Als de menselijke proefkonijnen beginnen te sterven, is het rechtstreeks naar het Neurenberg proces

De meeste gebruikers van de vaccins van Moderna en Pfizer zijn zich niet bewust van de gevaren van de experimentele vaccins die zij innemen, hetgeen een uitdrukkelijke schending is van de code van de processen van Neurenberg op grond waarvan de nazi-Duitser Dr. Josef Mengele werd berecht en veroordeeld. De Code van Neurenberg vereist volledig geïnformeerde toestemming van proefpersonen bij medische experimenten.

Velen zijn zich er zelfs niet van bewust dat ze experimenteel bezig zijn.

Een verklaring van Pfizer van 6 januari zegt:

“Het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin is niet goedgekeurd of gelicentieerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), maar heeft toestemming gekregen van de FDA voor noodgebruik onder een Emergency Use Authorization (EUA) ter preventie van Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) voor gebruik bij personen van 16 jaar en ouder. Het noodgebruik van dit product is alleen toegestaan voor de duur van de verklaring dat er omstandigheden bestaan die de toelating van noodgebruik van het medische product rechtvaardigen onder Section 564(b)(1) van de FD&C Act, tenzij de verklaring eerder wordt beëindigd of de toelating eerder wordt ingetrokken.”

Een voormalig Chief Science Officer en Vice President voor Pfizer, Dr. Mike Yeadon, is het ermee eens dat de algemene toediening van de experimentele vaccins veel verder gaat dan de reikwijdte van de Emergency Use Authorization (EUA), en inderdaad een schending kan zijn van de Code van Neurenberg.

Hieronder: Voormalig Chief Science Officer en Vice President voor Pfizer, Dr. Mike Yeadon, zegt neem het vaccin NIET, gedwongen medische experimenten schenden de Code van Neurenberg. (Bekijk op Bitchute)

Rechtszaak in uitvoering

Er zijn reeds rechtszaken aan de gang waarin wordt verwezen naar de Code van Neurenberg en naar “misdaden tegen de menselijkheid” die zijn belichaamd in ongrondwettelijke maatregelen tot opsluiting die kleine bedrijven vernietigen en depressies en zelfmoord veroorzaken.

De belangrijkste maatregel is die van Dr. Reiner Fuellmich en het Duitse Corona Onderzoekscomité. Dr. Feullmich praktiseert ook aansprakelijkheid onrechtmatige daad in Californië. (Rechtszaak) *

 • In afwachting voor toestemming van de uitgever voor het vertalen van “The Final Act of God’s Play” naar het Nederlands, welke achter de link zit

https://potkaars.nl/blog/2020/11/10/crimes-against-humanity-reiner-fuellmich Potkaars Podcast. Omdat YouTube denkt als private onderneming buiten de wet te kunnen opereren.

De gevaren van de ontwikkeling van het coronavirus zijn duidelijk aangetoond in de wetenschappelijke literatuur, maar de centra voor massavaccinatie die thans worden uitgerold, informeren de ontvangers van de experimentele doses niet over deze gepubliceerde wetenschap, hetgeen een schending is van de Neurenberg Code.

Facebook-debuut over “valse informatie” niet geruststellend, Zuckerberg-video uitgelekt waarin bezorgdheid wordt toegegeven

Wat de sterkste veiligheidswaarborgen zouden moeten zijn, een “ontkrachting” van de bezorgdheid door Facebook, die waarborgen komen er niet. Als dit artikel op Facebook wordt geplaatst, komt het in aanraking met een “valse informatie” bericht.

Zelfs de geciteerde wetenschappers geven de gevaren toe van de ontwikkeling van een coronavirusvaccin.

De “fact-check”, getiteld “Geen bewijs dat COVID-19 vaccins ernstigere ziekte veroorzaken; antilichaam-afhankelijke versterking is niet waargenomen in klinische proeven,” concludeert :

 • “vooralsnog heeft het bewijs niet aangetoond dat de vaccins een dergelijk effect hebben.” (Nadruk toegevoegd.)

“Voor het ogenblik” is er niets ergs gebeurd. Wettelijk gezien is dit al een bekentenis dat er iets zou kunnen gebeuren.

Een wetenschapper wordt geciteerd zeggende:

 • Er waren zorgen in dierstudies met eerdere coronavirusvaccins voor SARS-CoV-1 en MERS. Maar tot dit moment niet in studies bij mensen.”

De reden dat er tot nu toe geen “studies bij mensen” zijn geweest, is dat bij langdurige dierproeven altijd veel of alle dieren zijn gestorven.

