt het beste vaccin ter wereld? Het zou zeker niet verplicht moeten worden gesteld.

Zoals velen van ons al tijdens de pandemie hebben gezegd, is massavaccinatie bij grote aantallen gevallen een recept voor een ramp. Combineer dat met het ontregelen van het immuunsysteem van mensen en je gooit brandstof op het vuur en wakkert tegelijkertijd de vlammen aan.

Het volgende aandachtspunt in het document betreft de werkzaamheid en in het bijzonder de werkzaamheid tegen ernstige ziekten.

Ten eerste heeft Pfizer gekeken naar de werkzaamheid van het vaccin tegen ernstige COVID-19, zoals gedefinieerd door de FDA, die zich ten minste 7 dagen na dosis 2 voordoet. Zij concludeerden dat dit 95,3% was.

“Onder deelnemers zonder bewijs van SARS-CoV-2-infectie vóór en tijdens de vaccinatieregime (evalueerbare werkzaamheidspopulatie) was de geschatte VE [vaccin efectiviteit]tegen door de FDA gedefinieerde ernstige COVID-19 (protocoldefinitie) die zich ten minste 7 dagen na dosis 2 voordeed 95,3% (2-zijdig 95% CI: 71,0%, 99,9%), [CI=betrouwbaarheidsinterval] met respectievelijk 1 en 21 gevallen in de BNT162b2- en placebogroep.

Evenzo was de geschatte VE ook 95,3% (2-zijdige 95% CI: 70,9%, 99,9%) onder deelnemers met of zonder bewijs van SARS-CoV-2-infectie, ook met 1 en 21 gevallen in de BNT162b2- en placebogroepen, respectievelijk.”

Merk echter op dat het de groepen verdeelt in degenen zonder bewijs van SARS-CoV-2-infectie voor en tijdens de vaccinatieregime en degenen met of zonder bewijs. Dus door de cijfers van de groep zonder weg te nemen, kunnen we de cijfers van de groep met wegnemen.

In dit geval is het heel gemakkelijk omdat de aantallen identiek zijn (1 en 21 gevallen zonder bewijs en 1 en 21 gevallen met en zonder bewijs van infectie). Er waren dus 0 gevallen van ernstige ziekte bij deelnemers aan de proef met bewijs van SARS-CoV-2-infectie voor en tijdens de vaccinatieregime.

Hetzelfde gebeurde toen ze keken naar de geschatte werkzaamheid van het vaccin tegen CDC-gedefinieerde ernstige COVID-19 die ten minste 7 dagen na Dosis 2 optrad.

“Onder deelnemers zonder bewijs van SARS-CoV-2-infectie voor en tijdens de vaccinatieregime (evalueerbare werkzaamheidspopulatie), was de geschatte VE tegen CDC-gedefinieerde ernstige COVID-19 die ten minste 7 dagen na Dosis 2 optrad 100,0% (2-zijdige 95% CI: 88,1%, 100,0%), met respectievelijk 0 en 32 gevallen in de BNT162b2- en placebogroep.

Evenzo was de geschatte VE ook 100,0% (2-zijdige 95% CI: 88,0%, 100,0%) onder deelnemers met of zonder bewijs van SARS-CoV-2-infectie voor en tijdens de vaccinatieregime, ook met 0 en 32 gevallen in de BNT162b2- en placebogroepen, respectievelijk.”

Deze keer waren er in de groep zonder bewijs van infectie 0 gevallen met ernstige ziekte in de vaccingroep en 32 in de placebogroep. In de groep met en zonder infectie bleef het gelijk, 0 en 32, wat betekent dat de groep met bewijs van SARS-CoV-2 in zowel de vaccin- als de placebogroep 0 gevallen had.

Bij personen met aanwijzingen voor SARS-CoV-2-infectie vóór en tijdens de vaccinatieregime waren er dus 0 gevallen van ernstige ziekte, welke definitie ze ook gebruikten. Dit toont toch zeker aan dat de natuurlijke immuniteit deed wat zij het beste kan en deze mensen tegen ernstige ziekte heeft beschermd.

Als uit Pfizer’s eigen proeven blijkt dat natuurlijke immuniteit mensen beschermt tegen ernstige ziekte, waarom was natuurlijke immuniteit dan zo’n taboeonderwerp? En waarom werd mensen die eerder waren geïnfecteerd niet geadviseerd dat vaccinatie niet nodig was? Het cynische antwoord is dat de proeven aantoonden dat deze mensen geen ernstige ziekte zouden krijgen en dat de statistieken er dus beter uit zouden zien wat betreft de doeltreffendheid van het vaccin in de echte wereld.

Bron: https://substack.com/profile/45856071-ne-nakedemperorsubstackcom


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord