Mondmaskers een repressie middel opgelegd door regenten met 0 medische kennis.

De WHO heeft zelf toegegeven dat haar bijgewerkte beleidsrichtsnoeren voor gezichtsmaskers niet gebaseerd waren op nieuw bewijsmateriaal maar op “politiek gelobby”.

Freule Kajsa Ollongren verklaarde op 02-10-2020 het volgende;

Dus het gaat uiteindelijk over het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Wij hebben de overtuiging met de tweede kamer “en met ons ook een groot deel van Nederland” dat het dragen van een mondkapje daarbij kan helpen, dat wetenschappers vervolgens goed blijven kijken naar wat de echte effecten daarvan zijn juich Ik alleen maar eigenlijk toe. https://www.bitchute.com/video/Ea4yP9LRJ2MF/

Jaap T. van Dissel verklaarde op 10-03-2021 het volgende;

Filmpje! Jaap van Dissel tijdens de CORONA briefing in de 2e kamer. https://youtu.be/ydVAIRhcN_E

Op 20 oktober 2020 kwam dit artikel, wat Ik vooral mis is de daverende stilte van de medici hier in den lande.

Een wetenschappelijk onderbouwde analyse van waarom maskers niet doeltreffend, onnodig en schadelijk zijn

20 november 2020

Over de auteur Dr. Meehan

Dr. Jim Meehan, MD is een oogarts en specialist in preventieve geneeskunde met meer dan 20 jaar ervaring en geavanceerde training in immunologie, ontstekingen en infectieziekten. Hij heeft meer dan 10.000 chirurgische ingrepen uitgevoerd. Zijn onderzoekservaring omvat het onderzoeken van verbanden tussen militaire vaccinaties en het Golfoorlogsyndroom. Dr. Meehan is ook opgeleid in interne geneeskunde, verslavingsgeneeskunde, endocrinologie, integratieve geneeskunde, functionele geneeskunde en voeding.

Dr. Meehan is voormalig redacteur van het medische tijdschrift ” Oculaire immunologie en ontsteking “. Dr. Meehan heeft duizenden medische onderzoeken aan peer-reviews onderworpen. Met deze ervaring en deskundigheid heeft Dr. Meehan zijn carrière gewijd aan het beschermen van zijn patiënten en het publiek tegen de fraude, corruptie en pseudowetenschap die zo vaak worden gebruikt door vertegenwoordigers/artsenbezoekers en instanties wier motieven en belangen ertoe hebben geleid dat de Amerikaanse geneeskunde en farmaceutische geneesmiddelen de derde belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten zijn geworden.

Belangrijkste punten:
 • Tientallen jaren van wetenschappelijk bewijs op het hoogste niveau (meta-analyses van meerdere gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken) concluderen overweldigend dat medische maskers ineffectief zijn in het voorkomen van de overdracht van respiratoire virussen, inclusief SAR-CoV-2.
 • De pleitbezorgers van maskers baseren zich op bewijzen van laag niveau (observationele retrospectieve proeven en mechanistische theorieën), die geen van alle geschikt zijn om het bewijs, de argumenten en de risico’s van maskerverplichtingen te weerleggen.
 • De meerderheid van de bevolking loopt een zeer laag tot bijna geen risico op ernstige of dodelijke ziekte ten gevolge van CoVID-19. Kinderen lopen een buitengewoon laag risico om te sterven aan CoVID-19. Volgens de gepubliceerde gegevens van de CDC overleeft 99,99815% van de kinderen die CoVID-19 oplopen.
 • Overdracht van SARS-CoV-2 onder kinderen in scholen en kinderdagverblijven is zeer zeldzaam.
 • Het is goed gedocumenteerd dat op de juiste manier gedragen maskers schadelijk zijn voor hun dragers. Onjuist gedragen, hergebruikte of besmette maskers zijn gevaarlijk.
 • Elke redelijke risico-batenanalyse van medische maskers komt tot de conclusie dat de risico’s veel groter zijn dan de voordelen.
 • Kinderen lopen een groot risico op schade door verplichte maskers.

Overzicht:

 1. Evidence Based Medicine: Hoe we beslissingen (moeten) nemen in wetenschap en geneeskunde
 2. Maskers zijn ondoeltreffend
  • Gemengde boodschappen van de deskundigen
  • Het bewijs tegen maskers
  • Het bewijs voor maskers
 3. Maskers zijn onnodig
  • Angst en politiek ondermijnen de wetenschap en de rede
  • Het maskeren van kinderen op scholen is onnodig – zo zegt de wetenschap
 4. Maskers zijn schadelijk: 17 manieren waarop maskers schade kunnen aanrichten
 5. Het maskeren van schoolkinderen is ineffectief, onnodig en schadelijk
  • Verplichte maskers op school zijn een ‘grote bedreiging’ voor de gezondheid van kinderen, waarschuwen artsen
  • Kinderen dwingen maskers te dragen op school is onnodig
  • Kinderen dwingen om gedurende lange periodes maskers te dragen kan hen fysieke schade berokkenen
  • Kinderen dwingen om gedurende lange tijd maskers te dragen kan hen geestelijke en psychologische schade berokkenen

Evidence Based Medicine: Hoe we beslissingen (zouden moeten) nemen in wetenschap en geneeskunde

Bewijs van hoog niveau bewijs en van laag niveau bewijs – de hiërarchie van medisch bewijs

Voorstanders van maskermandaten hebben eenvoudigweg geen wetenschappelijk bewijs van het hoogste niveau om hun argumenten te ondersteunen. Zij kunnen zich alleen beroepen op wetenschap van laag niveau – retrospectieve observationele studies.

Bewijshiërarchieën worden vaak toegepast op bewijsmateriaal gebaseerd in de praktijk en maken integraal deel uit van de besluitvorming in de geneeskunde en de praktijk van op bewijsmateriaal gebaseerd medicine (EBM). https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchy_of_evidence

Een hiërarchie van bewijsmateriaal (of bewijsniveaus) is een heuristiek die wordt gebruikt om de relatieve sterkte van uit wetenschappelijk onderzoek verkregen resultaten te rangschikken. Er bestaat brede overeenstemming over de relatieve sterkte van grootschalige, epidemiologische studies.

Er zijn meer dan 80 verschillende hiërarchieën voorgesteld voor de beoordeling van medisch bewijsmateriaal.[1] De opzet van de studie (zoals een case report voor een individuele patiënt of een geblindeerde gerandomiseerde gecontroleerde trial) en de gemeten eindpunten (zoals overleving of kwaliteit van leven) zijn van invloed op de sterkte van het bewijsmateriaal. In klinisch onderzoek is het beste bewijs voor de werkzaamheid van behandelingen voornamelijk afkomstig van meta-analyses van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s).[2][3] Doorgaans staan systematische reviews van voltooide, kwalitatief hoogwaardige gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken – zoals die gepubliceerd door de Cochrane Collaboration – als de hoogste kwaliteit van bewijs boven observationele studies, terwijl de mening van deskundigen en anekdotische ervaring op het onderste niveau van bewijskwaliteit staan.[2][4]  

 1. Siegfried T (2017-11-13). {3} Filosofische kritiek legt gebreken in medische bewijshiërarchieën bloot;. Science News. Opgehaald 2018-05-16.
 2. Shafee, Thomas; Masukume, Gwinyai; Kipersztok, Lisa; Das, Diptanshu; Häggström, Mikael; Heilman, James (28 augustus 2017). {4} Evolutie van Wikipedia medische inhoud: verleden, heden en toekomst;. Journal of Epidemiology and Community Health. 71 (11): jech–2016–208601.doi:10.1136/jech-2016-208601. ISSN 0143-005X. PMC 5847101. PMID 28847845.
 3. Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB (2005). Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM (3e ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. pp. 102-05. ISBN 978-0443074448. [vertaling pdf wordt later in een vervolgblog geplaatst]
 4. Kim Hugel (16 mei 2013). The Journey of Research – Levels of Evidence;. Canadian Association of Pharmacy in Oncology. Op 8 december 2019 ontleend.

Maskers zijn niet doeltreffend:  

We zijn allemaal in de war door de gemengde berichten die we hebben ontvangen over het dragen van maskers in de gemeenschap, in bedrijven en op scholen. Het is een tribale kwestie geworden, die verdeeldheid zaait en voor de meesten verwarrend is. Ik ben echter niet verward. Ik ben volledig op de hoogte van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot maskers. Na het lezen van dit, zult u dat ook zijn. Dan kunt u de beste beslissingen nemen voor u en uw gezin.

Zoals u zult leren uit het materiaal dat volgt, zou het bewijs voor en tegen maskers niet verwarrend moeten zijn. Het bewijs is duidelijk: maskers zijn ondoeltreffend, onnodig en schadelijk.

Wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt, inclusief de misinformatie rond het dragen van maskers in de gemeenschap, heeft te maken met politieke agenda’s, symboliek en angst, niet met wetenschap.

Gemengde berichten van de experts:

De CoVID-19 pandemie gaat over virale overdracht. Van chirurgische en stoffen maskers is herhaaldelijk aangetoond dat ze geen enkel voordeel bieden bij het beperken van de overdracht en infectie veroorzaakt door virussen zoals influenza en SARS-CoV-2. Dat is precies de reden waarom ze nooit zijn aanbevolen voor gebruik tijdens de seizoensgriepuitbraak, epidemieën of eerdere pandemieën.

Het falen van de wetenschappelijke literatuur om medische maskers voor influenza en alle andere virussen te ondersteunen, is ook de reden waarom Fauci, de VS Surgeon General, de CDC, de WHO, en vrijwel elke infectieziektedeskundige verklaarden dat het dragen van maskers de overdracht van SARS-CoV-2 niet zal voorkomen. Hoewel de “volksgezondheidsautoriteiten” hun aanbevelingen omdraaiden, herriepen en later veranderden, veranderde de wetenschap niet, noch verscheen er nieuwe wetenschap die het dragen van maskers in het openbaar ondersteunde. In feite bevestigt de meest recente systemische analyse opnieuw dat maskers niet effectief zijn in het voorkomen van de overdracht van virussen zoals CoVID-19: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

Als uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat maskers doeltreffend zijn, waarom hebben volksgezondheid deskundigen het publiek dan in het begin van de pandemie gezegd ze niet te dragen?

Ik heb verschillende antwoorden op deze vraag gehoord en geen ervan is redelijk. Hier zijn een paar van de verklaringen die geen redelijke toetsing doorstaan:

 • In het begin van de pandemie zeiden Fauci, het CDC, de VS-chirurg-generaal en CDC-directeur Redfield allemaal dat maskers ondoeltreffend waren en de drager of andere leden van het publiek niet zouden beschermen tegen SARS-CoV-2, het virus dat CoVID-19 veroorzaakt. Fauci en het CDC logen tegen het publiek en het Congres over maskers omdat ze de voorraad maskers voor gezondheidswerkers probeerden te beschermen.
  • In het begin van de pandemie vertelden Fauci et al. in feite de waarheid over wat jaren van wetenschappelijk onderzoek overweldigend concludeerde: medische maskers werken niet om de overdracht of infectie van virale respiratoire pathogenen te voorkomen.
  • Ongeveer een maand later, om redenen die meer te maken lijken te hebben met het feit dat ze gelobbyd werden door niet nader genoemde belangengroepen, begonnen ze allemaal terug te krabbelen en beweerden ze dat wat ze eerder zeiden eigenlijk een leugen was, maar dat ze logen omdat ze probeerden de PBM voorraad voor gezondheidswerkers te beschermen.
 • Er verscheen absoluut GEEN NIEUW onderzoek om de veertig jaar van meta-analyses en systematische beoordelingen van vele gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken te weerleggen die concludeerden dat maskers niet werken om de overdracht van bovenste luchtwegenvirussen te voorkomen.
  • In de wetenschappelijke literatuur verschenen verschillende bewijzen op laag niveau, retrospectieve observationele, mechanistische studies, en belachelijke “gemaskerde hamsterkooi” studies.
  • De meningen en theorieën die deze studies aanreikten waren interessant en het overwegen waard, maar zij slaagden er niet in het grote corpus van voorafgaande bewijzen van hoog niveau te verklaren of te weerleggen. In dit artikel zal ik aantonen dat geen van deze observationele studies of mechanistische theorieën de grote hoeveelheid bewijsmateriaal van hoog niveau, opgebouwd uit jaren van meta-geanalyseerde en systematisch herziene meervoudige gerandomiseerde gecontroleerde trials, kon weerleggen.

Redfield, Fauci, Birx, de VS Surgeon General, de CDC, en het WHO waren vreselijk inconsistent, verwarrend, en draaierig over maskers gedurende de pandemie

We waren vaak in de war door de gemengde berichten van de volksgezondheidsinstanties. In het begin van de pandemie vertelden Dr. Fauci, de Amerikaanse Chirurg-Generaal en het WHO het publiek in niet mis te verstane bewoordingen geen maskers te dragen. In de loop van de daaropvolgende weken en maanden wijzigde de CDC tot tweemaal toe zijn aanbevelingen, evenals de WHO, en de aanbevelingen van de twee agentschappen spraken elkaar voortdurend tegen!

CDC: Op 4 juni 2020 publiceerde de CDC richtlijnen die aangeven dat maskers de verspreiding van Covid-19 niet tegengaan na slechts vijftien minuten van blootstelling aan iemand met symptomen. CDC, Richtsnoeren voor de volksgezondheid inzake blootstelling van de Gemeenschap, bijgewerkt op 31 juli 2020.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html

WHO: Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie het dragen van maskers voor gezondheidswerkers aanbeveelt, erkent zij dat er geen bewijs is dat het dragen van maskers de verspreiding van Covid-19 voorkomt en dat de wetenschap eenvoudigweg niet ondersteunt om verder gezonde mensen te verplichten de hele dag gezichtsmaskers te dragen.

“Op dit moment is er geen direct bewijs (uit studies over COVID-19 en bij gezonde mensen in de gemeenschap) over de effectiviteit van het universeel afplakken van gezonde mensen in de gemeenschap om infectie met luchtwegvirussen, waaronder COVID-19, te voorkomen.” Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Advies over het gebruik van maskers in de context van COVID-19, Tussentijdse richtsnoeren (5 juni 2020) op 6.

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

De WHO heeft ook enkele risico’s erkend die langdurig gebruik van het masker met zich meebrengt voor gezondheidswerkers en anderen:

 • Zelfbesmetting als gevolg van de manipulatie van het masker door besmette handen;
 • Mogelijke zelfbesmetting die kan optreden indien medische maskers niet worden vervangen wanneer ze nat, vuil of beschadigd zijn
 • Mogelijke ontwikkeling van gezichtshuidlaesies, irriterende dermatitis of verergering van acne, bij veelvuldig gebruik gedurende lange uren
 • Maskers kunnen oncomfortabel zijn om te dragen;
 • Vals gevoel van veiligheid, waardoor algemeen erkende preventieve maatregelen, zoals fysieke afstand houden en handhygiëne, mogelijk minder worden nageleefd
 • Risico van druppeloverdracht en van spatten in de ogen, indien het dragen van een masker niet gepaard gaat met oogbescherming;
 • Nadelen voor of moeilijkheden bij het dragen ervan door specifieke kwetsbare bevolkingsgroepen zoals personen met psychische stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, doven en slechthorenden, en kinderen
 • Moeilijkheden bij het dragen in warme en vochtige omgevingen.

De volksgezondheidsautoriteiten veranderden van mening, maar de wetenschap veranderde niet. Dus, wat veranderde hun mening?

Meer dan 40 jaar wetenschap heeft consequent geconcludeerd dat maskers niet werken. Er is geen nieuwe wetenschap die deze conclusie weerlegt. Wat is dan de basis voor de koerswijziging van onze volksgezondheidsdeskundigen?

Het volgende is de Twitter post van Deborah Cohen, UK correspondent voor BBC Newsnight en 2019 British Journalism Award winnaar, geeft aan dat haar onderzoek naar de WHO verandering van het niet aanraden van maskers naar het aanraden van maskers alles te maken had met politiek en lobbyen: Deborah Cohen @deb_cohen

Medisch gekwalificeerd, UK Correspondent @BBCNewsnight | 2019 British Journalism Award winnaar

 • Uit verschillende bronnen hebben wij vernomen dat de WHO-commissie die het bewijsmateriaal heeft onderzocht, zich niet achter de maskers had geschaard, maar ze had aanbevolen als gevolg van politiek gelobby. Dit punt werd voorgelegd aan de WHO, die het niet ontkende. We zeiden dat sommige mensen vinden dat we niet op RCT’s moeten wachten voordat we beleid invoeren“.

4:25 AM – 12 juli 2020 [deze tweet is verwijderd]

De ondoeltreffendheid van gelaatsmaskers om de verspreiding van virale ademhalingsziekten, waaronder Covid-19, tegen te gaan is algemeen bekend en erkend in de wetenschappelijke en medische literatuur en wetenschappelijke gemeenschappen. Het lijkt er dan ook op dat de overgang van aanbevelingen op het gebied van de volksgezondheid naar een wijdverspreid maskermandaat gebaseerd was op een combinatie van waarnemingsstudies van laag niveau, speculatieve mechanistische studies, angst en, bovenal, POLITIEK, NIET WETENSCHAP.

Om de verwarring weg te nemen, zal ik betogen dat het wetenschappelijk bewijs niet alleen niet het dragen van gelaatsmaskers door de gemeenschap ondersteunt, maar dat het bewijs aantoont dat gezonde mensen die gelaatsmaskers dragen, ernstige gezondheidsrisico’s voor de dragers inhouden.

Het bewijs TEGEN Maskers

Big Data-analyse van 25 Amerikaanse staten en 23 landen concludeert: Noch afsluiting noch maskerverplichtingen leiden tot minder COVID-overdracht of minder sterfgevallen”.

Een nieuw werkdocument van het National Bureau of Economic Research (NBER) door Andrew Atkeson, Karen Kopecky en Tao Zha richtte zich op landen en staten in de VS met meer dan 1.000 COVID-doden vanaf eind juli. Deze analyse is de grootste en meest uitgebreide analyse van de grootste datasets tot nu toe. In totaal omvatte de studie 25 Amerikaanse staten en 23 landen.

 • De conclusie van de studie is dat de gegevenstrends erop wijzen dat niet farmaceutische interventies (NPI’s) zoals lockdowns, sluitingen, reisbeperkingen, thuisblijfverordeningen, evenementenverboden, quarantaines, uitgaansverboden en maskermandaten – geen invloed lijken te hebben op de algemene overdrachtscijfers van het virus.

Systemische beoordelingen en meta-analyse van meerdere gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken komen tot de conclusie dat gezichtsmaskers de overdracht van virale respiratoire pathogenen niet voorkomen

Een van de grootste en best bewijskrachtigste studies naar de doeltreffendheid van gezichtsmaskers bij de overdracht van virussen van de luchtwegen, die onlangs door de CDC werd vrijgegeven, is Jingyi Xiao, et al., Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings- Personal Protective and Environmental Measures, Emerging Infectious Diseases, Vol. 26, No. 5, (May 2020). https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

 • Uit deze meta-analyse van de CDC bleek dat gezichtsmaskers niet voor een significante vermindering van de virusoverdracht zorgden.
 • In onze systematische review identificeerden we 10 [Randomly Controlled Trials] die schattingen rapporteerden van de effectiviteit van gezichtsmaskers bij het verminderen van laboratorium bevestigde influenzavirusinfecties in de gemeenschap uit literatuur gepubliceerd in de periode 1946-juli 27, 2018. In gepoolde analyse vonden we geen significante vermindering van influenzatransmissie met het gebruik van gezichtsmaskers.”
 • Er is beperkt bewijs voor hun effectiviteit in het voorkomen van influenzavirusoverdracht, hetzij wanneer gedragen door de geïnfecteerde persoon voor bronbestrijding of wanneer gedragen door niet-geïnfecteerde personen om blootstelling te verminderen.
 • Ons systematisch onderzoek vond geen significant effect van gezichtsmaskers op de overdracht van laboratorium bevestigde influenza.

Het verplichten van het dragen van gezichtsmaskers door kinderen slaagt zelfs niet in een rationele basistest en is duidelijk niet in het belang van het kind, wanneer het wordt beoordeeld door middel van een feitelijke, op bewijs gebaseerde analyse, in plaats van een op angst gebaseerde lens. Het is gewoonweg niet rationeel om te geloven dat gezichtsmaskers door jonge kinderen gedurende tien uur op een schooldag naar behoren en aandachtig zullen worden gedragen.

In feite blijkt uit het overgrote deel van de wetenschappelijke literatuur dat gezichtsmaskers de verspreiding van COVID-19 door, naar of van kinderen niet kan worden voorkomen.

 • Radonovich, L.J. et al., N95 Respirators vs. Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel (Ademhalingsmaskers versus medische maskers ter voorkoming van griep bij personeel in de gezondheidszorg): A Randomized Clinical Trial (Een gerandomiseerde klinische studie), JAMA. 2019; 322(9): 824-833. doi:10.1001/jama.2019.11645, 2019. https://jamanetwork.com/journals/jama/ fullarticle/2749214
  • “Van de 2862 gerandomiseerde deelnemers, voltooiden 2371 de studie en waren goed voor 5180 gevallen van HCW. … Onder ambulant personeel in de gezondheidszorg resulteerden N95 respirators versus medische maskers zoals gedragen door deelnemers aan deze studie niet in een significant verschil in de incidentie van laboratorium-bevestigde influenza.”
 • Long, Y. e.a., Effectiviteit van N95 ademhalingsmaskers versus chirurgische maskers tegen influenza: Een systematisch overzicht en meta-analyse, J Evid Based Med. 2020; 1- 9. https://doi.org/10.1111/jebm.12381
  • In totaal werden zes [Randomized Controlled Trials] geïncludeerd, waarbij 9171 deelnemers betrokken waren.
  • Er waren geen statistisch significante verschillen in het voorkomen van door laboratoriumonderzoek bevestigde influenza, door laboratoriumonderzoek bevestigde virale infecties van de luchtwegen, door laboratoriumonderzoek bevestigde infecties van de luchtwegen en op influenza gelijkende aandoeningen bij gebruik van N95-ademhalingsmaskers en chirurgische maskers.
  • Uit een meta-analyse bleek een beschermend effect van N95-maskers tegen laboratorium bevestigde bacteriële kolonisatie.
  • Het gebruik van N95-maskers in vergelijking met chirurgische maskers wordt niet geassocieerd met een lager risico op laboratorium bevestigde influenza.
 • Zie bv. Patrick Saunders-Hastings, et, al, Effectiviteit van persoonlijke beschermingsmaatregelen bij het verminderen van de overdracht van pandemische influenza: Een systematische review en meta-analyse, Epidemieën, v. 20 (september 2017)
  • Uit deze systemische evaluatie bleek dat het gebruik van een gezichtsmasker geen significant beschermend effect had tegen besmetting met de pandemische influenza van 2009. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1755436516300858
 • Uit een onderzoek van de Norwich School of Medicine van april 2020 bleek dat “het bewijs niet sterk genoeg is om het gebruik van gezichtsmaskers op grote schaal te ondersteunen”, maar dat het gebruik van maskers door “bijzonder kwetsbare personen wanneer zij zich in voorbijgaande situaties met een hoger risico bevinden”, wordt ondersteund.
  • Brainard, et al., gezichtsmaskers en soortgelijke barrières ter voorkoming van ademhalingsziekten zoals COVID-19: Een snelle systematische review, 6 april 2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1
 • Dr. Russell Blaylock, een nationaal erkend en door de raad van bestuur gecertificeerd neurochirurg, gezondheidswerker, auteur en spreker, waarschuwt dat gezichtsmaskers er niet alleen niet in slagen de gezonden tegen ziekte te beschermen, maar dat zij ook ernstige gezondheidsrisico’s voor de drager ervan met zich meebrengen.
  • Dr. Russell Blaylock, Blaylock: Gezichtsmaskers vormen ernstige risico’s voor de gezondheid, Technocratie Nieuws & Trends, (gepost op 11 mei 2020). https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/

Recente studies toonden aan dat ongeveer een derde van de [gezondheidswerkers] hoofdpijn kreeg bij het gebruik van het masker, dat de meeste reeds bestaande hoofdpijn hadden die verergerde door het dragen van het masker, en dat 60% pijnstillers nodig had om de pijn te verlichten. Wat de oorzaak van de hoofdpijn betreft, kunnen de bandjes en de druk van het masker weliswaar de oorzaak zijn, maar het meeste bewijsmateriaal wijst in de richting van hypoxie en/of hypercapnie als de oorzaak. Dat wil zeggen, een vermindering van de bloedoxygenatie (hypoxie) of een verhoging van de bloed-C02 (hypercapnie).

Het is bekend dat het N95-masker, indien het urenlang wordt gedragen, de zuurstofvoorziening in het bloed met wel 20% kan verminderen, wat kan leiden tot bewustzijnsverlies.

Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte (hypoxie) in verband wordt gebracht met een verzwakking van de immuniteit. Studies hebben aangetoond dat hypoxie het type van de belangrijkste immuuncellen die virale infecties bestrijden, de CD4+ T-lymfocyt, kan remmen.

Dit gebeurt omdat de hypoxie het niveau verhoogt van een verbinding die hypoxie-induceerbare factor-1 (HIF-1) wordt genoemd, die T-lymfocyten afremt en een krachtige immuun remmende cel, de Tregs, stimuleert.

Dit maakt de weg vrij voor het oplopen van een infectie, waaronder COVID-19, en maakt de gevolgen van die infectie veel ernstiger. Het komt erop neer dat u door uw masker een groter risico loopt op infecties en, als dat zo is, op een veel slechtere afloop.

 • Zie ook Denis G. Rancourt, PhD, Maskers werken niet: Een overzicht van de wetenschap die relevant is voor COVID-19 sociaal beleid, Ontario Civil Liberties Association, 11 april 2020. Ontario Burgerlijke Vrijheden Vereniging, 11 april 2020. https://www.researchgate.net/publication/340570735
  • Er zijn uitgebreide studies met gerandomiseerde en gecontroleerde proeven (RCT’s) uitgevoerd, en evaluaties van RCT’s in het kader van meta-analyses, die allemaal aantonen dat maskers en gasmaskers niet werken bij het voorkomen van griepachtige aandoeningen van de luchtwegen, of aandoeningen van de luchtwegen waarvan wordt aangenomen dat ze worden overgedragen door druppeltjes en aerosoldeeltjes. Bovendien zijn de bekende fysica en biologie ter zake, die ik heb onderzocht, van dien aard dat maskers en ademhalingsapparatuur niet zouden mogen werken. Het zou een paradox zijn als maskers en ademhalingsapparatuur zouden werken, gezien wat we weten over virale ademhalingsziekten: De belangrijkste transmissieroute bestaat uit aërosoldeeltjes met een lange verblijftijd (< 2,5 µm), die te fijn zijn om te worden geblokkeerd, en de minimale infectiedosis is kleiner dan één aërosoldeeltje.
 • Jacobs, J. L. et al. (2009) Gebruik van chirurgische gezichtsmaskers ter vermindering de incidentie van verkoudheid onder gezondheidswerkers in Japan: Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, American Journal of Infection Control, Volume 37, Issue 5, 417 – 419 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19216002
  • “Werknemers in de gezondheidszorg (HCW) met een N95-masker hadden significant meer kans op hoofdpijn.”
  • “Gezichtsmaskergebruik bij HCW bleek geen voordeel op te leveren wat betreft verkoudheidssymptomen of het krijgen van verkoudheid.”
 • Cowling, B. et al., Gezichtsmaskers ter voorkoming van de overdracht van het influenzavirus: Een systematisch review, Epidemiologie en Infectie, 138(4), 449-456.  doi:10.1017/S0950268809991658 2010.
 • bin-Reza et al., Het gebruik van maskers en ademhalingsmaskers ter voorkoming van Influenza en andere respiratoire virussen 6(4), 257-267, 2012.nza: een systematisch overzicht van het wetenschappelijk bewijs, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x
  • “Er waren 17 in aanmerking komende studies. … In geen van de studies werd een overtuigend verband aangetoond tussen het gebruik van een masker ⁄ en bescherming tegen griepinfecties.
 • “Offeddu, V. et al., Doeltreffendheid van maskers en ademhalingsmaskers tegen luchtweginfecties bij gezondheidswerkers: Een systematische review en Meta-analyse, Klinische Infectieziekten, Volume 65, Nummer 11, 1 December 2017, Pagina’s 1934-1942. https://doi.org/10.1093/cid/cix681
  • “Zelf-gerapporteerde beoordeling van klinische uitkomsten was vatbaar voor vertekening. Bewijs voor een beschermend effect van maskers of beademingsapparatuur tegen geverifieerde respiratoire infectie (VRI) was statistisch niet significant.”

