British Medical Journal zegt – “We willen de ruwe DATA, nu!”

De BMJ schreef een artikel in 2009 [ het jaar van de Mexicaanse griep], getiteld “We want raw data, now” en meldde dat een update in de Cochrane review er niet in was geslaagd om beweringen te verifiëren die gebaseerd waren op een analyse van 10 onderzoeken van farmaceutische bedrijven die zeiden dat Tamiflu het risico bij gezonde volwassenen verminderde.

Zij stelden dat academici ook in het ongewisse waren gebleven over de rol van Tamiflu bij het verminderen van complicaties bij gezonde volwassenen. Het is duidelijk dat er niets is veranderd, want het BMJ heeft nu opnieuw gevraagd om gegevens die moeten aantonen dat de COVID-prikken “veilig en effectief” zijn, voordat ze daadwerkelijk aan de wereldbevolking worden toegediend!

Meer dan tien jaar geleden meldde het British Medical Journal dat ze werden gedomineerd door wat zij een “cluster” artikelen noemden die allemaal dezelfde conclusie hadden (1,2,3,4,5,6) [ al deze verwijzingen zitten achter een betaalmuur]– het bewijs dat oseltamivir (Tamiflu) een behandeling ontwikkeld door een farmaceutisch bedrijf, Hoffman-La Roche om “griep” te voorkomen en te behandelen, complicaties verminderde bij verder gezonde mensen met een grieppandemie was onzeker en dat ze een radicale verandering nodig hadden van de regels betreffende toegang tot proefgegevens (bron).

Bovendien publiceerde Cochrane, een wereldwijd onafhankelijk netwerk van onderzoekers en gezondheidswerkers, documenten die niets zeiden over de resultaten van proeven met patiënten die een hoog risico op complicaties liepen, zoals kinderen jonger dan 5 jaar, zwangere vrouwen en personen met onderliggende medische aandoeningen.

Miljarden ponden besteed aan de Tamiflu-voorraden

Toch hadden regeringen over de hele wereld al miljarden ponden uitgegeven aan het aanleggen van Tamiflu-voorraden. Het Public Accounts Committee schatte de kosten van het aanleggen van voorraden alleen al in het Verenigd Koninkrijk op 424 miljoen pond, ondanks wat Peter Doshi, senior redacteur van de BMJ, “gefragmenteerde, inconsistente en tegenstrijdige” gegevens voor dit wereldwijde geneesmiddel voor de volksgezondheid noemde.

De waarheid was dat ze er niet eens zeker van konden zijn dat Tamiflu, een medicijn dat bekend staat om zijn schadelijke werking, zelfs maar een voordeel bood ten opzichte van goedkope vrij verkrijgbare medicijnen zoals aspirine en dat het niet was onderworpen aan proeven waarin het werd vergeleken met niet-steroïde ontstekingsremmers of paracetamol,

Treating the Flu with Tamiflu | Office for Science and ...

Ondanks het gebrek aan kennis over de voordelen van het geneesmiddel, als die er al waren, kreeg het de wettelijke goedkeuring op grond van de klinische proeven die eraan ten grondslag lagen, waarvan de meeste werden gesponsord door de fabrikant, en hoewel de meeste van die proeven niet werden gepubliceerd, werden de proeven die wel werden gepubliceerd, door schrijvers die door de fabrikant werden betaald, als ghostwriter te schrijven.

Ongelooflijk genoeg hadden de genoemde “hoofdauteurs” niet eens toegang tot de ruwe gegevens, en academici die toegang vroegen tot de gegevens voor onafhankelijke analyse werd dit geweigerd (1,2,3,4).

De FDA eiste echter wel dat op de verpakking van Tamiflu een waarschuwing werd aangebracht dat het medicijn hallucinaties en delirium kon veroorzaken bij kinderen en tieners en dat het medicijn het risico op zelfmoordgedachten kon verhogen!

We willen de ruwe gegevens, nu!

Fiona Godlee, in 2009 redacteur van het BMJ en tevens auteur van het artikel “we want raw data now”, erkende dat er een legitieme wetenschappelijke bezorgdheid bestond over het feit dat gegevens die gebruikt worden voor strategieën op het gebied van het gezondheidsbeleid alleen in het bezit zijn van een commerciële organisatie, niet aan een volledige externe controle en beoordeling waren onderworpen.

Dit heeft ertoe geleid dat het publiek vertrouwt op academici en journalisten om het speurwerk te doen “om het bewijsmateriaal voor zo’n wijdverbreid voorgeschreven geneesmiddel bij elkaar te puzzelen”. En hij wist niet of deze episode zou uitmonden in een “beslissende strijd of slechts een schermutseling in de strijd voor meer transparantie bij de evaluatie van geneesmiddelen”.

Peter Doshi, gaf toe dat “er vooruitgang was geboekt, maar duidelijk niet genoeg”[…] “Individuele patiëntengegevens van alle proeven met geneesmiddelen zouden direct beschikbaar moeten zijn voor wetenschappelijk onderzoek” (bron). Déjà vu?

We willen ruwe gegevens, nu, opnieuw!

We spoelen nu door naar 2022 en nog steeds zijn de gegevens van alle proeven niet direct beschikbaar, ondanks het feit dat individuen schade ondervinden van een prikmiddel dat dit wetenschappelijk onderzoek heeft ontzegd, dus wat is er gebeurd?

We vechten die strijd dus nog steeds, en we kunnen Fiona Godlee nu vertellen dat wat zij in 2009 meemaakten, in feite een “schermutseling” was, omdat we die strijd nog steeds voeren.

Waarom wachten we?

Pfizer – de einddatum staat op ClinicalTrials.gov vermeld als 15 mei 2023 (NCT04368728), maar Pfizer heeft aangegeven dat het niet eerder dan in mei 2025 zal beginnen met het inwilligen van verzoeken om gegevens van de studie, wat een hele 24 maanden na de veronderstelde einddatum van de primaire studie is.

Moderna zegt dat de gegevens “beschikbaar kunnen zijn … met de publicatie van de definitieve studieresultaten in 2022” (bron). Datasets zullen beschikbaar zijn “op verzoek en onderworpen aan beoordeling zodra de trial is voltooid,” die een geschatte primaire voltooiingsdatum heeft van 27 oktober 2022 (NCT04470427).

AstraZeneca is mogelijk klaar om verzoeken om gegevens van verschillende van zijn grote fase III-proeven vanaf 31 december 2021 in behandeling te nemen (bron) Het daadwerkelijk verkrijgen van gegevens kan echter tijd kosten, zoals zijn website uitlegt: “De tijdlijnen variëren per verzoek en kunnen tot een jaar duren na volledige indiening van het verzoek.” (Bron).

Dus, ondanks de wereldwijde uitrol van covid-19-prikken, blijven de gegevens die ten grondslag liggen aan de proeven voor deze nieuwe producten ontoegankelijk voor artsen, onderzoekers en het publiek – en dat zal waarschijnlijk nog jaren zo blijven (bron).

De slang

“Dit is moreel onverdedigbaar voor alle proeven, maar vooral voor die waarbij het gaat om grote ingrepen in de volksgezondheid, zei Doshi vorige week in een redactioneel artikel in BMJ, “Memories are short […] “De fouten van de laatste pandemie worden herhaald”.

Bijgevolg herhaalt het BMJ die oproep opnieuw en heeft het gezegd. “Gegevens moeten beschikbaar zijn wanneer proefresultaten worden aangekondigd, gepubliceerd, of gebruikt om regelgevende besluiten te rechtvaardigen”.

Dus, wat is er de afgelopen 12 jaar gebeurd? Waarom werd het publiek niet gewaarschuwd voor de vooringenomenheid en de belangenconflicten die bekend waren bij degenen die zich met onderzoek bezighielden in een poging om massale invoering te voorkomen? Werden de farmaceutische bedrijven geacht te zijn veranderd?

Het doet me denken aan de tekst van de Snake, geschreven door burgerrechtenactivist Oliver Brown in 1963. “Jij, wist verdomd goed dat ik een slang was!”

De “slang” is natuurlijk big pharma, de “commerciële organisatie” waar Godlee het over heeft, een bedrijf dat zich bezighoudt met winstmaximalisatie voor hun aandeelhouders en dat enorme winsten boekt.

De zaken van het bedrijfsleven

Farmaceutisch bedrijf Pfizer verwacht alleen al in 2021 tot 26 miljard dollar (18 miljard pond) te verdienen aan de verkoop van zijn COVID-19 vaccin. Ook Moderna verwacht US$18,4 miljard (£13 miljard) te verdienen en maakt voor het eerst winst (bron).

Milton Friedman, Nobelprijswinnaar voor de economie en schrijver van The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits in de New York Times in 1970, heeft de beroemde uitspraak gedaan dat “the business of business is business”. De zaken van het bedrijfsleven zijn niet onze gezondheid.

Hoewel anderen het daar niet mee eens zijn en beweren dat bedrijven ook op een “maatschappelijk verantwoorde manier” zouden moeten werken, zou dat in een echte pandemie betekenen dat de farmaceutische bedrijven hun volledige gegevens zouden delen als dat levens zou redden,

Maar Pfizer, dat zijn eigen klinische proeven financierde, die ook door hen werden ontworpen, uitgevoerd en geanalyseerd, door hun eigen werknemers werden geschreven, en alle gegevens van de proeven bezat (bron), aarzelt nu om deze gegevens te delen uit angst om “handelsgeheimen” te onthullen. op een zeer “zakelijke” manier.

9 nieuwe farmaceutische miljardairs

De farmaceutische bedrijven zijn zo zakelijk dat de COVID-prikken ten minste 9 nieuwe miljardairs hebben gecreëerd nadat de aandelen van bedrijven die de prikken produceren een hoge vlucht namen.

De nieuwe miljardairs zijn onder meer Moderna CEO Stéphane Bancel en Uğur Şahin, de CEO van BioNTech (BNTX), dat samen met Pfizer (PFE) een vaccin heeft geproduceerd. Beide CEO’s zijn nu ongeveer $ 4 miljard waard, volgens een analyse van The People’s Vaccine Alliance,

Rijkdom voor gezondheid

Which Vaccinations Should My Child Receive? | INTEGRIS

Het is duidelijk dat er sinds 2009 niet genoeg is gedaan om te voorkomen dat een geneesmiddelenkartel zijn product op de markt brengt dat niet aan een volledig onderzoek en externe beoordeling is onderworpen.

Gegevens om het publiek te informeren over de potentiële schade van de spuiten zullen pas beschikbaar zijn nadat ze zijn toegediend aan iedereen die bereid is het te hebben geen interventie om de verkoopbevordering, marketing en de daaropvolgende dwang van de farmaceutische producten te stoppen,

Bedrijven met winstoogmerk, die maar één baas dienen, die van hun aandeelhouders, zouden op geen enkele manier betrokken mogen zijn bij “gezondheids “interventies.

Het is dus duidelijk dat het de verantwoordelijkheid is van de individuen zelf om op te houden de vraag te zijn naar het aanbod van de farmaceutische industrie. Verbazingwekkend genoeg hebben mensen die de ingrediënten zouden inspecteren en de reviews zouden controleren van de olie die ze in hun auto stoppen, toegestaan dat de toch al als onbetrouwbaar bekend staande farmaceutische industrie hen injecteerde met een onbekende, experimentele stof.

Aldous Huxley schreef in “Brave New World”: “De mensen zullen in feite hun vrijheden worden ontnomen, maar ze zullen er eerder van genieten, omdat ze zullen worden afgeleid van elk verlangen om in opstand te komen door propaganda en hersenspoeling of hersenspoeling versterkt door farmacologische methoden en dit lijkt de laatste revolutie te zijn”.

We kunnen alleen maar hopen dat nu Pfizer een noodtoestemming van de FDA heeft gevraagd voor de COVID-prikken voor kinderen tussen zes maanden en vier jaar, het volk hen zal tegenhouden!

Bron: Patricia Harrity


Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

4 reacties

lina 3 mei 2022 Reageer

Great selection of modern and classic books waiting to be discovered. All free and available in most ereader formats. download free books https://www.philadelphia.edu.jo/library/directors-message-library

rama 20 mei 2022 Reageer

Great selection of modern and classic books waiting to be discovered. All free and available in most ereader formats. download free books https://www.philadelphia.edu.jo/library/directors-message-library

rama 22 mei 2022 Reageer

Great selection of modern and classic books waiting to be discovered. All free and available in most ereader formats. download free books https://www.skylineuniversity.ac.ae/advisory-council

rama 23 mei 2022 Reageer

Great selection of modern and classic books waiting to be discovered. All free and available in most ereader formats. download free books https://www.sun.edu.ng/the-librarian

Geef een antwoord