Angstaanjagend visioen van het veranderen van mensen in robots

Future Unlocked-The Role of Human Augmentation in our Lives - SnapStack

Een PAPER met de titel Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, dat in mei vorig jaar werd gepubliceerd, is een gezamenlijk “denkwerk” van het Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) van het Ministerie van Defensie en het Duitse Bundeswehr Office for Defence Planning. Naar verluidt is het bedoeld om te helpen begrijpen hoe de geleidelijke samensmelting van mens en machine de toekomst van de samenleving zal beïnvloeden.

Voor een document dat zo zwaar op de veiligheids- en defensiestrategie leunt, zijn er een aantal ongemakkelijke parallellen tussen de ietwat dystopische, hypertechnologische toekomstvisie die wordt geschetst, en de op volksgezondheid gebaseerde terreurcampagne van de afgelopen 22 maanden, en hoewel een disclaimer stelt dat de inhoud geen officieel beleid of strategie van de Britse regering vertegenwoordigt, moet deze bewering in het licht van de huidige gebeurtenissen met een flinke korrel zout worden genomen. Bijvoorbeeld:

Covid-19 heeft onze kwetsbaarheid voor pandemieën blootgelegd [en] de therapeutische voordelen van menselijke augmentatie zouden ons kunnen helpen beschermen. Grote farmaceutische bedrijven zien de economische mogelijkheden van menselijke augmentatie en investeren zwaar.

We kunnen deze grote verschuiving naar de modificatie en digitalisering van de mensheid op dit moment waarnemen. Op dit moment zegt de CEO van Pfizer, Albert Bourla, dat de Omicron-effectieve ‘versie 1.1’ van het Covid-19-vaccin in maart klaar zal zijn – dus daar is onze volgende software-update – en hij geeft graag toe dat de vorige drie injecties in wezen heel weinig of helemaal niets bereiken; afhankelijk van wat precies het politieke doel was achter hun nodeloze universele inzet in de eerste plaats, natuurlijk.

Vaccin smart patches beginnen dit jaar met proeven op mensen, en duizenden in Zweden hebben al gekozen voor onderhuidse vax-pass microchips.

Het lijkt ook overduidelijk dat internationaal reizen afhankelijk zal blijven van iemands vermogen om digitaal zijn gezondheidsstatus te bevestigen: een proces dat een uniforme wereldwijde infrastructuur zal vereisen.

Het zou wel erg naïef zijn te veronderstellen dat deze veelzijdige en nieuwe gezondheidstechnologie beperkt zal blijven tot de sfeer van de volksgezondheid, en niet op mysterieuze wijze de sprong naar een andere arena zal maken, zoals bijvoorbeeld een vleermuiscoronavirus dat op mensen overspringt:

De afhankelijkheid van persoonlijke gegevens om menselijke augmentatie mogelijk te maken zal aanzienlijke uitdagingen op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy met zich meebrengen. De kaders om deze gegevens te beveiligen zullen zowel nationaal als internationaal van aard moeten zijn en ervoor moeten zorgen dat ze gemakkelijk kunnen worden gedeeld.

Maar wat te doen met al die vervloekte sceptici: Johnson’s “mumbo-jumboisten”? Hoe krijgen we ze aan boord van deze robotisering van de mensheid, waarvan het niet absurd is om aan te nemen dat de bereidwillige injectie in iemands lichaam van een stof met onbekende ingrediënten en niet-kwantificeerbare vertakkingen op lange termijn, een essentiële opstap is? Zelfs de DCDC denkt dat Blair’s “egoïstische idioten” een struikelblok zijn voor de creatie van slimme mensen:

Vaccins worden nog steeds afgewezen door delen van de samenleving wier voorzichtigheid en scepsis voortkomen uit de overtuiging dat dergelijke behandelingen een inbreuk vormen op hun lichamelijke integriteit. Menselijke augmentatie kan op weerstand stuiten bij [deze] elementen van de samenleving.

Wat als deze weigeraars, die er koppig naar verlangen mens in vorm te blijven en geen binaire code/mens-hybriden, blijven volharden in hun ondergeschiktheid, met name tijdens kunstmatige crises op het gebied van de volksgezondheid? Misschien wordt de grens tussen omstreden en gedwongen vaccinatie/augmentatie wel eerder overschreden dan we vrezen:

Er kan een morele verplichting bestaan om mensen te verbeteren, vooral in gevallen waarin het ons beschermt tegen nieuwe bedreigingen. Men zou kunnen aanvoeren dat behandelingen met nieuwe vaccinatieprocessen en gen- en celtherapieën al in de pijplijn zitten”.

Behalve dan dat dergelijke nieuwe therapieën niet in de pijplijn zitten, maar momenteel zijn ingebed in de cellen van ongeveer 60 procent van de wereldbevolking, en dat binnen slechts 12 maanden na de introductie ervan. Dit ondanks de enorme inspanningen van legioenen verontruste sceptici die, na 22 maanden lang hardnekkig de aandacht te hebben gevestigd op de morele en ethische vraagstukken betreffende de gedwongen toediening van nieuwe gentherapieën, in werkelijkheid misschien niet in gevecht zijn met een kliek despoten op het gebied van de volksgezondheid, maar met de onzichtbare vijand van een of andere onofficiële en toch universeel aanvaarde ideologie, waarvan een voorbeeld wordt verkend in Dawn of a New Paradigm:

Over de toekomst van menselijke augmentatie moet niet worden beslist door ethici of de publieke opinie; regeringen zullen veeleer een duidelijk beleidsstandpunt moeten ontwikkelen dat het gebruik van menselijke augmentatie maximaliseert ter ondersteuning van welvaart, veiligheid en beveiliging …. Wij kunnen niet wachten tot over de ethiek van menselijke augmentatie voor ons wordt beslist”.

