Grootschalige studie van het verval van de antilichaamtiter na BNT162b2 mRNA-vaccin of SARS-CoV-2-infectie

Grootschalige studie van het verval van de antilichaamtiter na BNT162b2 mRNA-vaccin of SARS-CoV-2-infectie

Abstract

Achtergrond: Immuunbescherming na vaccinatie of infectie met SARS-CoV-2 neemt af in de tijd.

Doelstelling: Het bepalen van de kinetiek van SARS-CoV-2 IgG-antistoffen na toediening van twee doses BNT162b2-vaccin, of SARS-CoV-2-infectie bij ongevaccineerde personen.

Methoden: Antilichaamtiters werden gemeten tussen 31 januari 2021 en 31 juli 2021 in twee elkaar uitsluitende groepen: i) gevaccineerde personen die twee doses BNT162b2-vaccin kregen en geen voorgeschiedenis van eerdere infectie met COVID-19 hadden en ii) SARS-CoV-2 herstellende personen die het vaccin niet hadden gekregen.

Resultaten: In totaal werden 2.653 personen geïncludeerd die tijdens de studieperiode volledig waren gevaccineerd met twee doses vaccin en 4.361 herstellende patiënten. Hogere SARS-CoV-2 IgG antistoftiters werden waargenomen bij gevaccineerde personen (mediaan 1581 AU/mL IQR [533,8-5644,6]) na de tweede vaccinatie, dan bij herstellende personen (mediaan 355,3 AU/mL IQR [141,2-998,7]; p<0,001). Bij gevaccineerden daalden de antilichaamtiters elke volgende maand met maximaal 40%, terwijl ze bij herstellende personen met minder dan 5% per maand daalden. Zes maanden na vaccinatie tegen BNT162b2 had 16,1% van de personen antilichaamspiegels onder de seropositiviteitsdrempel van <50 AU/mL, terwijl slechts 10,8% van de herstellende patiënten onder de drempel van <50 AU/mL zat na 9 maanden van SARS-CoV-2 infectie.

Conclusies: Deze studie toont aan dat personen die het Pfizer-BioNTech mRNA-vaccin hebben gekregen een andere kinetiek van antilichaamspiegels hebben dan patiënten die besmet waren met het SARS-CoV-2-virus, met hogere beginspiegels maar een veel snellere exponentiële afname in de eerste groep.

Financiering: Dit onderzoek werd intern gefinancierd door Leumit Health Services (LHS) en werd gedeeltelijk ondersteund door het Intramural Research Program, National Institutes of Health, National Cancer Institute, Center for Cancer Research.

De inhoud van deze publicatie geeft niet noodzakelijkerwijs de standpunten of het beleid van het Department of Health and Human Services weer, noch impliceert vermelding van handelsnamen, commerciële producten of organisaties goedkeuring door de Amerikaanse overheid.

Impactverklaring: Grootschalige studie toont de kinetiek van IgG-antilichamen tegen SARS-CoV-2 bij personen die zijn gevaccineerd met twee doses mRNA-vaccin versus niet-gevaccineerde patiënten die van de ziekte waren hersteld: de initiële antilichaamniveaus zijn veel hoger bij gevaccineerde patiënten, maar nemen sneller af.

Verklaring van concurrerende belangen
De auteurs hebben verklaard geen concurrerende belangen te hebben.

Financieringsverklaring

Dit onderzoek werd intern gefinancierd door Leumit Health Services (LHS) en werd gedeeltelijk ondersteund door het Intramural Research Program, National Institutes of Health, National Cancer Institute, Center for Cancer Research.

Verklaringen van de auteur

Ik bevestig dat alle relevante ethische richtlijnen zijn gevolgd, en dat alle noodzakelijke IRB en/of ethische commissie goedkeuringen zijn verkregen.

Ja

De details van de IRB/overkoepelende instantie die goedkeuring of vrijstelling heeft verleend voor het beschreven onderzoek worden hieronder vermeld:

Het studieprotocol werd goedgekeurd door de Institutional Review Board van het Shamir Medical Center (129-2-LEU).

Alle benodigde toestemming van de patiënt/deelnemer is verkregen en de juiste institutionele formulieren zijn gearchiveerd.

Ja

Ik begrijp dat alle klinische onderzoeken en alle andere prospectieve interventionele onderzoeken geregistreerd moeten worden bij een ICMJE-goedgekeurd register, zoals ClinicalTrials.gov. Ik bevestig dat al het onderzoek dat in het manuscript wordt vermeld, is geregistreerd en dat de registratie-ID van het onderzoek is vermeld (opmerking: als u een prospectief onderzoek vermeldt dat retrospectief is geregistreerd, geef dan in het veld ’trial ID’ aan waarom het onderzoek niet van tevoren is geregistreerd).

Ja

Ik heb alle relevante richtlijnen voor onderzoeksrapportage gevolgd en de relevante checklist(s) voor onderzoeksrapportage van het EQUATOR Netwerk en ander relevant materiaal geüpload als aanvullende bestanden, indien van toepassing.

Ja


Voetnoten
(e-mail: dr.ariel.israel{at}gmail.com), (e-mail: yshenhar{at}leumit.co.il), (e-mail: igreen{at}leumit.co.il), (e-mail: emarzon{at}leumit.co.il), (e-mail: agolanchoen{at}leumit. co.il), (e-mail: alejandro.schaffer{at}nih.gov), (e-mail: eytan.ruppin{at}nih.gov), (e-mail: svinker{at}leumit.co.il), (e-mail: allergologycom{at}gmail.com)

Verklaring van belangenverstrengeling: Alle auteurs hebben geen conflicten te onthullen


Helaas moet ik de betrouwbaarheid van dit document in twijfel trekken refererend aan de ondersteunende partij.


Bijlage van De Wereldgezondheidsorganisatie heeft…..

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord