De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het vaccin overgewaardeerd en de natuurlijke immuniteit afgeschreven

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het vaccin overgewaardeerd en de natuurlijke immuniteit fgeschreven

Een opvallend kenmerk van de retoriek tijdens de SARS-CoV-2 pandemie die begin 2020 onder de aandacht van het publiek kwam, was de vreemde stilte over het immuunsysteem. Terwijl in het verleden vaccins en natuurlijke blootstelling werden beschouwd als partners in ziektebestrijding, werden ze deze keer als concurrenten opgesteld, met alle respectabele stemmen die vaccins pushten en iedereen uitscholden die de stilte over natuurlijke krachten durfde te doorbreken.

Die propagandadrift is 18 maanden geleden begonnen, maar is nu volledig ontrafeld. De grootste studie tot nu toe waarin Covid-vaccins worden vergeleken met natuurlijke infecties heeft resultaten opgeleverd die 50 jaar geleden niemand zouden hebben verbaasd. ” Vergelijking van de natuurlijke immuniteit voor SARS-CoV-2 met de door vaccinatie geïnduceerde immuniteit: herinfecties versus doorbraakinfecties ” toont aan dat de natuurlijke immuniteit krachtiger en breder is in termen van het voorkomen van infectie – een waarheid als een koe in de celbiologie die al eeuwenlang bekend en verfijnd is. Dit is consistent met vele andere studies van het afgelopen jaar, zoals uiteengezet door Jay Battacharya, Sunetra Gupta, en Martin Kulldorff.

De ervaring met Covid-19 is een schoolvoorbeeld van hoe het immuunsysteem zich op natuurlijke wijze schikt om de nieuwste ziekteverwekkers aan te pakken die de wereld altijd hebben geteisterd en dat altijd zullen blijven doen. Het vaccin (vooral een vaccin dat gebruik maakt van een nieuwe innovatie in plaats van een traditionele inenting) voor dit soort virus – respiratoir, wijdverspreid en mild voor de meesten – zal noodzakelijkerwijs meer hit-and-miss zijn, eenvoudigweg vanwege het tempo van de mutatie en het ontstaan van varianten.

De Isrealische studie is alleen opmerkelijk vanwege de omvang van de studie en de nauwkeurigheid van de resultaten. Reuters vat de studie in het Engels samen:

De resultaten zijn goed nieuws voor patiënten die al met succes de strijd tegen Covid-19 hebben aangebonden, maar tonen aan hoe moeilijk het is om uitsluitend op immunisaties te vertrouwen om de pandemie te boven te komen. Mensen die beide doses van het vaccin van Pfizer-BioNTech kregen, hadden bijna zes keer meer kans op een delta-infectie en zeven keer meer kans op symptomatische ziekte dan degenen die herstelden.

Het verslag van Unherd biedt een nuttige grafiek:

Nu het probleem: de oververkoop van het vaccin en de afbraak van de natuurlijke immuniteit. Wie was daarvoor verantwoordelijk? Inderdaad, de WHO was verantwoordelijk.

Laten we eens kijken naar hun FAQ * over kudde-immuniteit. De site is in de afgelopen twaalf maanden drastisch gewijzigd, waarbij op een gegeven moment zelfs de mogelijkheid dat natuurlijke infectie ook maar enige bijdrage levert aan het creëren van kudde-immuniteit geheel werd geschrapt. Het hoofd van de WHO heeft routinematig het idee gepusht dat de nieuwe vaccins een geweldige nieuwe manier hebben gecreëerd om immuun te zijn zonder ooit aan het virus te zijn blootgesteld.

Kudde-immuniteit is een fascinerende observatie die je kunt herleiden tot de biologische realiteit of de statistische waarschijnlijkheidstheorie, al naar gelang je voorkeur. Het is zeker geen “strategie”, dus negeer elke mediabron die het op die manier beschrijft. Wanneer een virus zijn gastheer doodt – dat wil zeggen, wanneer een virus het vermogen van het lichaam om het te integreren overbelast – sterft zijn gastheer en verspreidt het virus zich dus niet naar anderen. Hoe vaker dit gebeurt, hoe minder het zich verspreidt. Als het virus zijn gastheer niet doodt, kan het zich via alle gebruikelijke middelen naar anderen verspreiden.

