De wereld lijdt aan een massale waanzinnige psychose …

Analyse door Dr. Joseph Mercola

Vertaling Vincent Schoers

VERHAAL IN VOGELVLUCHT…

Volgens psychiater en medisch juridisch expert Dr. Mark McDonald, is de echte gezondheidscrisis niet COVID-19 zelf, maar eerder de angst voor de infectie, die… “ gemorpht en geëvolueerd in een vorm van massale waan psychose”

Velen worden hysterisch als ze een ongemaskerd persoon zien, zelfs als er kerngezond uitzien en duidelijk niet lijden aan een ademhalingsprobleem. Dit is een zeer irrationele toestand die geen basis heeft in deze realiteit.

Een waanidee is iets geloven dat niet overeenkomt met de realiteit.

Er zijn ernstige zorgen over de blijvende effecten die deze wijdverspreide waanzin zal hebben op kinderen als ze opgroeien. Een van de ergste trauma’s die kinderen oplopen als gevolg van al deze angstzaaierij is het idee dat ze hun ouders of grootouders kunnen doden door bij hen in de buurt te zijn.

Het behandelen van deze trauma’s van kinderen in therapie zal niet genoeg zijn, omdat ouders en andere volwassenen degenen zijn die deze trauma’s creëren door hun eigen overdreven angsten. Om een generatie getraumatiseerde kinderen weer heel van geest te maken, moeten we eerst de psychose van de volwassen bevolking diagnosticeren

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op 18 februari 2021, en is bijgewerkt met nieuwe informatie…

Een aantal deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheid hebben hun bezorgdheid geuit over de schaamteloze angst en paniekzaaierij tijdens de COVID-19 pandemie en waarschuwen voor mogelijke – en laten we eerlijk zijn, waarschijnlijke – psychiatrische effecten. In een artikel van 22 december, 2020, in Evie Magazine, bespreekt S.G. Cheah wat in feite het echte probleem zou kunnen zijn: massale geestelijke instabiliteit veroorzaakt door “misleiding, onwaarheden en angst als het gaat om COVID-19.”

Cheah verwijst naar lezingen en artikelen van psychiater en medisch juridisch deskundige Dr. Mark McDonald, die gelooft dat “de werkelijke crisis in de volksgezondheid ligt in de wijdverspreide angst die zich heeft ontwikkeld tot een vorm van massale waanpsychose.”

“Zelfs wanneer de statistieken wijzen op het extreem lage sterftecijfer onder kinderen en jonge volwassenen (0,002% op 10-jarige leeftijd en 0,01% op 25-jarige leeftijd), worden de jongeren nog steeds geterroriseerd door de wurggreep van irrationele angst wanneer ze geconfronteerd worden met het coronavirus,” schrijft Cheah.

Infectieuze Hysterie…

Cheah gaat verder met een aantal irrationele gedragingen die maar al te gewoon zijn geworden zoals ouders die uit een vliegtuig worden gezet omdat hun jonge kinderen weigeren een masker te dragen tijdens de vlucht, of mensen die hysterisch in elkaar storten als ze iemand zien die geen masker draagt.

De wetenschap is vrij duidelijk over het risico van asymptomatische personen, d.w.z. iedereen die zich perfect gezond voelt maar toch positief getest kan zijn op SARS-CoV-2 met een PCR-test die op een te hoge cyclusdrempel is ingesteld. Zij vormen een uitzonderlijk laag risico voor anderen, als er al een risico is. De wetenschap is nog duidelijker over gezonde personen die negatief testen op SARS-CoV-2. Je kunt eenvoudigweg geen virus verspreiden dat je niet hebt.

Het merendeel van de gepubliceerde wetenschap toont ook aan dat maskers de verspreiding van virale infecties niet kan voorkomen, en dit is vooral waar als je stoffen maskers draagt, chirurgische maskers of maskers met ventilatiegaatjes.

Desondanks worden velen hysterisch als ze een ongemaskerd persoon zien, zelfs als die er perfect gezond uitzien en duidelijk niet lijden aan ademhalingsproblemen. Dit is een zeer irrationele toestand die geen basis in de realiteit heeft.