In feite zijn veel artsen en onderzoekers nu van mening dat, omdat de ondoeltreffendheid van gelaatsmaskers bij het tegengaan van de verspreiding van Covid-19 zo algemeen bekend en erkend is in de wetenschappelijke en medische gemeenschappen, het doel van wijdverspreide maskerverplichtingen volledig gebaseerd is op waarnemingsstudies van laag niveau, speculatieve mechanistische studies, angst en politiek, niet op wetenschap.

 • Zie Michael Klompas, M.D., M.P.H., et. al, Universele Maskering in Ziekenhuizen in de Covid-19 Era, New England Journal of Medicine, N Engl J Med 2020; 382:e63 (21 mei 2020). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
  • “We weten dat het dragen van een masker buiten de gezondheidszorg weinig of geen bescherming biedt tegen infecties. . . Het is ook duidelijk dat maskers een symbolische functie hebben. Maskers zijn niet alleen hulpmiddelen, het zijn ook talismannen die kunnen helpen om het gevoel van veiligheid, welzijn en vertrouwen van gezondheidswerkers in hun ziekenhuizen te vergroten. Hoewel dergelijke reacties misschien niet strikt logisch zijn, zijn we allemaal onderhevig aan angst en bezorgdheid, vooral in tijden van crisis. Men zou kunnen aanvoeren dat angst en bezorgdheid beter kunnen worden tegengegaan met gegevens en voorlichting dan met een marginaal nuttig masker.”
 • Lisa M Brosseau, ScD, Margaret Sietsema, PhD, COMMENTAAR: Maskers-voor-alles voor COVID-19 niet gebaseerd op deugdelijke gegevens, Centrum voor Infectieziekten Onderzoek en Beleid, Universiteit van Minnesota, 1 april 2020. https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
  • Dr. Brosseau is een nationaal deskundige op het gebied van de bescherming van de luchtwegen en infectieziekten en professor (gepensioneerd) aan de Universiteit van Illinois in Chicago. Dr. Sietsema is eveneens een deskundige op het gebied van de bescherming van de luchtwegen en assistent-professor aan de Universiteit van Illinois in Chicago. Zij maakten in hun commentaar de volgende kernpunten kenbaar:
  • “Wij bevelen het niet aan om het grote publiek dat geen symptomen van COVID-19-achtige ziekte heeft, te verplichten routinematig stoffen of chirurgische maskers te dragen omdat: Er is geen wetenschappelijk bewijs dat ze effectief zijn in het verminderen van het risico van SARS-CoV-2 overdracht. Het gebruik ervan ertoe kan leiden dat degenen die de maskers dragen andere afstandsinspanningen versoepelen omdat zij een gevoel van bescherming hebben. We moeten de voorraad chirurgische maskers voor gezondheidswerkers die een risico lopen, op peil houden.”

In een artikel van augustus 2020 ontkracht Denis G. Rancourt, PhD, een onderzoeker van de Ontario Civil Liberties Association, vermeende “studies” die het verplichte gebruik van gezichtsmaskers voor de algemene bevolking zouden ondersteunen.

Aanbevelingen voor het dragen van uitgebreide maskers – zoals velen hebben voorgesteld – zullen de overdracht van SARS-CoV-2 niet verminderen, zoals is gebleken uit de wijdverspreide praktijk van het dragen van dergelijke maskers in de provincie Hubei, China, vóór en tijdens de massale COVID-19-overdracht eerder dit jaar.

Uit ons onderzoek van relevante studies blijkt dat doekmaskers niet doeltreffend zijn om overdracht van SARS-CoV-2 te voorkomen, ongeacht of zij als bronbestrijding of als persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen.

Doekmaskers zijn niet doeltreffend en kunnen het risico op besmetting vergroten

Doekmaskers zijn absoluut niet doeltreffend. Erger nog, ze kunnen de incidentie van ziekten bij de dragers en de bevolking verhogen.

Ondanks het hoogstaande wetenschappelijke bewijs tegen doekmaskers, maakte de CDC de onvergeeflijke fout ons te vertellen dat doekmaskers werkten. Ze gaven zelfs aanwijzingen op hun website voor het maken van zelfgemaakte doekmaskers.

In een onderzoek van de Universiteit van Oxford, Centre for Evidence-Based Medicine, uit juli 2020 werd vastgesteld dat er geen bewijs is dat doekmaskers effectief zijn tegen virusinfectie of -overdracht.

Een studie van juli 2020 door Japanse onderzoekers vond dat stoffen maskers “nul bescherming bieden tegen coronavirus.”

Naoya Kon, Cloth face masks offer zero shield against virus, a study shows, The Asahi Shimbun, studie door Kazunari Onishi. http://www.asahi.com/ajw/articles/135236643523664 “Dit experiment bevestigde opnieuw dat het dragen van stoffen en gaasmaskers virusinfectie niet kan voorkomen.”

Duke-wetenschappers tonen aan dat stoffen maskers de aerosolisatie van virale deeltjes verhogen

https://scienceandsociety.duke.edu/

Duke wetenschappers testten verschillende maskers en ontdekten dat stoffen maskers “…de grootste druppels leken te verspreiden in een veelvoud van kleinere druppels (zie fig. S5), wat de schijnbare toename van het aantal druppels ten opzichte van geen masker in dat geval verklaart. Gezien het feit dat kleinere deeltjes langer in de lucht blijven dan grote druppels (grotere druppels zinken sneller), zou het gebruik van zo’n masker contraproductief kunnen zijn.”[1]

 • Nekfleeces, ook wel gaitermaskers genoemd en vaak gebruikt door hardlopers, waren het minst effectief. In feite resulteerde het dragen van een fleece masker in een hoger aantal ademhalingsdruppels omdat het materiaal grote ademhalingsdruppels leek af te breken in kleine druppelkernen die aerosaliseren, urenlang in de lucht blijven hangen en in staat zijn grote afstanden af te leggen met bewegingen van de lucht.

Gevouwen bandana’s en gebreide maskers presteerden ook slecht en boden niet veel bescherming.

 • ‘We waren uiterst verbaasd te ontdekken dat het aantal deeltjes gemeten met het vlies eigenlijk groter was dan het aantal deeltjes gemeten zonder het dragen van een masker,’ zei Fischer.[2]

De bevindingen van Duke voegen toe aan wat we al sinds 2015 weten: doekmaskers werken niet

In 2015 toonde de eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het gebruik van doekmaskers onder 1607 ziekenhuismedewerkers in de gezondheidszorg aan dat doekmaskers niet alleen niet werken, maar dat ze ook geassocieerd waren met grote hoeveelheden bijwerkingen, en “…resulteerden in significant hogere percentages infecties dan medische maskers, en presteerden ook slechter dan de controle-arm.”[3]

 • “Ongewenste voorvallen geassocieerd met het gebruik van gezichtsmaskers werden gerapporteerd bij 40,4% (227/562) van de hulpverleners in de medische masker arm en 42,6% (242/568) in de doekmasker arm (p waarde 0,450). Algemeen ongemak (35,1%, 397/1130) en ademhalingsproblemen (18,3%, 207/1130) waren de meest gemelde bijwerkingen.”[3] “Conclusies: Deze studie is de eerste RCT van doekmaskers, en de resultaten waarschuwen tegen het gebruik van doekmaskers. Dit is een belangrijke bevinding om de gezondheid en veiligheid op het werk te informeren. Vochtretentie, hergebruik van stoffen maskers en slechte filtratie kunnen leiden tot een verhoogd risico op infectie. Er is verder onderzoek nodig om te bepalen of doekmaskers wereldwijd op grote schaal moeten worden gebruikt. Als voorzorgsmaatregel moeten doekmaskers echter niet worden aanbevolen voor HCW’s, met name in situaties met een hoog risico, en moeten de richtsnoeren worden bijgewerkt.”[3]
 • “Dit is een belangrijke bevinding om de gezondheid en veiligheid op het werk te informeren. Vochtretentie, hergebruik van stoffen maskers en slechte filtratie kunnen leiden tot een verhoogd risico op infectie.”[3]

Laat me een punt zetten achter alle wetenschap die de CDC, et al, wisten (of hadden moeten weten) voordat ze de bevolking aanraadden iets te doen dat waarschijnlijk virale infectie en transmissie zou verhogen: HET ENIGE WAAR DOEKMASKERS GOED VOOR ZIJN IS MENSEN ZIEK MAKEN.

Hoe konden Fauci, Birx, Redfield, de CDC, en de WHO zo flagrant onbekwaam zijn en zo flagrant onwetend van de gevestigde wetenschap dat zij op gevaarlijke wijze het universeel maskeren zouden aanbevelen?!

Referenties:

[1] Relatief goedkope meting van de doeltreffendheid van gezichtsmaskers voor het filteren van uitgestoten druppels tijdens het spreken. https://advances.sciencemag.org/content/6/36/eabd3083
[2] Onderzoekers hebben een test gemaakt om te bepalen welke maskers het minst effectief zijn. https://www.cnn.com/…/duke-university-face…/index.html
[3] MacIntyre CR, Seale H, Dung TC, et al., A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers, BMJ Open 2015; 5: e006577, US National Library of Medicine, National Institutes of Health, doi: 10.1136/bmjopen-2014-006577, April 22, 2015. https://www.researchgate.net/publication/275360639_A_cluster_randomised_trial_of_cloth_masks_compared_with_medical_masks_in_healthcare_workers
[4] Maskers vermomd als wetenschap. https://threadreaderapp.com/thread/1320032362550464516.html?fbclid=IwAR1NNRY3l1jQr5mkhoAmUQ1Z32lg5-WtDRGkzqMmDuhmzOHKwvrPbMw0nwc

Maskers als middel van “Bron Controle” – Nee, Mijn Masker Beschermt Jou Niet Tegen Mij

Het publiek wordt herhaaldelijk verkeerd voorgelicht door aanstekelijke (op schuld en angst gebaseerde) marketingboodschappen die zijn ontworpen om de sociale verantwoordelijkheid (of het schuldgevoel) te promoten om maskers te dragen als een vorm van broncontrole: “Ik draag mijn masker voor jou en jij draagt jouw masker voor mij”.

Waar is het bewijs voor deze beweringen? Op de websites waar deze onwetenschappelijke marketing boodschappen te vinden zijn, wordt nooit verwezen naar de wetenschap die de beweringen ondersteunt. In feite heeft bijna alles wat in de publieke psyche is gedrild met betrekking tot maskers, weinig tot geen basis in de wetenschap en absoluut geen robuuste ondersteuning van het hoogste niveau op bewijs gebaseerd onderzoek. Van maskers is nooit bewezen dat ze de drager of de gemeenschap beschermen tegen de overdracht van ziekteverwekkers van de luchtwegen. Maskerplichten tijdens een pandemie worden tegengesproken door decennia van wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau.

Simpel gezegd, het publiek wordt misleid door frauduleuze beweringen ondersteund door zwakke pseudowetenschap.

Het misleidende argument: “Nou, als maskers niet werken, waarom dragen chirurgen ze dan?”

Ik ben een oftalmologisch chirurg. Ik ben gespecialiseerd in oculaire immunologie, ontstekingen en infectieziekten. Ik heb meer dan 10.000 operaties uitgevoerd met een chirurgisch masker op. Ik heb geleden onder de nadelige gevolgen die maskers veroorzaakten voor mijn mentale en fysieke functioneren tijdens lange operaties. Omdat de meeste operaties die ik heb uitgevoerd microscopische ingrepen waren die een fijne motoriek vereisten, heb ik mijn masker vaak verwisseld om de nadelige effecten van arteriële zuurstofgebrek te voorkomen.

Maar deze feiten alleen kwalificeren mij niet als een expert in deze materie. Wat mij wel kwalificeert is mijn ervaring als redacteur van een medisch tijdschrift, het feit dat ik duizenden pre-print onderzoeks artikelen aan peer-reviews heb onderworpen, dat ik een expert ben in het lezen van medisch onderzoek, het onderscheiden van goede wetenschap van slechte, en het scheiden van feit en fictie.

Geloof me, de medische literatuur staat vol met slechte fictie die zich voordoet als medische wetenschap. Het is heel gemakkelijk om misleid te worden door slechte wetenschap.
Sinds het begin van de pandemie heb ik honderden studies gelezen over de wetenschap van medische maskers. Op basis van een uitgebreide evaluatie en analyse is er voor mij geen twijfel over mogelijk dat gezonde mensen geen chirurgische of stoffen maskers moeten dragen. We moeten ook niet aanraden dat alle leden van de bevolking maskers moeten dragen. Die aanbeveling wordt niet ondersteund door het hoogste niveau van wetenschappelijk bewijs.

Ten eerste is de veronderstelling dat chirurgen die maskers dragen het bewijs leveren dat “maskers moeten werken om virusoverdracht te voorkomen” een logische denkfout. Ik zou deze bewering classificeren als een argument van valse gelijkwaardigheid, of het vergelijken van “appels met peren”. Chirurgische maskers bieden geen voordeel bij het beschermen van patiënten tegen de ademhalingsdruppels van de chirurg die het operatieveld en de blootgestelde weefsels van chirurgische patiënten besmetten.

Chirurgen die goed op de hoogte zijn van het wetenschappelijk onderzoek naar medische maskers, in het bijzonder de systematische reviews gepubliceerd door de Cochrane Collaboration Wound Group, weten dat chirurgische gezichtsmaskers geen voordeel bieden bij het voorkomen van chirurgische wondinfecties. Chirurgen die ervaring hebben met het dragen van chirurgische maskers tijdens lange operaties, hebben ongetwijfeld de schadelijke effecten van maskers op de ademhaling, de bloedzuurstofvoorziening, de geestelijke en lichamelijke prestaties. Om deze wetenschappelijk onderbouwde redenen is er een wereldwijde trend om chirurgen en operatiekamerpersoneel niet langer chirurgische maskers te laten dragen tijdens “schone operaties”.

Desalniettemin dragen veel chirurgen nog steeds een masker tijdens “schone” operaties en kleine poliklinische ingrepen. Wij doen dit meer uit symbolische overwegingen, gewoonte, traditie, of, niet zelden, uit institutionele onwetendheid. Dat wil zeggen dat wij gedwongen zijn maskers te dragen omdat dit het onwetende, anti-wetenschappelijke beleid is van het ziekenhuis of het operatiecentrum waar wij onze operaties uitvoeren.

Hoewel het dragen van een masker tijdens een schone operatie onnodig is, zijn er andere chirurgische gevallen waarin chirurgische maskers, oogbescherming en gelaatsschermen nog steeds een goed idee zijn. Bijvoorbeeld in gevallen waarin botzagen, boren en ander elektrisch chirurgisch gereedschap het chirurgisch team kunnen blootstellen aan spatten en spetters van lichaamsvloeistoffen van de patiënt.

