Onwettigheid van vaccinpaspoorten, Neurenberg proces voor politici, flits uit het nazi verleden 

Door de mensen vaccinpaspoorten op te dringen, riskeren politici zeer ernstige juridische gevolgen voor hun daden en dreigementen. Het internationaal recht is heel duidelijk – het is illegaal om mensen te dwingen, onrechtmatig te beïnvloeden of hen deze experimentele vaccinaties op te dringen. Vaccinpaspoorten doen precies dat, schrijft Freenations.net.

De Conventie van Genève en de Code van Neurenberg verbieden dit en de 47 landen tellende Raad van Europa heeft verklaard (punt 7.3 in zijn Resolutie 2361 van 27 januari 2021) dat “Covid vaccinaties NIET (woord geschreven in hoofdletters) verplicht zijn en niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk mag worden gezet om gevaccineerd te worden”.

Bovendien is het hoogste beginsel bij het toedienen van geneesmiddelen dat patiënten voor de behandeling “geïnformeerde toestemming” moeten geven. Maar niemand van degenen die het vaccin hebben ontvangen, heeft details gekregen over de duizenden sterfgevallen en ernstige bijwerkingen waarvan de gevaccineerden in het VK, de VS en Europa het slachtoffer zijn geworden (bijna 30.000 sterfgevallen en miljoenen bijwerkingen).

Ook de Britse gezondheidsautoriteit NHS – die vooroploopt met het paspoortsysteem – schrijft in haar richtsnoeren:

“Als bedrijven besluiten een bewijs van Covid-19 status te eisen als voorwaarde voor toegang, moeten zij ervoor zorgen dat zij voldoen aan alle relevante wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de Equalities Act 2010) en richtsnoeren die van toepassing zijn.”

(Maar ze maken geen melding van de Conventie van Genève, de Code van Neurenberg over experimentele vaccins – want dat is wat deze niet-gelicentieerde gentherapie medicijnen zijn – noch van de bovengenoemde resolutie van de Raad van Europa). Zij geven echter wel toe dat:

“Het is niet verplicht voor een individu om een visueel herkenningsteken te dragen om aan te geven dat hij is vrijgesteld. U moet deze individuen niet vragen om hun COVID-19 status aan te tonen via de NHS App.”

Waarom regeringen en politici terecht moeten staan onder de Code van Neurenberg

Deze “vaccins”, die snel op de markt zijn gebracht zonder de gebruikelijke volledige dierproeven (het weinige dat werd gedaan bleek rampzalig voor de dieren), zijn “alleen goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen” en zullen pas in 2023 volledig zijn toegelaten. Het protocol voor uitsluitend noodgebruik gaat uit van de veronderstelling dat er geen behandelingen beschikbaar zijn.

(Maar ze maken geen melding van de Conventie van Genève, de Code van Neurenberg over experimentele vaccins – want dat is wat deze niet-gelicentieerde gentherapie medicijnen zijn – noch van de bovengenoemde resolutie van de Raad van Europa). Zij geven echter wel toe dat:

“Het is niet verplicht voor een individu om een visueel herkenningsteken te dragen om aan te geven dat hij is vrijgesteld. U moet deze individuen niet vragen om hun COVID-19 status aan te tonen via de NHS App.”

Waarom regeringen en politici terecht moeten staan onder de Code van Neurenberg

Deze “vaccins”, die snel op de markt zijn gebracht zonder de gebruikelijke volledige dierproeven (het weinige dat werd gedaan bleek rampzalig voor de dieren), zijn “alleen goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen” en zullen pas in 2023 volledig zijn toegelaten. Het protocol voor uitsluitend noodgebruik gaat uit van de veronderstelling dat er geen behandelingen beschikbaar zijn.

Maar zoals wij weten zijn er verschillende behandelingen die over de hele wereld zeer doeltreffend zijn gebleken, maar waarvan de goedkeuring aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is onthouden – juist in die landen die het meest hebben geïnvesteerd in en afhankelijk zijn van de grote farmaceutische bedrijven die deze vaccins hebben ontwikkeld en zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor de effecten ervan.

De Code van Neurenberg, die is voortgekomen uit de processen van Neurenberg tegen de nazi’s aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, bevat duidelijke beginselen voor de toepassing van medische experimenten op mensen. Zij bepaalden dat

 • Het experiment moet in het belang van de samenleving zijn, ongeneeslijk door andere methoden.
  Wij weten dat andere behandelingen zijn onderdrukt ondanks het feit dat zij al vele tientallen jaren worden gebruikt en de goedkeuring voor noodgebruik is gebaseerd op de bewering dat er zogenaamd geen effectieve behandelingen.
 • Het experiment moet zo worden opgezet en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven.
  Wij weten dat de voor goedkeuring gebruikelijke dierproeven niet volledig zijn uitgevoerd voordat mensen werden gevaccineerd en dat de dierproeven die wel zijn uitgevoerd rampzalig zijn gebleken.
 • Het experiment moet zo worden uitgevoerd dat alle onnodig lichamelijk en geestelijk lijden en letsel wordt voorkomen.
  Wij weten uit de VAERS-rapporten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan dat deze vaccinaties tot grote lichamelijke letsels en sterfgevallen hebben geleid.
 • Er mogen geen experimenten worden uitgevoerd als er a priori reden is om aan te nemen dat er dood of invaliderend letsel zal optreden.
  De effecten op dieren waren zo’n a priori reden.
 • Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan het risico dat wordt bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost.
  Het is bekend dat de kans op overlijden na vaccinatie groter is (voor alle leeftijdsgroepen tot 50 jaar) dan de kans op overlijden als gevolg van COVID in de gemeenschap. Zie eerdere artikelen op Freenations waar het sterftecijfer als gevolg van COVID na vaccinatie tussen 5% en 7% ligt, terwijl het algemene sterftecijfer als gevolg van COVID in het VK slechts 2,2% bedraagt. https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
 • Er moeten goede voorbereidingen worden getroffen en adequate voorzieningen worden getroffen om de proefpersonen te beschermen tegen zelfs de geringste kans op letsel, invaliditeit of overlijden.
  Wij weten dat degenen die zich aanmelden voor vaccinatie niet op de hoogte zijn gebracht van de statistieken over bijwerkingen (waaronder sterfgevallen, spontane abortussen en hartontstekingen) voordat zij werden gevaccineerd.
 • Het experiment mag alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van bekwaamheid en zorgvuldigheid zou in alle stadia van het experiment vereist moeten zijn van degenen die het experiment uitvoeren of eraan deelnemen.
  Wij weten dat velen die niet “wetenschappelijk gekwalificeerd” zijn, deze vaccins hebben toegediend op locaties waar geen onmiddellijke toegang is tot klinische behandeling voor bijwerkingen (parkeerterreinen, bioscopen, enz.).
 • In de loop van het experiment moet de proefpersoon de vrijheid hebben om het experiment te beëindigen indien hij een lichamelijke of geestelijke toestand heeft bereikt waarin voortzetting van het experiment hem onmogelijk lijkt.
  Wij weten dat er een gezamenlijke propaganda-aanval is geweest op de artsen die geweigerd hebben vaccins toe te dienen, gezien de gevolgen voor hun patiënten.
 • Tijdens de uitvoering van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper bereid zijn het experiment op elk moment te beëindigen, indien hij in de uitoefening van zijn goede trouw, superieure bekwaamheid en zorgvuldige oordeel, waarschijnlijke redenen heeft om aan te nemen dat voortzetting van het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of overlijden.
  De sterfgevallen en bijwerkingen in de VS, het VK en Europa overtreffen ruimschoots de resultaten van welk ander vaccin dan ook gedurende vele tientallen jaren, maar er zijn blijkbaar geen controlemaatregelen van kracht waardoor de vaccins zouden worden stopgezet indien zich bepaalde vooraf vastgestelde aantallen sterfgevallen/bijwerkingen zouden voordoen.

Wij weten dat Dr. Reiner Fuellmich bewijzen verzamelt voor een internationale rechtszaak tegen de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor deze en andere onrechtmatigheden.

Het lijdt geen twijfel dat nationale regeringen, politici, artsen die blindelings “bevelen opvolgden” en supranationale machten zoals de WHO en de VN deze gebeurtenissen hebben aangestuurd en de aanval hebben geopend op die eminente wetenschappers en artsen die bezwaar hebben gemaakt en de frauduleuze PCR-tests, de valse sterftestatistieken en de gevaren voor de mensheid van deze niet-gelicentieerde experimentele vaccins hebben blootgelegd.

Geen wonder dat er over de hele wereld steeds meer demonstraties zijn en dat er in Frankrijk met vakbondsstakingen wordt gedreigd. https://www.rt.com/news/531114-france-unions-strike-vaccination/

Zij moeten allen de straf betalen voor deze misdaden.

Corporatistische fascisten in diens van de Britse regering om vaccinpaspoorten te ontwikkelen

Enkele jaren geleden heeft Freenations een artikel gepubliceerd over BMW en het nazi-verleden van de familie Quandt, die de grootste aandeelhouder is. http://freenations.net/nazi-bmw-threatens-the-british-magda-goebbels-would-be-proud/

Nu blijkt dat het bedrijf dat door de Britse regering is aangesteld om vaccinpaspoorten te ontwikkelen (dat is juist datgene waarvan Gove en Johnson beloofden dat het niet zou gebeuren!) niemand minder is dan Entrust, eigendom van die Quandt-familie. Entrust had opgeschept over de mogelijkheid om vaccinpaspoorten te “hergebruiken” in een nationaal ID-systeem. https://inews.co.uk/news/politics/vaccine-passports-contracts-government-covid-two-years-2023-1127579

Kijk naar deze uitstekende video over het onderwerp met Engelse ondertiteling:

2/7 https://www.youtube.com/watch?v=ieZTrfHSUsc

3/7 https://www.youtube.com/watch?v=LTr88uR20Fw

4/7 https://www.youtube.com/watch?v=jQz-ObGvznY

https://youtu.be/jQz-ObGvznY

5/7 https://www.youtube.com/watch?v=Uf84qOVG6eE

6/7 https://www.youtube.com/watch?v=HOZRieHr2h8

7/7 https://www.youtube.com/watch?v=sSDbwLZrdpc

Frontnieuwshttps://www.frontnieuws.com

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

Geef een antwoord