Inderdaad, volgens McDonald, lijden deze mensen aan een waanzinnige psychose, en er zijn er veel van hen. Hij gaat zo ver dat hij de buitenkant van zijn praktijk aan huis kenmerkt als het “buiten gekkenhuis,” waar hij moet aannemen “dat elke persoon die ik tegenkom krankzinnig is” tenzij ze het tegendeel bewijzen. Zoals uitgelegd door Cheah:

“In plaats van de realiteit onder ogen te zien, leeft de misleidende persoon liever in zijn wereld van doen alsof. Maar om die realiteit te kunnen blijven faken, moeten ze ervoor zorgen dat iedereen om hen heen ook doet alsof ze in hun denkbeeldige wereld leven.

Eenvoudig gezegd, de persoon met waanvoorstellingen verwerpt de realiteit. En in deze afwijzing van de realiteit, moeten anderen meespelen met hoe zij de wereld zien, anders is die wereld niet te bevatten voor hen. Daarom wordt iemand met waanvoorstellingen boos als ze geconfronteerd worden met iemand die niet overeenkomt met hun wereldbeeld …

Het is een van de redenen waarom je zoveel mensen ziet die het goedkeuren dat medische experts monddood worden gemaakt wiens zienswijze afwijkt van de richtlijnentegen van de WHO of CDC. “Gehoorzaam de regels!” wordt belangrijker dan de vraag of de regels wel legitiem waren.”

https://youtu.be/EK2T9d5_l9g

In zijn interview met Jesse Lee Peterson (video hierboven), verklaart McDonald zijn diagnose op de volgende manier:

“Er was nooit een medische crisis. Er waren altijd genoeg middelen om de mensen te behandelen die ziek waren … Veel middelen zijn in feite afgewezen … De vraag voor mij werd toen: ‘Wat is de echte crisis? Waar lijden de mensen echt aan.

Het werd me heel snel duidelijk, binnen de eerste twee of drie weken in maart [2020], dat het angst was. Sindsdien … heeft de angst … is men gemanipuleerd en geconditioneerd, niet alleen in een ‘ik maak me zorgen, ik ben bang, dus ik moet thuisblijven’, maar een echte overtuiging dat tegen de realiteit ingaat. Want de definitie van een waanidee is iets… dat niet overeenkomt met de realiteit.

Ze geloven dat ze gaan sterven – ongeacht hun leeftijd, ongeacht hun gezondheidstoestand waarin zij verkeren – als zij niet elke dag hun huis verlaten met een masker en handschoenen aan en wegrennen van [andere] menselijke wezens. Dat is een waanvoorstelling ingegeven door psychose. Het is vals, het is verkeerd, het wordt niet ondersteund door bewijs. En veel, heel veel mensen leven hiermee en geloven hier sterk in.”

Hoewel er geen gegevens zijn om dit te staven, zegt McDonald dat het lijkt dat vrouwen meer geneigd zijn, vatbaarder zijn voor waanvoorstellingen dan mannen. Een deel daarvan, suggereert hij, kan zijn omdat wanneer vrouwen bang worden, ze de neiging hebben om meer hyper protectief te worden dan mannen onder dezelfde waarschijnlijk omdat vrouwen – puur generaliserend gesproken, natuurlijk – de neiging hebben meer emotioneel gedreven te zijn.

Massale waanzinnige psychose traumatiseert kinderen…

McDonald is vooral bezorgd over de blijvende gevolgen die deze wijdverspreide krankzinnigheid zal hebben op opgroeiende kinderen. Als een psychiater gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en adolescenten, kan hij het weten. Sinds de opsluiting begon in het eerste kwartaal van 2020, heeft hij een enorme toename van patiënten gezien, en hun mentale toestand is veel slechter dan wat hij gewend is te zien in deze leeftijdsgroepen.

Een van de ergste trauma’s die kinderen oplopen als gevolg van al deze angstzaaierij is het idee dat ze hun ouders of grootouders kunnen doden door alleen maar in hun buurt te zijn. Zoals opgemerkt door Cheah, wordt hen ook geleerd om zich schuldig te voelen over gedrag dat normaal zou zijn. Een voorbeeld hiervan zijn hysterische volwassenen die een peuter die weigert een masker te dragen een “snotaap,” terwijl het in feite heel normaal is op die leeftijd.

“Het is niet normaal dat kinderen opgroeien met het idee dat iedereen een gevaar voor iedereen is,” zegt Cheah, en terecht. Het is helemaal niet normaal, hysterische volwassenen zijn hersenloos door een hele generatie met een ernstig emotioneel trauma op te zadelen. Zoals opgemerkt door McDonald in zijn interview met Peterson hierboven, is een primaire oorzaak van depressie, vooral bij jongeren, is het zich losmaken van anderen. We hebben face to face contact nodig, zowel fysiek contact als emotionele intimiteit. We hebben deze dingen nodig om ons veilig te voelen bij anderen en onszelf. Digitale interacties kunnen simpelweg deze menselijke basisbehoeften niet vervangen, en zijn eerder scheidend dan verbindend.