Als een chirurg ziek zou zijn, vooral met een virusinfectie, zou hij geen operatie uitvoeren omdat hij weet dat het virus NIET door zijn operatiemasker zou worden tegengehouden.

Een ander gebied van “valse gelijkwaardigheid” heeft te maken met de omgeving waarin de maskers worden gedragen. De omgeving waarin chirurgen maskers dragen, minimaliseert de nadelige effecten die chirurgische maskers hebben op hun dragers.

In tegenstelling tot het publiek dat in de gemeenschap maskers draagt, werken chirurgen in steriele operatiekamers die zijn uitgerust met krachtige luchtverversingssystemen die een positieve druk handhaven, de lucht in de kamer op een zeer hoog niveau verversen en filteren en het zuurstofgehalte van de lucht in de kamer verhogen. Deze omstandigheden beperken de negatieve effecten van maskers op de chirurg en het operatiekamerpersoneel. En toch, ondanks deze extreme klimaatbeheersingsomstandigheden, tonen klinische studies de negatieve effecten (verlaging van de arteriële zuurstof en kooldioxide rebreathing) van chirurgische maskers op de fysiologie en de prestaties van de chirurg aan.

Chirurgen en operatiekamerpersoneel zijn goed opgeleid, ervaren en nauwgezet in het handhaven van de steriliteit. We dragen alleen verse steriele maskers. We zetten het masker op een steriele manier op. We dragen het masker korte tijd en wisselen het af bij de eerste tekenen van overmatige vochtophoping waarvan we weten dat het de effectiviteit van maskers aantast en de negatieve effecten ervan vergroot. Chirurgen hergebruiken NOOIT chirurgische maskers, noch dragen wij ooit stoffen maskers.

Het publiek wordt opgedragen maskers te dragen waarvoor het niet in de juiste technieken is opgeleid. Het gevolg is dat zij de maskers verkeerd hanteren, vaak aanraken en voortdurend hergebruiken op een manier die de besmetting verhoogt en de overdracht van ziekten waarschijnlijker maakt dan onwaarschijnlijk.

Ga maar eens kijken bij mensen in de supermarkt of Walmart en vertel me dan wat u denkt over de doeltreffendheid van maskers in de gemeenschap.

Als u niet anders kunt dan de zwakke retrospectieve waarnemingsstudies en de verwarde volksgezondheids-“autoriteiten” geloven en vertrouwen die tegen u liegen over de voordelen en de risico’s van medische maskers volledig negeren, dan zou u op zijn minst de onlogische anti-wetenschappelijke aanbeveling moeten verwerpen om slechts 2 van de 3 toegangspoorten voor virale ziekten te blokkeren. Maskers bedekken alleen de mond en neus. Ze beschermen niet de ogen.

Chirurgen en Chirurgische Maskers: Weinig tot geen voordeel van chirurgische maskers tijdens chirurgie

Het mag dan tegen de “conventionele wijsheid” ingaan en contra-intuïtief lijken voor degenen die zich niet met wetenschappelijk onderzoek bezighouden, maar het feitelijke wetenschappelijke bewijs ondersteunt de stelling niet dat het dragen van een masker een doeltreffende methode is om de verspreiding van infecties tegen te gaan.

Veel chirurgen zijn verbaasd te vernemen dat wanneer chirurgische maskers worden getest in gerandomiseerde gecontroleerde studies, zij geen voordeel aantonen. Chirurgische maskers hebben herhaaldelijk hun doeltreffendheid als middel voor “bronbestrijding” niet bewezen, zelfs niet in de omgeving waar zij zo standvastig worden toegepast: de operatiekamer. Simpel gezegd, op basis van de werkelijke wetenschap zijn gelaatsmaskers herhaaldelijk ondoeltreffend gebleken als middel voor bronbestrijding. Gelaatsmaskers bieden geen bescherming tegen het eigenlijke risico waarvoor de gedaagden kleine kinderen dwingen de hele dag gelaatsmaskers te dragen: bronbestrijding.

 • In 2014 heeft de Cochrane Collaboration “Wounds Group” alle onderzoek met betrekking tot het onderwerp effectiviteit van gezichtsmaskers voor het voorkomen van chirurgische wondinfecties beoordeeld.

“Drie [gerandomiseerde gecontroleerde] onderzoeken werden geïncludeerd, waarbij in totaal 2113 [chirurgisch team] deelnemers betrokken waren. Er was geen statistisch significant verschil in infectiecijfers tussen de gemaskerde en de ongemaskerde groep in geen van de proeven.”

 • In 2016 heeft de “Wounds Group” van de Cochrane Collaboration het onderwerp van de effectiviteit van gezichtsmaskers voor het voorkomen van chirurgische wondinfecties opnieuw bekeken. In deze bijgewerkte review hebben zij alle nieuwe studies over het onderwerp toegevoegd die sinds hun review van 2014 (hierboven) in de literatuur zijn verschenen.

“Over het algemeen vonden we zeer weinig studies en identificeerden we geen nieuwe onderzoeken voor deze laatste update. We hebben in totaal 2106 deelnemers geanalyseerd uit de drie studies die we hebben gevonden.”

“Alle drie [gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken] toonden aan dat het dragen van een gezichtsmasker tijdens de operatie het aantal wondinfecties dat na de operatie optreedt, noch doet toenemen, noch doet afnemen. Wij concluderen dat er geen duidelijk bewijs is dat het dragen van wegwerpgelaatsmaskers de kans op het ontstaan van wondinfecties na een operatie beïnvloedt.”

Het gebruik van chirurgische gezichtsmaskers is alomtegenwoordig in de chirurgische praktijk. Lange tijd werd gedacht dat gelaatsmaskers de patiënt beschermen tegen wondinfectie en besmetting door de opererende chirurg en andere leden van het chirurgisch personeel… Over het geheel genomen is er echter een gebrek aan substantieel bewijsmateriaal ter ondersteuning van beweringen dat gezichtsmaskers hetzij de patiënt hetzij de chirurg beschermen tegen besmetting met infecties.

 • Zahid Mehmood Bahli, Toont op bewijs gebaseerde geneeskunde de effectiviteit van chirurgische gezichtsmaskers aan in het voorkomen van postoperatieve wondinfecties bij electieve chirurgie?, J Ayub Med Coll Abbottabad 2009; 21(2). http://www.ayubmed.edu.pk/JAMC/PAST/21-2/Zahid.pdf “Er werd geen significant verschil in de incidentie van postoperatieve wondinfectie waargenomen tussen de maskergroep en groepen die zonder maskers werden geopereerd. Er was geen toename van het infectiepercentage in 1980 toen de maskers werden weggegooid. In feite was er een significante afname van het infectiecijfer.”
 • Ana E. Figueiredo, et. al, Verwisseling van de zak bij continue ambulante peritoneale dialyse zonder gebruik van een gezichtsmasker: ervaring van vijf jaar, Renal Unit, Hospital São Lucas, Porto Alegre, Brazilië. http://www.advancesinpd.com/adv01/21Figueiredo.htm “Peritonitispercentages gerapporteerd tijdens onze observatieperiode zijn compatibel met die gezien in andere centra en ondersteunen de hypothese dat het routinematig gebruik van een gezichtsmasker tijdens CAPD-zakverwisseling onnodig kan zijn.”
 • M.W. Skinner, B.A Sutton, Moeten anesthesisten chirurgische maskers dragen in de operatiekamer? Een literatuuroverzicht met op bewijs gebasseerde aanbevelingen, Anaesthesia and Intensive Care, Vol. 29, No. 4, August 2001. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0310057X0102900402 Het bewijs voor het stopzetten van het gebruik van chirurgische gelaatsmaskers lijkt sterker te zijn dan het beschikbare bewijs voor het verder gebruik ervan… Er zijn weinig aanwijzingen dat het dragen van chirurgische gezichtsmaskers door het personeel in de operatiekamer postoperatieve wondinfecties vermindert. Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat er geen significant verschil is tussen het aantal postoperatieve wondinfecties bij ongemaskerd en gemaskerd operatiepersoneel. Er zijn echter aanwijzingen dat het aantal postoperatieve wondinfecties significant daalt wanneer operatiepersoneel ongemaskerd is. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat het afnemen van maskers extra gevaar oplevert voor de patiënt.
 • Zie Eva Sellden, M.D., Ph.D., Is routinematig gebruik van een gezichtsmasker noodzakelijk in de operatiekamer? Anesthesiology 2010; 113:1447, de American Society of Anesthesiologists, Inc. https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/113/6/1447/9572/Is-Routine-Use-of-a-Face-Mask Necessary-in-the “Ons besluit om niet langer routinemasker te eisen voor personeel dat niet geschrobd is voor een operatie, is een afwijking van de gangbare praktijk. Maar het bewijs om deze praktijk te ondersteunen bestaat niet …..”

Ik heb slechts een gedeeltelijke lijst gegeven van de verschillende meta-analyses en systematische reviews van meervoudige gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s). De studies vertegenwoordigen het hoogste niveau van bewijs dat maskers niet werken.

Deze in opdracht van de WHO uitgevoerde studie is de beste tegenhanger van mijn argumenten. Voor elke opgeleide onderzoeker is deze studie veel te kort door de bocht om tientallen jaren van de eerder gepresenteerde wetenschap te weerleggen.

Voorstanders van maskermandaten hebben eenvoudigweg geen wetenschappelijk bewijs van het hoogste niveau om hun argumenten te ondersteunen. Ze kunnen zich alleen beroepen op wetenschap van laag niveau – retrospectieve observationele studies. De WHO-studie is een slim vermomd voorbeeld van laag-bij-de-grondse rotzooi die is aangekleed om beter te lijken dan wat het is. Je moet de details onderzoeken om het zwakke bedrog te ontdekken.

Het Bewijs VOOR Maskers

Het beste bewijs voor maskers werd in opdracht van de WHO in juni 2020 in de Lancet gepubliceerd. De titel, “Physical Distancing, Face Masks, and Eye Protection to Prevent Person-to-Person Transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis”, klinkt als een wetenschappelijk bewijs van hoog niveau. Systematische reviews en meta-analyses worden immers doorgaans beschouwd als het toppunt van evidence based medicine. Laat u echter niet misleiden door de bedrieglijke pogingen van de auteurs om de relevantie van deze studie te verhogen. Deze systemische review/meta-analyse bestond volledig uit observationele studies van laag niveau. Er waren geen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken van hoog niveau in opgenomen.

Hoezeer de auteurs ook proberen de studie te misleiden of de relevantie ervan te verfraaien met zijn “aangeklede” titel, het feit blijft dat deze studie niets meer is dan een stomende hoop zwak bewijsmateriaal. Hoezeer de auteurs en de WHO ook willen dat deze studie bewijsmateriaal van hoog niveau is voor het maskeren van de wereldbevolking, zij kan eenvoudigweg niet worden beschouwd als meer dan de som van haar onderdelen van laag niveau.

Bovendien vertoont de studie ernstige gebreken, met ernstige onjuiste voorstellingen en interpretaties van de gegevens. De gebreken, fouten en vergissingen in deze analyse van 29 observationele studies zouden moeten leiden tot het terugtrekken ervan uit de Lancet. De gebreken zijn begraven in de gegevenstabellen en worden daarom gemist door degenen die niet veel meer doen dan titels en conclusies lezen. Dat is precies de reden waarom studies als deze aan een grondige en onafhankelijke peer-review moeten worden onderworpen alvorens te worden gepubliceerd.

Wetenschappers over de hele wereld uiten hun bezorgdheid en spreken zich uit tegen de studie en eisen dat deze wordt ingetrokken. Zo noemde professor epidemiologie Peter Jueni van de Universiteit van Toronto de WHO-studie “methodologisch ondeugdelijk” en “in wezen nutteloos”.

Vuilnis in vuilnis uit: het in juni 2020 in opdracht van de WHO uitgevoerde onderzoek naar maskers, gepubliceerd in The Lancet.

 • Bron: Chu, Derek K., Elie A. Akl, Stephanie Duda, Karla Solo, Sally Yaacoub, Holger J. Schünemann, en COVID-19 Systematisch Dringende Beoordelingsgroep Inspanning (SURGE) studie auteurs. 2020. “Fysieke afstand, Gezichtsmaskers, en oogbescherming ter voorkoming van overdracht van SARS-CoV-2 en COVID-19 van persoon tot persoon: Een systematisch Overzicht en Meta-Analyse.” The Lancet 395 (10242): 1973-87.

Samenvatting: de in opdracht van de WHO uitgevoerde metastudie naar de doeltreffendheid van gezichtsmaskers en sociale distantie, die in The Lancet is gepubliceerd, vertoont ernstige gebreken en moet worden teruggetrokken.

Deze studie is niets meer dan een ernstig gebrekkige meta-analyse van 29 zwakke observationele studies. Geen van de onderzoeken waren gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Het maakt niet uit hoe grondig je de zwakke, weinig bewijskrachtige, observationele studies doorzoekt, uiteindelijk hou je alleen zwak, gemakkelijk te beïnvloeden en in wezen onbruikbaar bewijs over.

Voor een uitgebreidere analyse van de gebreken en een grondige debunking van de relevantie van deze studie, lees dit: WHO Mask Study Seriously Flawed, Swiss Policy Research (9 sept. 2020),

Update: Een Amerikaanse analist heeft alle 29 studies opnieuw bekeken en tal van extra fouten gevonden.

A. Algemene gebreken

 1. Van de 29 studies die door de Lancet metastudie werden geanalyseerd, zijn zeven studies ongepubliceerde en niet-peer-reviewed observationele studies. Niet-peer-reviewed studies mogen volgens de medRxiv disclaimer niet worden gebruikt om de klinische praktijk te sturen. [3] [4] [31] [36] [37] [40] [70]
 2. Van de 29 studies die in de metastudie in beschouwing zijn genomen, gaan er slechts vier over het SARS-CoV-2-virus; de overige 25 studies gaan over het SARS-1-virus of het MERS-virus, die beide heel andere transmissiekenmerken hebben: ze werden vrijwel uitsluitend overgedragen door ernstig zieke ziekenhuispatiënten en niet door transmissie in de gemeenschap.
 3. Van de vier studies over het SARS-CoV-2-virus zijn er twee door de auteurs van de Lancet-metastudie verkeerd geïnterpreteerd[44] [70], is er één niet overtuigend [37], en gaat er één over N95 (FFP2) ademhalingsmaskers en niet over medische maskers of doekmaskers (zie gedetailleerde analyse hieronder).
 4. Ondanks de zwakte, de verkeerde interpretaties en de ontoepasbaarheid wordt de Lancet metastudie gebruikt als leidraad voor het wereldwijde beleid inzake gelaatsmaskers voor de algemene bevolking. Van de 29 studies die door de metastudie in aanmerking zijn genomen, zijn er echter slechts drie geclassificeerd als betrekking hebbend op een niet-gezondheidszorgomgeving (d.w.z. de gemeenschap). Van deze drie studies is er één verkeerd geclassificeerd [50] (met betrekking tot maskers in een ziekenhuisomgeving), één toonde geen voordeel van gezichtsmaskers [69], en één is een slecht opgezette retrospectieve studie over SARS-1 in Peking op basis van telefonische interviews [74]. Geen van deze studies had betrekking op SARS-CoV-2.
 5. De auteurs van de Lancet metastudie erkennen dat de zekerheid van het bewijsmateriaal met betrekking tot gezichtsmaskers “laag” is, aangezien alle studies observationeel zijn en geen enkele een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) is.
 6. De WHO heeft zelf toegegeven dat haar bijgewerkte beleidsrichtsnoeren voor gezichtsmaskers niet gebaseerd waren op nieuw bewijsmateriaal maar op “politiek gelobby”.

B. Verkeerde interpretaties van de studie

Zoals hierboven vermeld, zijn verschillende studies door de auteurs van de metastudie verkeerd geïnterpreteerd. Alle verkeerde interpretaties hebben geleid tot het ten onrechte claimen of overdrijven van een voordeel van gezichtsmaskers. In het onderstaande worden alleen de vier studies met betrekking tot SARS-CoV-2 besproken. (HCW: gezondheidswerker)

 1. Heinzerling et al. [44]: In de metastudie wordt beweerd dat 0 van 31 HCW die een gezichtsmasker droegen en 3 van 6 HCW die geen gezichtsmasker droegen besmet raakten. Dit is niet juist. De studie toont aan dat 0 van de 3 HCW’s die een gezichtsmasker droegen en 3 van de 34 HCW’s die geen gezichtsmasker droegen besmet raakten. Dit resultaat was statistisch niet significant (p=0,73). Bovendien meldde één van de 3 geïnfecteerde HCW’s dat hij “meestal” een gezichtsmasker droeg, maar in de metastudie werd deze HCW geclassificeerd als “geen gezichtsmasker dragend”.
 2. Wang e.a. [41]: Deze studie, die wel een voordeel van gelaatsmaskers aantoonde, ging over N95 (FFP2) ademhalingsmaskers in een gezondheidszorg setting, niet over medische maskers of doekmaskers.
 3. Wang e.a. [70]: De meta-studie beweert dat 1 van de 1286 zorgvragers die een gezichtsmasker droegen en 119 van de 4036 die “geen gezichtsmasker” droegen, besmet raakten. Dit is niet juist. Volgens de studie droeg 78,3% (94/120) van de geïnfecteerde HCW’s in feite een chirurgisch masker, en slechts 20,8% (25/120) droeg geen masker toen zij werden blootgesteld aan de infectiebron. De “1 van 1286 HCW” die in de metastudie wordt genoemd, verwijst naar HCW die een N95 (FFP2) respirator droegen, niet naar een medisch of stoffen masker.
 4. Burke e.a. [37]: Deze studie had geen resultaten met betrekking tot het gebruik van gezichtsmaskers.

Ook niet-Covid-studies werden door de auteurs van de Lancet-meta-studie verkeerd geïnterpreteerd of voorgesteld. In het geval van de niet-Covid-studie met het naar verluidt grootste effect van maskers (Kim et al. [49] over N95-ademhalingsmaskers in een ziekenhuis met MERS-patiënten) hebben de auteurs van de metastudie bijvoorbeeld ten onrechte serologische en PCR-resultaten door elkaar gehaald, waardoor het voordeel van (N95-)maskers opnieuw werd overdreven. De werkelijke resultaten van de studie van Kim et al. waren statistisch niet significant (p=0,159).

C. Studies in verband met “sociale distantie”

In een aanvullend deel evalueert de WHO metastudie studies over het nut van “sociale afstandsmaatregelen”. Verscheidene onafhankelijke deskundigen hebben echter aangetoond dat dit onderdeel ernstige gebreken vertoont. De auteurs hebben opnieuw verschillende studies verkeerd geïnterpreteerd en verschillende statistische fouten gemaakt.

Net als bij de studies over gezichtsmaskers resulteerden al deze fouten in het ten onrechte claimen of overdrijven van een voordeel van “sociale afstandsmaatregelen”.
Voor meer informatie over dit onderdeel, zie PubPeer (en links daarin) en de CEBM review.

Conclusie

Zoals uit deze analyse blijkt, vertoont de in opdracht van de WHO uitgevoerde metastudie over de doeltreffendheid van gezichtsmaskers en sociale distantie, die in The Lancet is gepubliceerd, ernstige gebreken en moet zij worden ingetrokken. Gezondheidsautoriteiten zouden hun Covid-19 beleidsrichtlijnen kunnen heroverwegen.

Gebruik van gezichtsmaskers door de gemeenschap en COVID-19: Bewijs van een natuurlijk experiment van staatsmandaten in de VS

https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00818

Beperkingen van de studies die gewoonlijk worden gebruikt om maskers te ondersteunen

 • Het zijn allemaal lage bewijzen, retrospectieve observationele studies. Ten tijde van mijn analyse en het schrijven van dit artikel werd in geen van de studies die het dragen van maskers door de gemeenschap ondersteunen, gebruik gemaakt van gerandomiseerde klinische trial-methoden van hoog niveau.
 • Kan geen onderscheid maken tussen correlatie en oorzakelijk verband.
 • Meet niet het gebruik van gezichtsmaskers in de gemeenschap of een maat voor de naleving ervan.
  • Schattingen geven de intent-to-treat effecten van deze mandaten weer, niet het effect op individueel niveau van het dragen van een gezichtsmasker in het openbaar op het eigen COVID-19 risico.
 • Er werd niet gemeten welke soorten maskers werden gedragen.
 • De nadelige effecten van maskers werden niet geëvalueerd.
 • Er werd niet gecontroleerd voor andere interventies in de hele gemeenschap en in specifieke ziekenhuizen die tot hun waarnemingen kunnen hebben bijgedragen of deze kunnen hebben verstoord, met inbegrip van:
  • Uitroepen van de noodtoestand (10 maart),
  • Nieuw ziekenhuisbeleid om bezoekers te beperken (12 maart) en electieve procedures (14 maart),
  • Sluiting van scholen
  • Ziekenhuisbeperkingen op zakenreizen en werken op locatie (16 maart),
  • Beperkingen op het plaatselijk openbaar vervoer (17 maart),
  • uitvaardiging van thuisblijfverordeningen voor de hele staat (24 maart), en
  • Automatisering van screening en tests (30 maart).

Maskers zijn onnodig.
Angst en politiek ondermijnen wetenschap en rede

Volksgezondheidsfunctionarissen en de media waarschuwen ons dat het coronavirus niet alleen oude of immuun gecompromitteerde mensen doodt, maar ook jonge mensen. Hoewel dit waar is, blijft het uiterst zeldzaam.

Een pandemie van fraude en angst is gevaarlijker dan de COVID-19-pandemie

Gegevens over sterftecijfers van de CDC: COVID-19 Scenario’s voor pandemieplanning

Tabel 1. Parameterwaarden die variëren tussen de vijf COVID-19-planscenario’s voor een pandemie.

Parameters:

 • Scenario 5: huidige beste schatting, R0 = 2,5, 40% asymptomatisch
 • Voor een definitie van R0, zie HealthKnowlege-UK (2020): R0 is “het gemiddelde aantal secundaire infecties dat wordt veroorzaakt door een typisch geval van een infectie in een populatie waarin iedereen vatbaar is”. De gemiddelde R0 voor influenza zou 1,28 (1,19-1,37) zijn; zie de uitgebreide review van Biggerstaff et al. (2014).
 • Volgens de laatste beste schatting van de CDC is 40% van de COVID-19-infecties asymptomatisch.
 • De parameterwaarden zijn gebaseerd op gegevens die de CDC tot en met 8 augustus 2020 heeft ontvangen.
 • Deze schattingen zijn gebaseerd op leeftijdsspecifieke schattingen van fataliteitsratio’s van infecties van Hauser, A., Counotte, M.J., Margossian, C.C., Konstantinoudis, G., Low, N., Althaus, C.L. and Riou, J., 2020

Het maskeren van kinderen op scholen is onnodig – zo zegt de wetenschap

Studies over overdracht op school en in kinderdagverblijven tonen aan dat de overdracht van Covid-19 onder niet-gemaskerde kinderen opmerkelijk laag is.
Duitse studie vindt lage Covid-19 infectiegraad in scholen. Testen van leerlingen en leerkrachten in Saksen suggereren dat kinderen als rem op infectie kunnen fungeren.

De studie van het universitair ziekenhuis in Dresden, waarbij bloedmonsters van bijna 1.500 kinderen en 500 leraren van 13 scholen in Saksen, Duitsland werden geanalyseerd, suggereert dat scholen misschien niet zo’n grote rol spelen bij de verspreiding van het virus als sommigen hadden gevreesd.

“Van de bijna 2.000 monsters hadden er slechts 12 antilichamen,” zei Reinhard Berner, een professor in de kindergeneeskunde van het ziekenhuis. Met andere woorden, in de open en ongemaskeerde scholen van Saksen vertoonde 0,6% van de schoolkinderen antilichamen tegen SARS-CoV-2.

Alle gevallen waren asymptomatisch. Er waren geen sterfgevallen.

“Kinderen kunnen zelfs als een rem op de besmetting fungeren,” vertelde Berner op een persconferentie, “besmettingen op scholen hebben niet tot een uitbraak geleid, terwijl de verspreiding van het virus binnen huishoudens ook minder dynamisch was dan eerder werd gedacht.”

“Voor andere staten met lage besmettingspercentages suggereert de studie dat scholen heropend zouden kunnen worden zonder angst voor het veroorzaken van wijdverspreide uitbraken van het virus,” zei Berner.

Zweden en Finland: 0,05% van de kinderen besmet met Covid-19

Zweden hield tijdens de pandemie de scholen open en ongemaskerd, maar hun besluit om zich aan de wetenschap te houden en te doen wat altijd al werd gedaan, leidde niet tot een hoger besmettingspercentage onder hun kinderen in vergelijking met buurland Finland, waar de scholen tijdelijk werden gesloten.

Op basis van de gegevens over Covid-19 die in de periode van 24 februari tot 14 juni in elk land zijn verzameld, was het percentage kinderen in de leeftijd van 1-19 jaar dat met Covid-19 besmet was, hetzelfde:

 • Zweden: 1.124 gevallen 0,05%
 • Finland: 584 gevallen 0,05%

Uit afzonderlijke studies van het Zweedse Karolinska Instituut (KI), een onafhankelijk instituut voor medisch onderzoek, en het Europees netwerk van ombudspersonen voor kinderen en Unicef is gebleken dat Zweedse kinderen het tijdens de pandemie beter hebben gedaan dan kinderen in andere landen, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van geestelijke gezondheid.

COVID-19 overdrachtspercentage 0,3% bij kinderen in scholen en kinderdagverblijven in New South Wales, Australië

The Lancet Child & Adolescent Health: Effectief testen en traceren van contacten is essentieel voor scholen om veilig open te gaan tijdens COVID-19 pandemie, tonen twee studies aan. The Lancet; 3 augustus 2020.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/tl-pss080320.php

Gegevens uit de praktijk van scholen waar geen maskers verplicht waren of gedragen werden, tonen een opmerkelijk laag percentage van overdracht van SARS-CoV-2 aan. Analyse van gegevens over COVID-19-gevallen van 3103 scholen en ongeveer 4600 kinderdagverblijven in New South Wales tonen aan dat scholen en kinderdagverblijven geen hoog risico voor COVID-19-overdracht vormen.

Uit een subset analyse bleek dat slechts 27 kinderen of leerkrachten naar school gingen terwijl ze besmettelijk waren, terwijl nog eens 18 mensen later besmet raakten. Op een totaal van 1448 contacten bleek het percentage secundaire overdracht 1,2% te bedragen.

Een subset-analyse van 7 scholen en kinderdagverblijven die aanvullend onderzoek ondergingen, waaronder antilichaamtests, symptoomonderzoek en extra RT-PCR-tests op het virus, toonde aan dat de overdrachtspercentages onder kinderen en personeel uiterst laag waren:

 • kind-kind verhouding was 0,3%,
 • kind-naar-personeel: 1,0%.
 • de verhouding personeel-kind was 1,5%
 • het aantal personeelsleden bedroeg 4,4%.

De onderzoekers merkten op dat deze bevinding suggereert dat kinderen minder kans lopen het virus over te dragen dan volwassenen.

Hoewel het coronavirus uiteraard zorgwekkend is en een zeer reële bedreiging vormt voor sommige mensen (namelijk ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem), blijkt uit deze gegevens ook dat het risico voor de rest van de bevolking buitengewoon laag is.

Maskers zijn schadelijk: 17 manieren waarop maskers schade kunnen aanrichten

Als arts en voormalig redacteur van medische tijdschriften heb ik de wetenschappelijke literatuur over het gebruik van gezichtsmaskers om de overdracht van virussen te beperken zorgvuldig gelezen. Ik geloof dat de volksgezondheidsdeskundigen het dragen van maskers in de gemeenschap helemaal verkeerd zien. Hier volgen enkele van de mechanismen waardoor medische maskers schadelijk kunnen zijn voor hun dragers en waardoor het dragen van gezichtsmaskers door de gemeenschap een zeer slecht idee is:

 • Het dragen van maskers gedurende langere perioden deed het aantal gevallen van hoofdpijn toenemen en had een negatieve invloed op de werkprestaties.

