Geheime documenten onthullen de aanval op Ivermectine door de FDA…

Analyse door Dr. Joseph Mercola
Vertaling Vincent Schoers

VERHAAL IN EEN OOGOPSLAG

  • De mainstream media hebben ten onrechte geïnsinueerd dat Ivermectine een zuiver diergeneesmiddel is dat gevaarlijk kan zijn voor mensen; CNN heeft ten onrechte beweerd dat Joe Rogan “paardenworm” heeft genomen
  • Rogan interviewde onlangs CNN’s hoofd medische correspondent Dr. Sanjay Gupta, die toegaf dat CNN loog.
  • De FDA begon met het “paarden ontwormingsmiddel” misvatting gebaseerd op een rapport van het Mississippi gezondheidsdepartement dat zei dat 70% van de vergiftigingsoproepen gerelateerd waren aan veterinaire Ivermectine. In werkelijkheid ging het om 70% van de oproepen in verband met Ivermectine, zes in totaal, waarvan vier over accidenteel gebruik van Ivermectine bij vee. In totaal maakten deze oproepen slechts 2% uit van alle vergiftigingsoproepen
  • In totaal zijn er sinds 1992 20 sterfgevallen in verband gebracht met Ivermectine. Vergelijk dat veiligheidsprofiel eens met Remdesivir, het belangrijkste geneesmiddel dat ziekenhuizen in de VS gebruiken tegen COVID-19. Sinds het voorjaar van 2020 heeft VigiAccess in totaal 7.491 bijwerkingen ontvangen die aan het geneesmiddel worden toegeschreven, waaronder 560 sterfgevallen, 550 ernstige hartaandoeningen en 475 acute nierschade
  • De procureur-generaal van Nebraska, Doug Peterson, heeft een juridisch advies uitgebracht over het off-label gebruik van Ivermectine en hydroxychloroquine voor COVID-19. Volgens dit advies mogen zorgverleners in Nebraska deze medicijnen legaal voorschrijven voor de behandeling van COVID, op voorwaarde dat de patiënt toestemming heeft gegeven. De enige redenen voor disciplinaire maatregelen zijn het niet verkrijgen van geïnformeerde toestemming, misleiding en/of het voorschrijven van te hoge doses

Begin september 2021 bracht het Oklahoma’s KFOR nieuws een vals verhaal over overspoelde eerstehulpposten met patiënten die een overdosis Ivermectine hadden genomen. Andere media volgden dit voorbeeld – allemaal verwezen ze ten onrechte naar Ivermectine als een gevaarlijk diergeneesmiddel.

In de echte wereld is Ivermectine een menselijk geneesmiddel dat sinds het begin van de jaren negentig veilig door 3,7 miljard mensen is gebruikt. In 2016 ontvingen drie wetenschappers de Nobelprijs voor fysiologie of geneeskunde voor hun ontdekking van Ivermectine tegen parasitaire infecties bij mensen.

Het staat ook op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is geen enkele reden om Ivermectine af te doen als een ” paarden ontwormingsmiddel ” dat alleen een gek zou overwegen in te nemen. Toch is dat wat de mainstream media hebben gedaan, vrijwel zonder uitzondering.

Toen komiek en podcast host Joe Rogan onthulde dat hij zijn aanval van COVID-19 had behandeld met Ivermectine en andere remedies – volledig hersteld binnen drie dagen – meldde NPR dat Rogan “Ivermectine, een diergeneeskundig ontwormingsmiddel dat is geformuleerd voor gebruik bij koeien en paarden,” had genomen, en voegde eraan toe dat “de Food and Drug Administration er bij mensen op aandringt te stoppen met het innemen” van het medicijn, zeggende dat dierlijke dosissen van het medicijn misselijkheid, braken en in sommige gevallen ernstige hepatitis kunnen veroorzaken.

Sanjay Gupta geeft toe dat CNN heeft gelogen…

CNN, en vele anderen, berichtten ook over Rogan’s gebruik van ” paarden ontwormingsmiddel “. Half oktober 2021 interviewde Rogan CNN medisch correspondent Dr. Sanjay Gupta en vroeg hem waarom CNN ronduit zou liegen over zijn gebruik van Ivermectine.

“Het is een leugen op een nieuwszender,” zei Rogan, “en het is een leugen waar ze zich bewust van zijn. Het is geen vergissing. Ze framen het ongunstig als een diergeneesmiddel …

Denk je niet dat zo’n leugen gevaarlijk is… als ze weten dat ze liegen? Ze weten dat ik medicijnen [voor mensen] nam … Kerel, ze logen. Ze zeiden dat ik paarden ontwormingsmiddel nam. Het was me voorgeschreven door een dokter, samen met een hoop andere medicijnen.