McDonald citeert recente CDC-statistieken die aantonen dat er een 400% toename is van depressies bij adolescenten vergeleken met een jaar geleden, en in 25% van de gevallen, hebben ze zelfmoord overwogen. Dit zijn ongehoorde statistieken, zegt hij. Nooit eerder hebben zoveel tieners overwogen zelfmoord te plegen.

“Dit is een massa-gebeurtenis,” zegt McDonald, en ouders – de volwassenen – zijn de schuldigen, omdat zij degenen zijn die hen zo bang maken dat ze het leven niet meer de moeite waard vinden het niet meer waard zijn. Dit is ook de reden waarom alleen het behandelen van de kinderen niet effectief genoeg zal zijn. We moeten de psychose van de volwassen bevolking aanpakken. “Het is aan ons volwassenen om dit op te lossen, “zegt McDonald,” want kinderen zijn niet in staat om dit zelf op te lossen.”

Waanvoorstellingen vereisen uiteindelijk gecontroleerde omgevingen…

We moeten de massale waan ook om een andere reden aanpakken, en dat is omdat het ons allen aangaat, gezond of krankzinnig, naar een samenleving verstoken van alle grondrechten, vrijheden, en burgerlijke vrijheden, de corrupte individuen die de leiding hebben zullen niet vrijwillig afstand doen van hun macht die eenmaal aan hen gegeven is. Een totalitaire samenleving, gelooft McDonald, is het uiteindelijke einde van deze maatschappelijke psychose tenzij we er iets aan doen en ons realiseren dat “we in orde zijn, volkomen veilig zijn.” Inderdaad, COVID is niet het gevaar. We mogen niet toestaan dat onze vrijheden ons worden ontnomen door waanvoorstellingen. Zoals opgemerkt door Cheah in haar artikel:

“Het is niet ondenkbaar dat het uiteindelijke resultaat in totaal maatschappelijke controle geïnfiltreerd in elk aspect van je leven. Denk hier eens over na – het eindpunt van een geesteszieke persoon is dat ze in een gecontroleerde omgeving worden geplaatst (in een instelling zoals een asiel) waar alle vrijheden worden beperkt. En het lijkt er meer en meer op dat dat het eindpunt is van waar deze massapsychose naar toe gaat.”

Een tweet van 18 december 2020 van politiek commentator Candace Owens vat ook samen hoe irrationele angst en paniek figuurlijk een lobotomie hebben aangebracht bij een groot deel van het publiek:

McDonald wijst erop dat veel van onze leiders duidelijk niet lijden aan dezelfde misleidende angsten. Zij vaardigen ophik orders uit vanuit hun vakantiehuizen inde Caribbean en breken herhaaldelijk hun eigen masker en lockdown mandaten. Ze rijden op hun fietsen, wandelen door het park, hebben familiebijeenkomsten en gaan uit eten zonder zich zorgen te maken. Ze weten dat COVID-19 niet de dodelijke plaag is die ervan wordt gemaakt, maar ze spelen het spel omdat het hen ten goede komt.

Angst is nooit heilzaam…

https://www.americasfrontlinedoctors1.com/custom_videos/the-way-forward-overcoming-fear

De video hierboven toont een korte lezing die McDonald gaf tijdens America’s Frontline Doctors’ White Coat Summit 2 medio oktober 2020, getiteld “The Way Forward: Overcoming Fear.” Daarin wijst hij erop dat niet alleen angst is veranderd in een waanvoorstelling dat maskers, handschoenen en fysieke afzondering nodig zijn om in leven te blijven, maar angst is ook verheven tot een deugd, wat dubbel tragisch en verkeerd is. Het dragen van een masker is een manier geworden om te laten zien dat je een “goed mens” bent, een deuger, iemand die duidelijk om anderen geeft, terwijl het niet dragen van een masker je brandmerkt als een onnadenkende hufter, zo niet een potentiële massamoordenaar, gewoon door te ademen.

” Gezonde mensen moeten nooit maskers dragen, sociale afstand nemen of zichzelf isoleren. Niet alleen zijn deze strategieën ongezond vanuit een fysiek standpunt, ze bestendigen ook de waan psychose die de natie in zijn greep heeft en dit moet stoppen.”

