Voor alle ontslagen en geïntimideerde “vaccinatie” weigeraars. Het Internationaal Strafhof neemt uw aanklacht serieus.

We hebben goed nieuws.

Mocht u zijn ontslagen wegens het vermogen tot zelfstandig nadenken en naleven van de grondwet door vriendelijk doch beslist een verplichte mRNA grafeenoxide injectie af te wijzen, dan zijn er best nog bedrijven waar u terecht kunt.

In ons land zal het niet veel anders zijn. Als hier nog een dictatortje rondloopt die tijdens een persconferentie uitlegt dat hij zich nooit laat testen, omdat hij geen symptomen heeft, dan kun je hem toch moeilijk verplichten mee te doen aan een mRNA experiment.

U kunt uw werkgever ook fijntjes mededelen dat hij een advocaat op zijn dak krijgt wegens inbreuk op uw privacy, schending van de mensenrechten en overtreding van de grondwet. Niet een chef beslist over uw integriteit, maar dat doet u zelf.

Daarnaast is uw deelname aan de Covid Controlegroep uw vrijwillige bijdrage aan het medische experiment. Zonder uw medewerking is het experiment gedoemd te mislukken.

Het is overigens merkwaardig te constateren, dat iedereen die deze vaccinaties propageert, afdwingt en financiert nog vrij rondloopt en hun miljarden zeker stellen. Met name het Journalistendom is de paria van de samenleving geworden door alleen maar te berichten over zaken die er niets toe doen. De vaccinatiedwang, coronammatregelen en noodwetjes regime zijn slechts uitwassen van een in alle geledingen van de maatschappij doorgewoekerde slechtheid en genocidaal gedrag. Openlijke schijnheiligheid is tegenwoordig een van de positieve karaktereigenschappen bij gebreke van ratio en empathisch vermogen.

INTERNATIONAL TRIBUNAL

139 staten hebben het Verdrag van Rome getekend. 118 staten hebben geratificeerd en zijn akkoord gegaan met de jurisdictie van het Internationaal Strafhof (ICC), wat in Den Haag – of all places! – is gevestigd.

De landen die hebben getekend vindt u hier:

https://internationalcriminalcourtnashie.weebly.com/signatories-of-the-rome-statute.html

Landen als de Verenigde Staten, China, Rusland, India, Pakistan, Iran, Irak, Israël, Syrië, Saudi-Arabië, Lybië hebben niet geratificeerd. Dat is de overgrote meerderheid van de wereldbevolking, dat niet aan het Internatinaal Strafhof is onderworpen.

Het Tribunaal heeft al in november 2020 een zogenaamde “CEASE AND DESIST ORDER” uitgevaardigd. De kern:

CEASE AND DESIST any attempts, in contravention of the above incontrovertible mandates of International Law and of http://www.Peaceinspace.org Tribunal Final Judgment, to administer Genocidal Technologies Pandemic Measures such as COVID vaccinations, COVID PCR tests, COVID Social Control methods such as masking, lockdowns, quarantines, and/or any surveillance, harassment, detention, arrests, forced confinement with vaccinated persons, or other means of preventing this individual from exercising their work and daily life functions.

Pursuant to the Tribunal’s Final Order of November 29, 2020 and its Universal Jurisdiction under Natural and Common Law, under Articles 6 and 7 of the International Criminal Court Statute banning Genocide and Crimes Against Humanity7, and under 18 USC 1091,

You Are Hereby Ordered To CEASE & DESIST and Immediately Halt The Distribution And Use Among The Human Population In Your Jurisdiction Of Any And All “COVID VACCINATIONS” [GENETIC BIOWARFARE] and PCR tests As Constituting Genocide And Crimes Against Humanity In Your Jurisdiction.

Vertaling:

BEVEL tot STOPPEN & AFZIEN van alle pogingen om, in strijd met de bovengenoemde onweerlegbare mandaten van het Internationaal Recht en van de VONNIS van het http://www.Peaceinspace.org Tribunaal, Genocidale Technologieën Pandemische Maatregelen toe te passen, zoals COVID-vaccinaties, COVID PCR-tests, COVID Sociale Controlemethoden zoals maskering, lockdowns, quarantaines, en/of enige bewaking, intimidatie, detentie, arrestaties, gedwongen opsluiting met gevaccineerde personen, of andere middelen om deze persoon te verhinderen zijn werk en dagelijkse levensfuncties uit te oefenen.

Krachtens de Eindbeschikking (VONNIS) van het Tribunaal van 29 november 2020 en zijn Universele Jurisdictie krachtens natuurrecht en gewoonterecht, krachtens de artikelen 6 en 7 van het Statuut van het Internationaal Strafhof houdende een verbod op Genocide en Misdrijven tegen de Mens(elijk)heid 7, en krachtens 18 USC 1091,

wordt u hierbij bevolen de verspreiding en het gebruik van alle “COVID VACCINATIES” [GENETISCHE BIOWARFARE] en PCR-tests onder de menselijke bevolking in uw rechtsgebied te staken en onmiddellijk stop te zetten, aangezien deze tests in uw rechtsgebied genocide en misdaden tegen de menselijkheid vormen.


Alles gaat gewoon door. Dat betekent dat er geen recht meer is te halen bij wie of wat dan ook. Overheden houden zich niet eens meer aan hun eigen wetten en afspraken. Waarom zouden wij dat dan nog wel moeten doen? Omdat zij wapens hebben en wij niet? Mogen overheden hun ondemocratische decreten met de wapenknuppel kracht bijzetten, terwijl het Internationaal Strafhof de hele Coronasoap in alle facetten VERBODEN heeft??

Moet de wapenwet dan ook maar even worden overtreden?

met dank aan de administrator van de binnenlandsche bataafsche courant

Geef een antwoord