Onderzoek naar de blootstelling van kinderen aan schermen en smartphones levert letterlijk geen mooi beeld op

  • Door B.N. Frank
  • Vertaling Vincent Schoers

Onderzoek heeft vastgesteld dat het gebruik van smartphones en andere schermen door kinderen, evenals hun blootstelling aan blauw licht, mobiele telefoon- en Wi-Fi-straling en andere Elektromagnetische Velden (EMV) schadelijk is voor hun gezondheid.  De American Academy of Pediatrics en andere gezondheidsdeskundigen waarschuwen hier al jaren voor.  In feite hebben Amerikaanse tech-insiders (alias “Silicon Valley Parents”) aanzienlijke maatregelen genomen om het gebruik van en de blootstelling aan schermen door hun eigen kinderen te beperken.  Dit omvatte het sturen van kinderen naar privé low-tech of no-tech scholen, het verplichten van kindermeisjes om “Geen Schermen” contracten te ondertekenen, en het bespioneren van kindermeisjes om er zeker van te zijn dat ze deze niet zouden breken (zie 1, 2).

In augustus 2021 besliste een federale rechtbank in het voordeel van de indieners (waaronder Environmental Health Trust) die de Federal Communications Commission (FCC) aanklaagden wegens het niet beschermen van Amerikanen tegen schadelijke blootstelling aan draadloze straling.  Meer recent hebben de indieners een nieuw verzoekschrift ingediend waarin ze opnieuw vragen dat de FCC wetenschappelijk bewijs herziet en beschermende stralingsblootstellingslimieten vaststelt.

Met dank aan Environmental Health Trust voor het ter beschikking stellen van middelen – waaronder deze nieuwe weblink en het kunstwerk – om het bewustzijn te helpen vergroten.

De technologie waar we voor sterven: Onderzoek naar kinderen, smartphones, en schermen

Hieronder volgt een gedeeltelijke lijst van onderzoek dat is uitgevoerd om de effecten op kinderen te bestuderen van blootstelling aan draadloze straling die wordt uitgezonden door smartphones, schermen en andere elektronische apparaten. Ze zijn gecategoriseerd naar effect.

Verslaving

Tieners in de VS zitten gemiddeld negen uur per dag op schermen voor amusement – schoolwerk niet meegerekend.

Depressie en zelfmoord

Overmatig gebruik van het scherm wordt in verband gebracht met torenhoge percentages depressies en zelfmoordpogingen.

Zelfhaat

Meer uren social media gebruik staat gelijk aan verminderde zelfwaardering en slecht lichaamsbeeld

Oogbeschadiging

Kinderen die meer uren doorbrengen op “slimme” telefoons, apparaten en computers hebben een slechter gezichtsvermogen en een verhoogd risico op bijziendheid dan kinderen die minder tijd doorbrengen op deze elektronica.

Meer lezen op schermen wordt in verband gebracht met slechter zien. Blauw licht van schermen kan cellen in het netvlies beschadigen en de ogen van kinderen hebben minder bescherming. Het percentage bijziendheid neemt toe. Het is aangetoond dat tijd buiten doorbrengen het ontstaan van bijziendheid vertraagt, maar toch neemt de tijd die kinderen buiten doorbrengen af – in een omgekeerd evenredige relatie met de toename van schermgebruik.

Aandachtstekort en hyperactiviteitstoornissen

Kinderen met meer dan twee uur schermtijd per dag hadden een 7-voudig verhoogd risico op ADHD

Slaapstoornissen

Meer schermen bij het slapengaan = slechte slaapkwaliteit, kortere slaapduur, en latere bedtijd.

Toegang tot een scherm-media-apparaat in de slaapkamer ’s nachts is geassocieerd met kortere slaapduur, latere bedtijd, en slechtere slaapkwaliteit

Hale en Guan 2014; Christensen et. al 2016.

Kanker en hersenbeschadiging

Mobiele telefoonstraling kan het risico op hersenkanker verhogen, beschadigt het geheugen en de hersenontwikkeling. Zwangere ratten die werden blootgesteld aan gsm-straling produceerden nakomelingen met minder hersencellen, specifiek in de hippocampus, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor impulscontrole, geheugen, evenwicht, en andere essentiële functies.

Andere dierproeven maken melding van DNA-schade, hersenbeschadiging, geheugenproblemen, hyperactiviteit, cellulaire effecten en oxidatieve stress in de hersenen. Vrouwen die regelmatig mobiele telefoons gebruikten toen ze zwanger waren, hadden een significant verhoogd risico op vroeggeboorte, en verhoogde emotionele en gedragsproblemen, hyperactiviteit en hoofdpijn bij hun kinderen.

Geef een antwoord