Door ons aan te moedigen in angst te blijven, ons in te graven en het ons leven te laten beheersen, de diep gewortelde angst raakt iedereen, degene die zegt dat we onbevreesd moeten zijn en voor onze vrijheden moeten vechten, wordt aangevallen omdat hij niet alleen dom is, maar ook gevaarlijk. “Ik zou willen stellen dat het tegenovergestelde het geval is,” zegt McDonald.

Het probleem is nu dat de waan zo groot is geworden dat zelfs als de maskerplicht

vandaag in het hele land zou eindigen, velen zouden weigeren hun maskers af te doen, en ze en ze zouden ook niet stoppen met het straffen van hen die ze niet dragen. Wat meer is, we hebben nu particuliere bedrijven die deze vrijheid berovende delicten opdringen, en diensten weigeren aan hen die geen maskers dragen.

Sommige plaatsen in de VS en over de rest van de wereld laten je niet toe als je niet het COVID-19 vaccin hebt, en particuliere bedrijven zijn degenen die deze

Ongrondwettelijke regels uitvoeren. Regeringsleiders dringen aan op vaccinatie eisen, PCR tests, QR codes voor toegang tot uitgaansgelegenheden. Als je de technocratische agenda begrijpt, dan weet je waarom dat is. Het is omdat veel particuliere bedrijven deel uitmaken van de wereldwijde technocratische alliantie die proberen onze vrijheden te elimineren om zichzelf te verrijken.

“We begonnen met angst en hysterie. We gingen over op waanpsychose, en nu hebben we groepscontrole,” zegt McDonald. “Nu hebben we geen politieagenten en de overheid die achter ons aan komt. Wat we meer hebben is dat onze medeburgers die ons nu censureren, ons wettelijk beperken om in voertuigen [zoals Uber of vliegtuig], bedrijven binnen te gaan [en] banen te krijgen.”

Herstel van gezond verstand terwijl we verder gaan…

In wezen handelen burgers nu als een de facto “politiemacht” om de vrijheid van anderen te onderdrukken en dit heeft een vreselijk schadelijk effect op de samenleving. Dus, hoe komen we uit het spreekwoordelijke gekkenhuis? Hoe kunnen we onze samenleving weer gezond maken en toch diegenen helpen die het grootste risico lopen op complicaties en de dood door COVID-19? McDonald geeft de volgende suggesties in zijn lezing en het interview:

  • We moeten maskers als deugdsignaal resoluut afwijzen; het idee is dat actie die wordt ondernomen uit angst – zoals het opzetten van een masker – deugdzaam is. Angst is niet nuttig en nooit deugdzaam.
  • We moeten degenen beschermen die het grootste risico lopen – dat wil zeggen ouderen, kwetsbare personen met co-morbiditeit en degenen die in slechte gezondheid verkeren.
  • Gezonde mensen moeten nooit maskers dragen, sociale afstand bewaren of zichzelf isoleren. Niet alleen zijn deze strategieën ongezond vanuit een fysiek standpunt, ze bestendigen ook de waanzinnige psychose die de natie in zijn greep houdt en moet daarom stoppen.
  • We moeten moed, waarheid, eerlijkheid en vrijheid omarmen, niet alleen in onze gedachten en woorden, maar ook in onze daden. Zoals opgemerkt door McDonald in het interview, kunnen mensen niet logisch denken wanneer ze in een staat van waan psychose verkeren, vandaar dat het delen van informatie, feiten, gegevens en bewijsmateriaal neigt te zijn ineffectief, behalve in gevallen waar de persoon handelde uit groepsdruk in plaats van een waanvoorstelling.
  • Het beste wat je kunt doen is standvastig blijven en handelen in overeenstemming met de waarheid en objectieve realiteit, net zoals je zou doen als je een 1e hulpverlener bent die geconfronteerd wordt met een die hysterisch reageert op wat je weet dat slechts een kleine verwonding is.

WHO.int

WHO.int Advice on the Use of Masks in the Context of COVID-19

medRxiv April 7, 2020 DOI: 10.1101/2020.03.30.20047217

BMJ Open 2015;5:e006577

Lifesite News November 28, 2020

Target Liberty November 30, 2020

AFLDS Summit 2 Sessions

Fortune August 28, 2021

MoveHub September 27, 2021

USA Today September 9, 2021

Geef een antwoord