Zie Jonathan J.Y. Ong, et al, Hoofdpijn geassocieerd Met Persoonlijke Beschermingsmiddelen –
Een cross-sectionele Studie onder eerstelijns gezondheidswerkers tijdens COVID-19, Hoofdpijn, het tijdschrift voor hoofd- en aangezichtspijn (mei 2020).
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/head.13811

 1. Medische maskers hebben een nadelige invloed op de ademhalingsfysiologie en functie.
 • Maskers belemmeren de luchtstroom in en uit de longen.
  • Voor mensen met astma, chronisch obstructieve longziekte (COPD) en vele andere chronische longziekten zijn gezichtsmaskers ondraaglijk om te dragen omdat ze de ademnood verergeren.[R]
 • Medische maskers verlagen de zuurstof in het bloed en verhogen de kooldioxide zodat de ademhalingsfrequentie en de diepte van de ademhalingen worden verhoogd.[R]
  • Afname van zuurstof en toename van kooldioxide in de bloedbaan stimuleert een compenserende reactie in de ademhalingscentra van de hersenen. Deze veranderingen in de bloedgassen resulteren in een toename van zowel de frequentie als de diepte van de ademhalingen.
  • Aangezien maskers zowel de frequentie als de diepte van de ademhalingen verhogen, vergroten zij de kans dat elke ademhaling een grotere hoeveelheid besmettelijke virusdeeltjes zal bevatten. Dit kan de gemeenschapsoverdracht van CoVID-19 verergeren aangezien besmette mensen die maskers dragen adempluimen uitademen die geladen zijn met grotere niveaus van besmettelijke virusdeeltjes. Deze besmettelijke pluimen verplaatsen zich gemakkelijk langs de zijkanten, onderkant en bovenkant van de maskers.
  • Dit kan ook de ernst van CoVID-19 doen toenemen aangezien het verhoogde tidale volume de virale deeltjes dieper in de longen brengt.
  • Deze effecten worden nog versterkt als de maskers besmet zijn met virussen, bacteriën of schimmels die hun weg vinden of opportunistisch groeien in de warme, vochtige omgeving die medische maskers snel worden.
 1. Medische maskers verlagen het zuurstofgehalte in het bloed.[R]

Het dragen van een masker gedurende meer dan een paar minuten veroorzaakt een aanzienlijke verlaging van het zuurstofgehalte in het bloed van een persoon.

 • Beder, A., U. Büyükkoçak, H. Sabuncuoğlu, Z. A. Keskil, en S. Keskil. 2008. “Voorlopig rapport over chirurgisch masker geïnduceerde desoxygenatie tijdens grote chirurgische ingrepen.” Neurocirugia 19 (2): 121-26. DOI: 10.1016/s1130-1473(08)70235-5
  • Deze studie van 53 chirurgen evalueerde het effect van chirurgische maskers op de zuurstofverzadiging van hemoglobine bij chirurgen die chirurgie uitvoerden.
  • Uit de studie bleek dat de chirurgen na een uur een significante daling van de zuurstofverzadiging van arteriële pulsaties (SpO2) en een lichte stijging van de polsslag ondervonden. De daling was het sterkst bij chirurgen ouder dan 35 jaar.
  • Aangezien een kleine daling in SpO2 een grote daling in de partiële druk van zuurstof in het arteriële bloed (PaO2) weerspiegelt[R], suggereren de bevindingen van deze studie dat chirurgische maskers die langer dan een uur gedragen worden de arteriële zuurstof voldoende kunnen verlagen om fysiologisch schadelijke effecten te induceren.
 • Hier volgen twee gevallen van de tragische gevolgen van het dwingen van kinderen om maskers te dragen: Twee Chinese jongens vallen dood neer terwijl ze gezichtsmaskers dragen tijdens de lessen lichamelijke oefening.[R][R]
 • Twee jongens uit twee Chinese steden stierven binnen een week aan een plotselinge hartstilstand. De eerste jongen, 15 jaar, zakte op 24 april in elkaar nadat hij tijdens de gymles aan het joggen was terwijl hij een gezichtsmasker droeg. De andere jongen, 14, stierf naar verluidt tijdens een hardloopexamen terwijl hij een masker droeg.
 • Waarom zouden gezonde jongens dood neervallen terwijl ze maskers droegen en aan het joggen waren tijdens de gymles?! Om deze vraag te beantwoorden, moeten we nagaan hoe masker veroorzaakte zuurstofgebrek en verhoogde zuurstofbehoefte van de hartspier tijdens het sporten een hartaanval konden veroorzaken bij verder gezonde tieners:
  • Punt 1: Hartspieren hebben zuurstof nodig om te overleven. En hoe harder het hart werkt, hoe meer zuurstof het nodig heeft. De American Heart Association zegt het volgende over hartaanvallen:
  • “Je hartspier heeft zuurstof nodig om te overleven. Een hartaanval treedt op wanneer de bloedstroom die zuurstof naar de hartspier brengt, ernstig wordt verminderd of volledig wordt afgesloten.”[R]
  • Punt 2: Maskers blokkeren de luchttoevoer en verminderen de arteriële zuurstof.

Studies bij gemaskerde personen hebben aangetoond dat het dragen van een masker de arteriële zuurstof verlaagt. Bijvoorbeeld, de effecten van chirurgische maskers gedragen door chirurgen in de operatiekamer (een omgeving waarin de zuurstof blokkerende effecten van maskers worden geminimaliseerd door de hoge luchtstroom, verhoogde zuurstofniveaus, en koele temperatuur van de operatiekamer) tijdens een grote operatie toonden een significante daling van arteriële zuurstof aan.[R]

De les hieruit is dat medische maskers niet moeten worden gedragen tijdens intensieve oefeningen. Zoals hierboven beschreven en aangetoond in de studie over chirurgen die chirurgische maskers droegen, blokkeren medische maskers de zuurstofopname. Het onthouden van zuurstof aan het hart tijdens het sporten, vooral tijdens intensieve oefeningen, kan een acute hartaanval veroorzaken.

Nog vragen? Wacht…er is nog meer…

 • Joggers long klapt in nadat hij 2,5 mijl rende terwijl hij een gezichtsmasker droeg Mr Zhang’s linker long was doorboord door de hoge druk veroorzaakt door het rennen. De 26-jarige raakte buiten adem tijdens het joggen met een masker op in China. Artsen zeiden dat zijn doorboorde long werd veroorzaakt door het joggen met een gezichtsbedekking op. Hij is nu in stabiele toestand nadat hij een operatie heeft ondergaan, aldus het ziekenhuis.
 • Hypoxie verhoogt het risico op de vorming van bloedklonters.[R]
 • Verlaging van de arteriële zuurstof onderdrukt het immuunsysteem, waardoor de vatbaarheid van maskerdragers voor infectieziekten toeneemt.

3. Medische maskers verhogen het kooldioxidegehalte in het bloed.

Hoewel het lichaam over robuuste mechanismen beschikt om voorbijgaande en kleine CO2-verhogingen in de lucht die we inademen te matigen, kunnen deze mechanismen gemakkelijk worden overweldigd door chronische blootstelling aan aanzienlijke CO2-verhogingen, zoals het geval is bij het langdurig dragen van een medisch masker.

 • De wetenschap toont duidelijk aan dat gezichtsmaskers kooldioxide rebreathing en hypercapnia veroorzaken [R].
 • Uitgeademde lucht is rijk aan koolstofdioxide, een afvalproduct van de celademhaling.
 • Een deel van het eerder uitgeademde kooldioxide wordt bij elke ademhalingscyclus ingeademd (ingeademd).
 • Maskers vangen CO2-rijke uitademingen op bij het grensvlak tussen masker en mond, dwingen tot herinademing van CO2-rijke uitademingen en verhogen het kooldioxidegehalte in het bloed (CO2). [R]
 • Objectief bewijs dat aantoont hoe maskers het kooldioxidegehalte in het bloed verhogen en een negatieve invloed hebben op de gezondheid en het functioneren.
  • Transcraniële Ultrasone Doppler (TCUD) is een niet-invasieve methode om de bloedstroom in de cerebrale vasculatuur te beoordelen. De verhoging van de partiële druk van kooldioxide (PCO2) veroorzaakt door medische maskers kan met TCUD worden beoordeeld.[R]
  • Verhoging van PCO2 veroorzaakt vasodilatatie van de arteriolaire kanalen wat leidt tot een daling van de perifere vasculaire weerstand. De daling van de perifere vasculaire weerstand is verantwoordelijk voor de veranderingen in de cerebrovasculaire circulatietijd, CBF, en de stroomsnelheid (V) in de cerebrale arteriën.
  • Medische maskers dwingen de drager om lucht in te ademen (herinademen) die een mengsel is van lucht uit de lokale omgeving en de ademhalingsafvalproducten van de vorige uitademingen van de maskerdrager.
   • Uitademingen bevatten een aanzienlijk hoger gehalte aan kooldioxide (CO2), een van de afvalproducten van de ademhaling.
   • Het pulmonale systeem is ontworpen om zuurstof op te vangen en CO2 uit het lichaam te verwijderen. Maskers vangen CO2-rijke uitademingen op bij het grensvlak tussen masker en mond.
   • Veranderingen in arteriële PCO2 beïnvloeden de craniale bloedstroom (CBF) aanzienlijk.[R]
  • Transcraniële Ultrasone Doppler (TCUD) studies bij gemaskerde en ongemaskerde personen tonen de veranderingen in de bloedstroom in de hersenen aan die het gevolg zijn van de arteriële CO2-verhoging die optreedt binnen enkele seconden na het opzetten van een masker.
 • Deze video demonstreert het gebruik van TCUD en hartslagvariabiliteit om de nadelige effecten van het maskeren van een gezond negenjarig kind te meten: https://bit.ly/2GGQWiZ

4. SARS CoV-2 is voorzien van een “furinesplitsingsplaats”, waardoor het pathogeen is.

 • De splitsingsplaats van furine maakt het virus beter in staat menselijke cellen binnen te dringen.
 • De furinesplitsingsplaats maakt het virus nog beter in staat cellen binnen te dringen wanneer het arteriële zuurstofgehalte daalt.[R]
 • Daarom kan het dragen van een medisch masker de ernst van CoVID-19 vergroten.

5. Medische maskers sluiten uitgeademde virale (en andere) ziekteverwekkers op in de tussenruimte tussen mond en masker, verhogen de virale/infectieuze belasting en vergroten de ernst van de ziekte.

 • Gelaatsmaskers vangen uitgeademde virusdeeltjes op in de tussenruimte tussen mond en masker. De opgesloten virusdeeltjes worden verhinderd uit de luchtwegen te worden verwijderd. De drager van het masker wordt dan gedwongen de viruspartikels opnieuw in te ademen, waardoor de infectieuze viruspartikels in de luchtwegen en longen toenemen.
 • Op die manier veroorzaken chirurgische maskers zelfinenting, verhogen ze de virale belasting en vergroten ze de ernst van de ziekte.
 • Neurochirurg Russell Blaylock, MD, maakt zich nog meer zorgen: “Door het dragen van een masker kunnen de uitgeademde virussen niet ontsnappen en zullen ze zich concentreren in de neusholten, de longen, de reukzenuwen binnendringen en naar de hersenen reizen.”[R]
 • Gezichtsmaskers vangen uitgeademde virusdeeltjes op in de tussenruimte tussen mond en masker.[R] De opgesloten virusdeeltjes worden verhinderd uit de luchtwegen te worden verwijderd. De drager van het masker wordt dus gedwongen de virusdeeltjes opnieuw in te ademen, waardoor de besmettelijke virusdeeltjes in de luchtwegen en longen toenemen. Op die manier veroorzaken medische maskers zelfinenting, verhogen ze de virale belasting en vergroten ze de ernst van de ziekte.
 • Asymptomatische of milde gevallen van CoVID-19 worden ernstiger wanneer de geïnfecteerde wordt gemaskerd, de zuurstof daalt, de virale belasting toeneemt door het opnieuw inademen van de deeltjes, en de ziekte het aangeboren immuunsysteem overweldigt.
  • Het belangrijkste doel van de aangeboren immuunrespons is om onmiddellijk de verspreiding en verplaatsing van vreemde ziekteverwekkers door het lichaam te voorkomen.[R]
  • Het aangeboren immuunsysteem speelt een cruciale rol bij het vernietigen van het virus, het voorkomen van infectie, of het verminderen van de virale belasting om de ernst van de infectie te verminderen.
  • De doeltreffendheid van de aangeboren immuniteit is sterk afhankelijk van de virale belasting. Als gezichtsmaskers de herademing van virale deeltjes verhogen en tegelijkertijd een vochtige habitat creëren waar SARS-CoV-2 actief besmettelijk blijft, verhoogt het masker de virale belasting en kan het aangeboren immuunsysteem overweldigd worden.
 • Dit opsluiten, het opnieuw inademen en het verhogen van de pathogene belasting van de longen wordt nog veel gevaarlijker wanneer het medische masker besmet raakt met opportunistische virussen, bacteriën en schimmels die kunnen groeien in de warme, vochtige omgeving van het masker.
 • “Door het dragen van een masker kunnen de uitgeademde virussen niet ontsnappen en zullen ze zich concentreren in de neusholten, de reukzenuwen binnendringen en zich naar de hersenen verplaatsen”. – Russell Blaylock, MD

6. SARS CoV-2 wordt gevaarlijker als het zuurstofgehalte in het bloed daalt

 • Arteriële zuurstofdesaturatie is een kritieke kwestie bij CoVID-19. Het vermogen van het virus om cellen te infecteren wordt aanzienlijk versterkt door zuurstofdesaturatie, waarvan is aangetoond dat die zelfs optreedt in de ideale operatiekameromgeving waarin chirurgen werken: hoge luchtstroom/uitwisselingssystemen, koele temperatuur en hogere zuurstofniveaus in de ruimte. wanneer ze een chirurgisch masker dragen. [R]
 • Een van de kenmerken die SARS CoV-2 uniek infectieus maken, is de “furin”-sequentie in het virus die een verhoogde ACE2-receptoraanval en cellulaire invasie activeert in een zuurstofarme omgeving.[R]
 1. De furinesplitsingsplaats van SARS CoV-2 verhoogt de cellulaire invasie, vooral tijdens hypoxie (laag zuurstofgehalte in het bloed)[R]
 • De furine splitsingsplaats die in SARS CoV-2 is gevonden, is waarschijnlijk het resultaat van het bio-engineering “gain of function” (d.w.z. het verhogen van de virulentie van een ziekteverwekker) onderzoek dat is uitgevoerd in het Wuhan Institute of Virology. Dit onethisch, gevaarlijk en in de meeste landen illegaal onderzoek zou zijn gefinancierd door Dr. Anthony Fauci (met 7,4 miljoen dollar van de belastingbetaler) en Bill Gates.
 • In sommige van de meest pathogene vormen van influenza worden splitsingsplaatsen voor furine aangetroffen, die door furine en andere cellulaire proteasen kunnen worden aangetast. De alomtegenwoordige expressie van cellulaire proteasen in alle celtypes verhoogt de kans dat het virus met succes in de gastheer infiltreert.
 • Furine is een membraangebonden protease die in verschillende weefsels in het menselijk lichaam tot expressie komt. Furine komt in aanzienlijke concentraties tot expressie in de longen. Virussen in de luchtwegen kunnen dus gebruik maken van dit enzym om hun eigen oppervlakte-glycoproteïnen om te zetten en te activeren. Dit maakt hun rol in de virale eiwitverwerking opmerkelijk.[R]
 • Sommige van de meest pathogene vormen van influenza en HIV hebben vergelijkbare furinesplitsingsplaatsen. Deze is niet aanwezig in andere vleermuis-bèta-coronavirussen. (Tussen haakjes, Fauci heeft zijn carrière opgebouwd door onderzoek te doen naar een vaccin voor HIV, maar is daar niet in geslaagd). De furine splitsingsplaats is NIET aanwezig in SARS CoV-1 of MERS, of een van de andere bekende “vleermuis coronavirussen.”
 • Ik herhaal: het SARS-CoV (ook bekend als SARS-CoV-1), dat nauw verwant is aan de nieuwste SARS-CoV-2-stam, bevat geen furinesplitsingsplaats.