Omdat we weten dat het ethische fundament van bijvoorbeeld de Neurenberg Code niet langer geldig lijkt, kunnen we het huidige verhaal met een zekere mate van verbeeldingskracht in de toekomst projecteren, iets wat Dawn of a New Paradigm ook onbevreesd doet via een reeks theoretische scenario’s, waarvan er één voorspelt dat: In 2045 werd een universeel vaccin voor alle ziekten ontwikkeld. Dit leidde tot wereldwijde acceptatie van menselijke augmentatie.

Zouden de huidige mRNA-vaccins symbool kunnen staan voor het begin van een onechte reis naar één wonderbaarlijk vaccin? Heel goed mogelijk; immers Gavi (aka de Vaccine Alliance: afstammeling van de Gates Foundation) is in hot pursuit van een universeel vaccin tegen alle coronavirussen, en de levende vampier Dr. Anthony Fauci is al bezig de bijbehorende hype-sirene op te winden, iets wat zijn al even bloeddorstige, mede gain-of-function-goon en voorzitter van EcoHealth Alliance, Dr. Peter Daszak, al in 2015 adviseerde:

‘We moeten het publieke begrip voor de noodzaak van een pan-coronavirusvaccin vergroten. Een belangrijke drijfveer is de media, en de economie volgt de hype. We moeten die hype in ons voordeel gebruiken. Investeerders zullen reageren als ze aan het eind van het proces winst zien.

Als men deze pan-coronavirus en pan-ziekte vaccin visies zou combineren met wat waarschijnlijk de resulterende vermindering van het aantal gezondheidswerkers zou zijn – er zouden hypothetisch minder ziekten en aandoeningen circuleren – en dit scenario zou omzetten naar de huidige stapsgewijze overdracht van de NHS online, het vaccin mandaat dat het personeel zal zien worden geruimd, en de agenda van de Consumer Healthcare Association dat een “grotere bereidheid tot zelfzorg moet worden verankerd in het dagelijks leven van de mensen, zodat het gedrag aanhoudt als we herstellen van de pandemie en mensen niet gewoon weer gaan doen wat ze daarvoor deden”, dan klinkt het volgende citaat uit Dawn of a New Paradigm niet meer zo fantastisch:

Menselijke augmentatie zal de gezondheids- en sociale zorg transformeren. Artificiële intelligentie kan op afstand diagnoses stellen en behandelingen uitvoeren door artsen die gebruik maken van telegeneeskunde. Deze vroegtijdige interventies zouden de vraag naar face-to-face klinieken en ziekenhuisopnames doen afnemen, waardoor de infrastructuur die nodig is voor het leveren van gezondheidszorg zou kunnen worden verminderd.

Ex-gezondheidsminister Matt Hancock zou het daar ongetwijfeld mee eens zijn, nadat hij in november 2018 aan de Evening Standard had verteld dat “kunstmatige intelligentie de menselijke factor [van de geneeskunde] kan vergroten”, hoewel hij strategisch bedachtzaam genoeg bleef om te benadrukken wat nu zelf een enigszins hol ethos blijkt te zijn – dat “niets de arts-patiëntrelatie kan vervangen”.

Men kan zich afvragen of zijn antwoord op het wegwerken van de achterstand van zes miljoen patiënten in de NHS een zekere mate van moreel “verplichte” menselijke verbetering zou kunnen inhouden. Per slot van rekening zijn de medische principes van voor de pandemie, die het post-Neurenberg tijdperk tot nu toe hebben geleid, in de prullenbak beland en moeten ze opnieuw worden uitgevonden. Misschien is dat de reden waarom de DCDC met zo’n brutale stoutmoedigheid speculeert dat “onze morele neigingen om voor onze verwanten en onmiddellijke toekomst te zorgen misschien niet langer geschikt zijn voor de moderne, onderling verbonden wereld”.

Dawn of a New Paradigm (Dageraad van een nieuw paradigma) is een zogenaamd opiniestuk. Toch vermoed ik dat de auteurs het meer als een gids beschouwen, en dat de uitgevers het verstandig “achten” om ons er via hun disclaimer van te weerhouden te denken dat het moreel ondenkbare werkelijkheid aan het worden is, en ons aan te moedigen te denken dat de echte denkpistes – de krantenkoppen van de grote Covid-19 bedriegerij – evangelie zijn.

Ergo, in veel opzichten kan worden gezegd dat het verhaal op het juiste spoor zit: het komen en gaan van beperkingen is allemaal slechts rook en spiegels.

Persoonlijk sla ik het aanbod om een genetisch gemuteerde cyborg te worden af, bedankt. Als u het niet erg vindt, gebruik ik liever het morele kompas waarmee ik geboren ben om me te helpen navigeren door de natuurlijke, onvermijdelijke risico’s van het leven, en niet het morele kompas dat de opkomende wereldregering voor me ontworpen heeft, zodat ik robotisch door hun gefabriceerde gruweldaden kan navigeren.

Bron: Tom Penn

—————————————————————–

Beheerder Vincent W Schoers

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord