Welkom

Dit blog heeft tot doel alles wat men nimmer in de reguliere media ziet of hoort toch naar buiten te brengen. Informatie is essentieel om je te wapenen in de strijd tegen onwetendheid, tegen ongelijkheid, tegen het manipuleren door regenten en de wereldelite. Het is niet altijd even makkelijk of simpel, veel informatie zit achter betaalmuren, veel informatie gepresenteerd door de MSM leid tot misleiding. Een vorm van misleiding en geestelijke manipulatie heet MK Ultra, het beste voorbeeld staat of hangt in uw huiskamer het is nl de TV. Hoe beter dan dit medium te misbruiken om uw geest die indrukken te laten absorberen die nodig zijn om een volk van angstigen, volgzamen etc. te kweken. De romeinen hadden de visie van “geef het volk brood en spelen” en zo is het eigenlijk nog steeds met figuranten zoals John de Mol de media bespeler. Misleiding van alledag en alle tijden, het spel van heersers en onderdrukten, Het waren niet altijd de heersers het waren vaak de intriganten die de koers van de wereldgeschiedenis veranderden.

Ik neem U mee op een reis die naar Ik hoop zal leiden naar een dieper en beter inzicht