Het grote bedrog

Het grote bedrog

DR Peter McCullough is een van de meest vooraanstaande artsen en wetenschappers in de VS, en staat bekend als de meest gepubliceerde cardioloog in de geschiedenis. Samen met een aantal anderen heeft hij een behandelingsprotocol voor Covid-19 ontworpen, waarvan is aangetoond dat het doeltreffend is om tot 85% van de sterfgevallen te voorkomen. Na bijna een jaar te hebben gezien hoe alle discussie over deze behandelingen werd onderdrukt, tegengewerkt en gecensureerd door de autoriteiten, de media en Big Tech, is hij tot een schokkende conclusie gekomen:

Ik geloof dat er een wereldwijde vorm van bioterrorisme op ons afkomt, die al vele jaren in de planning lijkt te zitten. De eerste golf van het bioterrorisme was een ademhalingsvirus dat zich over de wereld verspreidde en relatief weinig mensen trof, maar grote angst teweegbracht …. Het hele programma toen fase 1 van het bioterrorisme werd uitgerold, was er eigenlijk op gericht de bevolking in angst en isolement te houden en hen voor te bereiden op de acceptatie van het vaccin, wat fase 2 van een bioterroristische operatie lijkt te zijn.

Aan het eind van zijn interview met de Duitse advocaat Reiner Fuellmich, stelt hij de volgende vraag:

Wat voor mij meesterlijk was, was het psychologische deel ervan. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen vanuit het perspectief van de massapsychologie?

Een buisje bomvol corona, op bestelling en aan huis bezorgd. 'Als dit klopt is het bio-terrorisme' - Dagblad van het Noorden

De reactie van degenen die 15 maanden lang de regering en de media hun gang hebben laten gaan, zal natuurlijk zijn om zijn beweringen af te doen als die van een samenzweringstheoreticus. Maar degenen die zijn woorden verwerpen, zouden het volgende in overweging moeten nemen: per definitie is een samenzweringstheorie een theorie over iets waarvan iemand gelooft dat het gaat gebeuren of gebeurd is. Dr. McCullough heeft het daar niet over. Hij heeft het over iets dat in real time gebeurt, in het volle zicht, recht voor je ogen.

Bijna alles wat ons is verteld over dit virus en de reactie erop is een leugen geweest. Geen vergissing, geen ongeluk, geen misverstand. Dr Mike Yeadon, een van de weinige helden van het moment, somt deze onwaarheden als volgt op:

 1. Dat het virus nieuw is, dus dat er geen immuniteit voor bestaat.
 2. Dat het virus veel dodelijker is dan alles wat we tot nu toe zijn tegengekomen.
 3. Dat er geen behandelingen zijn.
 4. Dat de PCR een betrouwbare test is voor een klinisch belangrijke infectie.
 5. Dat het virus verspreid kan worden door besmette mensen zonder symptomen.
 6. Dat maskers beschermen tegen overdracht.
 7. Dat Lockdowns de overdracht door de gemeenschap vertragen.
 8. Dat varianten die gevormd worden tijdens virusreplicatie gevaarlijker zijn en dat sommige zullen ontsnappen aan immuniteit.
 9. Dat het onzeker is of je twee keer besmet kunt worden.
 10. Dat de vaccins veilig en effectief zijn.

Elk van deze punten is, zegt hij, aantoonbaar onwaar. Maar toch, zelfs als de meeste mensen onweerlegbaar bewijs zouden krijgen dat ze onwaar zijn, dan nog kunnen ze zich er niet toe brengen tot een andere conclusie te komen dan dat het officiële verhaal een “samenzweringstheorie” is.

Een deel van deze terughoudendheid is te wijten aan het feit dat de mensen tot in de kleinste details willen weten hoe zo’n gedurfd plan zou kunnen werken. Dit is een vreemde manier van denken. Als je met zekerheid zou weten dat Smith herhaaldelijk liegt, zou je zijn motieven en doelstellingen niet hoeven te begrijpen om te weten dat hij motieven en doelstellingen moet hebben. En zo is het ook met wat er nu aan de hand is. Het is genoeg om ons af te vragen of Dr. Yeadon’s beweringen al dan niet opgaan, en als dat zo is, doet het er niet toe of we alles begrijpen. We weten genoeg om te zien dat er iets aan de hand is, en dat dit niet veel goeds kan voorspellen.

We hebben te maken met een tweesnijdend zwaard. Niet alleen bedriegen de autoriteiten de mensen aantoonbaar, maar de mensen staan toe dat de autoriteiten hen zonder vragen bedriegen. Vergist u zich niet, wat wij meemaken is een Grote Misleiding: een periode van immense misleiding met onvoorstelbare gevolgen.

Hoewel we niet alles kunnen weten, is het de moeite waard om na te denken over Dr. McCullough’s vraag hoe dit vanuit het oogpunt van de massapsychologie in zijn werk is gegaan. De verantwoordelijken hebben dit niet zomaar uit de hoge hoed getoverd in een soort van “Laten we eens kijken wat er gebeurt als we dit-en-dit doen” manier. Zij volgen het menselijk gedrag al tientallen jaren. Zij hebben gezien hoe gemakkelijk het voor regeringen is geweest om mensen te overtuigen van dingen die aantoonbaar onwaar zijn. Zij hebben gezien hoe gemakkelijk het was om hele bevolkingsgroepen over te halen vrijheden op te geven in naam van de veiligheid. Zij hebben gezien hoe gemakkelijk het was om mensen te manipuleren door gebruik te maken van krachtige media berichtgeving. Zij hebben gezien hoe gemakkelijk het was om de media in het gareel te krijgen. Zij hebben de macht van het groepsdenken gezien. Zij hebben gezien hoe sociale media en algoritmen gedrag kunnen vormen, veranderen en conditioneren. Ze hebben hun gedragswetenschappelijke eenheden opgezet in het hart van de regering en – zoals Laura Dodsworth laat zien in haar fantastische boek State of Fear – ze zijn meer dan bereid geweest om naar de hefbomen van angst en paniek te grijpen als een middel om massa’s mensen te controleren. En toen het moment daar was, wisten ze op welke knoppen ze moesten drukken, welke zenuwen ze moesten raken, op welke emoties ze moesten inspelen, hoewel ze ongetwijfeld verbaasd zijn over het gemak waarmee dat is gebeurd.

Maar uiteindelijk heeft dit grote bedrog geen zuiver menselijke verklaring. Gedragswetenschap alleen kan het niet verklaren. Ik ben getroffen door het aantal atheïsten dat – samen met de christenen die het hebben doorzien – heeft opgemerkt dat het was alsof er een soort betovering over de mensen was uitgesproken, en dat er een mysterieuze, spirituele dimensie aan dit alles zit. Zoiets als dit?

Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de overheden, tegen de kosmische machten over deze tegenwoordige duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6:12 – zie ook Openbaring 20:7-8)

Veel atheïsten zullen natuurlijk de spot drijven met zo’n bewering. Maar het werkelijk verbazingwekkende van deze Grote Misleiding is dat meer van hen open en ontvankelijk lijken te zijn voor een dergelijke verklaring dan over het algemeen het geval is bij de kerk. Stelt u zich dat eens voor!

Bron: Rob Slane

Copyright © 2021 door Zorgdatjenietslaapt.nl. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, of zogenaamde celebrity influencers.

Geef een antwoord