Gupta geeft uiteindelijk toe en is het er mee eens dat Ivermectine geen paarden ontwormingsmiddel mag heten. Op de vraag: “Stoort het je dat de nieuwszender waar je voor werkt gelogen heeft over het feit dat ik paarden ontwormingsmiddel neem?”

Gupta antwoordde, “Dat hadden ze niet moeten zeggen.” Op de vraag waarom ze zouden liegen over zo’n belangrijke medische kwestie, antwoordde Gupta: “Ik weet het niet.” Gupta geeft ook toe dat hij nooit gevraagd heeft waarom ze het deden, ook al is hij hun top medical correspondent.

FDA valt Ivermectine aan…

Hoewel CNN en de MSM zeker schuldig zijn aan het verspreiden van desinformatie, hebben ze het idee van een zogenaamd gerenommeerde bron – de FDA. In een tweet van 21 augustus, 2021, linkte de FDA naar een artikel van het agentschap dat waarschuwde tegen het gebruik van Ivermectine, met de woorden “Je bent geen paard. Jij bent geen koe. Serieus, jullie allemaal. Stop ermee.”

Deze overduidelijk misleidende post zaaide de leugen die zich vervolgens verspreidde over de mainstream media. In een artikel op RESCUE met Michael Capuzzo op substack, geven twee onafhankelijke gezondheidsjournalisten, Mary Beth Pfeiffer en Linda Bonvie, in detail aan hoe de anti-Ivermectine campagne van de FDA begon:

“Binnen twee dagen hadden 23,7 miljoen mensen dat Pulitzer-waardige stukje Twitter-praat gezien. Honderdduizenden meer kregen de boodschap te horen via Facebook, LinkedIn en van het Instagram-account van de Today Show met 3 miljoen volgers.

“Dat was geweldig!” verklaarde FDA waarnemend commissaris Janet Woodcock in een e-mail aan haar mediateam. ‘Zelfs ik heb het gezien!’ Voor de FDA was de ‘not-a-horse’ tweet’ een uniek viraal moment,’ schreef een senior FDA-official aan Woodcock, ‘in een tijd van ongelooflijke desinformatie’ …

Toen CNN ‘not-a-horse’ re-tweette, was de FDA opgetogen. De cijfers rezen de pan uit en ik moest hardop lachen,’ schreef FDA Assistent Commissaris Erica Jefferson in een e-mail … Er was echter één probleem. De tweet was een direct gevolg van verkeerde gegevens – noem het desinformatie – die de dag ervoor door het Mississippi gezondheidsdepartement naar buiten waren gebracht.

De FDA heeft de gegevens niet gecontroleerd, volgens ons onderzoek van e-mails die zijn verkregen onder de Freedom of Information Act en vragen aan FDA-functionarissen. In plaats daarvan zag de FDA Mississippi, zoals in een e-mail stond, als “een gelegenheid om het publiek te herinneren aan onze eigen waarschuwingen voor Ivermectine”.

De nu beruchte tweet kwam voort uit een enkele zin in een gezondheidswaarschuwing van de Mississippi-gif controle, waarin stond dat “ten minste 70% van de recente oproepen verband hield met het inslikken van vee of dierlijke formuleringen van Ivermectine die waren gekocht bij veevoedingscentra.” Het probleem? Dat was ook niet juist.

Veel gedoe om niets…

Het blijkt dat het werkelijke percentage van recente telefoontjes naar de gif controle in verband met veterinaire ivermectine 2% was, niet 70%. In een correctie van 5 oktober 2021, heeft de gezondheidsdienst van Mississippi duidelijk gemaakt dat het niet 70% van alle vergiftigingsoproepen was die te maken hadden met veterinaire ivermectine, maar 70% van alle oproepen die met ivermectine te maken hadden.

In absolute cijfers waren er zes van dergelijke oproepen, en vier van die oproepen hadden betrekking op vee dat per ongeluk het geneesmiddel toegediend had gekregen. Uit onderzoek van Pfeiffer en Bonvie bleek ook dat tussen 31 juli en 22 augustus 2021, 40%, 10 van de 24 ivermectine-gerelateerde oproepen naar het Mississippi antigifcentrum louter verzoeken om informatie waren, wat een veel voorkomend verschijnsel is.