De vraag die we ons dus allemaal moeten stellen, is hoe de genetische sequentie die codeert voor deze ernstige functiewinst waardoor het virus meer kans heeft om met succes in de gastheer te infiltreren, in SARS-CoV-2 terecht is gekomen.
Dat is de triljoen dollar vraag; die vraagt om een echt en eerlijk antwoord.

8. Doekmaskers kunnen het risico op het oplopen van Covid-19 en andere infecties van de luchtwegen verhogen

Zie MacIntyre CR, Seale H, Dung TC, et al., Een cluster gerandomiseerde onderzoek van doekmaskers vergeleken met medische maskers bij werknemers in de gezondheidszorg,
BMJ Open 2015; 5: e006577, US National Library of Medicine, National Institutes of Health, doi: 10.1136/bmjopen-2014-006577, 22 april 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/pdf/bmjopen-2014-006577.pdf

 • “Deze studie is de eerste [willekeurig gecontroleerd onderzoek] van doekmaskers, en de resultaten waarschuwen tegen het gebruik van doekmaskers.
 • Dit is een belangrijke bevinding om de gezondheid en veiligheid op het werk te informeren. Vochtretentie, hergebruik van doekmaskers en slechte filtratie kunnen leiden tot een verhoogd risico op infectie.”

9. Het dragen van een gezichtsmasker kan een vals gevoel van veiligheid geven

 • Mensen houden zich minder aan andere infectiebestrijdingsmaatregelen, waaronder sociale distantie en handen wassen.[R]

10. Maskers compromitteren communicatie en verminderen sociale afstand

 • De kwaliteit en het volume van de spraak tussen twee mensen die maskers dragen, wordt aanzienlijk beperkt en zij kunnen onbewust dichter bij elkaar gaan staan om de communicatie te verbeteren.
 • Dit verhoogt de kans op blootstelling aan de besmettelijke virusdeeltjes in de ademhalingspluimen van aërosolvormige druppelkernen die ontsnappen aan de boven-, onder- en zijkanten van de maskers.

11. Ongeschoold en onaangepast beheer van gelaatsmaskers:

 • Het publiek is niet opgeleid en onvoldoende voorgelicht over de juiste keuze van maskers (de meesten dragen ten onrechte stoffen maskers), het juiste draaggedrag, het beheer van steriliteit en het belang van het niet hergebruiken van maskers voor eenmalig gebruik.
 • De mensen mogen hun maskers niet aanraken, moeten hun eenmalig te gebruiken maskers vaak vervangen of regelmatig wassen, ze op de juiste manier weggooien en andere beheersmaatregelen nemen, anders kunnen hun risico’s en die van anderen toenemen.[R][R]
 • We kunnen allemaal de ontelbare manieren waarnemen waarop mensen in gemeenschappen hun maskers verkeerd dragen, er verkeerd mee omgaan en hun eigen risico en dat van de gemeenschap om een infectieziekte op te lopen, waaronder CoVID-19, vergroten.

12. Onvolmaakt gedragen maskers zijn gevaarlijk

Om het gevaar van verkeerd dragen en hanteren van gelaatsmaskers ten volle in te schatten, hoeft u alleen maar te observeren hoe het publiek ermee omgaat. Ga naar de supermarkt of naar uw plaatselijke school en kijk hoe maskerdragers uit hun zak of tas worden gehaald, op de grond vallen, erin hoesten en niezen, onder de neus, op het hoofd of onder de kin worden geschoven. Ik zie het elke dag. Ik zie ook hun vuile en bevlekte chirurgische maskers en weet dat deze mensen op gevaarlijke wijze een masker hergebruiken dat nooit hergebruikt zou mogen worden.

Er is geen klinisch onderzoek nodig om vast te stellen dat zelfs wanneer maskerdragers erin slagen een vers, steriel masker goed op te zetten en het masker langer dan een paar minuten op te houden, zij zeer snel het masker en hun omgeving besmetten en hun infectierisico verhogen omdat het masker hen ertoe aanzet hun gezicht en hun maskers dwangmatig aan te raken.

 • De Wereldgezondheidsorganisatie, die herhaaldelijk haar standpunt over universele maskers heeft gewijzigd, is er stellig van overtuigd dat gezichtsmaskers die niet zorgvuldig en correct worden gedragen en niet hygiënisch worden gehouden, erger zijn dan doelmatig.
 • Met andere woorden, ondeugdelijk gedragen maskers zijn gevaarlijk.

Mensen kunnen zichzelf besmetten als ze besmette handen gebruiken om een masker af te stellen of het herhaaldelijk op of af te zetten,” verklaarde de directeur-generaal van de WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ik kan dit niet duidelijk genoeg zeggen. Maskers alleen zullen je niet beschermen tegen COVID-19.”
Het niet volgen van strikte medische normen voor het dragen van beschermingsmiddelen en specificatie van sterilisatie en reiniging leidt vaak tot “huid- en slijmvliesletsel, wat acute en chronische dermatitis, secundaire infectie en verergering van onderliggende huidziekten kan veroorzaken”.

13. Maskers verzamelen en koloniseren virussen, bacteriën en schimmels.

In Duitsland, waar scholen open zijn en maskers meestal optioneel zijn, heeft de vereniging “Kinder f.Weltfrieden eV” een laboratoriumanalyse laten uitvoeren om het niveau van microbiële besmetting te onderzoeken dat ontstaat nadat een kind op school gedurende 6-8 uur een vers masker heeft gedragen. Wat zij vonden was alarmerend voor al degenen die aanbevelen onze kinderen elke dag enkele uren een masker op te doen. De maskers bleken besmet te zijn met 82 bacteriekolonies en 4 schimmelkolonies. Waar denkt u dat de bacteriën, schimmels en virussen die zich geleidelijk koloniseren en groeien op het warme vochtige masker-mond grensvlak terecht komen?

Veel van de microben worden overgebracht op oppervlakken die het kind (of de volwassene) aanraakt nadat hij of zij het masker heeft aangeraakt, ermee heeft gerommeld of het verkeerd heeft gebruikt. Dit is een van de vele redenen waarom maskers de overdracht van besmettelijke ziekten vrijwel zeker VERHOGEN. Gevaarlijker is dat deze microben worden ingeademd en diep in de longen terechtkomen waar ademhalingsziekten kunnen optreden die veel erger zijn dan CoVID-19.

De zuurstofverlagende effecten van maskers dwingen het lichaam om te compenseren door de hartslag te verhogen en de inademing te verdiepen (verhoging van het ademhalingsvolume). Verhoogde getijdevolumes drijven de maskerpathogenen diep in de longen waar ze ernstige longontsteking, ontsteking en weefselschade kunnen veroorzaken.

Bovendien worden deze risico’s nog verergerd door de immuunsuppressie (CD4+ T-celsuppressie) die het gevolg is van de verminderde arteriële oxygenatie. Het kind dat een masker draagt loopt dus een onmiddellijk risico op schade veroorzaakt door longinfecties die veel gevaarlijker zijn dan een CoVID-19 infectie.

In feite, gebaseerd op rapporten van mijn collega’s in spoedgeneeskunde, pulmonologie, en infectieziekten, wordt er een alarmerende explosie van bacteriële longontstekingen gemeld op spoedeisende hulp en zorgcentra over het hele land.

Bewijsmateriaal dat de bovenstaande punten ondersteunt:

 • Zhiqing, Liu, Chang Yongyun, Chu Wenxiang, Yan Mengning, Mao Yuanqing, Zhu Zhenan, Wu Haishan, et al. 2018. “Chirurgische Maskers als Bron van Bacteriële Besmetting tijdens Operatieve Procedures.” Journal of Orthopaedic Translation 14 (juli): 57-62.
  • In deze studie werd onderzocht of chirurgische maskers (SM’s) een potentiële bron van bacteriële uitscheiding kunnen zijn die leidt tot een verhoogd risico op infectie van de operatieplaats.
  • Resultaten: Hoe langer de operatietijd, hoe meer bacteriële kolonisatie optrad. Een significante toename [in bacteriële tellingen] werd waargenomen in de 2-uur groep.
 • Colleen Huber, NMD, “Maskers zijn noch effectief noch veilig,” PrimaryDoctor.Org, 6 juli, 2020. https://www.primarydoctor.org/masks-not-effect
  • “De voorgaande gegevens tonen aan dat maskers eerder dienen als instrumenten om de normale ademhaling te belemmeren, dan als doeltreffende barrières tegen ziekteverwekkers. Daarom zouden maskers niet moeten worden gebruikt door het grote publiek, noch door volwassenen noch door kinderen, en hun beperkingen als profylaxe tegen ziekteverwekkers moeten ook worden overwogen in medische settings.”
  • Dr. Huber’s artikel citeert 42 ondersteunende wetenschappelijke studies.
 • “Dr. Jenny Harries, de plaatsvervangend chief medical officer van Engeland, heeft gewaarschuwd dat het geen goed idee was voor het publiek om gezichtsmaskers te dragen, omdat het virus in het materiaal kan opgesloten geraken en een infectie kan veroorzaken wanneer de drager inademt.”
 • Zie ook, Melkorka Licea, “Mask Mouth” is een ernstig stinkende bijwerking van het dragen van maskers. New York Post, 5 augustus 2020. https://nypost.com/2020/08/05/mask-mouth-is-a-seriously-stinky-side-effect-of-wearing-masks/
 • Overweeg dit: Gezondheidsdienst onderzoekt na hoog aantal keelontstekingen op Shepherd scholen.

Het Central Michigan District Health Department stelt een onderzoek in nadat meer dan een dozijn gevallen van keelontsteking werden gemeld binnen Shepherd Public Schools ondanks COVID-19 protocollen.

14. Door het dragen van een gezichtsmasker komt de uitgeademde lucht (ademhalingspluimen) in de ogen.

 • Maskers kunnen wel ademhalingsstralen en grote ademhalingsdruppels opvangen, maar kunnen niet voorkomen dat de ademhalingspluimen, bestaande uit aërosoliseerbare ademhalingsdruppelkernen, ontsnappen aan de bovenzijde, onderzijde en zijkanten van de maskers.
 • De ademhalingspluim waait in de ogen en veroorzaakt een onaangenaam gevoel en de drang om de ogen aan te raken en te wrijven. Als je handen besmet zijn en je raakt je ogen aan of wrijft in je ogen, dan breng je jezelf over en besmet je jezelf via het oculaire slijmvlies.

15. Uit onderzoek naar de tracering van contacten blijkt dat asymptomatische overdracht van dragers zeer zeldzaam is.

 • Asymptomatische dragers zijn geen belangrijke verspreiders van de ziekte.[R]
 • Daarom mag een van de belangrijkste redenen waarom het publiek werd verteld maskers te dragen, namelijk asymptomatische verspreiders, niet worden gebruikt als reden voor het dragen van maskers door de gemeenschap.

16. Gezichtsmaskers en thuisblijven voorkomen de ontwikkeling van kudde-immuniteit.

 • Alleen kudde-immuniteit kan pandemieën voorkomen; het is het enige dat dat ooit heeft gedaan.
 • Alleen kudde-immuniteit zal de kwetsbare leden van de samenleving beschermen.
 • Het voorbeeld van Zweden blijft dit punt bewijzen.

17. Gelaatsmaskers zijn gevaarlijk en gecontra-indiceerd voor een groot aantal mensen met reeds bestaande medische aandoeningen en handicaps.

 • Grote percentages van de bevolking hebben medische aandoeningen die het dragen van een masker gevaarlijk maken. Mensen moeten door een medisch deskundige worden onderzocht om er zeker van te zijn dat het dragen van een masker hun medische toestand niet verder in gevaar brengt.
  • Kinderen met astma (7,5% van de Amerikaanse kinderen) en andere ademhalingsmoeilijkheden worden benadeeld door maskerplichten, zij worden gediscrimineerd door bedrijven, scholen en openbare ruimten die maskers verplicht stellen.
  • Kinderen met autisme en andere neurologische ontwikkelingsstoornissen zijn zeer vatbaar voor agitatie en ernstige angstgevoelens als gevolg van de nadelige effecten van maskers, zoals zuurstof verlagende effecten.
  • Een steeds toenemend aantal kinderen en jonge volwassenen met autisme zijn gevoelig voor aanraking en textuur.[R] Het bedekken van neus en mond met stof kan leiden tot zintuiglijke overbelasting, paniekgevoelens en extreme angst.
 • Als een persoon met een handicap geen gezichtsmasker kan dragen, moeten overheidsinstellingen en particuliere bedrijven redelijke aanpassingen van het gezichtsmaskerbeleid overwegen, zodat de persoon met de handicap kan deelnemen aan of profiteren van de programma’s die worden aangeboden of de goederen en diensten die worden geleverd. Een redelijke aanpassing betekent het wijzigen van beleid, praktijken en procedures, indien nodig, om goederen, diensten, faciliteiten, voorrechten, voordelen of aanpassingen te verstrekken aan een persoon met een handicap.
 • Voorbeelden van personen met een handicap die mogelijk geen gezichtsmasker kunnen dragen, zijn personen met astma, chronisch obstructieve longziekte (COPD) of andere ademhalingsproblemen die mogelijk geen gezichtsmasker kunnen dragen omdat ze moeite hebben met ademen of een verminderde ademhaling hebben. Mensen met ademhalingsproblemen moeten hun eigen arts raadplegen voor advies over het gebruik van gezichtsmaskers.
 • Het CDC stelt ook dat iedereen die moeite heeft met ademhalen beter geen gezichtsmasker kan dragen.[R]
 • Mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), ernstige angst, of claustrofobie (een abnormale angst om op afgesloten of nauwe plaatsen te zijn), kunnen zich bang of doodsbang voelen wanneer ze een gezichtsmasker dragen. Deze personen kunnen mogelijk niet kalm blijven of functioneren wanneer ze een gezichtsmasker dragen.
 • Iemand met hersenverlamming kan moeite hebben met het bewegen van de kleine spieren in de handen, polsen of vingers. Door hun beperkte beweeglijkheid zijn ze misschien niet in staat de touwtjes vast te knopen of de elastische lussen van een gezichtsmasker over de oren te doen. Dit betekent dat de persoon niet in staat is om zonder hulp een gezichtsmasker op te doen of af te doen.
 • Iemand die gebruik maakt van mondbesturingsapparatuur zoals een sip and puff om een rolstoel of ondersteunende technologie te bedienen, of zijn mond of tong gebruikt om ondersteunende beademingsapparatuur te gebruiken, zal geen masker kunnen dragen.