Interessant is dat in een onlangs uitgelekte video van Facebook-eigenaar Mark Zuckerberg zelf, wiens publieke standpunt is dat iedereen een COVID-vaccin zou moeten nemen, Zuckerberg onthult dat hij zich ook zorgen maakt over de veiligheid. In de video, gemaakt in juli 2020, zegt Zuckerberg: “We weten gewoon niet wat de bijwerkingen op lange termijn zijn van het modificeren van het DNA en RNA van mensen,” verwijzend naar de volledig nieuwe vaccintechnologieën die worden gebruikt in de experimentele platforms van Pfizer en Moderna. (Youtube versie)

YouTube, eigendom van Google, heeft de bekentenis van Mark Zuckerberg verwijderd, weer zo’n fijn voorbeeld hoe dit soort bedrijven zich gedragen als een Natie met eigen wetgeving. Daarom is er een platform dat de waarheid wel openbaard https://www.bitchute.com/video/YodJEtJ5cAnr/

 • “Ik ben voorzichtig met dit vaccin, want we weten niet wat de bijwerkingen op lange termijn zijn van het veranderen van DNA en RNA. Ik vraag me af of @Facebook deze video van Mark Zuckerberg zal verwijderen? #ExposeZuck pic.twitter.com/OxRzlW7JWj
 • James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 17 februari 2021

De wetenschap: De komende genocide van nadelige COVID Vax reacties, en wie de schuldige is.

Volgens het Amerikaanse federale Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) waren er tot 29 januari 501 sterfgevallen geregistreerd die mogelijk verband hielden met de experimentele COVID-vaccinaties, 10 748 gemelde verwondingen en 153 blijvende handicaps. Ten minste 3.150 van de bijwerkingen hebben mensen “niet in staat gesteld te werken” of “dagelijkse activiteiten uit te voeren”.

Toch waarschuwen sommige wetenschappers dat er nog veel ergere effecten van de Warp Speed vaccins op komst zijn.

Afschuwelijke individuele getuigenissen blijven naar boven komen, zoals in de videocompilatie hieronder.

Bekijk dit bij Bitchute (let op: het eerste vaccinatie slachtoffer is niet van een COVID prik maar een TDAP booster)

Prof. Dolores Cahill behaalde haar doctoraat in de immunologie aan de Dublin City University in 1994. Zij was groepsleider van de Protein Technology Group in het Max-Planck-Instituut voor Moleculaire Genetica, Berlijn, en is hoogleraar Translationele Wetenschappen aan de UCD School of Medicine and Medical Sciences.

Dr. Judy Mikovits behaalde een doctoraat in de biochemie aan de George Washington University, en in 2006 werd zij onderzoeksdirecteur van het Whittemore Peterson Institute.

Cahill, Tenpenny, Mikovits, en andere artsen en wetenschappers waarschuwen voor een op handen zijnde massaslachting, waarbij mensen betrokken zijn die experimentele COVID-vaccins hebben gekregen, als gevolg van een reactie die bekend staat als hyper-immuunrespons. Maar als het eenmaal begint, waarschuwen ze dat de regering de doden zal wijten aan een andere stam van COVID. (Video’s hieronder)

Hyper-immuunreacties zijn waargenomen bij proefdieren bij eerdere pogingen om vaccins te ontwikkelen voor andere coronavirussen, zoals SARS en MERS. De reactie vindt mogelijk pas maanden na de injecties plaats, wanneer de proefpersonen in aanraking komen met het wilde, gemuteerde virus. Robert F. Kennedy Jr., oprichter van Children’s Health Defense, schrijft:

 • “Wetenschappers probeerden voor het eerst coronavirusvaccins te ontwikkelen na de uitbraak van SARS-CoV in China in 2002. Teams van Amerikaanse en buitenlandse wetenschappers vaccineerden dieren met de vier meest veelbelovende vaccins. Aanvankelijk leek het experiment succesvol aangezien alle dieren een robuuste antilichaamrespons tegen het coronavirus ontwikkelden. Toen de wetenschappers de gevaccineerde dieren echter blootstelden aan het wilde virus, waren de resultaten afschuwelijk. De gevaccineerde dieren kregen een hyperimmuunreactie met ontstekingen in hun hele lichaam, vooral in hun longen. Onderzoekers hadden deze zelfde “versterkte immuunrespons” gezien tijdens menselijke tests van de mislukte RSV-vaccintests in de jaren 1960. Twee kinderen stierven.”

De UK Independent meldde:

 • “COVID-19 zal naar verwachting, net als andere coronavirussen, ten minste elk seizoen muteren, waardoor ernstige vragen rijzen over beweringen dat een vaccin zal werken. Een succesvol vaccin is nog nooit ontwikkeld voor een van de vele stammen van coronavirussen, vanwege de aard van het virus zelf; en gevaccineerde mensen kunnen een grotere kans hebben op ernstige ziekte en overlijden wanneer ze later worden blootgesteld aan een andere stam van het virus, een fenomeen dat bekend staat als ‘virusinterferentie’. Een eerder SARS-vaccin is nooit op de markt gekomen omdat de proefdieren waarop het vaccin werd getest, bij herinfectie ernstigere symptomen kregen en de meesten van hen stierven”.

Een van de studies die door de wetenschappers worden aangehaald is “Immunisatie met vaccins tegen het SARS-coronavirus leidt tot pulmonale immunopathologie bij blootstelling aan het SARS-virus”. Het mechanisme dat de dodelijke reactie veroorzaakt bij veel latere blootstelling aan het wilde virus wordt “pathogenic priming” genoemd.

Dr. James Lyons-Weiler, een senior onderzoeker aan de Universiteit van Pittsburgh, schrijft in een wetenschappelijk artikel over eerdere pogingen om coronavirusvaccins te ontwikkelen:

 • “Bij SARS werd tijdens dierstudies naar vaccins op basis van sars-spikeiwitten een soort “priming” van het immuunsysteem waargenomen, die leidde tot een verhoogde morbiditeit en mortaliteit bij gevaccineerde dieren die vervolgens werden blootgesteld aan het wilde SARS-virus. Het probleem, dat in twee studies aan het licht kwam, werd duidelijk na blootstelling aan het SARS-virus na vaccinatie…”

De biotech industrie nieuwsbrief Biopharma Dive schrijft:

 • “Er is nog nooit een vaccin voor een coronavirus ontwikkeld. En veel ontwikkelaars van vaccins hebben hun ontwerpen gebaseerd op eerder onderzoek naar andere coronavirussen, zoals SARS of MERS, die genetische overeenkomsten met SARS-CoV-2 hebben, maar ook verschillen. Er is nog veel onbekend over het nieuwe coronavirus en hoe ons lichaam op besmetting reageert”.

Shibo Jiang, professor virologie aan de Fudan University in China, schrijft in Nature Magazine:

 • “Ik heb gewerkt aan de ontwikkeling van vaccins en behandelingen voor coronavirussen sinds 2003, toen het ernstige acute respiratoire syndroom (SARS) uitbrak. Naar mijn mening zijn standaardprotocollen essentieel voor de bescherming van de gezondheid. Voordat het gebruik van een COVID-19-vaccin bij mensen wordt toegestaan, moeten de regelgevers de veiligheid evalueren met een reeks virusstammen en in meer dan één diermodel…Uit het werk met het SARS-virus blijkt dat verontrustende immuunreacties werden gezien bij fretten en apen, maar niet bij muizen.”

Wetenschappers waarschuwen voor massale sterfte onder gevaccineerde mensen op de lange termijn, als gevolg van een hyperimmuunrespons, die zal worden toegeschreven aan de nieuwe COVID-stam om verdere uitsluitingen en mandaten te rechtvaardigen

In de onderstaande videopresentaties geven deze artsen en wetenschappers heldere uitleg over hoe de hyper-immuunrespons bij proefdieren met het COVID-vaccin tot stand komt, en waarom zij verwachten dat over drie tot zes maanden of langer grote aantallen gevaccineerde mensen deze respons zullen vertonen wanneer zij worden blootgesteld aan het wilde, gemuteerde virus.

Niemand minder dan Dr. Anthony Fauci heeft het verschijnsel erkend dat bekend staat als virusinterferentie, hetgeen betekent dat vaccins de blootstelling aan een virus in feite verergeren. Fauci vertelde een congrescommissie in het voorjaar:

 • “Ik moet waarschuwen dat er een mogelijkheid is van negatieve gevolgen waarbij bepaalde vaccins het negatieve effect van de infectie juist kunnen versterken,”

Waarschuwingen voor de bijzondere gevaren bij de ontwikkeling van coronavirussen, in tegenstelling tot andere virustypen zoals influenza, zijn er in overvloed. Zowel SARS als MERS zijn coronavirussen, en er zijn ten minste vier andere stammen van coronavirussen in omloop, waaraan bijna iedereen is blootgesteld, meestal met een gewone verkoudheid tot gevolg. Als zich een nachtmerriescenario ontvouwt, wie krijgt dan de schuld?