Als je zo’n virus krijgt en ertegen vecht, codeert je immuunsysteem die informatie op zo’n manier dat je er immuniteit tegen opbouwt. Wanneer dit bij genoeg mensen gebeurt (en elk geval is anders, dus we kunnen er geen duidelijk getal op plakken, vooral omdat er zoveel kruisimmuniteiten zijn) verliest het virus zijn pandemische kwaliteit en wordt het endemisch, dat wil zeggen voorspelbaar en beheersbaar. Elke nieuwe generatie neemt die informatie op door meer blootstelling.

Dit is wat je zou noemen virologie/immunologie 101. Het is wat je leest in elk leerboek. Het wordt waarschijnlijk al 80 jaar in de negende klas van celbiologie onderwezen. Het observeren van de werking van dit evolutionaire fenomeen is prachtig, omdat het je respect vergroot voor de manier waarop de menselijke biologie zich heeft aangepast aan de aanwezigheid van ziekteverwekkers zonder in paniek te raken.

En de ontdekking van deze fascinerende dynamiek in de celbiologie is een belangrijke reden waarom de volksgezondheid in de 20e eeuw zo slim is geworden. We bleven kalm. We beheersten virussen met medische professionals: dokter-patiënt relaties. We vermeden de middeleeuwse neiging om met de haren in het hoofd rond te rennen, maar gebruikten in plaats daarvan rationaliteit en intelligentie.

Op een dag besloot deze vreemde instelling, de Wereldgezondheidsorganisatie genaamd – ooit roemrucht omdat zij hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor de uitroeiing van de pokken – plotseling alles te schrappen wat ik zojuist geschreven had uit de basisbeginselen van de celbiologie. Het veranderde letterlijk de wetenschap op een Sovjet-achtige manier. Het verwijderde met de delete toets elke vermelding van natuurlijke immuniteiten van zijn website. Het nam de extra stap om in feite de structuur en de werking van vaccins verkeerd te karakteriseren.

Hier is de website van 9 juni 2020. Je kunt het hier zien op Archive.org. Je moet naar beneden gaan op de pagina en klikken op de vraag over kudde immuniteit. Je ziet het volgende.

Dat klopt helemaal. Zelfs de bewering dat de drempel “nog niet duidelijk” is, is correct. Er zijn kruisimmuniteiten tegen Covid van andere coronavirussen en er is T-celgeheugen dat bijdraagt tot natuurlijke immuniteit.

In een screenshot van 13 november 2020 lezen we echter de volgende notitie waarin op de een of andere manier wordt gedaan alsof de mens helemaal geen immuunsysteem heeft maar volledig afhankelijk is van big pharma om dingen in ons bloed te injecteren.

Wat deze nota van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gedaan, is de hele miljoenjarige geschiedenis van de mensheid in haar delicate dans met ziekteverwekkers schrappen. Hieruit kon je alleen maar afleiden dat wij allemaal niets anders zijn dan blanco en onverbeterlijke lei waarop de farmaceutische industrie haar signature schrijft.

Bovendien heeft de redactionele verandering bij de WHO 100 jaar medische vooruitgang op het gebied van virologie, immunologie en epidemiologie genegeerd en zelfs tenietgedaan. Het is volstrekt onwetenschappelijk – de vaccinindustrie wordt erdoor in de kaart gespeeld op precies dezelfde manier als de samenzweringstheoretici beweren dat de WHO dat al vanaf het begin van deze pandemie doet.

Wat nog vreemder is, is de bewering dat een vaccin mensen beschermt tegen een virus in plaats van ze eraan bloot te stellen. Een traditioneel vaccin werkt juist door het immuunsysteem op te stoken door blootstelling. Dit is al eeuwen bekend. De medische wetenschap kan het menselijk immuunsysteem gewoonweg niet volledig vervangen. Zij kan het alleen bespelen via wat vroeger inenting werd genoemd. Door blootstelling uit te sluiten, lijkt de WHO zelfs de methoden van J&J te verwerpen ten gunste van Moderna en Pfizer, die mRNA-strategieën gebruiken. Over het kiezen van winnaars en verliezers in de technologie gesproken!

Tenslotte op 4 januari, 2021: De WHO heeft haar definitie weer veranderd, om de overduidelijke realiteit van natuurlijke immuniteit weer op te nemen.