Het maskeren van schoolkinderen is ondoeltreffend, onnodig en schadelijk

Gelaatsmaskers zijn niet alleen ondoeltreffend, ze zijn ook gevaarlijker dan ouders wordt verteld. Wetenschappelijk onderzoek na wetenschappelijk onderzoek gedurende vele jaren heeft geconcludeerd dat het dragen van gezichtsmaskers gedurende langere perioden de drager ervan, in het bijzonder kinderen, een dreigend risico van lichamelijke en psychologische schade oplevert.

Als het vorige hoofdstuk (“Maskers zijn schadelijk”) er niet toe heeft geleid dat u veel van wat u over de risico’s van medische maskers hebt gehoord, in twijfel trekt, laten we dan nu onderzoeken wat de wetenschap en de deskundigen zeggen over het maskeren van kinderen.

Mandatory masks in school are a ‘major threat’ to children’s development, doctors warn

 • woensdag, 09 september 2020. De gezichtsmaskerplicht op school is slecht voor het algemeen welzijn van kinderen en moet worden afgeschaft, schrijven 70 artsen in een open brief aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.
 • De artsen willen dat [Vlaams minister van Onderwijs] Weyts zijn aanpak onmiddellijk terugdraait: geen gelaatsmaskerplicht op school, alleen de risicogroep beschermen en mensen met een mogelijk risicoprofiel alleen adviseren hun arts te raadplegen.
 • “De afgelopen maanden is het algemeen welzijn van kinderen en jongeren zwaar onder druk komen te staan”, aldus de opstellers van de brief. “Wij zien in onze praktijken een toenemend aantal kinderen en jongeren met klachten als gevolg van de gedragsregels die hen zijn opgelegd.”
 • De artsen noemden angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en germafobie, een pathologische angst voor ziektekiemen. Zij zien ook een toename van huiselijk geweld, isolement en ontbering.
 • “Verplichte gezichtsmaskers op scholen zijn een grote bedreiging voor hun ontwikkeling. Het gaat voorbij aan de essentiële behoeften van het opgroeiende kind. Het welzijn van kinderen en jongeren is in hoge mate afhankelijk van emotionele gehechtheid aan anderen,” schreven zij.
 • Volgens hen “maakt de gezichtsmaskerplicht van school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele nabijheid moeilijk wordt.”
 • Bovendien “is er geen grootschalig bewijs dat het dragen van gezichtsmaskers in een niet-professionele omgeving enig positief effect heeft op de verspreiding van virussen, laat staan op de algemene gezondheid. Er is ook geen wettelijke basis om deze eis in te voeren.”
 • “Ondertussen is het duidelijk dat gezonde kinderen die Covid-19 doormaken standaard zonder complicaties genezen en dat zij vervolgens bijdragen aan de bescherming van hun medemensen door de groepsimmuniteit te verhogen”.
 • “De enige verstandige maatregel om ernstige ziekte en sterfte als gevolg van Covid-19 te voorkomen, is het isoleren van individuele leerkrachten en individuele kinderen met een verhoogd risico”, aldus de onderzoekers.
 • “Deze risicobeoordeling is niet de taak van het Ministerie van Onderwijs,” onderstreepten de artsen, “maar de taak van de behandelende artsen in overleg met hun patiënten.”
 • Uit The Brussels Times

De Great Barrington Verklaring

Een brief, geschreven door 3 top epidemiologen en professoren op 4 oktober 2020, is op 9 oktober 2020 om 18:00 uur ondertekend door 4.051 medische en volksgezondheidswetenschappers en 7.247 artsen. Dit is een gedeelte van hun consensusverklaring:

“Als epidemiologen van infectieziekten en wetenschappers op het gebied van de volksgezondheid maken wij ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen van het huidige COVID-19 beleid voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, en bevelen wij een aanpak aan die wij Gerichte Bescherming noemen.

Dus: “De meest barmhartige aanpak die de risico’s en voordelen van het bereiken van kudde-immuniteit in evenwicht brengt, is om degenen die een minimaal risico lopen om te sterven toe te staan hun leven normaal te leven om immuniteit op te bouwen tegen het virus door natuurlijke infectie, terwijl degenen die het grootste risico lopen beter beschermd worden. Wij noemen dit gerichte bescherming”.

Lees de brief in zijn geheel: https://gbdeclaration.org/

Kinderen dwingen gezichtsmaskers te dragen is onnodig

Kinderen dwingen om gezichtsmaskers te dragen op school is ondoeltreffend, schadelijk en onnodig. Het risico van CoVID-19 bij kinderen is zo laag (zie, “Maskers zijn onnodig” hierboven) dat alle denkbeeldige voordelen onmogelijk kunnen opwegen tegen de risico’s. Gebaseerd op CDC gegevens, is het risico dat kinderen tussen nul en 19 jaar sterven aan CoVID-19 een ongelooflijk laag risico van 0,00195%. Dit percentage is veel lager dan het risico dat kinderen aan griep sterven.

In feite is er een grote en groeiende groep artsen, kinderartsen, wetenschappers, epidemiologen en onderzoekers over de hele wereld die zich uitspreken tegen de anti-wetenschappelijke aanbevelingen voor de volksgezondheid die zijn opgedrongen aan het publiek en onze kinderen. Degenen onder ons die de wetenschap hebben gelezen, zijn tot de conclusie gekomen dat het zinloos en gevaarlijk is om kinderen te dwingen gezichtsmaskers te dragen op school:

 • Zie bv. Michelle Science MD, MSc, FRCPC, et. al., COVID-19: Richtlijnen voor heropening van scholen, Afdeling Infectieziekten, Het ziekenhuis voor zieke kinderen (” Zieke Kinderen), Universiteit van Toronto, Canada. https://www.sickkids.ca/PDFs/About-SickKids/81407-COVID19-Recommendations-for-School Reropening-SickKids.pdf
  • Het gebruik van [niet-medische maskers (“NMMs”)] in de schoolomgeving moet worden gestuurd door lokale epidemiologie met leeftijdspecifieke overwegingen.
  • Wanneer de transmissie in de gemeenschap laag is, zou het gebruik van NMM’s gedurende de hele schooldag niet verplicht moeten zijn voor leerlingen van de basisschool, middelbare school of middelbare school die terugkeren naar school.
  • Veilige maskeringspraktijken (b.v. juist dragen/bewaren/afnemen) moeten worden versterkt met voorlichtingsmateriaal voor ouders, leerlingen en leerkrachten.
  • Gezien de huidige epidemiologie wordt het gebruik van NMM’s niet aanbevolen voor leerlingen van de basisschool.
 • Uit een dwarsdoorsnede van een Covid-19 studie van de Universiteit van East Anglia in Engeland bleek dat een maskerplicht geen voordelen biedt en zelfs het infectierisico kan verhogen.
  • Hunter, et al., Impact of non-pharmaceutical interventions against COVID- 9 in Europe: a quasi-experimental study, May 6, 2020. https://doi.org/10.1101/2020.05.01.20088260
  • “We vonden dat sluiting van onderwijsfaciliteiten, het verbieden van massabijeenkomsten en sluiting van sommige niet-essentiële bedrijven geassocieerd waren met een verminderde incidentie, terwijl thuisblijven, sluiting van alle niet-bedrijven en het verplichten van het dragen van gezichtsmaskers of bedekkingen in het openbaar niet geassocieerd waren met een onafhankelijk extra effect.”

Kinderen dwingen gedurende lange tijd gezichtsmaskers te dragen, kan hen lichamelijk letsel toebrengen.

Het onderwerp van de fysieke schade door maskers is al eerder behandeld, maar het is de moeite waard om een paar van de belangrijkste punten te herhalen:

Het dragen van een masker gedurende meer dan een paar minuten veroorzaakt een aanzienlijke verlaging van het zuurstofgehalte in het bloed van een persoon.

 • Zie A. Beder, et al, Voorlopig verslag over chirurgisch masker geïnduceerd desoxygenatie tijdens een grote operatie, Neurocirugía (2008). http://scielo.isciii.es/pdf/neuro/v19n2/3.pdf
 • Transcraniële Ultrasone Doppler (TCUD) studies bij gemaskerde en ongemaskerde personen tonen de veranderingen in de bloedstroom in de hersenen aan die het gevolg zijn van de arteriële CO2-verhoging die optreedt binnen enkele seconden na het opzetten van een masker.

Deze video demonstreert het gebruik van TCUD en hartslagvariabiliteit om de nadelige effecten te meten van het maskeren van een gezond kind van negen jaar oud: https://bit.ly/2GGQWiZ

Het dragen van maskers gedurende langere perioden deed het aantal gevallen van hoofdpijn toenemen en had een negatieve invloed op de werkprestaties.

De meeste kinderen dragen stoffen maskers.

Maar het dragen van een stoffen masker kan het risico op het oplopen van Covid-19 en andere infecties van de luchtwegen verhogen.

 • Zie MacIntyre CR, Seale H, Dung TC, et al., Een cluster gerandomiseerde studie van doekmaskers vergeleken met medische maskers bij gezondheidswerkers, BMJ Open 2015; 5: e006577, US National Library of Medicine, National Institutes of Health, doi: 10.1136/bmjopen-2014-006577, April 22, 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/pdf/bmjopen-2014-006577.pdf
  • “Deze studie is de eerste [Randomly Controlled Trial] van doekmaskers, en de resultaten waarschuwen tegen het gebruik van doekmaskers.
  • Dit is een belangrijke bevinding om de gezondheid en veiligheid op het werk te informeren. Vochtretentie, hergebruik van doekmaskers en slechte filtratie kunnen leiden tot een verhoogd risico op infectie.”

Kinderen dwingen gedurende lange tijd gezichtsmaskers te dragen kan hen geestelijk en psychologisch letsel toebrengen

Kinderen lopen op verschillende manieren risico op psychologische trauma’s doordat zij gedwongen worden de hele dag gezichtsmaskers te dragen op school. Artsen uit het hele land waarschuwen voor de gevaren voor kinderen van het de hele dag dragen van gezichtsmaskers.

Verplichte gezichtsbedekking bij kinderen is zeer schadelijk voor het kind: het leren wordt belemmerd; kritische interacties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht worden verbroken; en de gezichtsbedekking is contraproductief, omdat kinderen hun gezicht van nature zullen aanraken, waardoor hun bedekking wordt verontreinigd. Deze door velen bepleite nieuwe norm zou wel eens kunnen leiden tot een toename van gedragsproblemen bij kinderen, zoals leerstoornissen, angststoornissen en depressies, om er maar een paar te noemen.

Veel jonge kinderen barsten in tranen uit of deinzen terug als iemand met een masker in de buurt komt. Het komt zo vaak voor dat sommige basisscholen maskers verbieden tijdens de Halloween-optocht op school. Een van de redenen hiervoor is dat de ontwikkeling van gezichtsherkenning bij jonge kinderen relatief zwak is. Volgens Dr. Kang Lee, psycholoog aan de Universiteit van Toronto, bereiken kinderen pas vanaf ongeveer 14 jaar het niveau van volwassen gezichtsherkenning. Voor die tijd hebben kinderen de neiging om individuele gelaatstrekken te zien, in plaats van de persoon in zijn geheel te herkennen. Door maskers op te zetten, nemen we informatie weg die het voor kinderen bijzonder moeilijk maakt om anderen te herkennen en emotionele signalen te lezen, wat verwarrend en verontrustend is. Dit geldt vooral voor kinderen met een autismespectrumstoornis, waaronder het syndroom van Asperger, die vaak moeite hebben om non-verbale signalen te herkennen.

Dr. Alice Kuo, voorzitter van de afdeling Zuid-Californië van de American Academy of Pediatrics, heeft in een verklaring kritiek geuit op de heropeningsrichtlijnen voor scholen in Los Angeles County, die voorschrijven dat kinderen maskers moeten dragen, omdat deze “niet realistisch zijn en zelfs niet geschikt voor de ontwikkeling van kinderen”. Ze legde uit dat “het dragen van maskers gedurende de dag de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling kan belemmeren, vooral bij jongere kinderen.”

Sommige van de ernstige psychologische schade die kinderen ondervinden van het langdurig dragen van maskers, houdt verband met het gebrek aan gezichts- en emotionele herkenning.

Het gebruik van saillante visuele spraakcues wordt verborgen door maskers die het leren voor jonge kinderen bemoeilijken.

Stemmen van leraren en andere leerlingen die door gezichtsmaskers worden gedempt, maken het leren moeilijker, vooral voor kinderen met een gediagnosticeerde of ongediagnosticeerde gehoorstoornis.

Het Center for Disease Control (“CDC”) heeft duidelijk gemaakt dat “scholen een belangrijk onderdeel zijn van de infrastructuur van gemeenschappen en een cruciale rol spelen bij de ondersteuning van het hele kind, niet alleen bij zijn academische prestaties”.

 • Zie Voorbereiding van K-12 schoolbestuurders op een veilige terugkeer naar school in de herfst van 2020. Richtlijnen van de CDC voor schooldistricten. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe return.html
 • Nergens in de door de CDC aan lokale scholen verstrekte richtsnoeren staat informatie over het verplichten van leerlingen om gezichtsmaskers te dragen. In feite erkent de CDC dat “er meer onderzoek en evaluatie nodig is over de uitvoering van risicobeperkende strategieën (bv. sociale afstand, maskers, handhygiëne en het gebruik van cohorten) die op scholen worden gebruikt om te bepalen welke strategieën het meest effectief zijn”. Id. op 5.

Het uitblijven van een dergelijke aanbeveling is begrijpelijk, aangezien het overgrote deel van de wetenschappelijke gegevens onmiskenbaar aantoont dat het langdurig dragen van gezichtsmaskers schadelijk is voor de gezondheid, de veiligheid en het emotionele welzijn van mensen, met name jonge kinderen.

Geef een antwoord