“Het lijdt geen twijfel dat mensen geen geneesmiddelen moeten nemen die voor dieren zijn gemaakt, gezien de problemen met de dosering en de medische controle, om er maar twee te noemen. Zoveel is duidelijk,” schrijven Pfeiffer en Bonvie.

“Maar door op de Mississippi bandwagon te springen, veranderde de FDA … ivermectine, waarvan artsen en ministers van volksgezondheid in verschillende landen zeggen dat het velen heeft gered van covid-19, in een medicijn dat gevreesd moet worden, in menselijke vorm of niet.

Deze zeer effectieve bait-and-switch begon afgelopen maart met een webpagina, waarnaar de FDA de tweet linkte, die de twee ivermectines door elkaar haalt. Aan de ene kant, de FDA dat zij “meerdere meldingen heeft ontvangen van patiënten die medische verzorging nodig hadden” na inname van het dierlijke product.

Anderzijds beschrijft zij het lot dat mensen te wachten staat die grote hoeveelheden van eender welke ivermectine innemen, eindigend met een lange lijst van “duizeligheid, ataxie, toevallen, coma en zelfs de dood”.

De medische literatuur, toont niettemin aan dat ivermectine een uiterst veilig medicijn is… Afgelopen maart werd een veiligheidsevaluatie van ivermectine door een gerenommeerd Frans toxicoloog geen enkel sterfgeval door een accidentele overdosis gevonden in de medische literatuur in meer dan 300 veiligheidsstudies van het medicijn gedurende tientallen jaren.

De studie werd uitgevoerd in opdracht van MedinCell, een Frans farmaceutisch bedrijf …Sinds 1992 zijn er twintig sterfgevallen in verband gebracht met goedkope, niet meer geoctrooieerde ivermectine, volgens een drug tracker van de Wereldgezondheidsorganisatie, genaamd VigiAccess …

Dus hoe groot was de golf die de FDA omschreef als ‘veelvoudig’? Vier, zei een woordvoerder van het agentschap net na het verschijnen van de pagina. Drie mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, maar het was niet duidelijk of dat voor COVID zelf was.

Toen er op details werd aangedrongen, noemde de FDA  privacy kwesties en zei in een e-mail: “Sommige van deze gevallen zijn verloren gegaan door follow-up. Dit is hoe de overheid wegkomt met sommige onzin, en met de hulp van de media.”

Ivermectine is veilig; Remdesivir, kunnen we vraagtekens bij zetten…

Volgens VigiAccess, de drug tracker van de WHO, zijn er in totaal 20 sterfgevallen in verband gebracht met ivermectine sinds 1992. Vergelijk dat veiligheidsprofiel eens met remdesivir, het primaire medicijn dat ziekenhuizen in de VS gebruiken tegen COVID-19.

Sinds het voorjaar van 2020 heeft VigiAccess in totaal 7.491 bijwerkingen ontvangen die worden toegeschreven aan remdesivir, waaronder 560 sterfgevallen, 550 ernstige hartstoornissen en 475 acute nierbeschadigingen.

De vraag is waarom remdesivir überhaupt wordt gebruikt, nu de Wereldgezondheidsorganisatie het afraadt en een nieuwe Lancet studie dat “geen klinisch voordeel” aantoont. Zou het kunnen dat Fauci betrokken is bij de fraude? Pfeiffer en Bonvie schrijven.

“De andere vraag is, waarom ivermectine niet. De tweet van de FDA kwam net toen het aantal recepten voor ivermectine de pan uit rees, in augustus vierentwintig keer zo hoog als voor de pandemie.

Dit waren legale recepten, uitgeschreven door doctoren die waarschijnlijk de studies hadden gelezen, uit ervaring hadden geleerd, en zelf hadden besloten. Inderdaad, 20% van de recepten worden off-label geschreven, namelijk voor een ander dan goedgekeurd gebruik.

De poging om ivermectine in het algemeen te belasteren heeft geholpen om de legale levering van een veilig middel te beperken. Dat is wat mensen in de eerste plaats naar diergeneeskunde dreef.”

De officier van justitie wijst de medische industrie op onjuiste informatie…

Beter nieuws: begin oktober 2021 vroeg het Ministerie van Volksgezondheid van Nebraska aan procureur-generaal Doug Peterson om een juridisch advies over het off-label gebruik van ivermectine en hydroxychloroquine voor COVID-19.

15 oktober, 2021, gaf Peterson een juridisch advies waarin staat dat zorgverleners deze geneesmiddelen legaal kunnen voorschrijven voor off-label gebruik voor de behandeling van COVID, mits zij beschikken over geïnformeerde toestemming van de patiënt. De enige redenen voor disciplinaire maatregelen zijn het niet verkrijgen van geïnformeerde toestemming, misleiding en/of het voorschrijven van te hoge doses.