De bewering dat vaccins voor de bevolking in plaats van blootstelling over het algemeen beter zijn, wordt hier afgedaan als een kwestie van dogma’s, terwijl dit in werkelijkheid een empirische kwestie is. Als het vaccin geen langdurige en brede immuniteit oplevert – en dit niet kan doen op een manier die de bevolking verzekert van de veiligheid ervan – is het door de WHO aangehangen dogma mogelijk onjuist.

Anderhalf jaar lang hebben de media ons voorgehouden dat “de wetenschap” eist dat wij ons houden aan hun dictaten die in strijd zijn met elke grondstelling van het liberalisme, met elke verwachting die wij in de moderne wereld hebben ontwikkeld dat wij vrij en met de zekerheid van rechten kunnen leven. Toen nam de “wetenschap” het over en werden onze mensenrechten onderuitgehaald. En nu heeft de “wetenschap” in feite haar eigen geschiedenis geschrapt, door wat zij vroeger wist te verdoezelen en te vervangen door iets dat in het beste geval misleidend is en in het slechtste geval overduidelijk onjuist. Laat er geen mysterie over bestaan waarom het vertrouwen van het publiek in de volksgezondheid op een laag pitje staat.

Ik kan niet precies zeggen waarom de WHO deze ommezwaai heeft gemaakt ten aanzien van fundamentele wetenschappelijke feiten. Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar is het echter redelijk aan te nemen dat er politiek in het spel was. Sinds het begin van de pandemie hebben degenen die opsluitingen, hysterie en vaccinatieverplichtingen aandringen, zich verzet tegen het idee van natuurlijke kudde-immuniteit, en er in plaats daarvan op aangedrongen dat we in angst moeten leven – gemaskerd en geïsoleerd – totdat we allemaal gevaccineerd kunnen worden. Nu de vaccins niet hebben gewerkt om bescherming te bieden tegen varianten, infecties of overdracht, wordt er een wanhopige poging gedaan om de poging te redden met eindeloze boosters, en voortdurende maskering en angst.

De wetenschap is niet veranderd, alleen de politiek. En juist daarom is het zo gevaarlijk en dodelijk om het virusbeheer te onderwerpen aan de krachten van de politiek. Uiteindelijk buigt ook de wetenschap voor het dubbelzinnige karakter van de politieke industrie.

De studies die suggereren dat de WHO het bij het verkeerde eind had, lijken met de dag te worden gepubliceerd. Uit een nieuwe studie * van de UCSF blijkt dat “78% van de infecties bij volledig gevaccineerden in de studie werden veroorzaakt door varianten met deze mutaties, vergeleken met 48% van de gevallen bij niet-gevaccineerden… De bevindingen voegen zich bij een groeiende lijst van studies die ontrafelen waarom gevaccineerden nog steeds zo vatbaar zijn voor infecties – en geven een beter inzicht in wat we in de toekomst kunnen tegenkomen.”

Bovendien heeft een andere studie * ontdekt dat “bij gevaccineerden de antilichaamtiters elke volgende maand met 40% afnamen, terwijl ze bij herstellende personen met minder dan 5% per maand afnamen”. En dit is de reden waarom Fauci en zo vele anderen het nu hebben over boosters om de 5 maanden. Het vaccin is niet die gouden kaart waarvan de WHO beweerde dat het dat was en natuurlijke immuniteit is ook niet iets dat zo barbaars en ondenkbaar is dat het van de website van de WHO moet worden verwijderd en pas na een storm van protest op de sociale media weer in ere moet worden hersteld.

Er zullen in de komende maanden en jaren ongetwijfeld meer studies komen die hetzelfde aantonen. De pogingen van de WHO om de wetenschap te bespelen, het publiek te manipuleren en de waarheid te schrappen zullen er zeker toe leiden dat de WHO voor vele jaren in diskrediet zal worden gebracht. Het is te hopen dat de WHO zich in de toekomst aan de wetenschap zal houden in plaats van toe te staan dat haar eens zo geroemde reputatie wordt gemanipuleerd en misbruikt door politieke en industriële belangen die niet het beste voorhebben met het publiek.

*=NL vertaling

Bron: Jeffrey A. Tucker

Jeffrey A. Tucker is oprichter en voorzitter van het Brownstone Institute en de auteur van vele duizenden artikelen in de wetenschappelijke en populaire pers en tien boeken in vijf talen, het meest recent Liberty or Lockdown. Hij is ook de redacteur van The Best of Mises. Hij spreekt veel over onderwerpen op het gebied van economie, technologie, sociale filosofie, en cultuur. tucker@brownstone.org


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.