De hele cast van medische gevestigde orde, media, bedrijfsleven en politieke spelers die de panieksfeer in stand hebben gehouden over een virus met een overlevingskans van 99,4% tot 99,8%, waarvan het dodental volgens een team van onderzoekers in één staat wel 40% kan zijn opgeblazen. Gezondheidsautoriteiten van de overheid, zoals Dr. Anthony Fauci, zitten achter een niet aflatende drang naar massavaccinaties in plaats van eenvoudige, effectieve remedies, zoals HCQ en Ivermectin. [Dit zit helaas achter een betaalmuur]

Afgelopen april was Fauci het onderwerp van een Newsweek onthulling die aantoonde dat Fauci achter een subsidie van $3.7 miljoen aan het Chinese Wuhan Lab zat om onderzoek te doen naar het vleermuis coronavirus dat in de VS verboden werd omdat het te gevaarlijk werd geacht: “Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research.”

Voor een overzicht van de financiering en promotionele spelers achter de pandemie, zie “Bill Gates Critic Ron Paul Shut-Down from Facebook After “Great Reset” Article.”

In een recent verontrustend interview zei Bill Gates, wiens financiering achter bijna elk aspect zit van een streven om wereldwijde vaccinatie verplicht te stellen, met een grijns dat er een nieuwe pandemie zal komendie deze keer aandacht zal krijgen.” Waarop Melinda Gates glimlachte met een ongepaste vrolijkheid.

Professor Dolores Cahill: Waarom mensen zullen sterven een paar maanden na de eerste Mrna vaccinatie (Bekijk op Bitchute)

Dr. Sherri Tenpenny, Waarom veel COVID-gevaccineerde mensen zullen sterven of hun functie verliezen zes maanden na het krijgen van vaccins (Bekijk op Bitchute)

Dr. Judy Mikovits’ waarschuwing dat het COVID-vaccin 50 miljoen Amerikanen kan doden (MP4 download backup link)

Bill Gates in documentaire: De volgende pandemie “zal aandacht krijgen.” (Bekijk Clip op Bitchute) (Volledige documentaire over Gates)

Er is een witboek gepubliceerd door Amerika’s Frontlijn Artsen, “Over experimentele vaccins voor COVID-19“. Dokters voorspellen dat lange termijn vaccin reacties zullen worden toegeschreven aan een “nieuwe stam”.

Fragmenten over “pathogene priming”:

 • Bladzijde 13:
 • “Pathogenic priming omvat het schadelijke effect van antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) waarbij een vaccin of herinfectie kan leiden tot een ernstiger of dodelijker ziekte, mocht de persoon in het wild besmet raken met SARS-CoV-2. Dit verschijnsel is goed gedocumenteerd met eerdere vaccins. De meest recente vreselijke krantenkoppen in dit verband betroffen een vaccin tegen knokkelkoorts. Personen die het vaccin kregen en vervolgens in het wild met het virus in aanraking kwamen, kregen alarmerend vaak te maken met slechtere resultaten…
 • Op de Filippijnen werd het voormalige hoofd van de afdeling Dengue van het Research Institute for Tropical Medicine (RITM) in 2019 door het ministerie van Justitie aangeklaagd wegens “roekeloze onvoorzichtigheid die resulteerde [in] moord”, omdat zij “met ongepaste haast” de goedkeuring van Dengvaxia en de uitrol ervan onder Filippijnse schoolkinderen hebben vergemakkelijkt.”
 • Pagina 18:
 • “Een goed gedocumenteerde en ernstige bijwerking van vaccins staat bekend als pathogene priming of antilichaamafhankelijke of immuunversterking. Het is moeilijk te bewijzen, waarbij artsen en wetenschappers en het publiek de neiging hebben het bestaan ervan in eerste instantie te ontkennen door te zeggen dat een persoon “een erger virus” heeft. Eén manier waarop we te weten komen dat ADE een reëel effect is, is door gevaccineerde en niet-gevaccineerde populaties te vergelijken. Als hele bevolkingsgroepen onmiddellijk worden gevaccineerd met deze experimentele vaccins, zal de werkelijke incidentie van ADE nooit bekend worden, omdat veel gevallen gewoon ten onrechte zullen worden beschreven als een “nieuwe stam” of een “ernstigere stam”.”

Hieronder: Dr. Simone Gold van America’s Frontline Doctors, De bekende gevaren van experimentele coronavirusvaccins

(Bekijk op Bitchute) (Teken alstublieft de petitie van America’s Frontline Doctors tegen verplichte of gedwongen COVID vaccins).

Bron: Publius,

Publius is an American writer and journalist. presently taking cover in Texas.

Geef een antwoord