Vertrouwde bronnen, en waarom je ze niet moet vertrouwen…

Vertrouwde bronnen, en waarom je ze niet moet vertrouwen…

WE zijn allemaal op weg naar een commerciële psychotische breuk. De instellingen waarvan we denken dat ze er zijn – politie, gezondheidszorg, overheid, justitie, academische wereld, wetenschap, zelfs het leger – zijn er eigenlijk helemaal niet. Het zijn reclames in onze gedachten, overblijfselen van oude hoop. Als je ze van dichtbij ziet, ben je geschokt, niet verbaasd, over hoe weinig van deze dingen in werkelijkheid overblijven.

Onze huidige diplomatie lijkt genereus, eerder ondiplomatiek. Botweg gezegd, de competentie is er niet. De politie lijkt er de voorkeur aan te geven misdadigers niet te vangen en de rechtbanken om ze niet te veroordelen. Onze immigratiediensten taxiën de chancers van het Kanaal naar Domino’s Pizza en vervolgens naar een Holiday Inn.

De NHS lijkt vaak op een banenplan. Artsen hebben onlangs gedreigd met een staking als hen gevraagd werd hun patiënten voor de verandering eens te zien. Onze scholen lijken een programma te zijn om feiten te vermijden, geleid door passief-agressieve vrouwen. De enigen die enige waarde zien in diploma’s zijn degenen die ze kopen. De biologische definitie van “vrouw” is nu onwetenschappelijk, en de praktijk van de wetenschap zelf, zoals beschreven door afgestudeerden in de wetenschappen, bestaat erin alleen door vakgenoten beoordeelde papers te aanvaarden en de discipline van observatie, verslaglegging, discussie en de resultaten te veronachtzamen. Dat heet “de wetenschappelijke methode”, en het is wat we gebruikten voordat wetenschap veranderde in Reddit.

Dit kan allemaal als een schok komen als u erin geslaagd bent om buiten de werkelijkheid te blijven en alleen uw betrouwbare bronnen te raadplegen. Vertrouwen op betrouwbare bronnen toonde aan dat Saddam Hoessein in staat was om in 45 minuten een aanval op Groot-Brittannië uit te voeren met massavernietigingswapens (hoe komt het dat we die uitdrukking nooit meer horen?).

Vertrouwde bronnen hebben je land en je leven platgelegd en je burgerlijke vrijheden ontnomen vanwege een seizoensgriep (die veel minder mensen doodt dan de echte griep). Vertrouwde bronnen zeggen dat je deze onbetrouwbare injecties één keer … twee keer … uhh, misschien wel voor altijd nodig hebt, en ze zeggen ook dat eieren, het bed opmaken, snel opstaan, niezen en klimaatverandering hartaanvallen veroorzaken. Hadden we maar een methode om al deze waanzin te begrijpen. Denkende emoji gezicht.

Vertrouwde bronnen gaven ons de ordelijke terugtrekking uit Afghanistan, een van de dieptepunten van onze struikelende beschaving tot nu toe. Een opzettelijk programma van demoralisatie had niet vernederender kunnen zijn. Deze puinhoop is het gevolg van het toegewijde vertrouwen op Trusted Sources, met totale uitsluiting van de werkelijkheid. Dit is een zeer efficiënte zone van uitsluiting van feiten die we rond onze geest en rond de fata morgana van onze macht hebben gebouwd.

De geringste aanraking is genoeg om de angst voor geesten te verdrijven. Wanneer je hand door het afschuwelijke schouwspel gaat, ben je niet zozeer verbaasd als wel verbijsterd. Hoe kon ik zo stom zijn? Wel, we zijn getraind om te geloven wat we zien, en veel van wat we zien is er om die reden neergezet.

Macht is een prestatie in een door de media geleid systeem als het onze. Helaas is opvoering alles wat er werkelijk over is van onze instellingen. Het zijn overtuigende sprookjes die wij onszelf wijsmaken en waarvan de relatie tot de werkelijkheid niet door ervaring kan worden bewezen. Teleurstelling, zoals bij de ontmoeting met je helden, is het waarschijnlijke resultaat van de confrontatie met de werkelijkheid. Maar teleurstelling is niet het ergste wat we kunnen verwachten wanneer onze samenleving haar bril afzet en zich in ongeloof in de ogen wrijft.

De cultuurschok die wij allen ervaren, is dat wij diep geschokt zijn door wat er werkelijk is. Het is een soort Parijs-syndroom – een tegenstelling tussen de verwachtingen van de media en de niet-gerapporteerde werkelijkheid. Ik vermoed dat nu veel meer ouders thuisonderwijs geven, nadat zij op Zoom hebben gezien wie en wat tegenwoordig precies voor onderwijs op scholen zorgt.

Achter de krantenkoppen staat ons een hardere les van de universiteit van het leven te wachten. Als de acteurs die wij onze leiders noemen erin slagen deze oorlog tot werkelijkheid te maken, riskeren wij een vernederende nederlaag. Er is gewoon geen kans om de Suwalki kloof te dichten. Er is geen realistische mogelijkheid tot gelijken in force-to-force oorlogsvoering, wat niemand in het Amerikaanse leger ooit heeft gedaan. De vervangingsratio van slachtoffers zal bijna nul zijn. De raketcapaciteit is bijna afwezig. Grond naar lucht is schaars. Grond naar grond is verouderd en zo klein dat het onbelangrijk is. Communicatie-afhankelijke doctrine betekent dat het commando de eerste weken waarschijnlijk niet zal overleven.

De korpsen van Napoleon’s veldtochten waren beter geschikt voor onafhankelijke strijd dan de eenheden van het Amerikaanse leger. Als je het nog niet weet, het Amerikaanse leger is het enige dat telt. De Fransen gaan niet vechten en de Duitsers ook niet, wier keuze van gasvoorziening (Rusland of de VS) de echte reden is voor de Derde Wereldoorlog – de Trailer. Het Britse leger heeft geen noemenswaardige aantallen in wat dan ook. De twee voortanden van de Nato, VS/UK, zijn beter te begrijpen als reclamecampagnes voor wapenverkoop. Na 20 jaar in de zandbak is geen van beide legers gebouwd om een oorlog tegen Rusland uit te vechten.

Nucleair of niet, er is geen gelijkaardige capaciteit die een grote oorlog op het strijdtoneel in Europa realistisch gezien kan volhouden. Hoe dan ook, Rusland heeft al het beste uit Stalins broodmand. Hun troepen zijn allemaal manschappen en 10 procent van de onze niet. Men zou mij kunnen beschuldigen van het voeren van een demoralisatiecampagne, maar ik zou nooit kunnen hopen te kunnen concurreren met de optische aspecten van Afghanistan, laat staan met de officiële berichtgeving van ‘onze kant’.

Het is onmogelijk om iemand serieus te nemen wiens wereldbeeld gebaseerd is op diepgewortelde waanideeën, en toch is dit onze hele cultuur zoals wij die projecteren. We horen niet meer over een “vredesdividend” na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, en er worden ook geen garanties meer gegeven aan Rusland over iets dat schijnbaar bindend is. Dit feit zit ons niet lekker, evenmin als de oprichting per fiat van Kosovo, een legalistische anomalie en mislukte staat waarvan de kwispelende ontstaansgeschiedenis en dubieuze status een zeer ongemakkelijk precedent scheppen voor iedereen die een afgescheiden republiek wil legitimeren.

Bron: Frank Wright

Frank Wright is schrijver en fulltime vader die in Londen woont met zijn vrouw en kinderen. Je kunt meer van zijn realityrecensies lezen op https://frankwright.substack.com/ en @frankwrighter /


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord