Welkom

Dit blog heeft tot doel alles wat men nimmer in de reguliere media ziet of hoort toch naar buiten te brengen. Informatie is essentieel om je te wapenen in de strijd tegen onwetendheid, tegen ongelijkheid, tegen het manipuleren door regenten en de wereldelite.

Het is niet altijd even makkelijk of simpel, veel informatie zit achter betaalmuren, veel informatie gepresenteerd door de MSM leid tot misleiding. Een vorm van misleiding en geestelijke manipulatie heet MK Ultra, het beste voorbeeld staat of hangt in uw huiskamer het is nl de TV. Hoe beter dan dit medium te misbruiken om uw geest die indrukken te laten absorberen die nodig zijn om een volk van angstigen, volgzamen etc. te kweken.

Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven”.

Zoals schrijver Steve Levitsky ooit schreef, sterven democratieën niet zozeer door toedoen van militaire generaals, “maar door toedoen van gekozen leiders – presidenten of premiers die het proces ondermijnen dat hen aan de macht heeft gebracht.”

“Een van de grote ironieën van de manier waarop democratieën sterven, is dat de verdediging van de democratie vaak wordt gebruikt als voorwendsel voor haar ondermijning,” schreef hij. “Autocraten in spe gebruiken vaak economische crises, natuurrampen en vooral veiligheidsdreigingen – oorlogen, gewapende opstanden of terroristische aanvallen – om antidemocratische maatregelen te rechtvaardigen.

Ik neem U mee op een reis die naar Ik hoop zal leiden naar een dieper en beter inzicht