Peterson concludeerde dat, op basis van de beschikbare gegevens, hydroxychloroquine en ivermectine “voor sommige mensen zou kunnen werken”.

Hij belichtte studies die de veiligheid en voordelen van deze geneesmiddelen tegen COVID-19 aantoonden, alsook de schokkende wetenschappelijke fraude die leidde tot het wereldwijd afwijzen van hydroxychloroquine, en het selecteren en uitsluiten van gegevens in studies die kritisch tegenover ivermectine staan. Hij wees er ook op hoe onlogisch het is om een vroegtijdige behandeling te ontmoedigen.

“Artsen toestaan deze vroegtijdige behandelingen te overwegen zal hen vrijmaken om bijkomende middelen te evalueren die levens kunnen redden, patiënten uit het ziekenhuis houden en ons reeds overbelast gezondheidszorgsysteem verlichten,” schreef Peterson.

Peterson wees ook de FDA en Dr. Anthony Fauci op hun hypocrisie, door in detail te beschrijven hoe de FDA en de National Institutes of Health verwarring zaaiden door tegenstrijdige richtlijnen uit te geven. De NIH heeft een neutraal standpunt ingenomen ten opzichte van ivermectine, waarop Peterson “duidelijk heeft aangegeven dat artsen hun discretie moeten gebruiken bij het beslissen of ze COVID-19 patiënten met ivermectine behandelen.”

“Zonder de beschikbare gegevens te bekijken, die al lang beschikbaar waren en zich opstapelden, is het onduidelijk welke basis de FDA had om ivermectine af te keuren als een behandeling of profylaxe voor COVID-19. ~ Doug Peterson, Nebraska procureur-generaal “

NIH-officials hebben echter het officiële standpunt van het agentschap genegeerd. Eind augustus 2021 verklaarde Fauci “op CNN dat er geen klinisch bewijs is dat ivermectine werkt voor de preventie of behandeling van COVID-19, en dat er geen enkel bewijs is dat het werkt,” schrijft Peterson, eraan toevoegend:

“Toch is deze definitieve bewering rechtstreeks in tegenspraak met de erkenning van de NIH dat ‘verscheidene gerandomiseerde onderzoeken … gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften’ gegevens hebben gerapporteerd die erop wijzen dat ivermectine effectief is als een COVID-19 behandeling.”

MvJ verwijt FDA dat zij verwarring zaaien…

Peterson gaat verder met de herziening van het gedrag van de FDA met betrekking tot ivermectine:

“De FDA heeft op dezelfde manier een koers van verwarring uitgestippeld. In maart 2021 plaatste de FDA een webpagina met de titel ‘Why You Should Not Use Ivermectin to Great or Prevent COVID-19.’ [Waarom u Ivermectine niet moet gebruiken om COVID-19 te bestrijden of te voorkomen.]

Hoewel de FDA zich zorgen maakte over verhalen van sommige mensen die de dierlijke vorm van ivermectine of buitensporige doses van de menselijke vorm gebruikten, veroordeelde de titel in het algemeen elk gebruik van ivermectine in verband met COVID-19.

Toch was er geen basis voor deze verregaande veroordeling. Inderdaad, de FDA zelf erkende op diezelfde webpagina (en bleef dit doen tot de pagina veranderde op 3 september 2021) dat het agentschap zelfs niet “gegevens had beoordeeld ter ondersteuning van het gebruik van ivermectine bij COVID-19 patiënten voor de behandeling of preventie van COVID-19.

Maar zonder de beschikbare gegevens te herzien, die al lang beschikbaar waren en zich opstapelden, is het onduidelijk welke basis de FDA had om ivermectine af te keuren als een behandeling of profylaxe voor COVID-19.”

Peterson benadrukt ook het feit dat, terwijl de FDA beweert dat ivermectine “geen antiviraal middel (een geneesmiddel om virussen te behandelen) is”, zij op een andere webpagina van de FDA een studie in Antiviral Research vermelden die “ivermectine identificeerde als een geneesmiddel ‘waarvan eerder is aangetoond dat het een breedspectrum antivirale activiteit heeft.”

“Het is veelzeggend dat de FDA de regel over dat ivermectine niet ‘antiviraal’ is, heeft verwijderd toen zij de eerste webpagina op 3 september 2021 wijzigde,” schrijft Peterson.

Hij wijst er ook op dat hoewel de FDA nu beweert dat off-label gebruik van geneesmiddelen “zeer gevaarlijk kan zijn” en dat dit de reden is waarom ze ivermectine niet aanbevelen voor COVID, artsen routinematig geneesmiddelen off-label gebruiken, en dat ivermectine een bewezen veiligheidsrecord heeft.

Dus, “is het inconsequent dat de FDA impliceert dat ivermectine gevaarlijk is wanneer het wordt gebruikt voor de behandeling van COVID-19, terwijl het agentschap remdesivir blijft goedkeuren ondanks de slechte reputatie op het gebied van veiligheid,” schrijft Peterson.

MvJ legt beroepsverenigingen onder de loep…

Peterson trok ook de houding in twijfel van beroepsverenigingen zoals The American Medical Association, American Pharmacists Association en American Society of Health-System Pharmacists, die in september 2021 een gezamenlijke verklaring uitbrachten tegen het gebruik van ivermectine ter voorkoming of behandeling van COVID buiten klinische proeven.

Peterson wijst erop dat hun verklaring gebaseerd is op de “verdachte standpunten” van de FDA en CDC en een verklaring van Merck, waarin zij zich verzetten tegen het gebruik van het geneesmiddel vanwege een “verontrustend gebrek aan veiligheidsgegevens in de meeste studies”.

“Maar Merck, van alle bronnen, weet dat ivermectine buitengewoon veilig is, dus de afwezigheid van veiligheidsgegevens in recente studies zou niet verontrustend moeten zijn voor het bedrijf,” schrijft Peterson, eraan toevoegend:

“Waarom zou de oorspronkelijke octrooihouder van ivermectine zijn uiterste best doen om dit geneesmiddel in twijfel te trekken door de indruk te wekken dat het misschien niet veilig is? Er zijn op zijn minst twee plausibele redenen.

Ten eerste rust er geen octrooi meer op ivermectine, dus Merck heeft er geen profijt meer van. Dat verklaart waarschijnlijk waarom Merck weigerde klinische proeven met ivermectine en COVID-19 uit te voeren toen het daartoe de kans kreeg.

Ten tweede heeft Merck er een aanzienlijk financieel belang bij dat de medische wereld ivermectine afwijst als een vroege behandeling voor COVID-19. [De Amerikaanse regering is overeengekomen om [Merck] ongeveer $1.2 miljard te betalen voor 1.7 miljoen kuren van haar experimentele COVID-19 behandeling [molnupiravir], als bewezen wordt dat het werkt in een lopend groot onderzoek en goedgekeurd wordt door de Amerikaanse regelgevers.

Dus, als het goedkope ivermectine beter werkt dan, of zelfs hetzelfde is als molnupiravir, kan dat Merck miljarden dollars kosten”.

Een ander uitstekend artikel waarin de dubieuze acties van de FDA en de stimulansen van Merck om hun oude medicijn, ivermectine, in diskrediet te brengen in detail worden beschreven, is gepubliceerd door het American Institute for Economic Research.

“Hoewel we allemaal blij kunnen zijn dat Merck een nieuw geneesmiddel heeft ontwikkeld dat ons kan behoeden voor de verwoestingen van Covid-19, moeten we ons realiseren dat de regels van de FDA  bedrijven stimuleren zich te richten op nieuwere medicijnen terwijl ze oudere medicijnen negeren,” schrijft David Henderson, een senior fellow bij AIERS.

“Ivermectine kan wel of niet een wondermiddel zijn voor Covid-19. De FDA wil niet dat we de waarheid te weten komen. De FDA verspreidt leugens en alarmeert Amerikanen, terwijl ze verhindert dat farmaceutische bedrijven ons wetenschappelijke verkenningen geven van bestaande, veelbelovende, generieke medicijnen.”

Vroegtijdige behandeling is cruciaal…

Het lijdt geen twijfel dat velen onnodig zijn gestorven als gevolg van het onbegrijpelijke besluit van onze gezondheidsautoriteiten om alle preventie en vroegtijdige behandeling van COVID-19 te ontmoedigen. Zoals opgemerkt door vele artsen, is een vroegtijdige behandeling absoluut cruciaal voor het voorkomen van ziekenhuisopname, overlijden en bijwerkingen van de infectie op lange termijn.

Er zijn verschillende bewezen protocollen om uit te kiezen op dit punt, waaronder de volgende. Welk behandelingsprotocol u ook gebruikt, zorg ervoor dat u zo snel mogelijk met de behandeling begint, idealiter bij het eerste begin van de symptomen.

Geef een antwoord